SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
Download to read offline
Адаптация на първокласника
към училище
Проф. Г. Иванов
 НАУЧНИ ОСНОВИ НА АДАПТАЦИЯТА НА ДЕТЕТО КЪМ
НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ - ПОНЯТИЙНИ УТОЧНЕНИЯ;
 УЧИЛИЩЕТО - РАДОСТ И БЕЗПОКОЙСТВО;
 В ТЪРСЕНЕ НА ЖЕЛАНОТО РАВНОВЕСИЕ УЧИТЕЛ-ДЕТЕ,
ДЕТЕ-УЧИТЕЛ;
 АДАПТИРАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО КЪМ ДЕТЕТО;
 АДАПТИРАНЕ НА ДЕТЕТО КЪМ УЧИЛИЩЕТО
Проблемни области
Научни основи на адаптацията на
детето към началното училище
Проф. д-р Емилия Василева
- „Детето в началното
училище“, С. „Просвета“,
2003.
ПОСТЪПВАНЕТО В УЧИЛИЩЕ - РАДОСТ И
БЕЗПОКОЙСТВО
Първокласник се
обръща към своя
учител:
„Господин
учителю, в
училището има
ли свободна стая,
за да доведа
баба да ме чака
там, докато уча, и
да се виждаме
през
междучасието? "
 Новата социална роля „ученик“ –
радост и трепетни очаквания.
 Първият контакт с училището -
удовлетворени очаквания или
силна тревожност предполагаща
проява на психологически
бариери, отчуждение,
самоизолация, агресивно
поведение и др. подобни.
ПОСТЪПВАНЕТО В УЧИЛИЩЕ - РАДОСТ И
БЕЗПОКОЙСТВО
„Ученикът е едно дете,
нагодено към
специалните училищни
условия, чиято природа
ще бъде толкова по-
изкривена и отдалечена
от естествения й вид,
колкото нагаждането на
детето към тези
училищни условия се
извършва по един
насилствен и
принудителен начин.“
Димитър Кацаров
Що е адаптация?
«Адаптацията е процес на
приспособяване,
пригаждане, който се
основава на материалния,
информационния и
енергийния обмен между
взаимодействащите си
системи и на принципа на
обратната връзка.»
И. Наумов
Що е адаптация?
 Училищната адаптация се трябва
да се разглежда като процес и
като резултат.
 Адаптацията не е еднопосочен
процес или активност. Тя винаги
се осъществява като
взаимодействие, като взаимно
приспособяване на две системи,
едната от които може да се
разглежда като среда
Равнища за анализ на адаптацията
 В прагматично-
функционален план
адаптацията може да
бъде разглеждана на
две основни
равнища:
познавателно и
социалнопсихическо.
Равнища за анализ на адаптацията
 Или т.нар.
„академична
адаптация“ -
свързана с
приспособяване
към училищните
норми и
формиране на
умения за учебна
дейност.
познавателно равнище на адаптацията
 Социална адаптация —
приспособяване към групата
на съучениците, изграждане и
стабилизиране на нов тип
взаимоотношения,
 личностна адаптация -
свързана с равнищата на
рефлексивно поведение -
приемане на самия себе си
като субект в новата социална
ситуация „Аз съм ученик" и
формиране на самооценка в
процеса на промяната на
личността.
Социално-психическо равнище на адаптацията
1. Организиране на образователната среда:
- познавателно-дидактическата преднамереност,
- социалнопсихологическата атмосфера;
- дизайн.
АДАПТИРАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО КЪМ ДЕТЕТО
 Образователната среда трябва да предлага възможности за:
 по-нататъшно социализиране на малкия ученик;
 изграждане на свобода при избора на определени действия,
било то за решаване на конкретна учебна задача, или
осъществяване на определен поведенчески акт;
 свобода на творческите изяви в добре маркиран
познавателен контекст;
 свободна комуникация и сътрудничество с другите деца;
 свобода на движенията в пространството;
 сигурност и чувство за принадлежност към общността;
 подпомагане на процеса на обучение (чрез разнообразни
нагледни учебни помагала, автентични представители на
живата и неживата природа), възпитаване на усет към
красивото.
Организиране на образователната среда
 Кътове в класната стая - различни обособени пространства
по отделните учебни предмета - по „ограмотяване",
„четене", „писане", „слушане", „наука", „изкуство",
„математика (манипулативи)", „строителни блокчета",
„драма„;
 природни кътове - за отглеждане на цветя и животни
(хамстери, костенурки, рибки и др.
 информационни табла указания; фланелографи с различни
апликации и сюжета от приказки; пликове с имената или
избран символ на всяко дете - за кореспонденция, където
децата си разменят различни писма, рисунки, съобщения;
рафтове, на които периодично се поставят и подменят най-
новите творчески продукта на учениците (стихове,
послания, рисунки...).
Познавателно-дидактическата преднамереност
 Общуване и поведенчески реакции на децата –
изживяване на радост от дейността и
удовлетвореност от успеха.
Социалнопсихологически атмосфера
 Взаимодействие между семейството и учителя
Социалнопсихологически атмосфера
 Стимулиране на мотиви
за изява
 Формиране на култура
на волевото усилие
 Упражняване в
изграждане на умение
за времево и
пространствено
структуриране на
познавателните
действия
Социалнопсихологически атмосфера
 Ергономичен дизайн - свързан
със съобразяването на
подредбата на
образователното
пространство с особеностите в
развитието на малките
ученици - ръст, специфичност
на скелета в тази възраст,
манипулативни способности,
умения за координиране на
движенията в пространството,
степен на уморяемост, усет
към цветовото присъствие.
Дизайн на образователната среда
 Образователният аспект на
дизайна - определя
изисквания за
конструиране на средата,
съобразени с
възможностите на децата
да възприемат и осмислят
конкретна информация, да
изграждат умения за
самостоятелна работа,
способност да превключват
от една дейност в друга,
формиране на правила за
работа с материалите.
Дизайн на образователната среда
Продуктивната активност на малкия ученик се
подхранва от умелото регулиране и
удовлетворяване на потребността от:
 общуване;
 самоизява;
 нови впечатления.
Адаптиране на детето към училище
»Училището не е мястото, където
детето се учи за бъдещия живот.
Училището е самият живот."
Селестен Френе
(Писмо на родители до учителката на децата им)
Резултат от адаптирането
Благодаря
за
вниманието!

More Related Content

What's hot

ახალი წელი
ახალი წელიახალი წელი
ახალი წელიritadateshidze
 
Хората - еднакви и различни - ОС - 2 клас
Хората - еднакви и различни - ОС - 2 класХората - еднакви и различни - ОС - 2 клас
Хората - еднакви и различни - ОС - 2 класVeska Petrova
 
26. Пролетни празници - РК, Просвета - В. П.
26. Пролетни празници - РК, Просвета - В. П.26. Пролетни празници - РК, Просвета - В. П.
26. Пролетни празници - РК, Просвета - В. П.Veska Petrova
 
Педагогически технологии за развитие въображението на дезцата от предучилищна...
Педагогически технологии за развитие въображението на дезцата от предучилищна...Педагогически технологии за развитие въображението на дезцата от предучилищна...
Педагогически технологии за развитие въображението на дезцата от предучилищна...cdg6_pl_bg
 
Групиране на животните
Групиране на животнитеГрупиране на животните
Групиране на животнитеmarianadr
 
წყლის ანომალია და წყალბადური ბმა
წყლის ანომალია და წყალბადური ბმაწყლის ანომალია და წყალბადური ბმა
წყლის ანომალია და წყალბადური ბმაtamari matoshvili
 
глагол 2клас
глагол 2класглагол 2клас
глагол 2класDani Parvanova
 
Detska gradina art_tenhiki
Detska gradina art_tenhikiDetska gradina art_tenhiki
Detska gradina art_tenhikiLilyBankova
 
Диви и домашни животни 1.клас нов
Диви и домашни животни 1.клас новДиви и домашни животни 1.клас нов
Диви и домашни животни 1.клас новLuiza Antova
 
В овощната градина околен свят
В овощната градина околен святВ овощната градина околен свят
В овощната градина околен святLuiza Antova
 
ვიქტორინა ქართული ენის
ვიქტორინა ქართული ენისვიქტორინა ქართული ენის
ვიქტორინა ქართული ენისmzekabani2013
 
Картичка-цвете
Картичка-цветеКартичка-цвете
Картичка-цветеMarusya Eneva
 
гатанки за плодове
гатанки за плодовегатанки за плодове
гатанки за плодовеrusem
 
Проект ,,Водата - извор на живот''- Сандански, 2015г.
Проект ,,Водата - извор на живот''- Сандански, 2015г.Проект ,,Водата - извор на живот''- Сандански, 2015г.
Проект ,,Водата - извор на живот''- Сандански, 2015г.Elena Iwanowa
 
запомнете съгласни звукове
запомнете съгласни звуковезапомнете съгласни звукове
запомнете съгласни звуковеDani Parvanova
 
ფრინველების შვილები 2
ფრინველების შვილები 2ფრინველების შვილები 2
ფრინველების შვილები 2Natia Gvilia
 

What's hot (20)

ახალი წელი
ახალი წელიახალი წელი
ახალი წელი
 
Хората - еднакви и различни - ОС - 2 клас
Хората - еднакви и различни - ОС - 2 класХората - еднакви и различни - ОС - 2 клас
Хората - еднакви и различни - ОС - 2 клас
 
26. Пролетни празници - РК, Просвета - В. П.
26. Пролетни празници - РК, Просвета - В. П.26. Пролетни празници - РК, Просвета - В. П.
26. Пролетни празници - РК, Просвета - В. П.
 
звук и буква м
звук и буква мзвук и буква м
звук и буква м
 
Педагогически технологии за развитие въображението на дезцата от предучилищна...
Педагогически технологии за развитие въображението на дезцата от предучилищна...Педагогически технологии за развитие въображението на дезцата от предучилищна...
Педагогически технологии за развитие въображението на дезцата от предучилищна...
 
Групиране на животните
Групиране на животнитеГрупиране на животните
Групиране на животните
 
წყლის ანომალია და წყალბადური ბმა
წყლის ანომალია და წყალბადური ბმაწყლის ანომალია და წყალბადური ბმა
წყლის ანომალია და წყალბადური ბმა
 
глагол 2клас
глагол 2класглагол 2клас
глагол 2клас
 
Detska gradina art_tenhiki
Detska gradina art_tenhikiDetska gradina art_tenhiki
Detska gradina art_tenhiki
 
Диви и домашни животни 1.клас нов
Диви и домашни животни 1.клас новДиви и домашни животни 1.клас нов
Диви и домашни животни 1.клас нов
 
В овощната градина околен свят
В овощната градина околен святВ овощната градина околен свят
В овощната градина околен свят
 
ვიქტორინა ქართული ენის
ვიქტორინა ქართული ენისვიქტორინა ქართული ენის
ვიქტორინა ქართული ენის
 
აკაკი წერეთელი ("ჩემი თავგადასავალი")
აკაკი წერეთელი ("ჩემი თავგადასავალი")აკაკი წერეთელი ("ჩემი თავგადასავალი")
აკაკი წერეთელი ("ჩემი თავგადასავალი")
 
Картичка-цвете
Картичка-цветеКартичка-цвете
Картичка-цвете
 
гатанки за плодове
гатанки за плодовегатанки за плодове
гатанки за плодове
 
презентация1
презентация1презентация1
презентация1
 
Проект ,,Водата - извор на живот''- Сандански, 2015г.
Проект ,,Водата - извор на живот''- Сандански, 2015г.Проект ,,Водата - извор на живот''- Сандански, 2015г.
Проект ,,Водата - извор на живот''- Сандански, 2015г.
 
описание на-дом.любимец
описание на-дом.любимецописание на-дом.любимец
описание на-дом.любимец
 
запомнете съгласни звукове
запомнете съгласни звуковезапомнете съгласни звукове
запомнете съгласни звукове
 
ფრინველების შვილები 2
ფრინველების შვილები 2ფრინველების შვილები 2
ფრინველების შვილები 2
 

Viewers also liked

речници. правописен речник
речници. правописен речникречници. правописен речник
речници. правописен речникЛидия Ганева
 
Etw certificate 90256_bg
Etw certificate 90256_bgEtw certificate 90256_bg
Etw certificate 90256_bgStefka Komitova
 
Презентация за Левски
Презентация за ЛевскиПрезентация за Левски
Презентация за ЛевскиMira Todorova
 
Малкият принц
Малкият принцМалкият принц
Малкият принцMira Todorova
 
редактиране на текст
редактиране на текстредактиране на текст
редактиране на текстCveta Gergova
 
диагностика входно изходно ниво
диагностика входно изходно ниводиагностика входно изходно ниво
диагностика входно изходно нивоDani Parvanova
 
Сродни думи. корен на думата 3 клас
Сродни думи. корен на думата 3 класСродни думи. корен на думата 3 клас
Сродни думи. корен на думата 3 класДарина Железова
 

Viewers also liked (9)

речници. правописен речник
речници. правописен речникречници. правописен речник
речници. правописен речник
 
БЕЛ входно за 3. клас
БЕЛ входно за 3. класБЕЛ входно за 3. клас
БЕЛ входно за 3. клас
 
Etw certificate 90256_bg
Etw certificate 90256_bgEtw certificate 90256_bg
Etw certificate 90256_bg
 
Презентация за Левски
Презентация за ЛевскиПрезентация за Левски
Презентация за Левски
 
Малкият принц
Малкият принцМалкият принц
Малкият принц
 
редактиране на текст
редактиране на текстредактиране на текст
редактиране на текст
 
Analiz bel vhod
Analiz bel vhodAnaliz bel vhod
Analiz bel vhod
 
диагностика входно изходно ниво
диагностика входно изходно ниводиагностика входно изходно ниво
диагностика входно изходно ниво
 
Сродни думи. корен на думата 3 клас
Сродни думи. корен на думата 3 класСродни думи. корен на думата 3 клас
Сродни думи. корен на думата 3 клас
 

Similar to Aдаптация на първокласника

портфолио р.стоянова
портфолио р.стояновапортфолио р.стоянова
портфолио р.стояноваани петрова
 
портфолио р.стоянова
портфолио р.стояновапортфолио р.стоянова
портфолио р.стояноваани петрова
 
Описание и приложение на методи и методики за диагностика
Описание и приложение на методи и методики за диагностикаОписание и приложение на методи и методики за диагностика
Описание и приложение на методи и методики за диагностикаGretaMarcheva
 
готовността на детето за обучение в училище(1)
готовността на детето за обучение в училище(1)готовността на детето за обучение в училище(1)
готовността на детето за обучение в училище(1)imur57
 
училище (1)
училище (1)училище (1)
училище (1)megikatq
 
Методология и методи на оценяване
Методология и методи на оценяванеМетодология и методи на оценяване
Методология и методи на оценяванеGretaMarcheva
 
теории за ученето_бихейвиоризъм_за_пуб
теории за ученето_бихейвиоризъм_за_пубтеории за ученето_бихейвиоризъм_за_пуб
теории за ученето_бихейвиоризъм_за_пубadara_2211
 
наръчник за първокласници 2011
наръчник за първокласници 2011наръчник за първокласници 2011
наръчник за първокласници 2011imur57
 
Naruchnik purvoklasnici 2011
Naruchnik purvoklasnici 2011Naruchnik purvoklasnici 2011
Naruchnik purvoklasnici 2011rossmar68
 
Book from pаrents
Book from pаrentsBook from pаrents
Book from pаrentsiskam
 
Дислексията
ДислексиятаДислексията
ДислексиятаDani Parvanova
 
Godishen plan 2016 2017
Godishen plan 2016 2017Godishen plan 2016 2017
Godishen plan 2016 2017edecheva
 
Втора пролетна национална конференция
 Втора пролетна национална конференция Втора пролетна национална конференция
Втора пролетна национална конференцияStefana Brunekova
 
Годишен план на СУ "Васил Дечев" за учебна 2017/2018г
Годишен план на СУ "Васил Дечев" за учебна 2017/2018гГодишен план на СУ "Васил Дечев" за учебна 2017/2018г
Годишен план на СУ "Васил Дечев" за учебна 2017/2018гElena Kondilova
 
учебните програми за I и іі клас
учебните програми за I и іі класучебните програми за I и іі клас
учебните програми за I и іі класadminrio
 

Similar to Aдаптация на първокласника (20)

роза стоянова (1)
роза стоянова (1)роза стоянова (1)
роза стоянова (1)
 
портфолио р.стоянова
портфолио р.стояновапортфолио р.стоянова
портфолио р.стоянова
 
портфолио р.стоянова
портфолио р.стояновапортфолио р.стоянова
портфолио р.стоянова
 
Portfolio-Ismail Tsikalov.pdf
Portfolio-Ismail Tsikalov.pdfPortfolio-Ismail Tsikalov.pdf
Portfolio-Ismail Tsikalov.pdf
 
Описание и приложение на методи и методики за диагностика
Описание и приложение на методи и методики за диагностикаОписание и приложение на методи и методики за диагностика
Описание и приложение на методи и методики за диагностика
 
готовността на детето за обучение в училище(1)
готовността на детето за обучение в училище(1)готовността на детето за обучение в училище(1)
готовността на детето за обучение в училище(1)
 
Брой 1
Брой 1Брой 1
Брой 1
 
училище (1)
училище (1)училище (1)
училище (1)
 
Методология и методи на оценяване
Методология и методи на оценяванеМетодология и методи на оценяване
Методология и методи на оценяване
 
Сашка Петрова портфолио
Сашка Петрова портфолиоСашка Петрова портфолио
Сашка Петрова портфолио
 
теории за ученето_бихейвиоризъм_за_пуб
теории за ученето_бихейвиоризъм_за_пубтеории за ученето_бихейвиоризъм_за_пуб
теории за ученето_бихейвиоризъм_за_пуб
 
наръчник за първокласници 2011
наръчник за първокласници 2011наръчник за първокласници 2011
наръчник за първокласници 2011
 
Nar
NarNar
Nar
 
Naruchnik purvoklasnici 2011
Naruchnik purvoklasnici 2011Naruchnik purvoklasnici 2011
Naruchnik purvoklasnici 2011
 
Book from pаrents
Book from pаrentsBook from pаrents
Book from pаrents
 
Дислексията
ДислексиятаДислексията
Дислексията
 
Godishen plan 2016 2017
Godishen plan 2016 2017Godishen plan 2016 2017
Godishen plan 2016 2017
 
Втора пролетна национална конференция
 Втора пролетна национална конференция Втора пролетна национална конференция
Втора пролетна национална конференция
 
Годишен план на СУ "Васил Дечев" за учебна 2017/2018г
Годишен план на СУ "Васил Дечев" за учебна 2017/2018гГодишен план на СУ "Васил Дечев" за учебна 2017/2018г
Годишен план на СУ "Васил Дечев" за учебна 2017/2018г
 
учебните програми за I и іі клас
учебните програми за I и іі класучебните програми за I и іі клас
учебните програми за I и іі клас
 

More from Mira Todorova

Practical conference
Practical conferencePractical conference
Practical conferenceMira Todorova
 
Project presentation
Project presentationProject presentation
Project presentationMira Todorova
 
Презентация зa Васил Левски
Презентация зa Васил ЛевскиПрезентация зa Васил Левски
Презентация зa Васил ЛевскиMira Todorova
 
Васил Левски
Васил ЛевскиВасил Левски
Васил ЛевскиMira Todorova
 
Portreti vasil-levski
Portreti vasil-levskiPortreti vasil-levski
Portreti vasil-levskiMira Todorova
 
My favourite singers
My favourite singersMy favourite singers
My favourite singersMira Todorova
 
Rap Slideshow made by Alexander
Rap Slideshow made by AlexanderRap Slideshow made by Alexander
Rap Slideshow made by AlexanderMira Todorova
 
Презентация Васил Левски - Апостолът на свободата
Презентация Васил Левски - Апостолът на свободатаПрезентация Васил Левски - Апостолът на свободата
Презентация Васил Левски - Апостолът на свободатаMira Todorova
 

More from Mira Todorova (11)

Practical conference
Practical conferencePractical conference
Practical conference
 
Project presentation
Project presentationProject presentation
Project presentation
 
Presentation ADEM
Presentation ADEMPresentation ADEM
Presentation ADEM
 
Presentation adem
Presentation ademPresentation adem
Presentation adem
 
Презентация зa Васил Левски
Презентация зa Васил ЛевскиПрезентация зa Васил Левски
Презентация зa Васил Левски
 
Васил Левски
Васил ЛевскиВасил Левски
Васил Левски
 
Portreti vasil-levski
Portreti vasil-levskiPortreti vasil-levski
Portreti vasil-levski
 
Vasil levski
Vasil levskiVasil levski
Vasil levski
 
My favourite singers
My favourite singersMy favourite singers
My favourite singers
 
Rap Slideshow made by Alexander
Rap Slideshow made by AlexanderRap Slideshow made by Alexander
Rap Slideshow made by Alexander
 
Презентация Васил Левски - Апостолът на свободата
Презентация Васил Левски - Апостолът на свободатаПрезентация Васил Левски - Апостолът на свободата
Презентация Васил Левски - Апостолът на свободата
 

Aдаптация на първокласника

 • 1. Адаптация на първокласника към училище Проф. Г. Иванов
 • 2.  НАУЧНИ ОСНОВИ НА АДАПТАЦИЯТА НА ДЕТЕТО КЪМ НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ - ПОНЯТИЙНИ УТОЧНЕНИЯ;  УЧИЛИЩЕТО - РАДОСТ И БЕЗПОКОЙСТВО;  В ТЪРСЕНЕ НА ЖЕЛАНОТО РАВНОВЕСИЕ УЧИТЕЛ-ДЕТЕ, ДЕТЕ-УЧИТЕЛ;  АДАПТИРАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО КЪМ ДЕТЕТО;  АДАПТИРАНЕ НА ДЕТЕТО КЪМ УЧИЛИЩЕТО Проблемни области
 • 3. Научни основи на адаптацията на детето към началното училище Проф. д-р Емилия Василева - „Детето в началното училище“, С. „Просвета“, 2003.
 • 4. ПОСТЪПВАНЕТО В УЧИЛИЩЕ - РАДОСТ И БЕЗПОКОЙСТВО Първокласник се обръща към своя учител: „Господин учителю, в училището има ли свободна стая, за да доведа баба да ме чака там, докато уча, и да се виждаме през междучасието? "
 • 5.  Новата социална роля „ученик“ – радост и трепетни очаквания.  Първият контакт с училището - удовлетворени очаквания или силна тревожност предполагаща проява на психологически бариери, отчуждение, самоизолация, агресивно поведение и др. подобни. ПОСТЪПВАНЕТО В УЧИЛИЩЕ - РАДОСТ И БЕЗПОКОЙСТВО
 • 6. „Ученикът е едно дете, нагодено към специалните училищни условия, чиято природа ще бъде толкова по- изкривена и отдалечена от естествения й вид, колкото нагаждането на детето към тези училищни условия се извършва по един насилствен и принудителен начин.“ Димитър Кацаров Що е адаптация?
 • 7. «Адаптацията е процес на приспособяване, пригаждане, който се основава на материалния, информационния и енергийния обмен между взаимодействащите си системи и на принципа на обратната връзка.» И. Наумов Що е адаптация?
 • 8.  Училищната адаптация се трябва да се разглежда като процес и като резултат.  Адаптацията не е еднопосочен процес или активност. Тя винаги се осъществява като взаимодействие, като взаимно приспособяване на две системи, едната от които може да се разглежда като среда Равнища за анализ на адаптацията
 • 9.  В прагматично- функционален план адаптацията може да бъде разглеждана на две основни равнища: познавателно и социалнопсихическо. Равнища за анализ на адаптацията
 • 10.  Или т.нар. „академична адаптация“ - свързана с приспособяване към училищните норми и формиране на умения за учебна дейност. познавателно равнище на адаптацията
 • 11.  Социална адаптация — приспособяване към групата на съучениците, изграждане и стабилизиране на нов тип взаимоотношения,  личностна адаптация - свързана с равнищата на рефлексивно поведение - приемане на самия себе си като субект в новата социална ситуация „Аз съм ученик" и формиране на самооценка в процеса на промяната на личността. Социално-психическо равнище на адаптацията
 • 12. 1. Организиране на образователната среда: - познавателно-дидактическата преднамереност, - социалнопсихологическата атмосфера; - дизайн. АДАПТИРАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО КЪМ ДЕТЕТО
 • 13.  Образователната среда трябва да предлага възможности за:  по-нататъшно социализиране на малкия ученик;  изграждане на свобода при избора на определени действия, било то за решаване на конкретна учебна задача, или осъществяване на определен поведенчески акт;  свобода на творческите изяви в добре маркиран познавателен контекст;  свободна комуникация и сътрудничество с другите деца;  свобода на движенията в пространството;  сигурност и чувство за принадлежност към общността;  подпомагане на процеса на обучение (чрез разнообразни нагледни учебни помагала, автентични представители на живата и неживата природа), възпитаване на усет към красивото. Организиране на образователната среда
 • 14.  Кътове в класната стая - различни обособени пространства по отделните учебни предмета - по „ограмотяване", „четене", „писане", „слушане", „наука", „изкуство", „математика (манипулативи)", „строителни блокчета", „драма„;  природни кътове - за отглеждане на цветя и животни (хамстери, костенурки, рибки и др.  информационни табла указания; фланелографи с различни апликации и сюжета от приказки; пликове с имената или избран символ на всяко дете - за кореспонденция, където децата си разменят различни писма, рисунки, съобщения; рафтове, на които периодично се поставят и подменят най- новите творчески продукта на учениците (стихове, послания, рисунки...). Познавателно-дидактическата преднамереност
 • 15.  Общуване и поведенчески реакции на децата – изживяване на радост от дейността и удовлетвореност от успеха. Социалнопсихологически атмосфера
 • 16.  Взаимодействие между семейството и учителя Социалнопсихологически атмосфера
 • 17.  Стимулиране на мотиви за изява  Формиране на култура на волевото усилие  Упражняване в изграждане на умение за времево и пространствено структуриране на познавателните действия Социалнопсихологически атмосфера
 • 18.  Ергономичен дизайн - свързан със съобразяването на подредбата на образователното пространство с особеностите в развитието на малките ученици - ръст, специфичност на скелета в тази възраст, манипулативни способности, умения за координиране на движенията в пространството, степен на уморяемост, усет към цветовото присъствие. Дизайн на образователната среда
 • 19.  Образователният аспект на дизайна - определя изисквания за конструиране на средата, съобразени с възможностите на децата да възприемат и осмислят конкретна информация, да изграждат умения за самостоятелна работа, способност да превключват от една дейност в друга, формиране на правила за работа с материалите. Дизайн на образователната среда
 • 20. Продуктивната активност на малкия ученик се подхранва от умелото регулиране и удовлетворяване на потребността от:  общуване;  самоизява;  нови впечатления. Адаптиране на детето към училище
 • 21. »Училището не е мястото, където детето се учи за бъдещия живот. Училището е самият живот." Селестен Френе (Писмо на родители до учителката на децата им) Резултат от адаптирането