Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vicente andrés estellés

178 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Vicente andrés estellés

  1. 1. qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiVicente Andrés EstellésBiografia23/05/2013·Míriam Lillo i Fernando Bravo
  2. 2. 1. TEXT INFORMATIU……………………………………………… PÀG. 12. POEMA SELECCIONAT…………………………………………. PÀG. 23. CONCLUSIÓ ……………………………………………………….. PÀG. 3INDEX
  3. 3. TEXT INFORMATIUVicente Andrés Estellés va nàixer el 4 de setembre de 1924 al poble de Burjassot i vamorir 68 anys després, exactament el 27 de març de 1993 a la ciutat València.Apart d’escriptor i poeta, també es va dedicar al periodisme.Encara que n’és més coneguda la seua poesía, també va escriure novelés, obres deteatre , guions de cinema i unes memòries.A partir dels anys setanta, Estellés va anar publicant amb més freqüència i amb aixóva rebre nombros premis.Dues obres molt importants com van ser: La clau que obri tots els panys i el Llibre demerevalles, aquesta última recorreguda con la seua obra més coneguda. Van serpublicades en 1971.Per altra part, de la seua prosa destaca la novel·la El coixinet (1998); respecte al teatre,Lóratori del nostre temps (1978) i de les seues memòries: el Tractat de lesmaduixes(1985), Quadern de Bonaire (1985) i La parra boja (1988).Vicent Andrés Estellés es va caracteritzar per la seua especial atenció a la literatura depostguerra, la guerra va influir especialment en les seues obres, seguent la mort untema al que recorre per a l’ elaboració de les seues obres.Altres temes frequents d’aquest autor varen ser el sexe i la patria, sempre des d’unprisma popular, quotidià, senzill, directei, fins i tot, vulgar.Estellés va tindre una gran importància, entre altres aspectes, per el fet d’haver segutcapaç de crear una obra poética molt notable. Ell es un poeta vital i apassionat per elseu treball que retrata admirablement l’existència quotidiana.
  4. 4. POEMA SELECCIONATEl poema que el nostre grup a elegit és : ‘’Açí em pariren i açí estic..’’, aquest poemarifa part el Llibre de meravelles.El tema d’aquest es la patria, l’amor i conectivitat amb la seua ciutat d’origen.Dels tots els recursos que Estellés a utilitzat per a l’estructura del poema, hi destaca elparalelisme, el títol del mateix , ‘Açí em pariren i açí estic’, es la frase que mes esrepeteix.
  5. 5. CONCLUSIÓEn aquest poema, l’autor parla de la seua terra, concluint que passe el que passe a lavida sempre hi va a permaneixer en ella.Es veu clarament com l’autor admira a la seua terra per damunt de tot, i com bé diu ell‘Açí em pariren i açí estic’.I

×