Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
IPG KAMPUS DARULAMAN,  06000 JITRA, KEDAH.PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU   SEKOLAH RENDAH    (BMM 3103)
Ujian KefasihanAhli Kumpulan :-Amirah bt Azhar (891102-08-6530)Nurul Hanisah bt Azraei (910705-08-5968)Noor Izzati bt M...
DEFINISIUjian kefasihan merupakan sejenis ujian yang diberi setelah kursus tamat bagi menilai sesuatu hasil      peng...
Tujuan Pelaksanaan1. Menentukan setakat mana murid bolehkuasai kemahiran dan bahan isi pelajaranyang telah dipelajari.2. B...
Ciri-ciri1. Dapat mengetahui penguasaan kemahiranBM secara menyeluruh.2. Dapat menempatkan murid mengikutkumpulan dan taha...
Aspek PenilaianDinilai dari segi :- • Penyebutan yang betul dan jelas. • Kadar kelajuan bacaan sesuai dengan  bahan ya...
•  Mimik muka yang bersesuaian.•  Posisi tubuh yang betul.•  Kedudukan buku yang betul.•  Pergerakan mata.
Aspek yang ditekankan dalam     pengujian lisan1. Kefahaman murid terhadap sesuatu konsep.2. Pengetahuan fakta murid3....
Kepentingan• Untuk mengukur kebolehan berbahasa seseorang. Kefasihan seseorang berbahasa bergantung kepada latar belakan...
Alat PenilaianUjian Kefasihan
Skema Pemarkahan Analisis Bagi Ujian Kemahiran Lisan Bahasa  Melayu Sekolah Rendah
Peringkat   Skor        Konstruk                 Kriteria / Keterangan             ...
Peringkat  Skor        Konstruk           Kriteria / Keterangan                    ...
Kriteria PemarkahanUjian Lisan Bahasa Melayu
Peringkat  Skor        Konstruk      Kriteria / Keterangan                         ...
Peringkat  Skor        Konstruk          Kriteria / Keterangan            3. Kefasihan   ...
Peringkat  Skor        Konstruk         Kriteria / Keterangan            1. Tatabahasa dan kos...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

0

Share

Download to read offline

Ujian kefasihan

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Ujian kefasihan

 1. 1. IPG KAMPUS DARULAMAN, 06000 JITRA, KEDAH.PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH (BMM 3103)
 2. 2. Ujian KefasihanAhli Kumpulan :-Amirah bt Azhar (891102-08-6530)Nurul Hanisah bt Azraei (910705-08-5968)Noor Izzati bt Mohd Zamburi (911103-10-5540)Syed Mohd Fazli Aledroos bin Syed Hassan (901013-02-5433)Pensyarah Pembimbing : Encik Bukhari bin Shafie
 3. 3. DEFINISIUjian kefasihan merupakan sejenis ujian yang diberi setelah kursus tamat bagi menilai sesuatu hasil pengajaran.
 4. 4. Tujuan Pelaksanaan1. Menentukan setakat mana murid bolehkuasai kemahiran dan bahan isi pelajaranyang telah dipelajari.2. Berfungsi untuk uji kebolehan umumberbahasa seseorang murid.
 5. 5. Ciri-ciri1. Dapat mengetahui penguasaan kemahiranBM secara menyeluruh.2. Dapat menempatkan murid mengikutkumpulan dan tahap pengetahuan murid.3. Digunakan dalam sesi temuduga (sektorawam dan swasta)
 6. 6. Aspek PenilaianDinilai dari segi :- • Penyebutan yang betul dan jelas. • Kadar kelajuan bacaan sesuai dengan bahan yang dibaca. • Intonasi dan nada yang betul. • Pemilihan ungkapan yang jelas.
 7. 7. • Mimik muka yang bersesuaian.• Posisi tubuh yang betul.• Kedudukan buku yang betul.• Pergerakan mata.
 8. 8. Aspek yang ditekankan dalam pengujian lisan1. Kefahaman murid terhadap sesuatu konsep.2. Pengetahuan fakta murid3. Pemikiran peringkat tinggi.4. Kecekapan mendengar5. Penggunaan bahasa yang tepat. - sebutan jelas dan bermakna6. Gaya persembahan/ kelancaran berbahasa seseorang murid. -tidak gugup ketika menyebut7. Pertuturan dan sikap murid.8. Nada dan intonasi suara murid.
 9. 9. Kepentingan• Untuk mengukur kebolehan berbahasa seseorang. Kefasihan seseorang berbahasa bergantung kepada latar belakang penguasaan bahasa.• Kefasihan mempengaruhi kemahiran berkomunikasi secara berkesan dan menjadi kriteria bagi pengelompokan dari segi kebolehan penguasaannya.
 10. 10. Alat PenilaianUjian Kefasihan
 11. 11. Skema Pemarkahan Analisis Bagi Ujian Kemahiran Lisan Bahasa Melayu Sekolah Rendah
 12. 12. Peringkat Skor Konstruk Kriteria / Keterangan Bahasa gramatis, penggunaan perkataan dan kosa kata 1. Tatabahasa dan Kosa Kata sangat tepat dan betul. Sebutan betul, sangat jelas dan tepat. 2. Sebutan, Intonasi dan NadaSangat Baik 09 – 10 Intonasi dan nada betul seperti penutur jati. 3. Kefasihan Keseluruhan pengucapan sangat petah, fasih dan lancar. Keseluruhan pengucapan mencapai maksud, sangat tepat 4. Bermakna dan bertatasusila serta matang. Bahasa gramatis, penggunaan perkataan dan kosa kata 1. Tatabahasa dan Kosa Kata tepat dan betul. Sebutan betul, jelas dan tepat. 2. Sebutan, Intonasi dan Nada Baik 07 – 08 Kebanyakan intonasi dan nada betul seperti penutur jati. 3. Kefasihan Keseluruhan pengucapan petah, fasih dan lancar. Keseluruhan pengucapan mencapai maksud, tepat dan 4. Bermakna bertatasusila. Bahasa masih gramatis, penggunaan perkataan dan kosa 1. Tatabahasa dan Kosa Kata kata masih tepat dan masih betul. Sebutan masih betul, masih jelas dan masih tepat. 2. Sebutan, Intonasi dan NadaMemuaskan 05 – 06 Kebanyakan intonasi dan nada masih betul. Keseluruhan pengucapan masih petah, masih fasih dan 3. Kefasihan masih lancar. Keseluruhan pengucapan masih mencapai maksud, masih 4 . Bermakna tepat dan masih bertatasusila.
 13. 13. Peringkat Skor Konstruk Kriteria / Keterangan Bahasa ada yang kurang gramatis, penggunaan perkataan serta kosa 1. Tatabahasa dan Kosa Kata kata kurang tepat, kurang betul dan kadang kala salah. Kebanyakan sebutan kurang betul, Kurang 2. Sebutan, Intonasi dan Nada kurang jelas dan kurang tepat. 03 – 04 Intonasi banyak yang salah.Memuaskan Keseluruhan pengucapan kurang 3. Kefasihan petah, kurang fasih dan kurang lancar. Kebanyakan pengucapan tidak 4. Bermakna mencapai maksud, kurang tepat dan kurang bertatasusila. 1. Tatabahasa dan Kosa Kata 2. Sebutan, Intonasi dan Nada Keseluruhannya lemah. 3. Kefasihan Calon tidak menunjukkan penguasaan Lemah 01– 02 kemahiran bertutur dalam 4. Bermakna bahasa Melayu.
 14. 14. Kriteria PemarkahanUjian Lisan Bahasa Melayu
 15. 15. Peringkat Skor Konstruk Kriteria / Keterangan • Bahasa gramatis, 1. Tatabahasa dan kosa penggunaan kosa kata kata sangat tepat. 2. Sebutan, intonasi • Sebutan betul, sangat jelasSangat baik dan nada. dan tepat. 34 - 40 • Intonasi dan nada. 3. Kefasihan • Keseluruhan pengucapan sangat petah dan fasih. 4. Idea • Keseluruhan pengucapan sangat petah dan fasih. • Idea sangat tepat serta matang. 5. Bertatasusila • Pengucapan yang sangat beradab sopan dan santun berbahasa. 1. Tatabahasa dan kosa • Bahasa gramatis, kata penggunaan kosa kataBaik 25 - 33 tepat. 2. Sebutan, intonasi • Sebutan betul, jelas dan dan nada. tepat. • Intonasi dan nada betul.
 16. 16. Peringkat Skor Konstruk Kriteria / Keterangan 3. Kefasihan • Keseluruhan pengucapan petah, fasih dan idea tepat. 4. Idea • Keseluruhan pengucapan mencapai maksud. • Idea tepat serta matang. 5. Bertatasusila • Pengucapan beradab, bersopan dan santun berbahasa. 1. Tatabahasa dan kosa kata • Bahasa masih gramatis, penggunaan kosa kata masih tepat. 2. Sebutan, intonasi • Sebutan masih betul, masih jelas dan dan nada. masih tepat.Memuaskan 16 - 24 • Kebanyakan intonasi dan nada masih betul. 3. Kefasihan • Keseluruhan pengucapan masih petah, masih fasih dan idea masih tepat. 4. Idea • Keseluruhan pengucapan masih mencapai maksud. • Idea masih tepat serta masih matang. 5. Bertatasusila • Pengucapan masih beradab, masih bersopan dan masih santun berbahasa.
 17. 17. Peringkat Skor Konstruk Kriteria / Keterangan 1. Tatabahasa dan kosa • Bahasa kurang gramatis, penggunaan kata kosa kata kurang tepat dan kadangkala salah. 2. Sebutan, intonasi • Kebanyakan sebutan kurang betul,Kurang dan nada. kurang jelas dan kurang tepat.memuaskan 16 - 24 • Intonasi dan nada kurang betul. 3. Kefasihan • Keseluruhan pengucapan kurang petah, kurang fasih dan idea kurang tepat. 4. Idea • Kebanyakan pengucapan tidak mencapai maksud. 5. Bertatasusila • Pengucapan kurang beradab, bersopan dan kurang santun berbahasa. 1. Tatabahasa dan kosa kata 2. Sebutan, intonasi dan nada.Tahap 01 - 06 • Keseluruhannya lemah.pencapaian 3. Kefasihan • Calon tidak menunjukkan penguasaanminimum kemahiran bertutur dalam bahasa 4. Idea Melayu. 5. Bertatasusila

Views

Total views

1,650

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

347

Actions

Downloads

87

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×