Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Glifosat en sistemes agrícoles, sòls i aigües

Diapositives de la taula rodona sobre els efectes dels herbicides basats en glifosat i les alternatives, del 2 de desembre de 2011, concretament de la part titolada "Impacte d’herbicides amb glifosat sobre sòls i aigües".

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Glifosat en sistemes agrícoles, sòls i aigües

 1. 1. Glifosat en sistemes agrícoles, sòls i aigües JOSERRA OLARIETA Barcelona, desembre 2011
 2. 2. Index <ul><li>Característiques generals </li></ul><ul><li>Ús en agricultura </li></ul><ul><li>Efectes en sistemes agraris </li></ul><ul><li>Problemes en aigües superficials </li></ul><ul><li>Riscs per la salut humana </li></ul>
 3. 3. * CARACTERÍSTIQUES GENERALS: - Herbicida sistèmic no-selectiu - Formulacions més comunes (Roundup) amb surfactant POEA - Classificació toxicològica: - baixa per mamífers - baixa per aus - moderada per peixos - Nivell de residus admissible: - UE: 0’1 mg/kg (abans 1996) -> 20 mg/kg (desprès)
 4. 4. * ÚS DEL GLIFOSAT EN AGRICULTURA - Evolució de l’ús: - comercialitzat per primer vagada al 1974 - ús en: - agricultura de conservació - transgènics resistents a Roundup Evolució de l’ús als Estats Units
 5. 5. *AGRICULTURA DE CONSERVACIÓ (no-conreu; conreu mínim) - Avantatges diversos (costos, fuel...), però: - no està clar que augmenti el contingut de MO al sòl - pot augmentar la compactació del sòl i les emissions de N 2 O
 6. 6. TRANSGENICS – ADOPCIÓ AGRICULTURA DE CONSERVACIÓ http://www.ers.usda.gov/publications/aer810/aer810h.pdf
 7. 7. AGRICULTURA DE CONSERVACIÓ – TRANSGÈNICS - EROSIÓ http://mulch.cropsoil.uga.edu/~parrottlab/Response%20to%20UCS.pdf
 8. 8. * EFECTES EN SISTEMES AGRARIS: - Rizosfera: - alliberat per les arrels al sòl - en part queda disponible per als microorganismes i per a les plantes cultivades - tòxic per diversos fongs i bacteris beneficiosos - pot immobilitzar nutrients (Fe, Mn, Ni)
 9. 9. * EFECTES EN SISTEMES AGRARIS: - Plantes - pot disminuir la producció de defenses -> infeccions radiculars - pot augmentar la incidència de Fusarium i d’altres malaties fins a 3 anys desprès de l’aplicació - afecta la germinació i desenvolupament de les llavors de la generació següent a la tractada - en soja: - ↓ àcids grassos poliinsaturats - àcids grassos monoinsaturats - ↓ minerals - ↓ biomassa
 10. 10. PLANTES RESISTENTS AL GLIFOSAT
 11. 11. * RESISTÈNCIA AL GLIFOSAT - 19 espècies resistents a tot el món - 5 milions ha afectades (Estats Units, 2011) (increment del 500% en 3 anys) - 10.000 ha afectades per Sorghum halepense resistent a l’Argentina - cost estimat de control de plantes resistents: 33$/ha - 4.000 ha abandonades a un comtat de Georgia (Estats Units, 2007)
 12. 12. * PRESÈNCIA AL MEDI - S’ha trobat glifosat i/o AMPA: > 50% 52% 83% AMPA > 60% 32% 40% 35-55% Glifosat Estats Units Estats Units Conca Mississipi França Plujes i aire Aigües superficials
 13. 13. * PROBLEMES EN AIGÜES: - Pot reduir la riquesa d’espècies aquàtiques un 20% - “Roundup pot produir taxes de mortalitat extremadament altes en amfibis i portar a la disminució de les poblacions” (Relyea, 2005) - “Roundup con POEA té el potencial de matar una gran fracció de capgrossos” (Relyea, 2006) - “Totes les avaluacions de risc de Roundup anteriors a 2005 les va fer el mateix equip científic, sovint en col·laboració amb Monsanto” (Relyea, 2006)
 14. 14. http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8308903.stm Monsanto guilty in 'false ad' row France's highest court has ruled that US agrochemical giant Monsanto had not told the truth about the safety of its best-selling weed-killer, Roundup. The court confirmed an earlier judgment that Monsanto had falsely advertised its herbicide as &quot;biodegradable&quot; and claimed it &quot;left the soil clean&quot;.
 15. 15. <ul><li>* RISCS PER LA SALUT HUMANA: </li></ul><ul><li>- Des de l’any 1983 han aparegut estudis que mostren efectes negatius del glifosat/Roundup sobre la salut </li></ul><ul><li>- Estudis epidemiològics: </li></ul><ul><ul><li>parts prematurs </li></ul></ul><ul><ul><li>linfomes </li></ul></ul><ul><ul><li>possible relació amb mieloma múltiple </li></ul></ul>
 16. 16. <ul><li>JUE 16 ABR 2009| 11:55 </li></ul><ul><li>Alertan que el glifosato de la soja puede producir malformaciones </li></ul><ul><li>Agencia EFE </li></ul><ul><li>Buenos Aires. El herbicida utilizado para la soja transgénica, principal cultivo de Argentina, puede producir malformaciones neuronales, intestinales y cardíacas , según una investigación científica divulgada ayer. </li></ul><ul><li>“ Lo notable es que no hay estudios en embriones a nivel mundial y mucho menos inyectando glifosato en embriones”, aseguró Carrasco, quien también es investigador del Conicet y director del Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad de Buenos Aires. </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Food pesticide cocktail is 10 times more toxic </li></ul><ul><li>Pesticide residues in food are far more toxic than previously thought , putting people at possible risk of brain damage and cancer, new research suggests today. </li></ul><ul><li>Scientists at Liverpool University have found that food containing the residues of more than one pesticide can be many times more toxic than individual chemicals when they act together. </li></ul><ul><li>Government monitoring shows that more than 40 per cent of food contains pesticide residues. </li></ul><ul><li>The Observer , Sunday 2 December 2001 </li></ul>

×