Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

The longtail minicollege

477 views

Published on

Boekbespreking van The Long Tail, gemaakt door studenten van de Minor Online Marketing aan Avans Hogeschool Breda.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

The longtail minicollege

  1. 1. Mini­college
The
Long
Tail

 
 

Fatemeh
M.
Majd
Timo
HoltropLuuk
Op
HeijBas
RinzemaMaarten
Somers
  2. 2. 
Table
of
Contents
SAMENVATTING
 3
ONTWIKKELINGEN
 5
KANSEN
VOOR
BEDRIJVEN
 5
ANALYSE
VAN
EEN
BEDRIJF
 6
KRITIEK
OP
DE
INHOUD
 6


  3. 3. Samenvatting
De
Long
tail
gaat
over
dat
door
de
digitalisering
en
het
feit
dat
bepaalde
processen
via
het
internet
gaan,
niches
in
de
toekomst
belangrijker
worden.
Het
boek
begint
met
een
stukje
geschiedenis.
Hoe
vroeger
elk
dorp
een
beetje
zijn
eigen
subculturen
kende.
Door
meer
mogelijkheden
tot
massacommunicatie
verschoof
dit
meer
naar
uniformheid.
Mensen
luisterde
naar
dezelfde
radiozenders
en
keken
dezelfde
tv
programma’s.
Door
de
komst
van
het
internet
kan
iedereen
weer
opzoek
naar
voorkeuren
en
de
mensen
doen
dat
dan
ook.
In
een
markt
zijn
er
altijd
enkele
grote
hits,
de
producten
die
door
de
meeste
mensen
gekocht
worden.
Bedrijven
verkopen
deze
producten
graag
omdat
de
distributie
kosten
lager
zijn
door
het
grote
aantal
dat
ze
kunnen
verkopen.
Producten
die
veel
minder
vaak
verkocht
worden,
zijn
niet
rendabel
en
daardoor
minder
interessant.
Met
de
komst
van
internet
kon
de
distributiekosten
voor
een
aantal
producten
flink
omlaag
en
zijn
deze
producten
ineens
ook
rendabel.
Een
goed
voorbeeld
is
muziek.
Een
bedrijf
dat
mp3
bestanden
verkoopt,
heeft
geen
last
van
het
hebben
van
een
groot
magazijn
met
een
voorraad
en
dergelijke.
Wanneer
hij
daar
wel
last
van
had
zou
hij
voornamelijk
populaire
cd’s
willen
verkopen.
Nu
die
kosten
voor
hem
wegvallen
kan
hij
ook
liedjes
verkopen
die
alleen
voor
bepaalde
nichemarkten
interessant
zijn.
Door
diverse
van
deze
nichemarkten
de
bedienen
kan
hij
ook
hier
winst
uit
halen.
Als
voorbeeld
wordt
het
verschil
in
aanbod
tussen
Wall
Mart
en
Rhapsody
gebruikt.
Wall
Mart
biedt
in
de
winkel
ongeveer
25.000
verschillende
nummers
aan
terwijl
Rhapsody
online
ongeveer
800.000
verschillende
nummers
aanbiedt.
Het
boek
geeft
drie
krachten
aan
die
de
Long
Tail
versterken.

De
eerste
is
democratisering
van
productiemiddelen.
Productiemiddelen
zijn
makkelijker
beschikbaar
voor
meer
mensen.
Een
goed
voorbeeld
hiervan
is
natuurlijk
de
pc.
Hiermee
kunnen
heel
veel
mensen,
heel
veel
verschillende
dingen
produceren.
En
veel
mensen
doen
dit
dan
ook.
Zijn
er
heel
veel
mensen
die
van
alles
produceren
en
er
ontstaan
vanzelf
juweeltjes.
Hierdoor
is
er
tegenwoordig
meer
content
dan
ooit
tevoren.
De
zogenoemde
Tail
wordt
dus
steeds
groter.
Een
bewijs
hiervoor
is
het
aantal
uitgebrachte
albums
in
2004
en
2005.
In
2004
waren
er
44.000
nieuwe
albums
uitgebracht
tegenover
60.000
in
2005.
Een
explosieve
groei
mede
doordat
steeds
meer
bandjes
zelf
muziek
kunnen
opnemen
en
uitbrengen.
De
tweede
kracht
is
de
democratisering
van
de
distributie.
Doordat
er
meer
distributiekanalen
beschikbaar
zijn
is
het
makkelijker
om
consumenten
de
bereiken.
De
bereikbaarheid
gaat
omhoog
maar
de
kosten
worden
relatief
lager.
Hierdoor
blijft
het
interessant
om
niches
te
blijven
bereiken.
Belangrijk
voorbeeld
is
dat
er
in
bijvoorbeeld
de
muziek
industrie
geen
opslag
ruimte
meer
hoeft
te
zijn
voor
fysieke
cd’s
maar
albums
gewoon
als
mp3
bestanden
verkocht
kunnen
worden.
Ook
zijn
er
amper
kosten
verbonden
aan
het
verzenden
van
het
product
naar
de
consument.
Waar
een
“ouderwetse”
muziekwinkel
zijn
winkelmagazijn
waarschijnlijk
niet
wil
volleggen
met
cd’s
die
hij
maar
eens
in
de
zoveel
tijd
verkoopt,
is
dit
bij
een
online
winkel
geen
probleem.

De
derde
kracht
is
Dat
door
technologische
verbeteringen
het
aanbod
en
vraag
steeds
beter
bij
elkaar
aansluiten.
De
belangrijkste
regel
die
hierbij
geldt
is
dat
alles
wat
het
vinden
van
producten
voor
de
juiste
prijs
eenvoudiger
maakt,
de

  4. 4. zoekkosten
verlagen.
Zoekkosten
zijn
bij
dit
voorbeeld
breder
dan
alleen
de
prijs.
Zoekkosten
zijn
ook
tijd,
moeite,
verkeerd
rijden
naar
een
winkel
of
verkeerde
product
gekocht.
Door
het
internet
staan
meer
mensen
met
elkaar
in
contact
en
door
middel
van
klantrecensies,
Google
zoekresultaten,
blogs,
aanbevelingen
in
iTunes,
komen
mensen
op
allerlei
manieren
makkelijk
bij
nichemarkten
uit.
Vroeger
ging
hier
een
langer
zoekproces
aan
vooraf.
Een
tweede
ontdekking
die
is
gedaan
door
goed
te
kijken
naar
hoe
consumenten
met
elkaar
communiceren
is
dat
er
eigenlijk
niet
echt
een
collectieve
smaak
bestaat.
Tot
op
de
kleinste
details
verschillen
consumenten
toch
nog
in
hun
smaak
en
behoeften.
Er
zijn
dus
erg
veel
nichemarkten
op
te
merken
wanneer
er
naar
deze
behoeften
gekeken
wordt.
De
vraag
naar
nichemarkten
groeit.

80‐20
regel
De
80‐20
regel
komt
er
in
het
kort
op
neer
dat
ongeveer
80%
van
de
aangeboden
producten
voor
20%
van
de
omzet
zorgen
en
20%
van
de
producten
zorgen
voor
80%
van
de
omzet
(en
eigenlijk
ook
voor
100%
van
je
winst).
Kortom
er
zijn
altijd
een
aantal
hits
die
veel
meer
verkochten
worden
dan
de
rest
van
de
producten
in
je
assortiment.
Het
lijkt
hier
dus
verstandig
om
altijd
zo
veel
mogelijk
hits
in
het
assortiment
te
hebben
en
de
rest
van
de
producten
te
laten
vallen.
Met
de
komst
van
de
Long
Tail
is
de
geldigheid
van
deze
regel
aanzienlijk
verminderd.
Vooral
voor
traditionele
winkels
die
hoge
opslag
kosten
betalen,
is
begrijpelijk
dat
deze
zich
vooral
op
hits
richten
en
niet
op
producten
die
lang
in
het
magazijn
blijven
liggen
zonder
iets
op
te
leveren.
Maar
vooral
voor
online
winkels
geldt
de
80‐20
regel
niet
meer.
Het
uitgangspunt
is
hierbij
wel
dat
een
online
winkel
ook
ongeveer
een
tien
keer
zo
groot
assortiment
heeft
als
een
traditionele
winkel.
In
plaats
van
20%
goedverkopen
producten
zijn
dit
er
nog
maar
2%
en
80%
minder
goed
verkopende
producten
wordt
hier
8%.
De
overige
90%
zijn
producten
die
alleen
in
het
online
assortiment
liggen.
Die
2%
goed
verkopende
producten
zijn
nog
steeds
belangrijk
en
generen
ongeveer
50%
van
de
omzet.
De
8%
minder
goed
verkopende
producten
zorgt
voor
25%
van
de
omzet
en
ook
de
alleen
online
aangeboden
producten
dragen
25%
bij
aan
de
totale
omzet.
Echter
geld
dat
alle
drie
de
groepen
2%,
8%
en
90%
allemaal
33%
van
de
winst
genereren.
Een
voorbeeld
is
de
verkoop
van
dvd’s.
In
het
begin
wordt
een
film
erg
vaak
verkocht,
maar
de
inkoop
prijs
is
ook
erg
hoog.
Er
wordt
veel
omzet
gemaakt,
maar
relatief
weinig
winst.
Naar
mate
de
film
ouder
wordt,
zal
het
aantal
verkopen
afnemen,
maar
door
lagere
inkoopprijzen
stijgt
de
gemaakt
winst
per
product.
Doordat
het
bedrijf
online
een
heel
groot
assortiment
heeft
met
veel
van
zulke
films,
worden
er
op
al
deze
films
winst
gemaakt
en
dragen
deze
bij
elkaar
bij
voor
1/3
van
de
totale
winst.
Net
zoveel
als
de
hits,
of
succesproducten.

Belangrijke
regels
van
de
Long
Tail
 • Haal
het
assortiment
naar
binnen..
of
doe
het
de
deur
uit.
Dit
wil
zeggen
 ga
voor
grote
gecentraliseerde
pakhuizen
in
plaats
van
veel
gewone
 kleine
winkeltjes.
Of
ga
voor
een
digitaal
assortiment
en
bespaar
zo
 kosten
 • Laat
klanten
het
werk
doen.
Gebruikers
doen
vaak
gratis
wat
werknemers
 anders
betaald
doen.
Kijk
naar
sites
als
eBay,
Wikipedia
of
Netflix
waar
 consumenten
honderdduizenden
filmrecensies
schreven.
Mensen
met
de

  5. 5. zelfde
behoeften
zoeken
elkaar
op
en
komen
in
contact
met
 nicheproducten.
 • Eén
manier
van
distribueren
is
niet
genoeg.
Mensen
willen
offline
of
juist
 online
kopen.
Sommige
zoeken
online
en
kopen
offline
etc.
Zorg
dat
door
 de
keuze
voor
het
één
de
ander
niet
uitgesloten
wordt,
maar
bereik
 iedereen.
 • Eén
productvariant
is
niet
genoeg.
Waar
vroeger
alleen
muziek
als
een
 album
gekocht
kan
worden,
kan
dat
nu
als
ringtone,
sample,
mp3,
 muziekvideo
etc.
Zorg
dat
mensen
het
precies
zo
kunnen
krijgen

zoals
ze
 het
willen.
 • Eén
prijs
is
niet
genoeg.
Mensen
zijn
om
allerlei
redenen
bereid
om
 variabele
prijzen
te
betalen.
Meestal
afhankelijk
van
de
tijd
of
hoeveel
 geld
waarover
ze
beschikken.
 • Informatie
delen.
Geef
consumenten
informatie
en
doe
aanbevelingen
 over
producten
en
leg
ook
uit
waarom
je
die
aanbevelingen
doet.
 Transparantie
is
belangrijk
en
wekt
vertrouwen.
 • Denk
‘en’,
niet
‘of’.
Door
oneindige
schapruimte
dien
je
niet
te
kiezen
voor
 of
die
kleur,
of
die
kleur
verkopen,
maar
en
die
en
die.
Er
zijn
altijd
 standaard
eisen,
maar
er
zijn
ook
altijd
mensen
die
het
net
anders
willen.
Ontwikkelingen
Verplaatsing
van
de
massa
naar
eigen
stijl
Wat
als
gevolg
heeft
dat
er
tegenwoordig
weer
muzieknummers
individueel
worden
gedownload
hoewel
er
de
laatste
jaren
zonder
het
internet
vrijwel
geen
singletjes
meer
gedrukt
werden
omdat
deze
toch
niet
verkocht
werden
maar
alleen
albums.


Een
ander
voorbeeld
is
het
feit
dat
artiesten
niet
langer
beperkt
worden
door
demografische
kenmerken
aangezien
zij
hun
lied
doormiddel
van
een
.mp3
online
kunnen
zetten
en
toegankelijk
zijn
voor
de
gehele
wereld.


De
klassieke
80/20
regel
gaat
niet
langer
op
voor
deze
gedigitaliseerde
bedrijven
aangezien
zij
niet
langer
gebonden
zijn
aan
fysieke
voorraden
soms
wel
10x
meer
producten
aan
kunnen
bieden
dan
wat
zij
voorheen
deden
waardoor
het
niet
alleen
maar
van
belang
word
de
focus
te
houden
op
de
bestsellers
maar
zeker
ook
op
de
marges
van
de
producten.Een
voordeel
van
productie
door
van
gebruikers
sneller
fouten
verbeterd
kunnen
worden.
Wikipedia
is
hier
een
voorbeeld
van
aangezien
bezoekers
een
artikel
aan
kunnen
passen
op
het
moment
dat
zij
een
fout
in
het
artikel
tegen
komen
waardoor
de
fout
relatief
snel
uit
het
artikel
gehaald
is
in
tegenstelling
tot
een
fysiek
boek
over
hetzelfde
onderwerp
aangezien
daarvoor
eerst
een
nieuwe
druk
nodig
is.

Kansen
voor
bedrijven
Door
het
internet
kunnen
bedrijven
steeds
meer
gebruik
maken
van
de
Long
Tail.
Waar
er
in
een
fysieke
winkel
sprake
is
van
een
bepaalde
schap
ruimte,
is

  6. 6. dat
op
het
internet
onbeperkt.
Op
deze
manier
kunnen
ook
de
producten
die
in
de
fysieke
winkel
niet
geplaatst
worden,
op
het
internet
wél
verkocht
worden.
Bedrijven
kunnen
zo
gebruik
maken
van
nichemarketing.
Voorwaarde
is
dan
wel
dat
bedrijven
de
klant
helpen
met
het
vinden
van
‘hun’
producten.
Er
is
namelijk
een
héél
groot
aanbod
van
producten
en
de
klant
moet
geholpen
worden
door
deze
massa.
Op
deze
manier
nemen
de
niche‐producten
een
groot
aandeel
in
de
verkoop
voor
hun
rekening.

Ook
worden
de
kosten
gereduceerd
door
The
Long
Tail,
aangezien
bedrijven
bij
het
online
verkopen
minder
kosten
maken
door
o.a.
opslag
en
een
winkelpand.

In
de
toekomst
zullen
kleinere
winkeltjes
die
speciale
spullen
verkopen
verdwijnen,
doordat
alles
op
het
internet
verkocht
zal
worden
door
grotere
ondernemingen.
Analyse
van
een
bedrijf
Coolblue
Coolblue
is
een
van
de
grootste
bedrijven
op
het
gebied
van
webshops
in
Nederland
en
misschien
wel
van
de
Benelux.
Met
meer
dan
206
gespecialiseerde
webshops
van
laptops
tot
strijkijzers
en
alles
wat
daar
tussen
zit.
Door
dit
grote
aantal
webshops
kunnen
ze
veel
verschillende
producten
binnen
een
productgroep
verkopen.
Dit
zorgt
dat
ze
ook
niches
van
speciale
producten
bereiken.
Hierdoor
is
Coolblue
een
goed
voorbeeld
van
een
bedrijf
dat
de
Long
Tail
toepast.
Zonder
internet
had
Coolblue
niet
bestaan
en
stel
dat
ze
waren
begonnen
met
fysieke
winkels
dan
hadden
ze
nooit
zo
groot
kunnen
worden.
In
een
fysieke
winkel
heb
je
immers
geen
plek
voor
alle
100.000de
producten
die
nu
aangeboden
worden
binnen
de
verschillende
webshops.
Om
ondanks
het
grote
aantal
producten
toch
klanten
goed
te
kunnen
helpen
met
vragen
en
productreviews
heeft
Coolblue
diverse
specialisten
in
dienst
op
verschillende
specialisatie
gebieden.
Deze
medewerkers
kunnen
klanten
over
specifieke
productgroepen
alles
vertellen.
Ook
wanneer
dit
diep
in
een
niche
verborgen
ligt
maar
er
toch
klanten
zijn
die
graag
net
dat
product
willen
aanschaffen.
Ondanks
dat
Coolblue
geen
digitale
producten
verkoopt
hebben
ze
het
toch
voor
elkaar
gekregen
om
de
nichemarkt
van
de
Long
Tail
te
bereiken
op
diverse
gespecialiseerde
productgroepen.
Een
knappe
prestatie
die
vooral
te
danken
is
aan
de
goede
service
en
daarbij
de
snelle
levering.
De
snelheid
van
leveren
hebben
ze
een
paar
weken
geleden
zelfs
nog
verbeterd.
Als
klant
heb
je
nu
de
mogelijkheid
om
producten
te
bestellen
tot
23.59u.
Je
ontvangt
dan
het
product
al
de
volgende
dag
thuis.
Kritiek
op
de
inhoud
Wat
vinden
wij?
Wij
vinden
dat
The
Long
Tail
een
boek
is
dat
heel
duidelijk
inzicht
geeft
in
de
talloze
mogelijkheden
die
het
internet
biedt.
Met
een
goede
onderbouwing
maakt
Anderson
duidelijk
dat
de
traditionele
Pareto‐regel
niet
meer
werkt.
Met

  7. 7. actuele
voorbeelden
illustreert
hij
dat
het
belangrijkste
deel
letterlijk
in
de
staart
zit.
Organisaties
die
klanten
bereiken
via
internet
met
een
niche‐aanbod,
neemt
hij
als
voorbeeld
om
zijn
theorie
te
verhelderen.
Door
het
grote
bereik
dat
er
is
dankzij
het
internet
kunnen
er
toch
redelijke
aantallen
verkocht
worden
van
producten
waar
anders
geen
massa
aantallen
van
verkocht
worden.
Anderson
geeft
aan
dat
er
wel
een
aantal
voorwaarden
zijn
om
een
‘Long
Tail’
te
ontwikkelen.
De
voorwaarden
zijn
het
minderen
van
productie‐
en
distributiemiddelen
en
het
samenbrengen
van
vraag
en
aanbod.
Het
online
downloaden
van
muziek
is
een
goed
voorbeeld
hierbij.
Door
de
mogelijkheid
die
het
internet
biedt
is
er
geen
fysieke
ruimte
meer
nodig
om
deze
muziek
op
te
kunnen
slaan.
Naast
dit
voordeel
is
het
een
stuk
makkelijker
om
vraag
en
aanbod
bij
elkaar
te
brengen.
Anderson
verteld
in
zijn
boek
ook
hoe
hij
de
toekomst
ziet
met
de
ontwikkelingen
van
het
internet.
Hierbij
geeft
hij
voornamelijk
voorbeelden
van
muziek‐
en
boekensites.
Maar
ook
op
gebied
van
communicatie
zijn
er
grote
veranderingen.
Dit
noemt
hij
mieren
hebben
megafoons.
Hiermee
bedoelt
hij
de
recensies
die
klanten
online
schrijven
en
de
impact
die
deze
vervolgens
hebben
op
potentiele
klanten.
Hier
zit
de
essentie
van
de
veranderingen
waar
we
tegenwoordig
mee
te
maken
hebben.
Vroeger
kon
je
klagen
wat
je
wilde
en
kon
je
hooguit
je
eigen
vriendenkring
bereiken.
Tegenwoordig
kan
dit
online
zo
snel
en
gemakkelijk
verspreid
worden
dat
je
een
ondenkbaar
grote
groep
mensen
kan
bereiken.
De
mier
met
de
megafoon
dus.


De
kern
van
dit
boek
is
erg
sterk.
Het
is
vooral
erg
aantrekkelijk
om
te
lezen
door
de
manier
waarop
Anderson
dit
onderbouwt
en
toelicht
aan
de
hand
van
recente
en
bekende
voorbeelden.
Dit
maakt
het
voor
iedereen
mogelijk
te
begrijpen
wat
hij
probeert
over
te
brengen.
Dit
voor
zowel
mensen
die
zich
bezighouden
met
marketing,
als
mensen
die
niks
met
marketing
te
maken
hebben.
Door
het
lezen
van
dit
boek
zul
je
veel
dingen
over
het
aanbod
op
het
internet
makkelijker
begrijpen.
Daarnaast
zorgt
het
ervoor
dat
je
anders
tegen
online
verkoop
en
handel
gaat
kijken
in
deze
tijd.
Met
zijn
sterke
voorbeelden
die
al
jaren
oud
zijn
maakt
hij
het
mogelijk
voor
mensen
van
alle
leeftijdsgroepen
het
verhaal
te
begrijpen.×