Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Baròmetre d'Opinió Política Catalunya · 3a Onada 2015

421 views

Published on

Baròmetre d'Opinió Política Catalunya · 3a Onada 2015
Font: CEO
Data: 13.11.2015

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

Baròmetre d'Opinió Política Catalunya · 3a Onada 2015

 1. 1. 3a onada 2015 Baròmetre d’Opinió Política 36
 2. 2. 2Continguts Continguts 1. Fitxa tècnica 2. Context sociopolític 2.1 Problemes de Catalunya 2.2 Situació econòmica actual: Catalunya i Espanya 2.3 Situació econòmica de Catalunya: passat i futur 2.4 Situació econòmica personal 2.5 Situació política actual: Catalunya i Espanya 2.6 Situació política de Catalunya: passat i futur 3. Actituds davant la política 3.1 Presa de decisions 3.2 Interès per la política 3.3 Grau d’informació política 3.4 Mitjans de comunicació 3.4.1 Televisió 3.4.2 Ràdio 3.4.3 Premsa 3.4.4 Internet 3.5 Posicionament en l’assumpció de riscos 3.6 Satisfacció amb la democràcia 3.7 Valoració general dels polítics catalans 3.8 Valoració general dels polítics espanyols 3.9 Valoració general del govern de la Generalitat 3.10 Valoració general del govern central 4. Valors polítics 4.1 Simpatia de partit 4.2 Ubicació en l’eix esquerra-dreta 4.3 Ubicació en l’eix catalanisme-espanyolisme 4.4 Sentiment de pertinença 4.5 Relacions Catalunya-Espanya 5. Comportament electoral 5.1 Comportament electoral segons tipus d’eleccions 5.2 Eleccions al Parlament de Catalunya: campanya 5.3 Coneixement i influència de les enquestes preelectorals 5.4 Eleccions al Parlament de Catalunya: intenció de vot 5.5 Eleccions al Parlament de Catalunya: record de vot 5.6 Eleccions al Parlament de Catalunya: decisió de vot 5.7 Percepció de les eleccions al Parlament de Catalunya 5.8 Eleccions al Congrés dels Diputats: probabilitat de vot 5.9 Eleccions al Congrés dels Diputats: decisió de vot 5.10 Eleccions al Congrés dels Diputats: intenció de vot 5.11 Eleccions al Congrés dels Diputats: record de vot 6. Coneixement i valoració de líders 6.1 Coneixement de líders 6.2 Valoració de líders 7. Bloc variable del Baròmetre d’Opinió Política 7.1 Participació política 7.2 Ideologia política 8. Annex 1 8.1 Evolució dels problemes de Catalunya 8.2 Evolució intenció directa de vot eleccions al Parlament de Catalunya 8.3 Evolució record directe de vot eleccions al Parlament de Catalunya 8.4 Encreuament del record de vot al Parlament de Catalunya per la intenció de vot al Parlament de Catalunya 8.5 Evolució intenció directa de vot eleccions al Congrés dels Diputats 8.6 Evolució record directe de vot eleccions al Congrés dels Diputats 8.7 Encreuament del record de vot al Congrés dels Diputats per la intenció de vot al Congrés dels Diputats 8.8 Encreuament de la intenció de vot al Congrés dels Diputats per la intenció de vot al Parlament de Catalunya 9. Annex 2 Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 es basa en els resultats de l’estudi Baròmetre d’Opinió Política. 3a onada 2015 corresponent al Registre d’Estudis d’Opinió número 804.
 3. 3. 3 Fitxa tècnica Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 1
 4. 4. 4 Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 Fitxa tècnica Quadre - resum Àmbit: Catalunya Univers: Població amb ciutadania espanyola de 18 i més anys resident a Catalunya Mètode de recollida de la informació: Enquesta personal domiciliària assistida per ordinador (mètode CAPI) Procediment de mostreig: Estratificat per província i dimensió de municipi, amb selecció de les unitats últimes (individus) mitjançant quotes encreuades de sexe, edat i lloc de naixement. La grandària dels municipis s’ha dividit en 6 categories: • menor o igual a 2.000 habitants • de 2.001 a 10.000 habitants • de 10.001 a 50.000 habitants • de 50.001 a 150.000 habitants • de 150.001 a 1.000.000 habitants • més d’1 milió d’habitants Pel càlcul de les quotes s’ha utilitzat com a base el Padró continu de població de l’any 2014. Les quotes d’edat corresponen als següents intervals: • de 18 a 24 anys • de 25 a 34 anys • de 35 a 49 anys • de 50 a 64 anys • 65 i més anys Nivell de confiança: 95% Variància p=q=50% Grandària de la mostra: 2.000 individus Marge d’error: + 2,69%
 5. 5. 5 Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 Fitxa tècnica Grandària de la mostra: 2.000 enquestes amb la següent distribució provincial: • Barcelona 800 • Girona 400 • Lleida 400 • Tarragona 400 Afixació: No proporcional. Per tal que els resultats siguin representatius per al conjunt de Catalunya, s’han ponderat amb els següents coeficients: • Barcelona 1,8650318387 • Girona 0,4675226517 • Lleida 0,2841606232 • Tarragona 0,5182530476 Error mostral: El marge d’error per al conjunt de la mostra és de + 2,69%, per a un nivell de confiança del 95% (1,96 sigmes) i sota el supòsit de màxima indeterminació (p=q=50%). Per províncies els marges d’error són: • Barcelona + 3,46% • Girona + 4,91% • Lleida + 4,90% • Tarragona + 4,90% Treball de camp: El treball de camp ha estat realitzat per Opinòmetre del 5 al 27 d’octubre de 2015.
 6. 6. 6 Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 Fitxa tècnica Notes metodològiques: 1. En els gràfics evolutius, les dades del desembre de 2014 corresponen a l’Enquesta sobre context polític a Catalunya 2014 que va ser un estudi d’opinió telefònic. 2. Atès que només s’ha entrevistat a una mostra del conjunt de la població (els majors de 17 anys, residents a Catalunya i amb ciutadania espanyola), tots els resultats estan subjectes a un marge d’error, la qual cosa vol dir que no totes les diferències amb les mateixes preguntes en altres onades del BOP són estadísticament significatives. Per exemple, en una pregunta on el 50% (el pitjor escenari en allò relatiu al marge d’error) dóna una resposta particular, amb una mostra de 2.000 entrevistes, és un 95% segur que el valor “veritable” de l’univers observat se situarà dins el rang de +2,69 del resultat de la mostra, és a dir, entre un 47,31% i un 52,69%. Les submostres provinents dels encreuaments entre diferents variables estan subjectes a un marge d’error més gran. Per tant, les conclusions que es puguin extreure d’aquests encreuaments amb bases de càlcul molt petites han de ser tractades amb prudència. 3. A l’hora de presentar els resultats de les preguntes 3, 24, 37 i 38 s’ha procedit a agrupar els diferents partits polítics o coalicions des del punt de vista dels grups parlamentaris sorgits arran dels darrers comicis al Parlament de Catalunya del 27 de setembre. El resultat d’aquesta agrupació ha estat: Junts pel Sí = CDC + ERC + Junts pel Sí Catalunya sí que es pot = ICV-EUiA + Podemos + Barcelona en comú + Catalunya sí que es pot
 7. 7. 7 Context sociopolític2
 8. 8. 8 Quins creu que són els principals problemes que té actualment Catalunya? (N=2000; resposta múltiple; %) Pregunta 1 Context sociopolític 2.1 Problemes de Catalunya Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 Baròmetre anterior 60,5 38,5 28,9 21,3 15,5 7,3 7,2 6,3 3,8 3,4 3,0 2,1 1,7 1,6 1,3 1,2 1,1 6,2 0,7 1,0 0,2 0 20 40 60 80 100 Atur i precarietat laboral Insatisfacció amb la política Funcionament de l'economia Relacions Catalunya-Espanya Millorar polítiques socials Educació, cultura i investigació Immigració Sanitat Excessiva pressió fiscal Sistema de finançament de Catalunya Inseguretat ciutadana Baix nivell salarial Incivisme i violència Manca d'infraestructures i problemes amb el transport Crisi identitat catalana Accés a l'habitatge Serveis deficients i males instal·lacions públiques Altres Cap problema No ho sap No contesta 55,9 37,2 34,6 30,2 14,7 9,2 8,6 4,9 4,9 3,7 3,0 2,2 2,0 1,7 1,6 1,1 0,5 5,9 0,9 1,1 0,2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Atur i precarietat laboral Insatisfacció amb la política Funcionament de l'economia Relacions Catalunya-Espanya Millorar polítiques socials Sanitat Educació, cultura i investigació Immigració Sistema de finançament de Catalunya Excessiva pressió fiscal Manca d'infraestructures i problemes amb el transport Inseguretat ciutadana Serveis deficients i males instal·lacions públiques Crisi identitat catalana Incivisme i violència Accés a l'habitatge Baix nivell salarial Altres Cap problema No ho sap No contesta
 9. 9. 9 Quin d’aquests problemes que m’ha dit considera que és el més important? (Base: només responen els que han citat algun problema N= 1956; resposta simple; %) Pregunta 2 Context sociopolític Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 Baròmetre anterior 42,1 14,5 10,7 9,9 7,6 1,9 1,9 1,7 1,7 1,2 0,6 0,5 0,5 0,3 0,3 0,1 0,1 1,4 1,1 1,7 0 50 100 Atur i precarietat laboral Insatisfacció amb la política Funcionament de l'economia Relacions Catalunya-Espanya Millorar polítiques socials Sistema de finançament de Catalunya Sanitat Immigració Educació, cultura i investigació Excessiva pressió fiscal Inseguretat ciutadana Baix nivell salarial Incivisme i violència Crisi de la identitat catalana Serveis deficients i males instal·lacions públiques Manca d'infraestructures i problemes amb el transport Accés a l'habitatge Altres No ho sap No contesta 36,4 14,3 13,7 12,8 5,0 3,0 1,9 1,6 1,0 1,0 0,6 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 2,0 2,0 3,1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Atur i precarietat laboral Insatisfacció amb la política Relacions Catalunya-Espanya Funcionament de l'economia Millorar polítiques socials Sanitat Sistema de finançament de Catalunya Educació, cultura i investigació Excessiva pressió fiscal Immigració Crisi de la identitat catalana Incivisme i violència Serveis deficients i males instal·lacions públiques Inseguretat ciutadana Manca d'infraestructures i problemes amb el transport Baix nivell salarial Accés a l'habitatge Altres No ho sap No contesta
 10. 10. 10 Quin partit polític(*) creu que pot donar millor resposta al problema que considera més important? (Base: només responen els que han citat algun problema N= 1857; resposta simple; %) Pregunta 3 Context sociopolític Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 (*) Les formacions polítiques extraparlamentàries s’engloben dins la categoria Altres. No obstant això, en aquells casos en què aquests partits obtinguin més d’un 1% es presentaran desglossats a les taules estadístiques i quan aquestes forces extraparlamentàries superin a algun altre partit amb representació al Parlament sortiran representades a l’informe de resultats. Baròmetre anterior 1,8 6,9 8,3 5,1 2,4 4,4 4,9 9,7 1,9 4,4 2,4 31,6 14,6 1,4 0 20 40 60 80 100 PPC CiU ERC PSC ICV-EUiA C's CUP Podemos Barcelona en comú Altres partits Tots Cap No ho sap No contesta 22,7 8,9 4,9 7,7 1,9 10,2 2,3 1,5 27,5 11,4 1,2 0 20 40 60 80 100 Junts x Sí C's PSC Cat sí pot PPC CUP Altres partits Tots Cap No ho sap No contesta
 11. 11. 11 Vostè com valora l’actual situació econòmica de Catalunya/Espanya? (N=2000; resposta simple; %) Preguntes 4 i 7 Context sociopolític 2.2 Situació econòmica actual: Catalunya i Espanya Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 0,8 15,1 17,4 50,9 15,1 0,6 0,00,3 8,2 12,1 51,1 25,7 2,6 0,1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Molt bona Bona Ni bona ni dolenta Dolenta Molt dolenta No ho sap No contesta Catalunya Espanya
 12. 12. 12 Vostè com valora l’actual situació econòmica de Catalunya/Espanya? (N=2000; resposta simple; %) Preguntes 4 i 7 Context sociopolític Catalunya Espanya Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 54,8 56,7 46,1 43,4 38,8 33,0 25,0 19,8 14,7 17,2 17,5 12,9 13,9 15,4 15,9 12,0 11,2 9,7 6,9 7,9 6,9 6,2 4,6 7,3 7,8 9,6 11,5 12,4 10,9 13,7 15,9 19,9 19,4 24,8 22,2 23,8 22,7 19,8 22,7 15,3 17,7 20,1 18,9 15,7 17,6 16,0 14,5 12,1 10,1 7,9 7,6 9,6 5,9 5,8 4,7 4,0 10,9 10,3 12,2 11,9 16,4 17,4 22,7 21,4 26,7 31,5 35,7 43,0 53,5 55,9 69,0 63,8 61,5 66,0 69,4 66,0 67,3 72,7 75,7 79,0 84,6 83,7 81,9 86,9 89,0 87,3 87,6 78,7 77,6 72,9 76,5 69,2 66,0 0 20 40 60 80 100 Març 07 Jul. 07 Oct. 07 Nov. 07 Gen. 08 Abr. 08 Juny 08 Oct. 08 Gen. 09 Abr. 09 Juny 09 Nov. 09 Gen. 10 Abr. 10 Juny 10 Oct 10 Gen. 11 Juny 11 Oct 11 Feb.12 Juny 12 Oct. 12 Feb.13 Juny 13 Nov. 13 Març 14 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 Molt bona + bona Ni bona ni dolenta Dolenta + Molt dolenta 52,7 57,2 48,6 49,2 41,1 31,7 20,1 17,1 9,9 8,9 9,9 6,1 5,3 6,2 5,4 5,0 4,6 4,4 2,0 3,4 1,8 1,9 1,1 2,2 3,9 3,2 5,3 5,0 4,4 6,0 8,5 19,2 16,8 22,0 20,8 21,5 20,0 16,5 16,3 10,1 11,7 13,1 9,5 9,7 10,4 8,1 6,4 5,7 4,3 2,7 3,0 2,7 2,0 1,5 1,5 2,2 5,5 6,9 7,5 8,6 11,0 12,1 23,2 19,9 23,4 24,7 33,3 44,5 59,6 64,0 78,2 77,2 74,1 83,0 83,7 82,0 84,6 87,8 87,9 90,0 94,3 92,4 94,2 94,5 96,3 95,5 92,7 89,8 86,2 85,6 85,9 81,1 76,8 0 20 40 60 80 100 Març 07 Jul. 07 Oct. 07 Nov. 07 Gen. 08 Abr. 08 Juny 08 Oct. 08 Gen. 09 Abr. 09 Juny 09 Nov. 09 Gen. 10 Abr. 10 Juny 10 Oct 10 Gen. 11 Juny 11 Oct 11 Feb.12 Juny 12 Oct. 12 Feb.13 Juny 13 Nov. 13 Març 14 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 Molt bona + Bona Ni bona ni dolenta Dolenta + Molt dolenta
 13. 13. 13 Diria que ara la situació econòmica de Catalunya és millor, igual o pitjor que la de fa un any? (N=2000; resposta simple; %) Pregunta 5 (N=2000; resposta simple; %) Pregunta 6 Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 Context sociopolític 2.3 Situació econòmica de Catalunya: passat i futur D’aquí a un any, creu que la situació econòmica de Catalunya millorarà, es quedarà igual o empitjorarà? 29,6 39,5 15,3 15,4 0,2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Millorarà Es quedarà igual Empitjorarà No ho sap No contesta 17,6 52,7 27,7 2,0 0,0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Millor Igual Pitjor No ho sap No contesta
 14. 14. 14 Situació econòmica de Catalunya passat/futur (N=2000; resposta simple; %) Preguntes 5 i 6 Context sociopolític Passat Futur Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 13,6 13,9 17,1 12,4 15,5 13,4 15,0 11,2 9,0 6,5 4,5 3,5 1,3 1,4 3,1 5,2 3,6 6,4 3,3 6,3 7,1 5,6 2,9 3,1 3,4 1,7 2,1 2,8 6,9 10,2 10,0 14,5 13,1 21,0 17,6 52,5 50,3 52,2 56,2 51,6 52,0 42,4 40,0 35,4 32,3 19,7 18,1 13,7 15,0 17,9 20,1 25,7 26,5 24,8 26,0 31,6 31,4 21,5 24,1 18,4 17,2 19,6 25,0 36,9 44,9 48,7 47,7 59,4 52,2 52,7 29,2 30,5 26,0 27,0 27,7 29,0 37,6 44,5 52,5 58,8 72,9 77,2 83,7 82,4 77,3 73,1 69,4 65,7 70,9 66,4 59,7 61,2 74,0 71,0 75,9 79,5 77,6 71,3 55,0 42,8 39,1 35,0 25,7 25,1 27,7 0 20 40 60 80 100 Març.06 Jul. 06 Oct. 06 Nov. 06 Març 07 Jul. 07 Oct. 07 Nov. 07 Gen. 08 Abr. 08 Juny 08 Oct. 08 Gen. 09 Abr. 09 Juny 09 Nov. 09 Gen. 10 Abr. 10 Juny 10 Oct 10 Gen. 11 Juny 11 Oct 11 Feb.12 Juny 12 Oct. 12 Feb.13 Juny 13 Nov. 13 Març 14 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 Millor Igual Pitjor 27,6 28,1 26,3 25,9 23,3 19,8 21,1 19,9 17,7 20,6 16,0 20,0 20,2 31,0 32,3 33,6 33,8 39,1 32,2 34,2 39,6 35,5 22,7 24,6 26,6 17,2 21,8 21,9 26,0 27,7 24,9 27,3 33,5 38,0 29,6 29,9 29,4 35,8 36,0 35,3 38,3 32,6 31,3 31,8 27,8 26,7 25,9 27,6 32,5 33,8 35,4 37,9 35,0 29,5 34,8 33,1 34,7 31,8 33,8 31,4 32,0 33,6 38,1 40,5 41,2 43,9 38,5 42,4 37,8 39,5 25,5 22,1 21,2 24,3 25,8 28,0 29,4 34,5 34,6 40,6 47,0 43,9 45,3 28,0 24,0 24,0 23,0 18,2 29,0 24,0 19,1 23,1 38,0 34,2 33,3 40,3 37,2 33,9 25,8 21,1 20,9 22,5 12,0 12,4 15,3 0 20 40 60 80 100 Març.06 Jul. 06 Oct. 06 Nov. 06 Març 07 Jul. 07 Oct. 07 Nov. 07 Gen. 08 Abr. 08 Juny 08 Oct. 08 Gen. 09 Abr. 09 Juny 09 Nov. 09 Gen. 10 Abr. 10 Juny 10 Oct 10 Gen. 11 Juny 11 Oct 11 Feb.12 Juny 12 Oct. 12 Feb.13 Juny 13 Nov. 13 Març 14 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 Millorarà Es quedarà igual Empitjorarà
 15. 15. 15 La seva situació econòmica personal és ara millor, igual o pitjor que la de fa un any? (N=2000; resposta simple; %) Pregunta 8 Context sociopolític 2.4 Situació econòmica personal Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 11,3 60,0 28,4 0,0 0,3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Millor Igual Pitjor No ho sap No contesta 18,8 17,4 16,2 15,9 15,9 14,1 13,8 15,0 13,7 11,7 10,1 8,0 6,2 5,0 6,1 6,4 4,8 5,8 6,1 6,1 5,8 6,5 5,1 5,2 5,1 5,8 4,1 5,0 7,0 7,8 7,3 8,6 9,6 11,1 11,3 52,2 54,4 56,1 55,2 56,4 57,1 54,9 46,5 49,6 48,6 44,9 52,4 55,2 52,2 57,4 53,7 50,1 51,6 47,4 47,8 50,1 47,7 45,9 47,1 43,5 38,7 41,5 42,7 42,3 46,6 54,0 55,1 60,9 57,3 60,0 28,4 27,6 27,4 28,2 26,7 28,0 30,4 37,6 36,0 39,4 44,1 39,2 38,4 42,4 36,3 39,8 44,6 42,4 46,1 45,9 43,5 45,3 48,9 47,3 50,9 55,2 54,0 52,2 50,6 45,2 37,9 35,5 28,8 31,3 28,4 0 20 40 60 80 100 Març.06 Jul. 06 Oct. 06 Nov. 06 Març 07 Jul. 07 Oct. 07 Nov. 07 Gen. 08 Abr. 08 Juny 08 Oct. 08 Gen. 09 Abr. 09 Juny 09 Nov. 09 Gen. 10 Abr. 10 Juny 10 Oct 10 Gen. 11 Juny 11 Oct 11 Feb.12 Juny 12 Oct. 12 Feb.13 Juny 13 Nov. 13 Març 14 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 Millor Igual Pitjor
 16. 16. 16 Com qualificaria vostè la situació política actual de Catalunya/Espanya? (N=2000; resposta simple; %) Preguntes 9 i 12 Context sociopolític 2.5 Situació política actual: Catalunya i Espanya Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 2,6 21,0 12,5 43,8 16,9 2,7 0,50,3 3,3 8,5 48,1 37,2 2,3 0,4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Molt bona Bona Ni bona ni dolenta Dolenta Molt dolenta No ho sap No contesta Catalunya Espanya
 17. 17. 17 Com qualificaria vostè la situació política actual de Catalunya/Espanya? (N=2000; resposta simple; %) Preguntes 9 i 12 Context sociopolític Catalunya Espanya Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 36,4 30,4 27,6 28,8 28,0 32,2 23,4 26,7 23,4 23,4 18,5 13,2 18,8 17,1 15,2 13,6 34,9 22,6 22,2 23,5 20,1 25,0 17,5 19,9 18,3 16,9 21,2 24,7 12,7 17,0 23,6 20,0 19,5 23,2 20,3 19,7 20,2 20,3 20,7 16,6 16,8 17,9 14,6 13,7 16,0 16,3 11,5 12,4 11,1 10,0 10,6 12,2 8,0 7,6 6,1 6,4 15,7 13,1 8,8 15,2 16,7 12,5 37,9 44,3 43,4 45,7 47,9 42,8 50,4 48,5 56,5 56,0 58,3 68,3 64,3 63,6 65,9 72,9 40,8 60,0 64,2 59,3 62,0 60,6 72,4 72,1 71,7 63,9 62,5 61,8 68,8 62,9 60,7 0 20 40 60 80 100 Març 07 Jul. 07 Oct. 07 Nov. 07 Gen. 08 Abr. 08 Juny 08 Oct. 08 Gen. 09 Abr. 09 Juny 09 Nov. 09 Gen. 10 Abr. 10 Juny 10 Oct 10 Gen. 11 Juny 11 Oct 11 Feb.12 Juny 12 Oct. 12 Feb.13 Juny 13 Nov. 13 Març 14 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 Molt bona + Bona Ni bona ni dolenta Dolenta + Molt dolenta 23,5 31,9 32,8 35,1 28,0 40,1 25,7 24,2 21,2 17,7 14,1 9,0 13,0 10,0 7,5 7,6 7,2 4,1 3,8 9,0 5,2 2,2 1,0 2,9 2,6 2,6 2,7 4,5 2,3 4,2 3,6 13,1 16,2 22,2 19,6 19,5 19,9 18,2 18,4 15,4 15,5 14,6 10,5 10,4 11,2 7,5 5,9 7,0 5,0 2,6 4,8 4,0 2,5 0,9 1,8 1,9 5,2 5,8 4,1 5,6 9,6 8,5 59,2 47,2 39,4 41,1 48,4 35,2 51,3 53,8 60,6 64,4 65,8 77,4 74,7 77,1 82,9 85,1 83,9 89,5 92,0 81,3 88,5 94,1 97,1 95,1 94,2 90,4 90,1 89,1 90,1 84,1 85,3 0 20 40 60 80 100 Març 07 Jul. 07 Oct. 07 Nov. 07 Gen. 08 Abr. 08 Juny 08 Oct. 08 Gen. 09 Abr. 09 Juny 09 Nov. 09 Gen. 10 Abr. 10 Juny 10 Oct 10 Gen. 11 Juny 11 Oct 11 Feb.12 Juny 12 Oct. 12 Feb.13 Juny 13 Nov. 13 Març 14 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 Molt bona + Bona Ni bona ni dolenta Dolenta + Molt dolenta
 18. 18. 18 Diria que ara la situació política de Catalunya és millor, igual o pitjor que la de fa un any? (N=2000; resposta simple; %) Pregunta 10 (N=2000; resposta simple; %) Pregunta 11 Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 Context sociopolític 2.6 Situació política de Catalunya: passat i futur D’aquí a un any, vostè creu que la situació política de Catalunya millorarà, es quedarà igual o empitjorarà? 37,7 29,9 16,2 15,8 0,3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Millorarà Es quedarà igual Empitjorarà No ho sap No contesta 22,3 42,5 32,6 2,2 0,4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Millor Igual Pitjor No ho sap No contesta
 19. 19. 19 Situació política de Catalunya passat/futur (N=2000; resposta simple; %) Preguntes 10 i 11 Context sociopolític Passat Futur Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 13,0 13,9 12,7 14,1 23,9 15,1 17,1 14,6 11,5 10,5 8,4 8,2 4,9 4,9 3,7 3,7 2,5 2,5 2,5 2,4 30,6 27,0 23,3 22,8 14,4 22,6 17,1 11,6 10,8 10,5 15,9 17,5 8,9 13,5 22,3 47,6 42,0 53,1 57,9 50,4 57,3 54,3 53,2 58,7 62,1 57,7 61,6 62,7 58,4 60,5 49,3 61,7 63,4 52,4 53,8 45,5 42,3 42,5 46,4 46,3 37,5 36,6 47,6 51,8 55,2 45,9 44,5 55,0 57,0 42,5 35,0 39,6 30,6 21,1 19,8 22,3 23,7 28,2 26,8 24,2 29,4 26,4 29,3 33,7 30,8 44,5 33,7 32,5 43,0 42,0 15,0 26,0 31,5 27,7 34,5 37,5 44,8 39,5 35,6 31,7 35,1 35,5 33,2 26,9 32,6 0 20 40 60 80 100 Març.06 Jul. 06 Oct. 06 Nov. 06 Març 07 Jul. 07 Oct. 07 Nov. 07 Gen. 08 Abr. 08 Juny 08 Oct. 08 Gen. 09 Abr. 09 Juny 09 Nov. 09 Gen. 10 Abr. 10 Juny 10 Oct 10 Gen. 11 Juny 11 Oct 11 Feb.12 Juny 12 Oct. 12 Feb.13 Juny 13 Nov. 13 Març 14 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 Millor Igual Pitjor 36,9 45,2 36,6 35,1 27,2 23,4 25,5 26,6 22,9 25,6 18,9 17,5 16,8 22,4 21,5 27,9 27,6 33,4 31,6 38,1 52,5 37,6 28,7 28,2 27,4 33,9 28,4 26,6 28,2 27,6 30,5 33,5 34,2 41,3 37,7 32,2 22,6 30,1 32,7 40,0 44,8 41,9 41,5 41,2 46,6 47,3 50,1 52,6 49,5 50,5 43,5 45,7 39,9 37,1 34,5 31,0 39,9 42,0 43,2 44,5 30,1 39,3 43,9 39,3 36,4 34,2 34,4 36,3 30,6 29,9 14,4 9,4 10,1 19,3 16,4 17,6 15,8 16,2 15,1 15,7 20,2 19,4 19,4 16,9 16,317,6 15,0 12,9 18,1 12,8 8,5 16,1 22,2 21,4 20,5 22,5 24,2 23,2 23,3 23,4 22,7 19,2 15,3 14,9 16,2 0 20 40 60 80 100 Març.06 Jul. 06 Oct. 06 Nov. 06 Març 07 Jul. 07 Oct. 07 Nov. 07 Gen. 08 Abr. 08 Juny 08 Oct. 08 Gen. 09 Abr. 09 Juny 09 Nov. 09 Gen. 10 Abr. 10 Juny 10 Oct 10 Gen. 11 Juny 11 Oct 11 Feb.12 Juny 12 Oct. 12 Feb.13 Juny 13 Nov. 13 Març 14 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 Millorarà Es quedarà igual Empitjorarà
 20. 20. 20 Actituds davant la política3
 21. 21. 21 En una escala de 0 a 10, on 0 significa que els ciutadans haurien de prendre directament totes les decisions i 10 significa que els polítics haurien de prendre directament totes les decisions, com es posicionaria? (N=2000; resposta simple; %; mitjana) Pregunta 54 Actituds davant la política 3.1 Presa de decisions Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 16,7 2,8 7,0 9,7 8,5 33,7 6,2 5,1 3,5 0,9 2,5 3,0 0,4 0 10 20 30 40 50 0 Decisions ciutadans 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Decisions polítics No ho sap No contesta Mitjana = 3,96 3,66 3,89 3,96 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 Mitjana
 22. 22. 22 En una escala de 0 a 10, on 0 significa que els ciutadans haurien de prendre directament totes les decisions i 10 significa que els polítics haurien de prendre directament totes les decisions, com es posicionaria? (N=2000; resposta simple; %; mitjana) Pregunta 54 Actituds davant la política Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015
 23. 23. 23 Em podria dir si a vostè la política li interessa molt, bastant, poc o gens? (N=2000; resposta simple; %) Pregunta 14 Actituds davant la política 3.2 Interès per la política Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 17,4 35,7 29,0 17,5 0,2 0,1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Molt Bastant Poc Gens No ho sap No contesta 47,8 57,4 42,9 44,3 53,151,9 41,2 56,8 55,6 46,5 0 20 40 60 80 100 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 Molt + Bastant Poc + Gens
 24. 24. 24 Es considera vostè molt, bastant, poc o gens informat/ada del que passa en política? (N=2000; resposta simple; %) Pregunta 15 Actituds davant la política 3.3 Grau d’informació política Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 13,7 48,0 30,9 6,8 0,5 0,1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Molt Bastant Poc Gens No ho sap No contesta 50,1 51,2 61,7 49,8 48,7 37,7 0 20 40 60 80 100 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 Molt + Bastant Poc + Gens
 25. 25. 25 Vostè a través de quins mitjans s’acostuma a informar dels temes polítics? (N=2000; resposta múltiple; %) Pregunta 16 Actituds davant la política 3.4 Mitjans de comunicació Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 79,6 81,4 82,2 82,9 28,6 32,5 32,1 37,8 40,9 42,1 42,1 46,0 29,9 29,9 32,2 32,9 22,1 32,0 32,6 35,2 0 20 40 60 80 100 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 Televisió Ràdio Premsa Internet Amics, familiars, coneguts 82,9 37,8 46,0 32,9 35,2 2,1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Televisió Ràdio Premsa Internet Amics, familiars, coneguts No s'informa
 26. 26. 26 A quin canal de televisió acostuma vostè a veure habitualment els informatius? (Base: s’informen per la televisió N= 1658; resposta simple; %) (*) Pregunta 16a Actituds davant la política 3.4.1 Mitjans de comunicació: Televisió (*) Els % inferiors a 2 estan agregats a la categoria Altres Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 Baròmetre anterior 41,7 10,6 10,1 10,1 7,7 4,5 2,8 8,6 4,0 0,1 0,0 0 20 40 60 80 100 TV3 La Sexta Tele 5 TVE 1 Antena 3 Canal 3/24 Cuatro Altres canals Sense canal habitual No ho sap No contesta 41,7 11,6 10,3 9,1 8,0 3,8 3,6 3,4 4,0 4,2 0,2 0,0 0 20 40 60 80 100 TV3 TVE 1 Tele 5 Antena 3 La Sexta 8 TV Canal 3/24 Cuatro Altres canals Sense canal habitual No ho sap No contesta
 27. 27. 27 A quina emissora de ràdio acostuma vostè a escoltar els informatius habitualment? (Base: s’informen per la ràdio N= 757; resposta simple; %) (*) Pregunta 16b Actituds davant la política 3.4.2 Mitjans de comunicació: Ràdio Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 (*) Els % inferiors a 2 estan agregats a la categoria Altres Baròmetre anterior 25,7 25,3 17,8 3,8 3,6 2,8 2,0 12,1 6,2 0,8 0,0 0 20 40 60 80 100 RAC 1 Catalunya Ràdio SER COPE R.N.E. Catalunya informació Onda Cero Altres emissores Sense emissora habitual No ho sap No contesta 28,6 26,0 13,5 5,4 4,6 4,4 2,7 2,6 7,2 4,8 0,1 0,0 0 20 40 60 80 100 Catalunya Ràdio RAC 1 SER Onda Cero COPE Catalunya informació R.N.E. Rac 105 Altres emissores Sense emissora habitual No ho sap No contesta
 28. 28. 28 Quin diari llegeix amb més freqüència? (Base: s’informen pel diari N= 919; resposta simple; %) (*) Pregunta 16c Actituds davant la política 3.4.3 Mitjans de comunicació: Premsa Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 (*) Els % inferiors a 2 estan agregats a la categoria Altres Baròmetre anterior 30,5 17,6 12,9 23,3 13,0 10,3 7,4 6,9 5,5 3,2 3,0 16,6 3,5 0,2 0,0 0 20 40 60 80 100 La Vanguardia La Vanguardia (català) La Vanguardia (cast.) El Periódico El Periódico (castellà) El Periódico (català) Diari Ara El País El Punt Avui Diari Segre Diari de Tarragona Altres diaris Sense diari habitual No ho sap No contesta 30,4 18,6 11,8 25,7 14,1 11,6 10,5 5,9 4,8 2,9 2,7 2,6 11,1 3,5 0,1 0,0 0 20 40 60 80 100 La Vanguardia La Vanguardia (català) La Vanguardia (cast.) El Periódico El Periódico (castellà) El Periódico (català) Diari Ara El País El Punt Avui El Mundo Diari de Tarragona Diari Segre Altres diaris Sense diari habitual No ho sap No contesta
 29. 29. 29 I com s’informa dels temes polítics per Internet? (Base: s’informen per Internet N= 659; resposta simple; %) (*) Pregunta 16d Actituds davant la política 3.4.4 Mitjans de comunicació: Internet Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 (*) Els % inferiors a 2 estan agregats a la categoria Altres Baròmetre anterior 19,6 18,2 14,0 10,6 9,4 8,5 7,7 7,6 7,2 6,9 3,1 3,1 2,5 2,2 12,6 14,8 0,2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Xarxes socials i butlletins electrònics Diaris i revistes electròniques sense especificar LaVanguardia.com Cercadors, portals i plataformes Ara.cat El País (digital) Webs amb contingut polític El Periódico (digital) VilaWeb Diari digital Webs amb contingut polític El Mundo Diario Público Blogs i Fòrums Premsa estrangera Altres webs Sense web habitual No sap/No contesta 24,4 20,4 14,1 13,0 11,6 8,5 8,4 6,3 5,7 5,5 3,7 3,1 3,1 2,9 2,4 14,5 13,8 1,6 0 20 40 60 80 100 Xarxes socials i butlletins electrònics Diaris i revistes electròniques sense especificar Ara.cat VilaWeb Diari digital LaVanguardia.com Cercadors, portals i plataformes El País (digital) El Periódico (digital) www.naciodigital.cat Webs amb contingut polític Pàg. webs de diaris concrets també en versió paper El Mundo Pàgines webs de televisions i ràdios Blogs i Fòrums El Punt Avui (digital) Altres webs Sense web habitual No sap/No contesta
 30. 30. 30 La gent s’enfronta, sovint, a riscos quan ha de prendre decisions econòmiques, professionals o en altres aspectes de la vida. Com es posicionaria vostè en una escala de 0 a 10, tenint en compte que 0 és “gens disposat/ada a assumir riscos” i 10 “totalment disposat/ada a assumir riscos”? (N=2000; resposta simple; %; mitjana) Pregunta 53 Actituds davant la política 3.5 Posicionament en l’assumpció de riscos Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 7,3 1,2 4,2 4,2 5,5 22,4 11,6 15,7 14,5 3,2 7,3 2,2 0,6 0 10 20 30 40 50 0 Gens 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totalment No ho sap No contesta Mitjana = 5,70 5,62 5,56 5,70 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 Mitjana
 31. 31. 31 La gent s’enfronta, sovint, a riscos quan ha de prendre decisions econòmiques, professionals o en altres aspectes de la vida. Com es posicionaria vostè en una escala de 0 a 10, tenint en compte que 0 és “gens disposat/ada a assumir riscos” i 10 “totalment disposat/ada a assumir riscos”? (N=2000; resposta simple; %; mitjana) Pregunta 53 Actituds davant la política Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015
 32. 32. 32 Està vostè molt, bastant, poc o gens satisfet/a amb el funcionament de la nostra democràcia? (N=2000; resposta simple; %) Pregunta 18 Actituds davant la política 3.6 Satisfacció amb la democràcia Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 1,4 19,8 50,9 25,9 1,5 0,4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Molt satisfet/a Bastant satisfet/a Poc satisfet/a Gens satisfet/a No ho sap No contesta 14,0 19,9 23,3 21,2 84,5 77,0 74,4 76,8 0 20 40 60 80 100 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 Molt + Bastant satisfet/a Poc + Gens satisfet/a
 33. 33. 33 En conjunt, posi nota, si us plau, al grau de confiança que li mereixen els polítics catalans en una escala de 0 al 10, on 0 és cap confiança i 10 és molta confiança (N=2000; resposta simple; %; mitjana) Pregunta 20a Actituds davant la política 3.7 Valoració general dels polítics catalans Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 52,4% 46,2% 20,0 2,9 8,4 11,4 9,7 19,4 10,2 8,6 5,8 0,8 1,4 0,9 0,5 0 10 20 30 40 50 0 Cap confiança 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Molta confiança No ho sap No contesta Mitjana = 3,84 4,16 3,43 4,16 3,84 0 2 4 6 8 10 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 Mitjana
 34. 34. 34 En conjunt, posi nota, si us plau, al grau de confiança que li mereixen els polítics catalans en una escala de 0 al 10, on 0 és cap confiança i 10 és molta confiança (N=2000; resposta simple; %; mitjana) Pregunta 20a Actituds davant la política Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015
 35. 35. 35 En conjunt, posi nota, si us plau, al grau de confiança que li mereixen els polítics espanyols en una escala de 0 al 10, on 0 és cap confiança i 10 és molta confiança (N=2000; resposta simple; %; mitjana) Pregunta 20b Actituds davant la política 3.8 Valoració general dels polítics espanyols Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 83,8% 14,7% 35,5 8,7 15,4 13,6 10,6 9,5 2,2 1,7 0,8 0,2 0,3 1,2 0,3 0 10 20 30 40 50 0 Cap confiança 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Molta confiança No ho sap No contesta Mitjana = 2,10
 36. 36. 36 En el seu conjunt, com valora la gestió de l’actual govern de la Generalitat de Catalunya en l’últim any, en una escala de 0 a 10, on 0 és molt dolenta i 10 molt bona. (N=2000; resposta simple; %, mitjana) Pregunta 23 Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 Actituds davant la política 3.9 Valoració del govern de la Generalitat 52,1% 44,9% 20,0 4,2 8,9 9,7 9,3 14,4 11,5 9,4 6,3 2,1 1,2 2,9 0,2 0 10 20 30 40 50 0 Molt dolenta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Molt bona No ho sap No contesta Mitjana = 3,88 4,50 3,71 4,19 3,88 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 Mitjana
 37. 37. 37 En el seu conjunt, com valora la gestió de l’actual govern de la Generalitat de Catalunya en l’últim any, en una escala de 0 a 10, on 0 és molt dolenta i 10 molt bona. (N=2000; resposta simple; mitjana) Pregunta 23 Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 Actituds davant la política
 38. 38. 38 En el seu conjunt, com valora la gestió de l’actual govern espanyol en l’últim any, en una escala de 0 a 10, on 0 és molt dolenta i 10 molt bona. (N=2000; resposta simple; %, mitjana) Pregunta 55 Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 Actituds davant la política 3.10 Valoració del govern espanyol 36,7 8,9 14,8 14,1 9,1 9,3 2,3 0,6 0,9 0,2 0,2 2,3 0,4 0 10 20 30 40 50 0 Molt dolenta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Molt bona No ho sap No contesta Mitjana = 1,99 83,6% 13,5%
 39. 39. 39 Valors polítics4
 40. 40. 40 Em podria dir per quin partit (*) sent més simpatia? (N=2000; resposta simple; %) Pregunta 24 Valors polítics 4.1 Simpatia de partit Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 (*) Les formacions polítiques extraparlamentàries s’engloben dins la categoria Altres. No obstant això, en aquells casos en què aquests partits obtinguin més d’un 1% es presentaran desglossats a les taules estadístiques i quan aquestes forces extraparlamentàries superin a algun altre partit amb representació al Parlament sortiran representades a l’informe de resultats. Baròmetre anterior 3,0 12,4 13,0 10,7 3,8 5,9 7,5 12,3 5,2 21,0 2,9 2,0 0 10 20 30 40 50 PPC CiU ERC PSC ICV-EUiA C's CUP Podemos Altres partits Cap No ho sap No contesta 29,2 11,0 10,6 11,2 3,1 12,3 3,0 16,4 1,4 1,8 0 10 20 30 40 50 Junts C's PSC Sí pot PPC CUP Altres partits Cap No ho sap No contesta
 41. 41. 41 Em pot dir on s’ubicaria en una escala de 0 a 10, on 0 significa extrema esquerra i 10 extrema dreta? (N=2000; resposta simple; %; mitjana) Pregunta 25 Valors polítics 4.2 Ubicació en l’eix esquerra-dreta Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 6,6 4,7 11,2 17,8 12,4 31,8 4,7 3,1 1,5 0,2 0,7 3,6 1,8 0 10 20 30 40 50 0 Extrema esquerra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Extrema dreta No ho sap No contesta Mitjana = 3,80 3,92 4,23 4,01 3,85 3,80 0 2 4 6 8 10 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 Mitjana
 42. 42. 42 Em pot dir on s’ubicaria en una escala de 0 a 10, on 0 significa extrema esquerra i 10 extrema dreta? (N=2000; resposta simple; %; mitjana) Pregunta 25 Valors polítics Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015
 43. 43. 43 Em pot dir on s’ubicaria vostè en la següent escala, on un extrem significa màxim espanyolisme i l’altre extrem màxim catalanisme? (N=2000; resposta simple; %; mitjana) Pregunta 27 Valors polítics 4.3 Ubicació en l’eix catalanisme-espanyolisme Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 4,5 1,3 3,0 3,7 3,5 30,9 5,8 8,2 10,8 7,6 17,7 1,3 1,6 0 10 20 30 40 50 0 Màxim espanyolisme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Màxim catalanisme No ho sap No contesta Mitjana = 6,30 6,27 6,21 6,30 0 2 4 6 8 10 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 Mitjana
 44. 44. 44 Em pot dir on s’ubicaria vostè en la següent escala, on un extrem significa màxim espanyolisme i l’altre extrem màxim catalanisme? (N=2000; resposta simple; %; mitjana) Pregunta 27 Valors polítics Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015
 45. 45. 45 Amb quina de les següents frases se sent més identificat/ada? Em sento... (N=2000; resposta simple; %; mitjana) Pregunta C700 Valors polítics 4.4 Sentiment de pertinença Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 Només català/ana Només espanyol/a 6,0 5,9 35,2 20,9 27,5 1,9 2,6 0 10 20 30 40 50 Només espanyol/a Més espanyol/a que català/ana Tan espanyol/a com català/ana Més català/ana que espanyol/a Només català/ana No ho sap No contesta Mitjana = 3,61 3,39 3,48 3,40 3,41 3,48 3,53 3,57 3,52 3,55 3,46 3,47 3,45 3,51 3,55 3,49 3,49 3,43 3,43 3,50 3,52 3,53 3,53 3,58 3,63 3,66 3,83 3,79 3,79 3,80 3,70 3,71 3,66 3,62 3,59 3,61 1 2 3 4 5 Març.06 Jul. 06 Oct. 06 Nov. 06 Març 07 Jul. 07 Oct. 07 Nov. 07 Gen. 08 Abr. 08 Juny 08 Oct. 08 Gen. 09 Abr. 09 Juny 09 Nov. 09 Gen. 10 Abr. 10 Juny 10 Oct 10 Gen. 11 Juny 11 Oct 11 Feb.12 Juny 12 Oct. 12 Feb.13 Juny 13 Nov. 13 Març 14 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 Mitjana
 46. 46. 46 Amb quina frase se sent més identificat/ada? (N=2000; resposta simple; %; mitjana) Pregunta 52 Valors polítics Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 48,6 16,7 15,6 8,4 9,8 0,7 0,1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Sóc un/a català/ana que viu a Catalunya Sóc un/a català/ana que viu a Espanya Sóc un/a espanyol/a que viu a Catalunya Sóc un/a espanyol/a que viu a Espanya Cap de les anteriors No ho sap No contesta 48,1 48,5 48,6 18,1 17,9 16,7 15,6 17,1 15,6 6,7 8,0 8,40 10 20 30 40 50 60 70 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 Sóc un/a català/ana que viu a Catalunya Sóc un/a català/ana que viu a Espanya Sóc un/a espanyol/a que viu a Catalunya Sóc un/a espanyol/a que viu a Espanya
 47. 47. 47 Amb quina frase se sent més identificat/ada? (N=2000; resposta simple; %; mitjana) Pregunta 52 Valors polítics Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015
 48. 48. 48 Amb quina frase se sent més identificat/ada? (N=2000; resposta simple; %; mitjana) Pregunta 52 Valors polítics Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 Només espanyol/a Més espanyol/a que català/ana Tant espanyol/a com català/ana Més català/ana que espanyol/a Només català/ana Sóc un/a català/ana que viu a Catalunya 48,6 1,0 4,2 15,5 75,9 96,9 Sóc un/a català/ana que viu a Espanya 16,7 5,1 20,1 34,1 13,1 1,7 Sóc un/a espanyol/a que viu a Catalunya 15,6 43,4 41,4 26,6 4,2 0,0 Sóc un/a espanyol/a que viu a Espanya 8,4 48,7 30,7 9,6 0,8 0,1 Cap de les anteriors 9,8 1,8 3,6 12,9 4,2 1,3 No ho sap 0,7 0,0 0,0 0,9 1,8 0,0 No contesta 0,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 Base real 2000 113 103 637 432 626 Base ponderada 2000 121 119 703 418 549 Posicionament segons autoubicació eix identitari
 49. 49. 49 Creu que Catalunya ha assolit... (N=2000; resposta simple; %) Pregunta 29 Valors polítics 4.5 Relacions Catalunya-Espanya Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 4,3 25,0 65,0 4,8 1,0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Massa autonomia Un nivell suficient d'autonomia Un nivell insuficient d'autonomia No ho sap No contesta 4,9 3,9 5,2 5,0 4,9 4,1 3,3 2,7 3,1 3,3 3,6 4,0 5,0 3,1 3,9 3,8 5,1 4,9 3,4 3,3 4,6 4,6 4,4 4,4 3,3 3,9 3,8 4,6 3,9 2,3 2,6 5,5 3,9 3,0 4,3 31,0 34,5 35,9 37,4 31,0 29,4 28,1 28,9 26,2 31,8 27,9 29,0 27,2 24,6 28,0 28,4 31,2 29,9 29,1 26,5 28,0 24,0 26,0 23,9 21,3 18,6 19,2 19,1 20,6 24,2 21,7 21,7 23,9 28,0 25,0 57,5 52,8 52,4 51,6 57,5 60,3 61,6 62,6 65,3 61,4 62,7 62,0 63,7 68,1 62,0 60,8 59,0 60,5 61,8 65,9 62,0 66,5 65,3 65,7 68,4 71,6 71,2 72,5 70,4 66,6 69,2 64,0 64,1 63,0 65,0 0 20 40 60 80 100 Març.06 Jul. 06 Oct. 06 Nov. 06 Març 07 Jul. 07 Oct. 07 Nov. 07 Gen. 08 Abr. 08 Juny 08 Oct. 08 Gen. 09 Abr. 09 Juny 09 Nov. 09 Gen. 10 Abr. 10 Juny 10 Oct 10 Gen. 11 Juny 11 Oct 11 Feb.12 Juny 12 Oct. 12 Feb.13 Juny 13 Nov. 13 Març 14 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 Massa autonomia Suficient Insuficient
 50. 50. 50 Creu que Catalunya hauria de ser... (N=2000; resposta simple; %) Pregunta 30 Valors polítics Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 3,7 27,4 22,2 41,1 4,2 1,4 0 10 20 30 40 50 Una regió d’Espanya Una comunitat autònoma d’Espanya Un Estat dins una Espanya federal Un Estat independent No ho sap No contesta 8,1 6,9 8,3 6,8 6,1 5,5 4,7 5,1 3,8 5,1 6,1 7,1 4,5 4,4 6,2 5,9 6,9 7,3 5,4 5,9 5,6 5,6 5,7 5,2 5,7 4,0 4,4 4,6 5,4 2,6 1,8 5,4 3,4 4,0 3,7 38,2 37,3 38,9 40,0 37,0 37,3 35,0 37,8 34,8 38,9 37,0 38,3 38,6 34,9 36,8 37,0 38,2 35,2 33,3 34,7 33,2 31,8 30,3 27,8 25,4 19,1 20,7 22,8 18,6 23,3 23,4 21,8 24,0 29,3 27,4 33,4 34,1 32,9 32,8 35,3 34,0 34,2 33,8 36,4 33,4 34,7 31,8 35,2 35,0 32,2 29,9 29,5 31,2 31,0 30,9 31,9 33,0 30,4 30,8 28,7 25,5 22,4 21,2 21,3 20,0 22,2 28,9 26,1 24,0 22,213,9 14,9 14,0 15,9 14,5 16,9 18,5 17,3 19,4 17,6 16,1 17,4 16,1 20,9 19,0 21,6 19,4 21,5 24,3 25,2 24,5 25,528,2 29,0 34,0 44,3 46,4 47,0 48,5 45,2 45,3 36,2 39,1 37,6 41,1 0 10 20 30 40 50 Març.06 Jul. 06 Oct. 06 Nov. 06 Març 07 Jul. 07 Oct. 07 Nov. 07 Gen. 08 Abr. 08 Juny 08 Oct. 08 Gen. 09 Abr. 09 Juny 09 Nov. 09 Gen. 10 Abr. 10 Juny 10 Oct 10 Gen. 11 Juny 11 Oct 11 Feb.12 Juny 12 Oct. 12 Feb.13 Juny 13 Nov. 13 Març 14 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 Una regió d’Espanya Una comunitat autònoma d’Espanya Un Estat dins una Espanya federal Un Estat independent
 51. 51. 51 Creu que Catalunya hauria de ser... (N=2000; resposta simple; %) Pregunta 30 Valors polítics Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015
 52. 52. 52 I més concretament, “Vol que Catalunya esdevingui un Estat independent”? (N=2000; resposta simple; %) Pregunta 31 Valors polítics Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 Baròmetre anterior 42,9 50,0 5,8 1,3 0 20 40 60 80 100 Sí No No ho sap No contesta 46,7 47,8 3,9 1,7 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Sí No No ho sap No contesta
 53. 53. 53 I més concretament, “Vol que Catalunya esdevingui un Estat independent”? (N=2000; resposta simple; %) Pregunta 31 Valors polítics Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015
 54. 54. 54 Si Catalunya fos un país independent, el nivell de vida dels catalans, segons vostè, com seria? (N=2000; resposta simple; %) Pregunta 32 Valors polítics Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 43,4 15,2 30,8 10,1 0,5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Millor que ara Igual que ara Pitjor que ara No ho sap No contesta 45,1 38,0 43,4 18,1 18,9 15,2 21,7 26,2 30,8 0 20 40 60 80 100 Oct. 14 Des. 14 Feb.15 Juny 15 Oct. 15 Millor que ara Igual que ara Pitjor que ara
 55. 55. 55 Si Catalunya fos un país independent, el nivell de vida dels catalans, segons vostè, com seria? (N=2000; resposta simple; %) Pregunta 32 Valors polítics Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015
 56. 56. 56 Si Catalunya fos un país independent, la convivència entre els catalans, segons vostè, com seria?Pregunta 33 Valors polítics Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 (N=2000; resposta simple; %) 17,1 51,5 25,3 5,8 0,2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Millor que ara Igual que ara Pitjor que ara No ho sap No contesta 20,7 18,2 17,1 52,1 53,1 51,5 18,4 18,6 25,3 0 20 40 60 80 100 Oct. 14 Des. 14 Feb.15 Juny 15 Oct. 15 Millor que ara Igual que ara Pitjor que ara
 57. 57. 57 Si Catalunya fos un país independent, la convivència entre els catalans, segons vostè, com seria? (N=2000; resposta simple; %) Pregunta 33 Valors polítics Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015
 58. 58. 58 Si Catalunya fos un país independent, fins a quin punt creu vostè que és probable que quedés automàticament fora de la Unió Europea?Pregunta 34 Valors polítics Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 (N=2000; resposta simple; %) 21,5 18,0 28,0 22,0 10,2 0,4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Molt probable Bastant probable Poc probable Gens probable No ho sap No contesta 40,7 35,9 39,5 44,6 46,1 50,0 0 20 40 60 80 100 Oct. 14 Des. 14 Feb.15 Juny 15 Oct. 15 Molt+ bastant probable Gens+ poc probable
 59. 59. 59 Si Catalunya fos un país independent, fins a quin punt creu vostè que és probable que quedés automàticament fora de la Unió Europea? (N=2000; resposta simple; %) Pregunta 34 Valors polítics Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015
 60. 60. 60 Fins a quin punt creu vostè que és probable que el Govern espanyol acabi oferint un acord que sigui acceptable per a la majoria del Parlament de CatalunyaPregunta 35 Valors polítics Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 (N=2000; resposta simple; %) 8,1 17,7 33,0 31,3 9,7 0,2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Molt probable Bastant probable Poc probable Gens probable No ho sap No contesta 19,2 21,5 25,8 67,0 64,5 64,3 0 20 40 60 80 100 Oct. 14 Des. 14 Feb.15 Juny 15 Oct. 15 Molt+ bastant probable Gens+ poc probable
 61. 61. 61 Fins a quin punt creu vostè que és probable que el Govern espanyol acabi oferint un acord que sigui acceptable per a la majoria del Parlament de Catalunya (N=2000; resposta simple; %) Pregunta 35 Valors polítics Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015
 62. 62. 62 Comportament electoral Les dades d’intenció de vot que es presenten en aquest apartat són les que provenen directament de l’opinió expressada per les persones entrevistades. No representen un element de previsió dels resultats electorals, sinó una dada significativa de l’actual distribució de forces entre els partits polítics catalans. A més, com en tota enquesta quantitativa, els resultats presentats es troben sotmesos als marges d’error inherents a les lleis estadístiques. 5
 63. 63. 63 Dels diferents tipus d’eleccions, quina és per a vostè la més important...? (N=2000; resposta simple; %) Pregunta 36 Comportament electoral 5.1 Comportament electoral segons tipus d’eleccions Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 (*) La categoria Altres aplega el resultats d’altres combinatòries de resposta (Parlament i Congrés, Parlament i municipals i Congrés i municipals) 26,3 23,4 13,0 5,0 11,2 13,2 4,7 3,1 0,1 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Parlament de Catalunya Congrés dels Diputats Ajuntament Parlament Europeu Altres (*) Totes igual Cap No ho sap No contesta 21,4 34,5 22,1 21,9 26,3 17,3 29,0 25,5 23,4 23,4 12,1 14,5 11,0 17,0 13,0 2,5 6,4 3,1 5,3 5,00 10 20 30 40 50 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 Parlament de Catalunya Congrés dels Diputats Ajuntament Parlament Europeu
 64. 64. 64 Em podria dir si durant la campanya electoral passada vostè....? (N=2000; resposta simple; %) Pregunta 57 Comportament electoral 5.2 Eleccions al Parlament de Catalunya: campanya Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 69,0 61,5 53,9 21,5 19,1 15,8 4,9 4,4 30,4 37,8 45,5 78,1 80,2 83,9 94,8 95,1 0,6 0,7 0,6 0,4 0,8 0,3 0,3 0,5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Va veure per la televisió algun espai de propaganda electoral d’algun partit o coalició política Va seguir/veure algun debat entre els candidats Va llegir o va fer un cop d’ull a les cartes, fulls volants o programes d’algun partit o coalició Va intentar vostè convèncer a algú que hauria de votar a un determinat partit polític Va enviar algun missatge de mòbil, SMS, correu electrònic, post, piulada/tuit, etc. sobre les eleccions Va assistir a un míting o reunió d’algun partit polític Va treballar com a voluntari/a en la campanya d’algun partit o candidat/a Va contribuir econòmicament amb algun partit o candidat/da Sí No NS+NC
 65. 65. 65 Em podria dir si durant la campanya electoral passada vostè....? (N=2000; resposta simple; %) Pregunta 57 Comportament electoral Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015
 66. 66. 66 Va tenir vostè coneixement dels resultats d’alguna de les enquestes o sondeigs preelectorals? (N=2000; resposta simple; %) Pregunta 58 Comportament electoral Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 5.3 Coneixement i influència de les enquestes preelectorals 66,4 33,1 0,4 0,0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Sí No No ho sap No contesta
 67. 67. 67 Va tenir vostè coneixement dels resultats d’alguna de les enquestes o sondeigs preelectorals (N=2000; resposta simple; %) Pregunta 58 Comportament electoral Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015
 68. 68. 68 Segons la seva opinió, en la decisió final dels electors els resultats d’aquestes enquestes han influït molt, bastant, poc o gens? (Base: han tingut coneixement d’algun sondeig N=1329; resposta simple; %) Pregunta 58a Comportament electoral Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 5,9 25,6 39,0 23,8 5,2 0,5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Molt Bastant Poc Gens No ho sap No contesta
 69. 69. 69 I a vostè, en quina mesura va tenir en compte els resultats de les enquestes a l’hora de decidir què faria a les eleccions: molt, bastant, poc o gens? (Base: han tingut coneixement d’algun sondeig N=1329 resposta simple; %) Pregunta 58b Comportament electoral Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 2,4 4,6 13,2 79,7 0,0 0,0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Molt Bastant Poc Gens No ho sap No contesta
 70. 70. 70 I en quin sentit va tenir en compte aquests resultats? (Base: va tenir en compte els sondeigs N=268; resposta simple; %) Pregunta 58c Comportament electoral Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 54,8 18,7 8,7 7,9 2,2 2,9 4,9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 El van reforçar la seva decisió de votar pel partit que pensava El van animar a votar El van ajudar a decidir el partit al qual votar El van animar a votar un altre partit diferent al que pensava El van animar a abstenir-se No ho sap No contesta
 71. 71. 71 Si demà se celebressin eleccions al Parlament de Catalunya. Em podria dir a quin partit (*) o coalició votaria? (N=2000; resposta simple; %) Pregunta 37 Comportament electoral Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 (*) Les formacions polítiques extraparlamentàries s’engloben dins la categoria Altres. No obstant això, en aquells casos en què aquests partits obtinguin més d’un 1% es presentaran desglossats a les taules estadístiques i quan aquestes forces extraparlamentàries superin a algun altre partit amb representació al Parlament sortiran representades a l’informe de resultats. 5.4 Eleccions al Parlament de Catalunya: intenció de vot 32,3 12,4 9,8 9,1 2,8 13,6 1,6 1,2 0,3 7,0 7,9 2,2 29,55 13,36 9,50 6,67 6,34 6,13 2,71 0,40 0,29 25,05 0 10 20 30 40 50 Junts C's PSC Cat pot PPC CUP Altres En blanc Nul No votaria Indecisos No contesta Vot real 2015 (% sobre cens)
 72. 72. 72 En concret, quina de les següents frases descriu millor la seva situació en les passades eleccions del 27 de setembre al Parlament de Catalunya? (N=2000; resposta simple; %) Pregunta 38a Comportament electoral Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 5.5. Eleccions al Parlament de Catalunya: record de vot 3,4 9,8 0,8 1,1 84,6 0,2 0,1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 No vaig votar perquè no podia per l'edat, malaltia No vaig votar Vaig pensar a anar-hi però no ho vaig fer Habitualment voto però aquesta vegada no Estic segur/a que vaig votar No ho sap No contesta 22,8 22,5 26,8 21,6 15,1 75,4 76,3 71,2 76,4 84,6 0 20 40 60 80 100 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 No va votar Va votar Participació real
 73. 73. 73 Em podria dir a quin partit (*) o coalició va votar en les darreres eleccions al Parlament de Catalunya del 27 de setembre? (N=2000; resposta simple; %) Pregunta 38 Comportament electoral Vot real 2015 (% sobre cens) Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 (*) Les formacions polítiques extraparlamentàries s’engloben dins la categoria Altres. No obstant això, en aquells casos en què aquests partits obtinguin més d’un 1% es presentaran desglossats a les taules estadístiques i quan aquestes forces extraparlamentàries superin a algun altre partit amb representació al Parlament sortiran representades a l’informe de resultats. 31,6 10,7 9,9 8,9 2,7 11,9 1,5 0,7 0,2 15,1 1,1 5,8 29,55 13,36 9,50 6,67 6,34 6,13 2,71 0,40 0,29 25,05 0 10 20 30 40 50 Junts C's PSC Cat si pot PPC CUP Altres En blanc Nul No va votar No ho sap No contesta
 74. 74. 74 Em podria dir quina és la raó principal per la qual no va votar? (Base: responen no va anar a votar N = 235; resposta simple; %) Pregunta 38b2 Comportament electoral Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 39,6 25,8 20,8 7,2 4,7 0,9 1,0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Desacord amb la política actual No li interessa la política No va poder (era fora, etc…) No sabia a qui votar Altres No ho sap No contesta
 75. 75. 75 Quina és la raó principal per la qual ha votat aquesta opció política a les darreres eleccions al Parlament de Catalunya? (Base: segur/a que va votar N=1545; resposta simple; %) Pregunta 38b3 Comportament electoral Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 34,9 21,1 6,8 6,8 6,4 4,7 3,9 3,5 3,4 2,6 4,2 0,7 1,0 0 20 40 60 80 100 Per la seva ideologia (d'esq., prioritz. pol. socials…) Per aconseguir la independència Opció que ha votat sempre Li donen confiança Per simpatia / sentir-se proper de partit Pels polítics de la candidatura (candidat, gent nova…) Per provocar canvis i millorar Catalunya Per no trencar amb Espanya Per la proposta electoral i la campanya És un partit nou Altres No ho sap No contesta
 76. 76. 76 Quan va decidir vostè votar el partit o coalició que va votar finalment? (Base: segur/a va votar N=1692; resposta simple; %) Pregunta 38a2 Comportament electoral 5.6 Eleccions al Parlament de Catalunya: decisió de vot Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 73,4 6,1 13,4 6,6 0,1 0,4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ho tenia decidit fa força temps (abans de l’inici de la campanya electoral) Ho vaig decidir a l’inici de la campanya electoral Ho vaig decidir durant la darrera campanya electoral Ho vaig decidir el mateix dia de les eleccions No ho sap No contesta
 77. 77. 77 Els resultats de les recents eleccions al Parlament de Catalunya generen diverses sensacions. A vostè, en una escala de 0 a 10, en la qual 0 significa gens i 10 molta, en quina intensitat sent aquests sentiments: (N: 2000; resposta simple; mitjana) Pregunta 59 Comportament electoral 5.7 Percepció de les eleccions al Parlament de Catalunya Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 5,41 5,07 4,77 4,75 4,74 2,28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Esperança Il·lusió Prudència Confiança Incertesa Por
 78. 78. 78 Els resultats de les recents eleccions al Parlament de Catalunya generen diverses sensacions. A vostè, en una escala de 0 a 10, en la qual 0 significa gens i 10 molta, en quina intensitat sent aquests sentiments: (N: 2000; resposta simple; mitjana) Pregunta 59 Comportament electoral Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015
 79. 79. 79 El proper 20 de desembre se celebraran eleccions al Congrés dels Diputats. Quina és la probabilitat que vostè voti, utilitzant una escala de 0 a 10, on 0 significa “amb tota seguretat no aniré a votar” i el 10 significa “amb tota seguretat aniré a votar”? (N=2000; resposta simple; %) Pregunta 40P Comportament electoral Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 5.8 Eleccions al Congrés dels Diputats: Probabilitat de vot 8,0 1,0 1,6 1,2 0,8 7,9 1,5 1,7 4,9 3,0 66,3 1,8 0,3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 No aniré a votar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aniré a votar No ho sap No contesta Mitjana = 8,18
 80. 80. 80 En unes eleccions al Congrés dels Diputats quin dels motius que ara li presentem és més important per a vostè a l’hora de decidir a quin partit votar? (N=2000; resposta múltiple; %) Pregunta 60 Comportament electoral Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 5.9 Eleccions al Congrés dels Diputats: Decisió de vot BOP. 3a onada 2011 40,8 39,8 21,2 18,7 12,5 1,1 3,3 3,8 1,8 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 La ideologia Les propostes electorals El propi partit L'actuació en el Govern / L'actuació a l'oposició El líder Altres Cap d'aquestes No ho sap No contesta 34,4 35,2 15,0 22,1 11,7 0,8 2,8 3,4 0,7 0 20 40 60 80 100 La ideologia Les propostes electorals El propi partit L'actuació en el Govern / L'actuació a l'oposició El líder Altres Cap d'aquestes No ho sap No contesta
 81. 81. 81 En unes eleccions al Congrés dels Diputats quin dels motius que ara li presentem és més important per a vostè a l’hora de decidir a quin partit votar? (N=2000; resposta múltiple; %) Pregunta 60 Comportament electoral Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015
 82. 82. 82 En quin moment pren vostè la decisió d’anar o no a votar...? (N=2000; resposta simple; %) Pregunta 61 Comportament electoral Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 BOP. 3a onada 2011 82,1 9,9 1,2 4,2 0,4 1,6 0,6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Abans que comenci la campanya Durant la campanya electoral El dia abans de les eleccions El mateix dia de les eleccions Altres No ho sap No contesta 68,3 17,6 2,6 9,4 1,0 1,0 0,1 0 20 40 60 80 100 Abans que comenci la campanya Durant la campanya electoral El dia abans de les eleccions El mateix dia de les eleccions Altres No ho sap No contesta
 83. 83. 83 Què creu que tindrà més importància a l’hora de decidir el seu vot en les properes eleccions al Congrés dels Diputats? (N=2000; resposta simple; %) Pregunta 62 Comportament electoral Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 47,0 33,4 13,3 1,2 3,0 2,1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Les propostes de cada partit per donar resposta a la crisi econòmica La posició de cada partit sobre la relació entre Catalunya i Espanya Ambdues Altres No ho sap No contesta
 84. 84. 84 Què creu que tindrà més importància a l’hora de decidir el seu vot en les properes eleccions al Congrés dels Diputats? (N=2000; resposta simple; %) Pregunta 62 Comportament electoral Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015
 85. 85. 85 I en les properes eleccions al Congrés dels Diputats, convocades pel proper 20 de desembre a quin partit o coalició votarà? (N=2000; resposta simple; %) Pregunta 39 Comportament electoral Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 (*) Les formacions polítiques extraparlamentàries s’engloben dins la categoria Altres. No obstant això, en aquells casos en què aquests partits obtinguin més d’un 1% es presentaran desglossats a les taules estadístiques i quan aquestes forces extraparlamentàries superin a algun altre partit amb representació al Parlament sortiran representades a l’informe de resultats. Baròmetre anterior 3,6 10,8 13,0 11,0 3,5 5,9 2,5 18,1 1,8 2,1 0,5 8,6 15,0 3,5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 PPC CiU ERC PSC ICV-EUiA C's CUP Podemos Altres En blanc Nul No votaria Indecisos No contesta 5.10 Eleccions al Congrés dels Diputats: Intenció de vot 3,1 5,9 9,5 2,5 10,5 3,9 8,4 3,5 14,2 2,8 0,7 0,2 7,8 22,8 4,2 0 10 20 30 40 50 PPC ERC PSC ICV- C's CUP Pod CDC Junts x Sí Altres En blanc Nul No votaria Indecisos No contesta
 86. 86. 86 Vostè m’ha dit que no sap a quin partit (*) o coalició votarà a les propers eleccions al Congrés dels Diputats. Em podria dir entre quines formacions polítiques està dubtant? (Base: no saben a quin partit o coalició votaran a les eleccions al Congrés dels Diputats N 455; resposta simple; %) Pregunta 39b Comportament electoral Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 (*) Les formacions polítiques extraparlamentàries s’engloben dins la categoria Altres. No obstant això, en aquells casos en què aquests partits obtinguin més d’un 1% es presentaran desglossats a les taules estadístiques 2,8 2,2 2,1 2,1 1,6 1,4 1,4 1,1 29,9 51,5 3,9 0 20 40 60 80 100 PPC+C's PSC+Podemos C's+Podemos ICV-EUiA+Podemos PSC+C's Podemos+Junts pel Sí ERC+CUP ERC+CDC Altres Indecisos No contesta
 87. 87. 87 Quina de les següents frases descriu millor la seva situació en les darreres eleccions al Congrés dels Diputats? (N=2000; resposta simple; %) Pregunta 40a Comportament electoral 5.11 Eleccions al Congrés dels Diputats: record de vot Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 4,8 14,6 0,8 0,8 76,7 2,1 0,1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 No vaig votar perquè no podia per l'edat, malaltia No vaig votar Vaig pensar a anar-hi però no ho vaig fer Habitualment voto però aquesta vegada no Estic segur/a que vaig votar No ho sap No contesta 26,1 27,4 25,8 29,2 23,0 21,1 70,1 69,6 70,7 67,4 72,8 76,7 0 20 40 60 80 100 Març 14 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 No va votar Va votar Participació real
 88. 88. 88 Em podria dir a quin partit (*) o coalició va votar en les darreres eleccions al Congrés dels Diputats? (N=2000; resposta simple; %) Pregunta 40 Comportament electoral Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 Vot real 2011 (% sobre cens) (*) Les formacions polítiques extraparlamentàries s’engloben dins la categoria Altres. No obstant això, en aquells casos en què aquests partits obtinguin més d’un 1% es presentaran desglossats a les taules estadístiques i quan aquestes forces extraparlamentàries superin a algun altre partit amb representació al Parlament sortiran representades a l’informe de resultats. Baròmetre anterior 5,2 13,7 11,3 15,5 8,8 1,0 0,4 1,4 2,4 0,5 23,1 10,0 6,6 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 PPC CiU ERC PSC ICV-EUiA C's CUP Altres En blanc Nul No va votar No ho sap No contesta 5,7 13,6 14,0 15,9 7,0 3,7 1,4 1,5 2,0 0,9 0,3 21,1 7,5 5,1 13,63 19,31 4,65 17,52 5,32 4,13 1,22 1,06 33,18 0 10 20 30 40 50 PPC CiU ERC PSC ICV-EUiA C's CUP Junts x Sí Altres En blanc Nul No va votar No ho sap No contesta
 89. 89. 89 Coneixement i valoració de líders 6
 90. 90. 90 Em podria dir, per a cadascun d’aquests líders polítics, si els coneix? (N=2000; resposta simple; %) Pregunta 41a Coneixement i valoració de líders Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 6.1 Coneixement dels líders (*) No es disposa de dades de l’onada anterior, ja que aquests líders no van ser valorats. 97,6 90,6 88,7 88,4 71,8 71,2 62,4 58,8 49,1 42,3 35,7 25,2 98,7 86,1 83,1 49,7 56,9 35,5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Artur Mas Oriol Junqueras Albert Rivera Carme Chacón (*) Miquel Iceta Xavier García Albiol (*) Jorge Fernández Díaz Inés Arrimadas (*) Antonio Baños (*) Joan Coscubiela Lluís Rabell (*) Anna Gabriel (*) Oct. 15 Juny 15
 91. 91. 91 Em podria dir, per a cadascun d’aquests líders polítics, si els coneix? (N=2000; resposta simple; %) Pregunta 41a Coneixement i valoració de líders Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015
 92. 92. 92 Distribució percentual de la notorietat i valoració dels líders (Base: 2000; resposta simple; %) Pregunta 41b Coneixement i valoració de líders Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 47,1 57,9 37,1 26,2 33,2 13,9 9,4 18,2 33,6 22,7 18,5 17,4 48,7 30,4 49,5 59,8 36,8 55,8 50,6 38,4 13,7 16,8 15,2 6,1 1,8 2,3 2,2 2,4 1,7 1,6 2,4 2,2 1,8 2,8 2,0 1,7 2,4 9,4 11,3 11,6 28,2 28,8 37,6 41,2 50,9 57,7 64,3 74,8 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Artur Mas Oriol Junqueras Albert Rivera Carme Chacón Miquel Iceta Xavier García Albiol Jorge Fernández Díaz Inés Arrimadas Antonio Baños Joan Coscubiela Lluís Rabell Anna Gabriel Aprova (5-10) Suspèn (0-4) NS/NC valoració No coneix 4,22 5,38 3,77 3,12 4,13 2,06 1,88 3,14 5,60 4,62 4,40 5,82 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Artur Mas Oriol Junqueras Albert Rivera Carme Chacón Miquel Iceta Xavier García Albiol Jorge Fernández Díaz Inés Arrimadas Antonio Baños Joan Coscubiela Lluís Rabell Anna Gabriel MITJANES DE VALORACIÓ 6.2 Valoració dels líders
 93. 93. 93 Com valora l’actuació política d’aquests líders? Puntuï’ls, si us plau, en una escala de 0 al 10 (Base: coneixen el líder; mitjana) Pregunta 41b Coneixement i valoració de líders Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015
 94. 94. 94 Bloc variable del Baròmetre d’Opinió Política 7
 95. 95. 95 De les següents accions de protesta o reivindicació, digui’m vostè si ha participat o no en el darrer any? (N=2000; resposta simple); % Pregunta 42 Bloc variable 7.1 Participació política Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 32,1 31,6 23,7 16,4 15,0 12,2 12,1 7,4 67,6 68,0 76,0 83,3 84,3 87,5 87,6 92,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,7 0,3 0,3 0,3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ha participat en manifestacions autoritzades Ha signat una petició Ha col·laborat amb alguna organització o associació Ha portat insígnies/enganxines d'alguna campanya Ha col·laborat amb alguna plataforma d'acció ciutadana Ha secundat boicots o ha deixat d'utilitzar certs productes S'ha posat en contacte amb un polític Ha col·laborat amb algun partit polític Sí ha participat en el darrer any No ha participat en el darrer any NS+NC
 96. 96. 96 Quina de les següents afirmacions reflecteix millor el seu punt de vista? (N=2000; resposta simple; %) Pregunta 43 Bloc variable Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 72,0 24,0 3,6 0,4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 La protesta social és un instrument eficaç a l'hora d'aconseguir que els representants polítics rectifiquin o canvïin de rumb La protesta social és inútil i no aconseguirà que els representants polítics rectifiquin o canvïin el rumb No ho sap No contesta 71,7 72,0 25,7 24,0 0 20 40 60 80 100 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 La protesta social és un instrument eficaç a l'hora d'aconseguir que els representants polítics rectifiquin o canvïin de rumb La protesta social és inútil i no aconseguirà que els representants polítics rectifiquin o canvïin el rumb
 97. 97. 97 Com es definiria vostè en política, segons la següent classificació? (ideologia 1a i 2a opció; N=2000; resposta múltiple; %) Pregunta 46a+46b Bloc variable Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 7.2 Ideologia política 30,0 16,5 14,9 12,6 11,5 10,3 8,7 8,3 8,3 5,6 5,1 3,9 2,9 5,9 3,6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Independentista Socialista Progressista Apolític/a Ecologista Liberal Socialdemòcrata Conservador/a Nacionalista Feminista Demòcrata-cristià/ana Comunista Altres No ho sap No contesta
 98. 98. 98 Com es definiria vostè en política, segons la següent classificació? (ideologia 1a i 2a opció; N=2000; resposta múltiple; %) Pregunta 46a+46b Bloc variable Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015
 99. 99. 99 Annex 18
 100. 100. 100 Quins creu que són els principals problemes que té actualment Catalunya? (N=totes les persones enquestades; resposta múltiple; %) Pregunta 1 Annex 1 8.1 Evolució dels problemes de Catalunya Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 Gen. 10 Abr. 10 Juny 10 Oct.10 Gen.11 Juny 11 Oct.11 Feb.12 Juny 12 Oct.12 Feb.13 Juny 13 Nov.13 Març. 14 Oct.14 Des. 14 Juny 13 Feb.15 Juny. 15 Oct. 15 Atur i precarietat laboral 69,5 62,2 60,0 66,3 62,7 68,9 59,1 74,0 57,3 62,1 64,9 66,3 60,9 67,4 58,7 58,5 66,3 64,2 60,5 55,9 Insatisfacció amb la política i els polítics 22,8 21,3 24,9 23,4 16,5 25,1 22,0 18,5 23,7 23,4 54,5 36,5 37,3 33,5 37,1 44,6 36,5 44,9 38,5 37,2 Funcionament de l'economia 24,9 26,6 33,7 30,1 37,4 40,8 55,3 43,9 52,0 48,7 42,3 41,4 46,2 35,1 40,3 31,5 41,4 31,7 28,9 34,6 Relacions Catalunya-Espanya 11,1 14,0 20,8 11,2 14,4 8,6 11,2 9,1 12,0 22,5 20,9 23,5 24,9 20,6 23,9 30,7 23,5 19,3 21,3 30,2 Millorar polítiques socials 5,8 4,8 4,8 4,2 5,8 5,8 5,2 4,8 6,1 7,7 6,0 7,1 10,3 9,5 7,7 11,5 7,1 15,8 15,5 14,7 Sanitat 4,8 3,9 3,5 3,6 5,3 7,2 9,5 9,3 6,7 5,3 7,1 8,9 10,1 7,7 10,9 10,5 8,9 9,2 6,3 9,2 Educació cultura i investigació 5,3 5,8 5,5 6,7 7,1 7,6 6,7 9,0 7,1 7,2 8,0 10,2 10,0 6,0 7,2 7,9 10,2 9,7 7,3 8,6 Immigració 29,8 26,1 20,3 19,9 23,1 19,3 16,3 10,2 9,7 7,0 4,5 4,0 4,9 6,3 4,1 3,0 4,0 4,4 7,2 4,9 Sistema de finançament de Catalunya 2,6 2,9 3,4 4,1 5,5 6,5 6,8 11,3 14,4 16,8 8,8 10,7 12,6 5,4 0,2 9,2 10,7 2,8 3,4 4,9 Excessiva pressió fiscal 3,9 3,3 2,7 3,1 4,7 3,2 3,0 3,9 3,8 4,2 1,6 2,4 2,4 3,6 0,4 3,6 2,4 3,1 3,8 3,7 Manca d'infraestructures i transports 5,2 4,7 3,7 3,7 3,9 2,0 0,8 4,0 4,0 2,7 0,8 1,5 2,4 0,9 1,4 2,7 1,5 0,9 1,6 3,0 Inseguretat ciutadana 10,3 15,9 9,8 12,4 10,2 10,1 9,0 7,5 4,8 4,6 4,9 4,6 3,1 2,6 2,4 2,6 4,6 2,9 3,0 2,2 Serveis deficients i males instal·lacions públiques 2,7 2,7 3,4 2,8 2,8 3,1 2,4 2,5 2,2 1,7 2,6 2,0 1,1 1,3 1,0 2,5 2,0 1,5 1,1 2,0 Crisi de l'identitat catalana 2,2 3,0 2,3 4,3 3,7 1,6 6,3 1,4 2,0 2,4 2,2 2,8 2,6 0,8 1,8 0,9 2,8 1,1 1,3 1,7 Incivisme i violència 2,0 2,3 2,3 2,4 3,9 2,6 2,4 1,2 2,4 1,5 1,5 1,1 1,5 0,9 0,6 0,9 1,1 1,5 1,7 1,6 Accés a l'habitatge 4,6 2,1 2,9 2,8 2,3 4,7 2,7 2,3 2,0 2,1 1,0 1,1 1,7 1,0 1,1 1,5 1,1 1,5 1,2 1,1 Baix nivell salarial 1,4 0,9 1,3 0,4 1,2 1,1 0,7 2,2 1,1 0,1 0,6 0,5 0,7 1,3 2,4 0,5 3,1 2,1 0,5 Altres 2,5 4,6 3,1 3,4 2,4 3,1 3,2 3,5 2,8 1,9 3,6 4,2 2,5 1,1 7,0 3,6 4,2 6,1 6,2 5,9 Cap altre problema 0,6 1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Cap problema 0,0 0,0 0,0 1,1 0,7 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,4 0,1 0,4 0,4 0,3 0,5 0,1 0,6 0,7 0,9 No ho sap 1,8 2,6 2,4 2,0 1,9 1,2 1,3 1,4 2,6 0,9 1,0 1,0 1,3 0,5 0,9 2,5 1,0 2,0 1,0 1,1 No contesta 0,0 0,2 0,2 0,0 0,3 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,0 0,3 0,7 0,2 0,6 0,2 0,2
 101. 101. 101 Quin d’aquests problemes considera que és el més important? (Base: només responen els que han citat algun problema; resposta simple; %) Pregunta 2 Annex 1 Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 Gen. 10 Abr. 10 Juny 10 Oct.10 Gen.11 Juny 11 Oct.11 Feb.12 Juny 12 Oct.12 Feb.13 Juny 13 Nov.13 Març. 14 Oct.14 Des.14 Juny 13 Feb.15 Juny 15 Oct. 15 Atur i precarietat laboral 56,2 51,2 46,2 52,1 48,2 51,5 41,8 54,3 39,0 41,6 43,4 44,9 39,0 52,6 40,2 36,9 44,9 45,9 42,1 36,4 Insatisfacció amb la política i els polítics 9,1 8,6 9,7 8,9 6,8 8,6 9,3 6,3 10,1 9,8 18,2 12,4 14,6 13,1 17,4 18,9 12,4 16,8 14,5 14,3 Relacions Catalunya -Espanya 4,1 5,8 8,2 4,9 6,1 3,9 3,6 3,8 5,9 7,6 7,8 10,9 9,3 8,2 12,2 14,0 10,9 7,7 9,9 13,7 Funcionament de l'economia 11,8 13,0 17,6 14,5 19,7 17,3 28,4 17,9 24,6 23,0 15,5 16,2 18,8 13,7 17,1 12,6 16,2 11,9 10,7 12,8 Millorar polítiques socials 2,0 1,9 1,9 1,0 1,3 1,3 1,4 1,1 1,3 1,8 1,6 1,8 2,8 3,6 2,9 4,1 1,8 5,3 7,6 5,0 Sanitat i seguretat social 1,1 0,7 0,4 0,8 1,4 1,4 3,2 2,2 1,6 1,3 1,6 2,7 3,1 1,9 2,5 2,0 2,7 1,7 1,9 3,0 Sistema de finançament de Catalunya 1,1 1,1 1,5 2,1 2,7 2,7 2,6 5,4 7,0 7,7 4,1 4,3 6,2 2,2 0,1 4,2 4,3 1,2 1,9 1,9 Educació, cultura i investigació 1,2 2,0 2,2 2,4 1,6 1,4 1,3 2,0 1,7 1,3 1,9 1,6 1,8 0,9 1,5 1,1 1,6 1,8 1,7 1,6 Excessiva pressió fiscal 0,9 1,1 1,0 1,1 1,2 0,8 0,7 0,6 0,7 0,6 0,4 0,5 0,5 0,9 0,2 1,0 0,5 0,9 1,2 1,0 Immigració 7,4 5,7 4,3 4,2 5,2 4,0 3,2 2,6 2,7 1,4 0,9 0,9 0,8 1,1 0,7 0,6 0,9 0,9 1,7 1,0 Crisi de la identitat catalana 0,6 1,2 1,1 1,5 0,5 0,2 1,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,2 0,4 0,3 0,6 0,3 0,2 0,0 0,3 0,6 Incivisme i violència 0,5 0,5 0,5 0,9 1,3 0,8 0,7 0,3 0,8 0,2 0,7 0,5 0,4 0,3 0,1 0,2 0,5 0,5 0,6 Serveis deficients i males instal·lacions públiques 0,5 0,7 0,8 0,5 0,5 0,6 0,3 0,2 0,7 0,3 0,3 0,3 0,4 0,1 0,0 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4 Inseguretat ciutadana 1,2 3,1 1,5 2,3 1,0 0,9 0,6 0,7 0,5 0,5 0,6 0,5 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4 0,6 0,3 Manca d'infraestructures i transports 0,9 1,0 0,6 0,5 0,7 0,3 0,1 0,6 0,5 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,5 0,1 0,2 Baix nivell salarial i/o cost de la vida 0,2 0,1 0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,3 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 0,5 0,5 0,2 Accés a l'habitatge 0,9 0,2 0,5 0,4 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 Altres 0,3 1,3 1,1 0,7 0,4 1,0 0,5 0,6 0,5 0,6 0,8 1,0 0,6 0,3 3,2 0,7 1,0 3,2 1,4 2,0 Cap 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 No ho sap 0,0 0,8 0,7 1,2 0,9 1,7 0,8 0,9 1,5 1,0 1,3 0,7 0,7 0,3 0,3 2,1 0,7 0,6 1,1 2,0 No contesta 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,9 0,0 0,0 0,5 0,4 0,3 0,0 0,2 0,0 0,1 1,7 3,1
 102. 102. 102 Si demà se celebressin eleccions al Parlament de Catalunya, a quin partit o coalició votaria? (N=totes les persones enquestades; resposta simple; %) Pregunta 37 Annex 1 8.2 Evolució de la intenció directa de vot a les eleccions al Parlament de Catalunya Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 29,55 32,3 13,36 12,4 9,50 9,8 6,67 9,1 6,34 2,8 6,13 13,6 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Resultats 27/09/2015 Oct. 15 Junts pel Sí C's PSC Catalunya sí que es pot PPC CUP
 103. 103. 103 Em podria dir a quin partit o coalició va votar a les darreres eleccions al Parlament de Catalunya? (N= totes les persones enquestades; resposta simple; %) Pregunta 38 Annex 1 8.3 Evolució del record directe de vot a les eleccions al Parlament de Catalunya (set. 2015) Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 29,55 31,6 13,36 10,7 9,50 9,9 6,67 8,9 6,34 2,7 6,13 11,9 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Resultats 27/09/2015 Oct. 15 Junts pel Sí C's PSC Catalunya sí que es pot PPC CUP
 104. 104. 104 Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 Annex 1 8.4 Encreuament del record de vot al Parlament de Catalunya per la intenció de vot al Parlament de Catalunya
 105. 105. 105 Si demà se celebressin eleccions al Congrés dels Diputats, a quin partit o coalició votaria? (N=totes les persones enquestades; resposta simple; %) Pregunta 39 Annex 1 8.5 Evolució de la intenció directa de vot a les eleccions al Congrés dels Diputats Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 13,63 2,8 3,4 3,4 3,6 3,1 19,31 11,3 11,2 12,6 10,8 4,65 18,4 11,9 13,5 13,0 5,9 17,52 6,9 7,9 8,4 11,0 9,5 5,32 3,6 3,0 3,3 3,5 2,5 1,4 2,5 5,5 5,9 10,5 3,1 1,2 2,0 2,5 3,9 10,7 14,7 20,0 18,1 8,4 3,5 14,2 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Resultats 20/11/2011 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 PPC CiU ERC PSC ICV-EUiA C's CUP Podemos CDC Junts pel Sí
 106. 106. 106 Em podria dir a quin partit o coalició va votar a les darreres eleccions al Congrés dels Diputats? (N= totes les persones enquestades; resposta simple; %) Pregunta 40 Annex 1 8.6 Evolució del record directe de vot a les eleccions al Congrés dels Diputats (nov. 2011) Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 13,63 4,1 5,2 4,0 5,2 5,7 19,31 16,6 15,7 14,9 13,7 13,6 4,65 15,5 11,5 11,9 11,3 14,0 17,52 10,7 11,9 16,1 15,5 15,9 5,32 6,2 6,2 6,8 8,8 7,0 0,7 1,1 1,2 1,0 3,7 0,6 0,5 0,9 0,4 1,4 1,5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Resultats 20/11/2011 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 PPC CIU ERC PSC ICV-EUiA C's CUP Junts pel Sí
 107. 107. 107 Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 Annex 1 8.7 Encreuament del record de vot al Congrés dels Diputats per la intenció de vot al Congrés dels Diputats
 108. 108. 108 Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 Annex 1 8.8 Encreuament intenció vot al Congrés dels Diputats per la intenció de vot al Parlament de Catalunya % en columna
 109. 109. 109 Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 Annex 1 8.8 Encreuament intenció vot al Congrés dels Diputats per la intenció de vot al Parlament de Catalunya % en fila
 110. 110. 110 Annex 29
 111. 111. 111 Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 Annex 2 9. Estimació de vot • Atès que les dades de l’indicador “intenció de vot” són directes d’opinió i que no suposen ni proporcionen per elles mateixes cap projecció d’hipotètics resultats electorals, en aquest annex es presenta l’estimació de vot per a les eleccions al Parlament de Catalunya. • Aquesta estimació és el resultat d’aplicar un model propi a les dades directes d’”intenció de vot” proporcionades per l’enquesta en el qual s’inclou un procés de ponderació dels resultats per record de vot imputat i l’efecte de la relació entre la variable “intenció de vot” amb d’altres variables contingudes a la mateixa enquesta. • Per a l’assignació dels escons s’ha tingut en compte l’aplicació d’aquest model a les quatre circumscripcions catalanes. • Lògicament, l’aplicació d’altres models a aquestes mateixes dades podria generar estimacions de vot diferents.
 112. 112. 112 Dossier de premsa del BOP. 3a onada 2015 Annex 2 Eleccions al Parlament de Catalunya BOP-3a onada (octubre) Intenció directa Estimació de vot Estimació d'escons Resultats 2015 (en %) (en % sobre el vot vàlid) %VV escons Junts pel Sí 32,3 39,8 61-63 39,59 62 C's 12,4 18,0 24-26 17,90 25 PSC 9,8 10,6 14-15 12,72 16 CSQP 9,1 9,3 10-12 8,94 11 PPC 2,8 7,0 8-10 8,49 11 CUP 13,6 11,1 14-16 8,21 10 altres 1,6 3,7 ---- 3,63 --- vots en blanc 1,2 0,5 ---- 0,53 --- vots nuls 0,3 Part. 70% Abstenció ("no votaria"+"no podria votar") 7,0 Indecisos 7,9 No contesta 2,2

×