Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih

322 views

Published on

Trening "Produktivan sastanak zaposlenih"
Kako planirati i sprovesti učinkoviti sastanak?
Miodrag Kostic - http://www.miodragkostic.com
POSLOVNA ZNANJA - http://www.poslovnaznanja.co.rs

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Trening kako planirati i sprovesti produktivan sastanak obuka zaposlenih

 1. 1. Miodrag Kostić, CMC Mr. Marko Burazor Produktivan sastanak
 2. 2. Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji”Trening “Japanski model za poslovanje u Srbiji” 18 marta 2013 Privredna komora Beograda18 marta 2013 Privredna komora Beograda
 3. 3. Javni trening unapređenja poslovanja primenom LeanJavni trening unapređenja poslovanja primenom Lean metodologije - Privredna komora Beograda - Mart 2016metodologije - Privredna komora Beograda - Mart 2016
 4. 4. Uspeh nije uvek ono što vidiš! Šta stvarno ZNAMO, a šta ne znamo? Izazov br. 1
 5. 5. “Svako može da zna. Poenta je da razumete.” ― Albert Einstein Koliko RAZUMEMO to što stvarno znamo? Izazov br. 2
 6. 6. “Sve što je lako razumeti, teško se primenjuje!” -- Marshal Goldsmith “Easy to understand, hard to apply” Kako PRIMENJUJEMO to što razumemo? Izazov br. 3
 7. 7. KakoKako planirati i sprovestiplanirati i sprovesti uspešan sastanakuspešan sastanak??
 8. 8. Kada ste zadnji put bili na dosadnom sastanku?Kada ste zadnji put bili na dosadnom sastanku? Kako vam je prolazilo vreme?
 9. 9. Da li ste nekad bili na filmskom maratonuDa li ste nekad bili na filmskom maratonu?? Da li bi ste izdržali 27 sati neprekidno gledajući film za filmom? Šta to imaju interesantni filmovi, što nemaju dosadni sastanci?
 10. 10. Šta je uzrok dosadnih i neefikasnih sastanaka?Šta je uzrok dosadnih i neefikasnih sastanaka? Nema sukoba mišljenja (slobodne diskusije)
 11. 11. Šta je najveći problem timova kod nasŠta je najveći problem timova kod nas?? “Pre par dana, na sastanku, izvršni direktor okupio je sve timove, pitao je za probleme da ljudi iznesu, niko neće da iznese. Kako da ljudi iznesu svoj problem, da se otvore i diskutuju?” Ljudi zatvoreni Tišina znači “prihvatanje”
 12. 12. Kako bi izgledala pozorišna predstava bezKako bi izgledala pozorišna predstava bez scenarija i prethodne pripreme?scenarija i prethodne pripreme?
 13. 13. Koliko je važna dobra priprema sastanka?Koliko je važna dobra priprema sastanka? Koliko pripremljeni dolazite na sastanke? Ocenite ocenama od 1 -10
 14. 14. 3. Odredite uloge 1. Odredite ciljeve 2. Kreirajte agendu Koji su koraci u pripremi sastanka?Koji su koraci u pripremi sastanka?
 15. 15. Ako ne možete reći šta vaš sastanak treba da postigne. Sastanak vam nije ni potreban! Šta je cilj, a šta očekivani rezultat? 1. Odredite ciljeve
 16. 16. 2. Kreirajte agendu 1. Odredite teme koje su relevantne za ceo tim-učesnike 2. Odredite ko će voditi i predstavljati pojedine teme 3. Predstavite teme kao pitanja na koja treba odgovoriti 4. Odredite vreme potrebno za svaku temu pojedinačno 5. Definišite kako da se učesnici pripreme za diskusiju
 17. 17. 1. Chair – vodi sastanak 2. Presenters – vode teme 3. Time keeper – prati vreme 4. Minutes taker – zapisuje 3. Odredite uloge
 18. 18. 1. Da ćete slušati jedni druge 2. Poštovati i zabeležiti sve ideje 3. Dati svakome priliku da govori Šta se radi pre početka sastanka?Šta se radi pre početka sastanka? 4. Doneti odluke koncenzusom PRAVILA
 19. 19. 1. Kratki opis svrhe i cilja sastanka 2. Najavite teme i vreme trajanja 3. Predstavite uloge/odgovornosti Šta se radi na početku sastanka?Šta se radi na početku sastanka? 4. Šta očekujete da bude rezultat
 20. 20. 1. Fasilitirajte diskusiju - chair 2. Predstavite teme – presenters 3. Držite se vremena – timekeeper Šta se radi tokom sastanka?Šta se radi tokom sastanka? 4. Zapišite zaključke – minutes taker
 21. 21. Siže diskusije, donesene odluke1. Zaključci sa sastanka 2. Feedback o sastanku 3. Sledeći koraci-zaduženja Sastanak je bio dobar zato što ... Mogao bi da se unapredi tako ... Šta se radi po završetku sastanka?Šta se radi po završetku sastanka? Šta, ko, kada, gde, kako da radi Svim učesnicima-zainteresovanim4. Proslede se zakljuci
 22. 22. ##11 Šta ste novo naučili? Šta je jedna stvar koju ćete uraditi drugačije?
 23. 23. Koje su osobineKoje su osobine idealnih članova tima?idealnih članova tima?
 24. 24. Šta radi pogrešno zaposleni na pravom mestuŠta radi pogrešno zaposleni na pravom mestu?? Ne odgovarajući član tima košta kompaniju 3-6 godišnjih plata
 25. 25. Kako odabrati i razviti prave članove tima?Kako odabrati i razviti prave članove tima? Koji su kriterijumi za izbor dobrog timskog igrača?
 26. 26. ““Men wanted for Hazardous journey. Small wages, bitterMen wanted for Hazardous journey. Small wages, bitter cold,cold, long months of complete darkness, constant danger,long months of complete darkness, constant danger, safesafe return doubtful. Honor and recognition in case ofreturn doubtful. Honor and recognition in case of successsuccess”” Sir. Ernest Shackleton
 27. 27. Ko su idealni timski igrači?Ko su idealni timski igrači? Koje osobine odlikuju vrhunskog timskog igrača?
 28. 28. HUMBLE – SKROMAN – Niko ne voli velike egoe. HUNGRY – VREDAN – Naporno i strastveno radi. SMART – PAMETAN – Je svestan ljudi oko sebe i sa njima se odnosi na pozitivan, funkcionalan način.
 29. 29. Nekada: Experts Sada: Problem solvers Kvalitet razmišljanja i sposobnost da povežete i emocionalno uključite druge ljude
 30. 30. ##22 Šta ste novo naučili? Šta je jedna stvar koju ćete uraditi drugačije?
 31. 31. Ovo je skraćena verzija prezentacije sa treninga kojiOvo je skraćena verzija prezentacije sa treninga koji sadrži i veliki broj interaktivnih vežbi (minimum 50%sadrži i veliki broj interaktivnih vežbi (minimum 50% treninga) i primera iz prakse domaćih preduzećatreninga) i primera iz prakse domaćih preduzeća NAPOMENA
 32. 32. HVALAHVALA :):) www.markoburazor.comwww.markoburazor.com www.www.poslovnaznanja.composlovnaznanja.com www.miodragkostic.comwww.miodragkostic.com

×