Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ministerstvo zemědělství investuje  do protipovodňových opatřeníPetr Bendl, ministr zemědělstvíAleš Kendík, náměstek min...
Katastrofální povodně v ČR (regionální) Morava, Olomouc 1997             Vltava, Praha 2002
Povodňové škody v ČR (1997–2010) Povodňová situace  Povodňové škody  Počet ztrát na lidských    [rok]       [...
Katastrofální povodně v ČR (lokální)
průtok m3/s      500         1000            1500                 2000      ...
Koncepční a legislativní opatření Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR  • materiál ve spolupráci MZe a MŽP  • d...
Koncepční a legislativní opatřeníZáměry tvorby programů prevence před povodněmi • materiál ve spolupráci MZe, MŽP, MD a MM...
Koncepční a legislativní opatření• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů  (vodní zákon), ve znění p...
Odstraňování povodňových škoda preventivní protipovodňová opatřeníOdstraňování povodňových škod  – následuje ihned po ode...
MZe a odstraňování povodňových škod                              VynaloženéProgram Odstranění...
MZe a odstraňování povodňových škod                              Vynaložené Program Podpora ...
MZe a preventivní protipovodňová opatřeníI. etapa 2002–2007 („zahájení“)• zaměřena na území zasažená povodní v roce 1997 ...
Investiční akce nad 10 mil. Kč – program Prevencepřed povodněmi – I. etapa, 90 staveb s. p. Povodí
MZe a preventivní protipovodňová opatření– ukázky akcí z I. etapy (2002–2007)         Rekonstrukce Novořecké hráz...
MZe a preventivní protipovodňová opatření– ukázky akcí z I. etapy (2002–2007)   Třebovka, nádrž Hvězda, zvýšení ochranné...
MZe a preventivní protipovodňová opatření– ukázky akcí z I. etapy (2002–2007)  VD Nechranice – rekonstrukce bezpečnostníh...
MZe a preventivní protipovodňová opatření– ukázky akcí z I. etapy (2002–2007)       Protipovodňová opatření města Ka...
MZe a preventivní protipovodňová opatření– ukázky akcí z I. etapy (2002–2007)Poldr Žichlínek k transformaci povodní na Mor...
MZe a preventivní protipovodňová opatřeníII. etapa 2007–2013 („rozvinutí“)• technická opatření podél vodních toků, opatřen...
Investiční akce nad 10 mil. Kč realizované apřipravované, program Prevence před povodněmi –II. etapa, 121 staveb s. p. Pov...
MZe a preventivní protipovodňová opatření– ukázky akcí z II. etapy (2007–2013)        Litavka, Králův Dvůr – úprava...
MZe a preventivní protipovodňová opatření– ukázky akcí z II. etapy (2007–2013)    Tichá Orlice, Choceň – zvýšení ochra...
MZe a preventivní protipovodňová opatření– ukázky akcí z II. etapy (2007–2013)       Protipovodňová opatření města T...
MZe a preventivní protipovodňová opatření– ukázky akcí z II. etapy (2007–2013)          Úprava Hrabinky, Český Tě...
MZe a preventivní protipovodňová opatření– ukázky akcí z II. etapy (2007–2013)     VD Bystřička – rekonstrukce hráze a...
MZe a protipovodňová opatření v Praze • celkové náklady na realizaci protipovodňových opatření  od r. 2002 na území hl. m...
Protipovodňová ochrana obce Zálezlice•  memento katastrofálních záplav – srpen 2002•  povodňové škody cca 150 mil. Kč• ...
Vizualizace budoucího protipovodňovéhoopatření v obci Zálezlice
Povodeň v obci Zálezlice v roce 2002
Vizualizace budoucího protipovodňovéhoopatření v obci Zálezlice
MZe a preventivní protipovodňová opatřeníIII. etapa 2014–2020 („retence“)• v přípravě• bude upřednostňována podpora retenc...
Děkujeme za pozornost
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

TK ministerstvo zemědělství investuje do protipovodňových opatření

598 views

Published on

Deset let od katastrofálních povodní v Čechách a 15 let od těch na Moravě dokončuje Ministerstvo zemědělství důležitou etapu výstavby protipovodňových opatření a připravuje další. Od roku 2002 až do současnosti vzniklo více než 800 staveb, které chrání před přírodní katastrofou občany, podniky i veřejné instituce.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

TK ministerstvo zemědělství investuje do protipovodňových opatření

 1. 1. Ministerstvo zemědělství investuje do protipovodňových opatřeníPetr Bendl, ministr zemědělstvíAleš Kendík, náměstek ministratisková konference13. srpna 2012Ministerstvo zemědělství
 2. 2. Katastrofální povodně v ČR (regionální) Morava, Olomouc 1997 Vltava, Praha 2002
 3. 3. Povodňové škody v ČR (1997–2010) Povodňová situace Povodňové škody Počet ztrát na lidských [rok] [mil. Kč] životech 1997 62 600 60 1998 1 800 10 2000 3 800 2 2001 1 000 0 2002 75 100 19 2006 6 200 9 2009 8 500 15 2010 15 000 8 Celkem 1997–2010 174 000 123
 4. 4. Katastrofální povodně v ČR (lokální)
 5. 5. průtok m3/s 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 0182718321837184218471852 1845185718621867 186218721877 18721882188718921897 18901902190719121917192219271932193719421947 194019521957 Q1001962196719721977198219871992 1981 1500 m3/s - 3. SPA Historické povodně v Praze na Vltavě199720022007 20022012
 6. 6. Koncepční a legislativní opatření Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR • materiál ve spolupráci MZe a MŽP • definování odpovědnosti: stát–státní samospráva–občan • důraz na pojištění ohrožených subjektů • zkvalitnění předpovědní a hlásné služby • využití matematických modelů pro vymezení záplavových území a pro návrhy efektivních opatření • kombinace strukturálních (technických i netechnických) a nestrukturálních opatření • opatření v hydrologických povodích
 7. 7. Koncepční a legislativní opatřeníZáměry tvorby programů prevence před povodněmi • materiál ve spolupráci MZe, MŽP, MD a MMR • věcné plnění Strategie ochrany před povodněmi • pasportizace stávajících a návrh nových systémových opatření • dělení programů na investiční a neinvestiční • MZe – Program prevence před povodněmi
 8. 8. Koncepční a legislativní opatření• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (novelizován zákonem č. 181/2008 Sb. a zákonem č. 150/2010 Sb.)• Vyhláška č. 236/2002 Sb., o způsobu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území• Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů• Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)• Plán hlavních povodí ČR přijatý usnesením vlády č. 562/2007 obsahuje také cíle a opatření v ochraně před povodněmi• Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v ČR s využitím technických a přírodě blízkých opatření přijatá usnesením vlády č. 799/2010
 9. 9. Odstraňování povodňových škoda preventivní protipovodňová opatřeníOdstraňování povodňových škod – následuje ihned po odeznění povodně – uvedení do stavu před povodněmi – k plnění vodohospodářské funkcePreventivní protipovodňová opatření – zaměřeno na předcházení povodňovým škodám – výstavba efektivních preventivních protipovodňových opatření (ochranné hráze, zkapacitnění koryt vodních toků, suché poldry, nádrže, obnova a rekonstrukce rybníků, protierozní meze, zalesnění, zatravnění, aj.)
 10. 10. MZe a odstraňování povodňových škod VynaloženéProgram Odstranění následků povodní na Realizace prostředky * státním vodohospodářském majetku v letech [mil. Kč]Odstranění následků povodně 2000 2002–2005 270,2Odstranění následků povodně 2002 2002–2006 3 270,4Odstranění následků povodně 2006 2006–2010 1 596,7Odstranění následků povodně 2007 2009–2010 125,6Odstranění následků povodně 2009 2009–2011 1 303,4Odstranění následků povodně 2010 2010–2013** 3 418,8Celkový plán programu v letech 2002–2013** 9 985,1* včetně vlastních zdrojů investora**do 30. 6. 2013
 11. 11. MZe a odstraňování povodňových škod Vynaložené Program Podpora odstraňování povodňových Realizace prostředky * škod na infrastruktuře vodovodů a kanalizací v letech [mil. Kč]Podpora odstraňování povodňových škod 2002–2006 1 622,9způsobených povodněmi 2002Podpora odstraňování povodňových škod 2010–2011 144,5způsobených povodněmi 2009Podpora odstraňování povodňových škod 2010–2012 62,9způsobených povodněmi 2010Celkový plán programu v letech 2010–2012 1 830,3* včetně vlastních zdrojů investora
 12. 12. MZe a preventivní protipovodňová opatřeníI. etapa 2002–2007 („zahájení“)• zaměřena na území zasažená povodní v roce 1997 (Morava, Odra, horní Labe)• zpracování studií odtokových poměrů a stanovování záplavových území• realizováno 435 protipovodňových staveb• ochráněno 315 tis. obyvatel a majetek v hodnotě 240 mld. Kč• profinancováno 4,043 mld. Kč – státní rozpočet 1,829 mld. Kč – úvěr přijatý ČR od EIB 1,793 mld. Kč – vlastní zdroje správců vodních toků 0,348 mld. Kč – územní rozpočty (0,04 mld. Kč) a fond Phare (0,025 mld. Kč)
 13. 13. Investiční akce nad 10 mil. Kč – program Prevencepřed povodněmi – I. etapa, 90 staveb s. p. Povodí
 14. 14. MZe a preventivní protipovodňová opatření– ukázky akcí z I. etapy (2002–2007) Rekonstrukce Novořecké hrázecelkové náklady: 95,5 mil. Kč, dokončení: 2003 (Povodí Vltavy, s.p.)
 15. 15. MZe a preventivní protipovodňová opatření– ukázky akcí z I. etapy (2002–2007) Třebovka, nádrž Hvězda, zvýšení ochranné funkcecelkové náklady: 80,5 mil. Kč, dokončení: 05/2006 (Povodí Labe, s. p.)
 16. 16. MZe a preventivní protipovodňová opatření– ukázky akcí z I. etapy (2002–2007) VD Nechranice – rekonstrukce bezpečnostního přelivucelkové náklady: 51,1 mil. Kč; dokončení: 08/2004 (Povodí Ohře, s. p.)
 17. 17. MZe a preventivní protipovodňová opatření– ukázky akcí z I. etapy (2002–2007) Protipovodňová opatření města Karvinácelkové náklady: 26,7 mil. Kč; dokončení: 11/2005 (Povodí Odry, s. p.)
 18. 18. MZe a preventivní protipovodňová opatření– ukázky akcí z I. etapy (2002–2007)Poldr Žichlínek k transformaci povodní na Moravské Sázavěcelkové náklady: 318,4 mil. Kč, dokončení: 12/2007 (Povodí Moravy, s. p.)
 19. 19. MZe a preventivní protipovodňová opatřeníII. etapa 2007–2013 („rozvinutí“)• technická opatření podél vodních toků, opatření zvyšující retenci a bezpečnost vodních děl• schválený objem finančních prostředků 11,55 mld. Kč – státní rozpočet – úvěr přijatý ČR od EIB – prostředky alokované na prevenci před povodněmi v novele zákona o zrušení Fondu národního majetku – vlastní zdroje správců vodních toků• do konce roku 2013 bude realizováno cca 500 protipovodňových opatření• stav k 30. 6. 2012 – dokončeno a rozestavěno 388 opatření s dotací ve výši 7,1 mld. Kč – připraveno k zahájení dalších 37 opatření s dotací ve výši 3 mld. Kč
 20. 20. Investiční akce nad 10 mil. Kč realizované apřipravované, program Prevence před povodněmi –II. etapa, 121 staveb s. p. Povodí + 24 LČR
 21. 21. MZe a preventivní protipovodňová opatření– ukázky akcí z II. etapy (2007–2013) Litavka, Králův Dvůr – úprava koryta celkové náklady: 95 mil. Kč; dokončení: 2009 (Povodí Vltavy, s. p.)
 22. 22. MZe a preventivní protipovodňová opatření– ukázky akcí z II. etapy (2007–2013) Tichá Orlice, Choceň – zvýšení ochrany městacelkové náklady: 152,4 mil. Kč; dokončení: 10/2010 (Povodí Labe, s. p.)
 23. 23. MZe a preventivní protipovodňová opatření– ukázky akcí z II. etapy (2007–2013) Protipovodňová opatření města Terezíncelkové náklady: 136,9 mil. Kč; dokončení: 12/2013 (Povodí Ohře, s. p.)
 24. 24. MZe a preventivní protipovodňová opatření– ukázky akcí z II. etapy (2007–2013) Úprava Hrabinky, Český Těšíncelkové náklady: 10,2 mil. Kč; dokončení: 04/2009 (Povodí Odry, s. p.)
 25. 25. MZe a preventivní protipovodňová opatření– ukázky akcí z II. etapy (2007–2013) VD Bystřička – rekonstrukce hráze a přelivu celkové náklady: 203,9 mil. Kč; dokončení: I. etapa 11/2005, II. etapa: 05/2010 (Povodí Moravy, s. p.)
 26. 26. MZe a protipovodňová opatření v Praze • celkové náklady na realizaci protipovodňových opatření od r. 2002 na území hl. m. Prahy ve Zbraslavi a v Radotíně: 3,73 mld. Kč • z toho MZe poskytlo dotaci na 4 uvedené akce ve výši 600 mil. Kč
 27. 27. Protipovodňová ochrana obce Zálezlice• memento katastrofálních záplav – srpen 2002• povodňové škody cca 150 mil. Kč• liniová ochrana• homogenní zemní hráz, délka: 1536,65 m, výška: 4,0 m• míra ochrany: úroveň hladiny při povodni 2002• objem hráze přes 80 000 m3• nyní probíhá výběr zhotovitele• předpoklad zahájení: září 2012• předpoklad dokončení: září 2013• předpokládané náklady: 159,9 mil. Kč
 28. 28. Vizualizace budoucího protipovodňovéhoopatření v obci Zálezlice
 29. 29. Povodeň v obci Zálezlice v roce 2002
 30. 30. Vizualizace budoucího protipovodňovéhoopatření v obci Zálezlice
 31. 31. MZe a preventivní protipovodňová opatřeníIII. etapa 2014–2020 („retence“)• v přípravě• bude upřednostňována podpora retence• podpora retence i u akcí projednávaných ve vládě – opatření ke snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy – VD Nové Heřminovy – příprava protipovodňových opatření v povodí řeky Bečvy – suchá nádrž Teplice• potřeba zajistit 12 mld. Kč (1,7 mld. ročně) – státní rozpočet – vlastní zdroje správců vodních toků doplněné dalšími zdroji od chráněných subjektů (obce, podnikatelské subjekty) – zdroje z úprav ekonomiky vodního hospodářství – případně další zdroje mimo státní rozpočet
 32. 32. Děkujeme za pozornost

×