Sint Pancras

487 views

Published on

Published in: Travel, Business
  • Be the first to comment

Sint Pancras

  1. 1. DOELSTELLING OPLEIDINGEN Landscape & Environment Management •Ruimtelijke ordening & Planologie •Bos- & Natuurbeheer •Plattelandsvernieuwing •Milieukunde •Competentiegericht onderwijs •Kennis •Vaardigheden •Attitude
  2. 2. Ruimtelijke Ordening & Planologie
  3. 3. BOS- EN NATUURBEHEER
  4. 4. PLATTELANDSVERNIEUWING
  5. 5. HOE ZIET HET ONDERWIJS ER UIT? Het werkveld wil professionals die: •Kennis van zaken hebben • Verantwoordelijk te werk kunnen gaan • Problemen kunnen oplossen • Flexibel zijn • Leiding kunnen geven • Beslissingen kunnen nemen • Kunnen samenwerken • Goed kunnen communiceren
  6. 6. HOE ZIET HET ONDERWIJS ER UIT? •Projecten & Opdrachten • Trainingen & Workshops • Stage & Afstuderen • Studieloopbaanbegeleiding
  7. 7. Werkplaats Noord-Holland Noord Doel academie/werkplaats Authentieke leervragen uit de regio in het reguliere onderwijsproces brengen regio School/student Krijgt partner in ontwikkeling Studenten ervaren de dynamiek van de praktijk Betrokken partijen verbinden zich Concrete vragen bevorderen tot samenwerking motivatie en inzet Positioneren van de regio door Gericht op duurzame relaties en resultaten en creëren van nieuwe ontstaan van systeem en keten kansen SLOW ADVICE
  8. 8. Werkplaats Noord-Holland Noord Studiejaar 2008-2009 Studenten WUR 9 stappen naar een prachtig prachtig Sint Pancras Verkenning in overleg met WUR en INHolland Studiejaar 2009-2010 Studentopdrachten  Bestemmen en Ontwerpen: opstellen ontwerpvisie en strategie Sint Pancras (INHolland)  Stageopdracht WUR/INHolland  Groepsproject Ruimtelijke Ordening & Planologie  Opdrachten mbt verkeer en vervoer  Opdragen mbt communiceren Uitbreiden Academie binnen regio  opstellen een kennisagenda

×