Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fent Camí cap a l'escola holística

352 views

Published on

Conferència en el marc de les Jornades Educació Conscient, Educació Coherent celebrades al Campus de la Universitat de les Illes Balears els dies 8, 9 i 10 de maig de 2015. Organitzades per la Fundació Es Niu.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fent Camí cap a l'escola holística

 1. 1. Fent camí cap a l’escola holística Miquel F. Oliver. Professor del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació (UIB) - Institut de Recerca i Innovació Educativa @IRIEinstitut @oliver_miquelf 8 de maig de 2015
 2. 2. http://bit.ly/1JvnJgD
 3. 3. L’escola que volem serà possible gràcies als mestres d’ahir i d’avui i gràcies al suport i la implicació social
 4. 4. Fent camí cap a l’escola holística: ! diagnòstic d’urgència
 5. 5. Les etapes • 1a etapa: Els antecedents: l’agricultura a les cartilles escolars • 2a etapa: Les bases de la renovació pedagògica: Escola nova i naturalisme • 3a etapa: La renovació pedagògica: Horts escolars i EeA • 4a etapa: El canvi integral de l’escola: l’escola holística i ecològica
 6. 6. Etapes de l’escola ecològica 1849 20141876 1937 2004 165 anys d’història antecedents bases renovació holísticael buit 1978
 7. 7. 1a etapa: Els antecedents: l’agricultura a les cartilles escolars (1849-1875) 26 anys
 8. 8. 2a etapa: Les bases de la renovació pedagògica (1876-1936) 58 anys 1876 - ILE
 9. 9. Guillem  Cifre  de  Colonya   (1845-­‐1908) 1879 - Institució Lliure d’Ensenyament (Pollença) 1880 - Institució Mallorquina d’Ensenyament (Palma) Alexandre  Rosselló  i  Pastors   (1853-­‐1923) Les bases2a
 10. 10. Miquel  Porcel  Riera   (1869-­‐1933) 1910 Inicis de l’Escola Nova a Mallorca Les bases2a
 11. 11. 19351909 Colònies escolars Les bases2a
 12. 12. Joan  Capó  Valls  de  Padrines   (1888-­‐1952) 1918 - Creació del Museu Pedagògic de les Balears Les bases2a
 13. 13. De la innovació a la generalització 3a etapa: La renovació pedagògica: Horts escolars, Equipaments d’EA i programes institucionals (1978-2003) 25 anys
 14. 14. 1978 - Inici Granja CP Joan Mas i Verd (Montuïri) 1981 - Inici hort i hivernacle CP Joan Mas i Verd La renovació pedagògica3a
 15. 15. Rafel  Salord  Barceló   (?-­‐1994) 1978 - “Ecología y educación” Primera tesi doctoral d’EA a l’Estat espanyol La renovació pedagògica3a
 16. 16. 1984 Tesi doctoral: “Bases per a una pedagogia ambiental” La renovació pedagògica3a Jaume  Sureda  Negre 1985 Creació de la “Societat Balear d’Educació Ambiental” Sbea 1984
 17. 17. La renovació pedagògica 1985-1992 - Programa Horts i Jardins escolars 1985-1987 - Cursos al CEP de Palma 1988-1989 - Cursos als centres 1990-1991 - 17 centres educatius 1986 - Primer curs a l’Escola d’Estiu 3a
 18. 18. La renovació pedagògica3a 1992-1993-1994 - Cursos a l’Escola d’Estiu 1995-1996 - Cursos al CEP de Palma Cursos a diversos centres de Mallorca i a l’EFMD Associació per al Foment de l’Agricultura Ecològica (AFAE) 1998 Suport administracions: 100 centres IB Gaspar  Caballero  de  Segovia
 19. 19. La renovació pedagògica3a 1994-2003 Programa “Viure l’escola” (Aj. Palma-SBEA) Agenda 21 escolar 2004 - Mallorca Recicla Agenda 21 escolar Anàlisi centre 2004-continua - Centres Ecoambientals Projecte (especialització) 2000-2005 - Programa VIVIM PLEGATS Carta de la terra
 20. 20. La renovació pedagògica3a 2004: La generalització 2004 2014- Programa Centres Ecoambientals: 296 centres IB
 21. 21. La renovació pedagògica3a • Innovacions originades en els centres • Suport administració democràtica a • Centres: tendència a les activitats externes • Equipaments: dependència de l’administració b
 22. 22. La renovació pedagògica3a 1986 2002
 23. 23. o 3a Els centres ho incorporen als seus projectes educatius Els perills de la sobreprotecció La renovació pedagògica
 24. 24. 4a etapa: El canvi integral de l’escola: l’escola holística i ecològica (2004-continua) Antecedents 1998 - Creació escoleta Waldorf 1998 - Creació de l’associació “Poc a Poc”
 25. 25. L’escola holística4a 2005 - Inici dels Encontres “Terra Ànima i Societat” 2007 Creació de l’Ecoescola “Sa Llavor" Fritjof  Capra
 26. 26. L’escola holística4a 2012 - Primera edició curs Pedagogia Holística (“Sa Llavor”) 2012 - Creació de l’escola Kumar 2013 - Creació del Programa “De l’escola al currículum” 2013 - Cursos de Permacultura a l’Escola Kumar. Associació Permamed
 27. 27. L’escola holística4a Altres escoles de recent creació i projectes • Escola Activa de Mallorca • Escola Global de Mallorca • Escola Nau • Nono Espai d’aprenentatge • Projecte d’escola Montessori a Mallorca
 28. 28. L’escola holística4a 2014 -Presentació del projecte de l’Ecoescola Pública “Ses Marjades (Sóller)
 29. 29. 4a 2009 2012 L’escola holística
 30. 30. innovació social Quin ha de ser el rol de l’administració?
 31. 31. moltes gràcies

×