Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Proiect de lectie

1,532 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Proiect de lectie

  1. 1. Proiect de lec ț ie LA HANUL LUI MÂNJOALĂ Ion Luca Caragiale 09.12.11 1 Propunător: MANG MIRELA-IOANA
  2. 2. Unitatea de învăţământ : Colegiul Tehnic ,,Regele Ferdinand I”, Timişoara. Data : 07. 11. 2011 Clasa : a IX-a D Aria curriculară : Limbă şi comunicare Obiectul : Limba şi literatura română Subiectul/ tema : La hanul lui Mâ n joală : momentele subiectului, timp şi spaţiu. Tipul lecţiei : Dobândire de noi cunoştinţe. Durata : 50 minute
  3. 3.
  4. 4. Obiective operaţionale: La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
  5. 5. Strategia didactică Evaluare : orală aprecieri verbale Metode de predare Mijloace şi materiale didactice Forme de organizare Tipuri de învăţare <ul><li>conversaţia de examinare </li></ul><ul><li>expunerea </li></ul><ul><li>explicaţia </li></ul><ul><li>exerciţiul </li></ul><ul><li>povestirea </li></ul><ul><li>manual </li></ul><ul><li>fişe de lucru </li></ul><ul><li>înregistrare audio </li></ul><ul><li>laptop </li></ul><ul><li>frontal </li></ul><ul><li>individual </li></ul><ul><li>grupat </li></ul><ul><li>receptiv-reproductivă </li></ul><ul><li>operaţională </li></ul><ul><li>inteligibilă </li></ul><ul><li>creativă </li></ul>
  6. 6. Secvenţele lecţiei
  7. 7. Temele lecției <ul><li>I. Momentele </li></ul><ul><li>subiectului </li></ul><ul><li>II. Timpul </li></ul><ul><li>III. Spațiul </li></ul>Fișa 1 Fișa 2
  8. 8. Bibliografie : <ul><li>Vistian, Goia, Didactica limbii și literaturii române pentru gimnaziu și liceu, Editura Dacia, Cluj-Napoca. </li></ul><ul><li>Marian D. Ilie (coord.), Teoria şi metodologia instruirii, Editura Mirton, Timişoara, 2009. </li></ul><ul><li>Badea, Mariana, Limba şi literatura română pentru elevii de liceu , Editura Badea & Professional Consulting, Bucureşti, 2007. </li></ul>

×