Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Enquesta sobre elDebat de Política General 20126  2012
Dossier de premsa del DPG 2012                                              ...
31  Fitxa tècnica  Dossier de premsa del DPG 2012
Dossier de premsa del DPG 2012                                              ...
Dossier de premsa del DPG 2012                                              ...
62  Seguiment del Debat de Política General
Dossier de premsa del DPG 2012                                              ...
Dossier de premsa del DPG 2012                                              ...
Dossier de premsa del DPG 2012                                              ...
103  diferents líders polítics
Dossier de premsa del DPG 2021                                             Val...
Dossier de premsa del DPG 2012                                              ...
Dossier de premsa del DPG 2012                                              ...
Dossier de premsa del DPG 2012                                              ...
Dossier de premsa del DPG 2012                                              ...
Dossier de premsa del DPG 2012                                              ...
Dossier de premsa del DPG 2012                                              ...
Dossier de premsa del DPG 2012                                              ...
Dossier de premsa del DPG 2012                                              ...
Dossier de premsa del DPG 2012                                              ...
Dossier de premsa del DPG 2012                                              ...
Dossier de premsa del DPG 2012                                              ...
Dossier de premsa del DPG 2012                                              ...
244  Actituds davant la política,  valors polítics i comportament  electoral
Dossier de premsa del DPG 2012                            Actituds davant la política, valors ...
Dossier de premsa del DPG 2012                                              ...
Dossier de premsa del DPG 2012                                        Actituds dava...
Dossier de premsa del DPG 2012                                              ...
Dossier de premsa del DPG 2012                                              ...
Dossier de premsa del DPG 2012                                              ...
Dossier de premsa del DPG 2012                                              ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Enquesta Debat de Politica General Catalana 2012

309 views

Published on

Enquesta realitzada després del debat de política general de Catalunya.
Font: CEO Set 2012.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Enquesta Debat de Politica General Catalana 2012

 1. 1. Enquesta sobre elDebat de Política General 20126 2012
 2. 2. Dossier de premsa del DPG 2012 Continguts 2Continguts1. Fitxa tècnica2. Seguiment del Debat de Política General3.4. Actitud davant la política, valors polítics i comportament electoral Dossier de premsa del DPG 2012 Enquesta sobre el Debat de Política General. 2012 número 703
 3. 3. 31 Fitxa tècnica Dossier de premsa del DPG 2012
 4. 4. Dossier de premsa del DPG 2012 Fitxa tècnica 4Quadre - resumNivell de confiança: 95,5%Variància p=q=50%Grandària de la mostra: 800 individus + 3,47%Àmbit: CatalunyaUnivers: Població catalana de 18 i més anys resident a Catalunya amb ciutadania espanyolaMètode de recollida de la informació: Enquesta telefònica assistida per ordinador (mètode CATI)Procediment de mostreig: Estratificat per província i dimensió de municipi, amb selecció de les unitats primàries de mostreig (municipis) de forma proporcional i de les unitats últimes (individus) aleatòriament seguint quotes encreuades de sexe i edat. La grandària dels municipis dividit en 6 categories: menor o igual a 2.000 habitants de 2.001 a 10.000 habitants de 10.001 a 50.000 habitants de 50.001 a 150.000 habitants de 150.001 a 1.000.000 habitants més 1 milió Pel càlcul de les quotes utilitzat com a base el Padró continu de població de 2011. Les quotes corresponen als següents intervals: de 18 a 34 anys de 35 a 49 anys de 50 a 64 anys 65 i més anys
 5. 5. Dossier de premsa del DPG 2012 Fitxa tècnica 5Grandària de la mostra: 800 enquestes amb la següent distribució provincial: Barcelona 596 Girona 75 Lleida 46 Tarragona 83Afixació: Proporcional.Error mostral: El marge per al conjunt de la mostra és de + 3,47%, per a un nivell de confiança del 95,5% (2 sigmes) i sota el supòsit de màxima indeterminació (p=q=50%).Treball de camp: El treball de camp ha estat realitzat per Grupo MDK Universal, SL del 28 de setembre al 3 de 2012
 6. 6. 62 Seguiment del Debat de Política General
 7. 7. Dossier de premsa del DPG 2012 Seguiment del Debat de Política General 7 Pregunta 1 Pregunta 2 Parlant en general, creu que en aquests debats es Política General? tracten temes que preocupen molt, bastant, poc o gens a la ciutadania? (N= 800; resposta simple; %) (N= 800; resposta simple; %) NS/NC; 0,5 80 No; 12,4 70 60 50 36,3 37,9 40 30 20 15,5 10 6,3 3,9 Si; 87,1 0,3 0 Molt Bastant Poc Gens No ho sap No contesta100 87,1 100 80 74,280 64,8 65,5 65,4 64,1 56,8 52,3 53,2 48,860 6040 40 39,8 40,9 46,1 43,1 2020 35,3 34,5 34,6 29,8 21,8 12,4 0 0 2007 2008 2009 2011 2012 2007 2008 2009 2011 2012 Molt+bastant Poc+gens NS/NC Si No
 8. 8. Dossier de premsa del DPG 2012 Seguiment del Debat de Política General 8 Pregunta 3 Em podria dir en quin grau va seguir vostè aquest Pregunta 3a I quina ha estat la principal raó per la qual vostè no Debat...? ha seguit el Debat? (Base: tenia coneixement del Debat, N= 697 ; resposta simple; %) (Base: no han seguit el Debat, N=103 ; resposta simple; %) 80 70 Li interessava, però no lha seguit 36,9 60 50 No li interessava 39,8 40 36,9 34,1 30 Altres 23,3 20 14,2 14,8 10 No ho sap 0,0 0,0 0,0 0 Molt Bastant Poc Gens. No No ho sap No No contesta 0,0 lha seguit contesta 0 20 40 60 80 100100806040 31,0 29,6 19,820 14,8 16,3 0 2007 2008 2009 2011 2012 Gens. No lha seguit
 9. 9. Dossier de premsa del DPG 2012 Seguiment del Debat de Política General 9 Amb independència que vostè seguís o no el Debat de Política General, ha vist o ha escoltat Pregunta 3b alguna informació sobre el Debat a la premsa, a la ràdio, a la televisió o a Internet? (Base: tenia coneixement del Debat, N=697; resposta múltiple; %)1009080 73,6706050 44,6 38,040 27,13020 8,910 0 Televisió Ràdio Premsa Internet No ha rebut informació
 10. 10. 103 diferents líders polítics
 11. 11. Dossier de premsa del DPG 2021 Valoració de dels diferents líders polítics 11 Pregunta 4 Amb quin interès ha seguit aquest Debat concret...? (Base: ha rebut informació del Debat, N=633; resposta simple; %)80706050 43,640 30,230 20,42010 5,4 0,2 0,3 0 Molt Bastant Poc Cap No ho sap No contesta 100 80 73,8 61,2 54,8 52,2 50,9 60 40 48,9 45,0 47,7 20 38,5 25,8 0 2007 2008 2009 2011 2012 Molt+bastant Poc+gens
 12. 12. Dossier de premsa del DPG 2012 Valoració de dels diferents líders polítics 12Pregunta 5 Pel que vostè sap, en general en les intervencions en el Debat han predominat... (Base: ha rebut informació del Debat, N=633; resposta simple; %) NS/NC; 11,2 Les propostes per solucionar els problemes del país; 34,4 Les crítiques, retrets i acusacions duns contra altres; 54,3 100 80 75,3 60 54,3 40 16,1 34,4 20 0 2007 2008 2009 2011 2012 Les propostes per solucionar els problemes del país Les crítiques, retrets i acusacions duns contra altres
 13. 13. Dossier de premsa del DPG 2012 Valoració de dels diferents líders polítics 13 Pregunta 6 Valori en una escala de 0 a 10, on 0 és molt deficient i 10 excel·lent, les intervencions en el Debat dels següents polítics ... (Base: ha rebut informació del Debat; N=633; resposta simple; mitjana) 6,45 Artur Mas 5,36 5,24 Joan Puigcercós 4,41 5,09 Joan Herrera 4,53 2012 4,91 2011 Alfons López Tena 4,15 3,98 Xavier Sabaté (*) 4,49 3,17 Albert Rivera 3,19 2,64 Alícia Sánchez-Camacho 3,36 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(*) La nota de valoració de Xavier Sabaté de 2011 fa referència a Joaquim Nadal.
 14. 14. Dossier de premsa del DPG 2012 Valoració de dels diferents líders polítics 14 Pregunta 6 Distribució percentual de la valoració dels líders (Base: han rebut informació del Debat; N=633; resposta simple; %) Artur Mas 73,2 22,1 4,8 Joan Puigcercós 56,7 25,3 18,0 Joan Herrera 56,9 25,9 17,3 Alfons López Tena 43,0 25,4 31,6 Xavier Sabaté 36,5 34,4 29,2 Albert Rivera 29,5 55,0 15,5Alícia Sánchez-Camacho 24,2 67,0 8,9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Aprova Suspèn NS/NC
 15. 15. Dossier de premsa del DPG 2012 Valoració de dels diferents líders polítics 15 Pregunta 6 Valori en una escala de 0 a 10, on 0 és molt deficient i 10 excel·lent, les intervencions en el Debat dels següents polítics ... (Base: han rebut informació del Debat; N=633; resposta simple; mitjana) Valoració segons record de vot al Parlament de Catalunya 2010 (*) (*)Artur Mas 6,45 2,27 7,65 7,73 5,34 5,54 3,00 8,62Joan Puigcercós 5,24 2,78 5,70 6,98 4,42 4,85 1,50 6,69Joan Herrera 5,09 3,36 5,00 5,81 5,33 6,75 4,33 5,55Alfons López Tena 4,91 3,26 5,02 6,42 3,88 4,34 2,33 7,77Xavier Sabaté 3,98 3,23 3,81 4,52 4,73 4,25 4,25 3,55Albert Rivera 3,17 5,74 3,09 1,59 3,90 3,21 5,71 0,45Alícia Sánchez-Camacho 2,64 6,20 2,32 1,58 3,15 2,77 3,50 1,85B ase real 800 38 289 87 84 51 10 15(*) Resultats estadísticament no significatius
 16. 16. Dossier de premsa del DPG 2012 Valoració de dels diferents líders polítics 16 Pregunta 7 (Base: han rebut informació del Debat; N=633; resposta simple; %) Artur Mas 27,8 35,1 17,4 14,2 5,6 Joan Puigcercós 10,1 32,1 25,0 14,4 18,5 Alfons López Tena 5,5 19,6 26,9 15,6 32,4 Joan Herrera 4,4 32,1 31,4 13,1 19,0 Albert Rivera 3,6 9,2 23,1 45,3 18,8Alícia Sánchez-Camacho 3,0 5,4 20,7 61,1 9,8 Xavier Sabaté 11,8 36,3 20,1 31,0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Amb tot o la majoria de les coses que va dir Amb bastants coses de les que va dir Amb poques coses de les que va dir Amb res o quasi res del que va dir NS/NC
 17. 17. Dossier de premsa del DPG 2012 Valoració de dels diferents líders polítics 17 Pregunta 8 Qui creu vostè que ha guanyat el Debat...? (Base: han rebut informació del Debat; N=633; resposta simple; %) 54,8 Artur Mas 27,5 1,3 Alícia Sánchez-Camacho 1,5 0,9 Joan Herrera 0,5 0,9 Albert Rivera 0,3 0,3 Joan Puigcercós 1,3 0,3 2012 Alfons López Tena 1,0 2011 0,2 Xavier Sabaté (*) 2,3 1,7 Altres 4,3 21,6 No va guanyar ningú 35,8 17,1 No ho sap 24,9 0,8 No contesta 0,8 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100(*) La nota de valoració de Xavier Sabaté de 2011 fa referència a Joaquim Nadal.
 18. 18. Dossier de premsa del DPG 2012 Valoració de dels diferents líders polítics 18 Pregunta 9 Mas ha transmès un missatge de...? (Base: han rebut informació del Debat; N=633; resposta simple; %) Confiança en el futur polític 18,3 32,7 22,4 23,7 2,8 Decisió dacomplir les promeses 15,3 37,0 19,7 24,8 3,2 electoralsFortalesa del govern i fermesa en les 25,1 36,7 17,1 18,5 2,7 seves decisions Confiança en el futur econòmic 10,3 28,0 31,1 26,5 4,1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Totalment dacord Bastant dacord No gaire dacord Gens dacord NS/NC
 19. 19. Dossier de premsa del DPG 2012 Valoració de dels diferents líders polítics 19 Pregunta 10 transmès que ...? (Base: han rebut informació del Debat; N=633; resposta simple; %)Té propostes reals davant la política del 9,3 36,2 29,4 24,2 govern Fa una oposició constructiva 11,4 34,3 28,1 24,5 Transmet confiança a la societat 8,1 38,4 28,3 23,3 catalana 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Totalment dacord Bastant dacord No gaire dacord Gens dacord NS/NC
 20. 20. Dossier de premsa del DPG 2012 Valoració de dels diferents líders polítics 20Preguntes 11 i 12 I, en el seu conjunt, les intervencions del president de la Generalitat, Artur Mas, i del cap de (Base: han rebut informació del Debat; N=633; % de resposta afirmativa) 71,1 Serioses 29,7 63,2 Responsables 24,0 56,2 Realistes Artur Mas 18,0 30,3 Xavier Sabaté Superficials 44,4 46,0 Demagògiques 43,3 72,7 Clares i comprensibles 30,8 64,8 Constructives 13,6 40,3 Autocrítiques 15,6 0 20 40 60 80 100
 21. 21. Dossier de premsa del DPG 2012 Valoració de dels diferents líders polítics 21 Preguntes 13 i 14 llarg del Debat van demostrar tenir... (Base: han rebut informació del Debat; N=633; % de resposta afirmativa) 73,8Coneixement dels problemes de Catalunya 37,0 65,4Sensibilitat cap als problemes dels catalans 25,6 70,9 Moderació 41,9 62,1 Sentit pràctic 20,7 Artur Mas 64,3 Capacitat dencaixar les crítiques que li fan Xavier Sabaté 25,9 76,9 Iniciativa política 22,1 76,5Capacitat de comunicació amb la ciutadania 23,4 61,0 Realisme 24,2 0 20 40 60 80 100
 22. 22. Dossier de premsa del DPG 2012 Valoració de dels diferents líders polítics 22Pregunta 15 Després del Debat sobre Política General, creu vostè que la situació política millorarà, empitjorarà o seguirà igual? (Base: han rebut informació del Debat; N=633; resposta simple; %) NS/NC; 6,9 Millorarà; 33,0 Empitjorarà; 30,0 Seguirà igual; 30,0 100 80 68,7 72,7 63,0 65,8 60 33,0 40 18,3 21,4 30,0 15,5 12,9 20 30,0 13,4 11,1 12,1 0 12,3 2007 2008 2009 2011 2012 Millorarà Seguirà igual Empitjorarà
 23. 23. Dossier de premsa del DPG 2012 Valoració de dels diferents líders polítics 23 Pregunta 16 ha empitjorat? (Base: han rebut informació del Debat; N=633; resposta simple; %) Artur Mas 54,7 18,6 24,5 2,2 Joan Herrera 29,4 37,0 22,7 10,9 Joan Puigcercós 29,1 37,0 22,4 11,5 Alfons López Tena 20,2 32,1 25,1 22,6 Albert Rivera 12,6 30,8 44,9 11,7 Xavier Sabaté 10,0 30,6 34,6 24,8Alícia Sánchez-Camacho 7,6 28,0 59,6 4,9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ha millorat Segueix igual Ha empitjorat NS/NC
 24. 24. 244 Actituds davant la política, valors polítics i comportament electoral
 25. 25. Dossier de premsa del DPG 2012 Actituds davant la política, valors polítics i comportament electoral 25 Pregunta 17 Em podria dir si a vostè la política li interessa molt, bastant, poc o gens? (N=800; resposta simple; %)80706050 43,14030 24,3 19,420 12,510 0,4 0,4 0 Molt Bastant Poc Gens No ho sap No contesta 100 80 62,5 56,2 50,2 60,6 50,9 60 40 49,6 48,5 43,0 39,5 36,8 20 0 2007 2008 2009 2011 2012 Molt+bastant Poc+gens
 26. 26. Dossier de premsa del DPG 2012 Actituds davant la política, valors polítics i comportament electoral 26 Pregunta 18 dreta o extrema dreta?(*) (N=800; resposta simple; %; mitjana) 50 Mitjana = 3,17 40 34,6 30 20 17,8 15,5 8,1 7,0 8,6 10 6,1 1,6 0,6 0 Extrema Esquerra Centre Centre Centre dreta Dreta Extrema dreta No ho sap No contesta esquerra esquerra 7 6 5 4 3 3,13 3,23 3,17 2 1 2007 2008 2009 2011 2012(*) A partir del DPG 09 la pregunta de ideològica en esquerra-dreta Mitjanaque utilitza una escala de 1 al 10 és substituïda per aquest enunciat.
 27. 27. Dossier de premsa del DPG 2012 Actituds davant la política, valors polítics i comportament electoral 27 Pregunta 19 Amb quina de les següents frases se sent més identificat/ada? Em sento... (N=800; resposta simple; %; mitjana)50 Mitjana = 3,8140 31,9 31,030 28,32010 3,8 3,3 0,6 1,3 0 Només espanyol/a Més espanyol/a que Tant espanyol/a Més català/ana que Només català/ana No ho sap No contesta català/ana com català/ana espanyol/a 7 6 5 4 3 3,81 3,48 3,37 3,37 3,49 2 1 2007 2008 2009 2011 2012 Mitjana
 28. 28. Dossier de premsa del DPG 2012 Actituds davant la política, valors polítics i comportament electoral 28 Pregunta 20 Em podria dir a quin partit (*) o coalició va votar a les darreres eleccions al Parlament de Catalunya? (N=800; resposta simple; %) PPC 4,8 7,22 CIU 36,1 22,43 ERC 10,9 4,09 PSC 10,5 10,72 ICV 6,4 4,30 Cs 1,3 1,98 Sl 1,9 1,92 Onada 2011 Altres 1,8 4,00 Nul 0,3 0,42 PPC 4,6 CIU 30,3 En blanc 1,6 ERC 7,5 1,71 PSC 13,5 ICV-EUiA 4,9 No va votar 10,6 Cs 0,4 41,22 Sl 1,8 Altres 2,4 No ho sap 5,1 Nul 0,3 En blanc 3,9 No va votar 15,8 No contesta 8,9 No ho sap 5,1 No contesta 9,8 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 Record de vot real 2010(*) Les formacions polítiques extraparlamentàries dins la categoria Altres. No obstant això, en aquells casos en què aquests partits obtinguin més 1% es presentaran desglossats a lestaules estadístiques
 29. 29. Dossier de premsa del DPG 2012 Actituds davant la política, valors polítics i comportament electoral 29 Pregunta 21 El proper 25 de novembre se celebraran eleccions al Parlament de Catalunya. Em podria dir a quin partit o coalició votarà? (N=800; resposta simple; %) PPC 2,8 CIU 26,3 ERC 5,9 PSC 3,1 ICV 3,4 Cs 1,4 Sl 1,3 Onada 2011 Altres 1,4 Nul 0,1 PPC 6,5 CIU 25,1 En blanc 1,6 ERC PSC 5,5 10,4 ICV-EUiA 5,5 No votaria 5,9 Cs Sl 0,9 1,5 Altres 2,3 Indecisos 34,6 Nul En blanc 0,9 6,3 No votaria 10,9 No contesta 12,4 Indecisos No contesta 5,9 18,5 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50(*) Les formacions polítiques extraparlamentàries dins la categoria Altres. No obstant això, en aquells casos en què aquests partits obtinguin més 1% es presentaran desglossats a lestaules estadístiques
 30. 30. Dossier de premsa del DPG 2012 Actituds davant la política, valors polítics i comportament electoral 30 Encreuament del record de vot al Parlament de Catalunya per la intenció de vot al Parlament de Catalunya Record de vot al Parlament de Catalunya 2010 (*) (*) Altres/Nul En blanc No va NS/NC (*) (*) votar Total 39,5 0,7 0,0 1,2 0,0 10,0 0,0 0,0 7,7 2,4 0,0 2,8 0,0 54,7 23,0 9,5 5,9 0,0 26,7 12,5 0,0 14,1 2,7 26,3 2,6 2,1 40,2 3,6 2,0 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,7 0,0 25,0 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1Intenció de vot 0,0 0,0 0,0 2,4 41,2 0,0 0,0 0,0 7,7 2,4 0,9 3,4 0,0 0,3 0,0 2,4 2,0 60,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 1,4 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 26,7 6,3 0,0 2,4 0,0 1,3 Altres/Nul 5,3 1,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 2,4 0,0 1,5 En blanc 0,0 1,7 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,8 2,4 0,0 1,6 No votarà 13,2 2,1 1,1 4,8 5,9 10,0 0,0 6,3 0,0 24,7 4,5 5,9 NS/NC 39,5 36,7 28,7 51,2 39,2 20,0 40,0 50,0 53,8 48,2 92,0 47,0 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 B ase real 38 289 87 84 51 10 15 16 13 85 11 12 800 (*) Resultats estadísticament no significatius
 31. 31. Dossier de premsa del DPG 2012 Valoració de dels diferents líders polítics 31 Pregunta 22 Vostè està a favor o en contra que es convoqui un referèndum perquè el poble de Catalunya decideixi si vol o no que Catalunya esdevingui un nou estat dEuropa? (N=800; resposta simple; %) NS/NC; 6,0 Hi estic en contra; 19,9 Hi estic a favor; 74,1 Posicionament segons record de vot al Parlament de Catalunya 2010 (*) (*)Hi estic a favor 74,1 26,3 83,4 92,0 59,5 96,1 30,0 93,3Hi estic en contra 19,9 65,8 11,4 8,0 35,7 2,0 70,0 6,7NS/NC 6,0 7,9 5,2 0,0 4,8 2,0 0,0 0,0B ase real 800 38 289 87 84 51 10 15(*) Resultats estadísticament no significatius

×