La Protecció de Dades a Catalunya

319 views

Published on

La Protecció de Dades a Catalunya

Font: UOC

Data: 25.05.2009.

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
319
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

La Protecció de Dades a Catalunya

 1. 1. LA PROTECCIÓ DE DADES A CATALUNYA ESPECIAL REFERÈNCIA ALS DELICTES EN XARXA. TIREM PEL DRET NOEL PUJOL SABATÉ ORIOL ARECHAVALA ROE MÀRIAN SADURNÍ ESCOFET DIANA SÁNCHEZ ACOSTA
 2. 2. INTRODUCCIÓ • En els darrers anys la societat s’ha introduit, a través de les noves tecnologies, en un nou espai de comunicació. La seva utilització cada dia va a més, són moltes les coses que ja fem amb aquest nou mitjà, i això suposa treballar fàcilment amb les dades personals, tan pròpies com de tercers. • Aquest fet ha generat més d’un conflicte, ja que molta gent sent risc per la protecció d’aquestes, és per això que són vàries les normatives que regulen, i sancionen si és el cas, el mal ús d’aquest gruix de dades que es mou per la xarxa, expedients acadèmics, historial mèdic, dades personals, dades bancàries, creences religioses, etc. .
 3. 3. NORMATIVA VIGENT EUROPA: Directiva 95/46CE ESPANYA: Ley Orgánica 15/1999 CATALUNYA: Llei 5/2002
 4. 4. LA PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS A CATALUNYA (I) • La protecció de Dades Personals a Catalunya ve definida, regulada, des dels diversos estaments, Europeus, Estatals i Autonòmics. • A nivell Europeu primer va existir un Conveni per a la protecció de Dades que ja donava forma a una regularització dels usos que s’en podien fer, però és amb la Directiva 95/46 CE, que queda definit com s’ha de fer el tractament de les Dades Personals. • La Constitució Espanyola del 78, en l’Art.18, ja fa referències de com ha de ser la protecció de Dades Personals, tot i que deixa al descobert el tractament d’aquestes en les noves tecnologies.
 5. 5. LA PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS A CATALUNYA (II) • El 1992 entra en vigor la Ley Orgánica 5/1992 (LORTAD) que regula el tractament de les Dades Personals en els buits que l’Art.18 de la Constitució Espanyola deixava. • A Catalunya es genera la Llei 5/2002 per regular la protecció de Dades, Llei que no deixa de ser una adaptació a la normativa Europea i Espanyola. Catalunya crea la seva própia Agència de Protecció de Dades (APDCAT)
 6. 6. Agència Catalana de Protecció de Dades (ACDPD) FUNCIONAMENT BÀSIC DE L’ACDPD • Té les competències de registre, control, inspecció, sanció i resolució. • Vigilar el compliment de la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal i controlar-ne l’aplicació. • Proporcionar informació sobre els drets de les persones en matèria de tractament de dades personals. • L’Agència col·labora amb el Síndic de Greuges i també amb l’Agència de Protecció de Dades de l’Estat i la resta d’institucions i organismes de defensa dels drets de les persones. • Ha de mantenir en secret totes aquelles consultes i reclamacions que es formulin en els seus registres, tal i com es preveu en l’article 7. • El director o directora de l’Agència és assessorat pel Consell Assessor de Protecció de Dades de Catalunya, el qual té les funcions d’assessorament, de consulta, de fixació de criteris i d’estudi.
 7. 7. DIRECTIVA 95/46 CE • La seva finalitat principal ve determinada per l’Art.1, tots els estats membres han d’assegurar la protecció de les llibertats i els drets fonamentals de les persones físiques, i també de les seves vides privades, amb una protecció del tractament de les dades personals. • L’Art.7 reflecteix que les dades personals no podran ser tractades si la persona a qui pertanyen no dona la seva autorització. • L’Art. 24 recorda que com a tota directiva, són els Estats membres els encarregats de prendre les mesures apropiades per assegurar l’aplicació de les disposicions de la Directiva.
 8. 8. LEY ORGÁNICA 15/1999 (LOPD) • La LOPD es tracta d’una llei aprovada amb la voluntat de complir amb la nova legislació europea. • En l’Art.1 s’ens defineix la finalitat de dita llei, que no és altre que la de “garantir i protegir, en el que concerneis al tractament de dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment el seu honor i intimitat personal i familiar”. • En els Títols II i III es senten les noves bases que han de regir en el tractament de dades de caràcter personal. • En el Títol VI es crea l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades. • El régim sancionador és troba reflectit en el Títol VII.
 9. 9. LLEI 5/2002 • Un dels objectius bàsics de la Llei 5/2002 és vetllar perquè es respectin els drets i llibertats públics de tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya quan s’utilitzin les seves dades personals, sigui de forma informatitzada o no. • En l’Article 8 s’atorga la potestat d’inspecció tan a locals, com fitxers, per part de l’ACDPD, per comprovar el compliment de la Llei. • En el Capítol 5 trobem recollides les infraccions i sancions a tenir en compta en cas que no es complís el que marca la legislació. • Com a disposicions addicionals trobem que els fitxers automatitzats, de la Generalitat de Catalunya o de l’administració pública, s’han d’inscriure el Registre de Protecció de Dades de Catalunya.
 10. 10. COMPARATIVA ENTRE LES LLEIS • A nivell Autonòmic i Estatal trobem que degut la relació de supletorietat amb la Constitució de la legislació Estatal, la Llei Orgànica 15/1999 només serà d’aplicació en aquells casos on el legislador detecti que en la norma autonòmica existeix certa llacuna en la seva aplicació. • Tant la Llei Espanyola com al Catalana contemplen el fet de crear una Agència per regular la Protecció de Dades Personals. • La Directiva Europea al aportar una sèrie de mesures per tal d’homogeneïtzar en tots els estats membres la protecció de Dades no genera conflictes de relació entre lleis.
 11. 11. CONCLUSIONS • La lluita contra els delictes en xarxa comença amb un sistema de protecció de les dades. • A Catalunya la protecció de dades es una competència assolida per la Generalitat de Catalunya i reflexada a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. • La normativa vigent a Catalunya és l’adaptació de la Llei 15/1999 espanyola i la Directiva 95/46 CE.
 12. 12. WEBGRAFIA • http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l14012.htm - Pàgina de la Unió Europea relacionada amb la protecció de dades. • https://www.agpd.es/portalweb/index-ides-idphp.php - Pàgina principal de la Agéncia Española de protecció de datos. • https://www.agpd.es/portalweb/canaldocumentacion/legislacion/estatal/com mon/pdfs/Ley-15_99.pdf - Enllaç directe a la Llei Orgànica 15/1999 sobre la protecció de dades de caràcter personal. • http://www.apdcat.net/ .- Pàgina web principal de la Agència Catalana de Protecció de dades. • http://www.apdcat.net/contingut.php?cont_id=133&cat_id=123 .- Normativa reguladora de la Agència Catalana de protecció de dades.
 13. 13. BIBLIOGRAFIA i LECTURES RECOMANADES • Corripio Gil-Delgado, María Reyes ( 2001)- El tratamiento de los datos de carácter personal y la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones - Agencia de Protección de Datos. – Consultat: 4 Maig 2009 • Herrán Ortiz, Ana Isabel - La derecho a la intimidad en la nueva Ley orgánica de protección de datos personales - Madrid : Dykinson, 2002 • Margarita Roig i Enrique Orts Berenguer ( 2001). - Delitos informáticos y delitos comunes cometidos a través de la informática.- Valencia Tirant lo Blanch – Consultat: 4 Maig 2009 • Crònica del Dret & Multimedia de l’Echo.- Internet i la difícil protecció de la vida privada. • Cristina Almuzara Almaida ( 2007) - Estudio práctico sobre la protección de datos de carácter personal Valladolid Lex Nova 2007 – 2ª EDICIÓ – Consultat: 4 Maig 2009
 14. 14. DEBATEM • Veient l’actual legislació, creus que gaudim d’una seguretat òptima quan treballem a la xarxa? • Creus que es permet un mal ús de les dades per finalitats comercials, per beneficis econòmics? • Consideres que la població reb l’informació suficient sobre els drets vers les seves dades personals? Quantes vegades premèm el famós: “M’he llegit i accepto les condicions establertes”, o similars, sense llegir-ne ni 2 linees ?

×