Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Boekbespreking: The Search - John Battelle

875 views

Published on

Mini-college over het boek The Search van John Battelle door Mariska den Herder, Jordy Mangnus, Tim Kleppe en Philip Ottevanger, studenten van de Minor Online Marketing op Avans Hogeschool Breda.

  • Be the first to comment

Boekbespreking: The Search - John Battelle

  1. 1. MINI-COLLEGE John Battelle Mariska den Herder, Jordy Mangnus, Tim Kleppe & Philip Ottevanger 28-9-2012“How Google and its rivals rewrote the rules of business and transformed our culture” --> John Battelle
  2. 2. InhoudsopgaveSamenvatting:.......................................................................................................................................... 3 Hoofdstuk 1: De database van intenties ............................................................................................. 3 Hoofdstuk 2: wie, wat, waar, waarom, wanneer en hoe(veel)? ......................................................... 3 Hoofdstuk 3: Zoeken vóór Google ....................................................................................................... 3 Hoofdstuk 4: de geboorte van Google. ............................................................................................... 3 Hoofdstuk 5: Een miljard dollar, cent voor cent. Internet krijgt een nieuw bedrijfsmodel. ................ 4 Hoofdstuk 6: Google van 0 naar 3 miljard dollar in 5 jaar. ................................................................. 4 Hoofdstuk 7: De zoekeconomie ........................................................................................................... 5 Hoofdstuk 8: Zoeken, privacy, overheid en het kwaad ....................................................................... 5 Hoofdstuk 9: Google naar de beurs..................................................................................................... 6 Hoofdstuk 10: Google nu en in de toekomst ....................................................................................... 6 Hoofdstuk 11: Perfect zoeken.............................................................................................................. 6Voorspellingen:........................................................................................................................................ 7Onze visie op de toekomst van search: ................................................................................................... 8Feedback op “The Search”: ..................................................................................................................... 8 2Bron: “The search” door John Battelle
  3. 3. Samenvatting:Hoofdstuk 1: De database van intentiesIn 2001 was de internetsector in volle afgang en kwamen vele starters in de problemen. Met GoogleZeitgeist kwam er een beter inzicht in de zoek cultuur en de interesses van de zoekers. Google Zeitgeisttoonde jaarlijks een lijst met zoektermen die het meest en minst gebruikt werden. Hierdoor ontstonder een overzicht waarin de interesses van de zoekers duidelijk werden. Toen die tijd was het gevoel alaanwezig dat Google een enorm top bedrijf kon worden. Google maakte samen met zijn concurrentende eerste applicaties om de database commercieel te gaan benutten: betaald zoeken. Vanuit hetniets groeide de omzet naar meer dan 4 miljard dollar. De verwachtingen hierna waren alleen maargroter. Zet in deze tijd iemand een zoekmachine voor zijn neus en hij weet direct wat hij moet doen.10 jaar geleden was bandbreedte schaars en opslagruimte erg duur. Het gebruik van het internet waslaag en de bestanden waren over het algemeen klein. Internet bedrijven sloegen hun logbestandenniet op omdat de kosten hiervoor te hoog waren. Toen deze kosten kelderden ontstond demogelijkheid voor de internetbedrijven om alle logbestanden op te slaan. Hierdoor ontstond deklikstroom, en werd alles opgeslagen. Toen bedrijven ontdekten dat via de klikstromen patronen aanhet licht gebracht konden worden werd de klikstroom een kapitaalgoed voor de internetsector. Hetuiteindelijke doel van Google en andere zoekbedrijven is mensen voorzien van bruikbare informatie.Hoofdstuk 2: wie, wat, waar, waarom, wanneer en hoe(veel)?Een zoekmachine verbindt de opgegeven woorden met een database die gemaakt is door de machine.De database bestaat uit webpaginas met content. Vervolgens selecteert de zoekmachine een lijst metURLs die hij het meest relevant vindt met de zoektermen. Dit is de wijze die vrijwel alle grotezoekmachines volgen. Zon zoekmachine bestaat uit drie onderdelen: De Crawler, de Index en hetruntimesysteem. Samen zijn deze onderdelen cruciaal voor de snelheid en kwaliteit van dezoekmachine. Het resultaat van de zoekopdracht is afhankelijk van honderden factoren wat begint bijde zoekvraag. De resultaten van de zoekopdracht verkrijgen we via de Crawler. Die springt van linknaar link en laat deze allemaal indexeren. De links komen terug met webpaginas die weer wordenovergedragen aan de indexer. Hoe vollediger de index hoe groter de kans dat het resultaat relevant is.Ruwe indexen zijn lijsten die ingedeeld zijn per domein. Bij iedere site wordt bekeken hoeveel paginaser zijn en wat de relevante informatie of links zijn. Dit is dus de database met de belangrijksteinformatie over de websites.Hoofdstuk 3: Zoeken vóór GoogleDe zoekopdrachten van de zoekers zijn een grote kans voor het bedrijfsleven. Het zoeken via eenzoekmachine is de snelst groeiende activiteit in de mediageschiedenis. Zoeken is voor bedrijven demeest efficiënte manier om aan nieuwe leads te komen. Het aantal unieke adverteerders is de laatstejaren gestegen van duizend tot honderdduizend. Doordat bedrijven hun zoekoptimalisatie verbeterenneemt dit aantal alleen maar toe. Altavista.com was de eerste werkelijk goede zoekmachine. Dezoekmachine werd gebouwd en voorzien van een grote database. In 1996 was AltaVista het meestgeliefde merk op het web en stond het voor een groot aantal innovaties en kansen in het zoeken.Binnen een jaar waren er meer dan vier miljard zoekopdrachten beantwoord. In 1997 had AltaVista 25miljoen zoekvragen per dag en werd in 1998 voor 9,6 miljard dollar verkocht aan Compaq.Hoofdstuk 4: de geboorte van Google.Larry Page(een van de uitvinders van Google) beseft dat hij de wereld wilde veranderen, samen metzijn partner Sergey Brin hebben ze honderden miljoenen mensen en bedrijven verbeterd en rijkgemaakt. Dit was een studie computerwetenschappen van ongeveer 5 jaar. Larry en Sergey werdenbeiden toegelaten tot de postdoctoraalopleiding computerwetenschappen aan Stanford Univeristy. Zekwamen niet alleen voor de lessen en trainingen maar voor hun droom: een bedrijf starten, rijkworden, en hun stempel drukken op de geschiedenis. Page merkte dat het heel gemakkelijk was om 3Bron: “The search” door John Battelle
  4. 4. met links naar een andere pagina te gaan. Maar het was heel lastig om links terug te vinden. Metandere woorden: Als je een webpagina bekeek, had je geen idee welke pagina’s daarheen leiden. Pageheeft in 1995 met het systeem BackRub het hele web opgespoord, analyses opgeslagen en opnieuwgepubliceerd. Het systeem kan de links opslaan, maar de inhoud van het web niet. Op dat momentwaren er 10 miljoen online documenten. Hoe langer Page wachtte hoe groter het web werd. Het webgroeide meer dan 2000 procent per jaar. Het was page nooit zijn bedoeling om een zoekmachine temaken. De doorbraak van Page en Brin was PageRAnk, genaamd naar Page, wat rekening houd methet aantal links naar een bepaalde site. Zo kwamen populaire sites boven en minder populaire sitesonder in de ranglijst. Dit werd de basis van het geheime ingrediënt van Google. D e zoekmachine konmeegroeien met het web. Dus hoe groter het web, hoe beter de zoekmachine. Doordat het systeemde hele inhoud van de site downloaden, werd dit bijna gezien als huisvredebreuk wat leidde tot tallozeklachten van websites. Page bood hiervoor zijn excuses aan. Op 7 september 1998 werd Google Inc.Officieel een bedrijf met Page als ceo en Brin als president. Ze namen de eerste medewerker aan enbesefte dat ze niet met z’n drieën in een studentkamer konden werken. Ze zijn verhuisd naar eenkamer van een vriendin van Sergey. Google groeide en haalde bijna een miljoen dollar bij elkaar vaninvesteerders met goede connecties. Google groeide uit zijn eerste kantoor. In 1999 zijn zeingetrokken in de University Avenue midden in Palo Alto met een huurcontract voor 10 medewerkers.Google stond vanaf nu op de kaart en in juni 1999 werd de financiering afgerond.Hoofdstuk 5: Een miljard dollar, cent voor cent. Internet krijgt een nieuw bedrijfsmodel.Bill Gross, de bedenker van Google ’s bedrijfsmodel, begon lineair: één bedrijf te gelijk. Zijn bedrijfmaakte in 1985 een programma waarmee je met de computer kon ‘praten’ in het Engels en werdverkocht voor 10 miljoen dollar. Computers in de jaren tachtig waren een chaos van verlorenbestanden en indelingsstructuren. Daarom vond Gross Magellan uit, een voorloper van eenbestandsbeheer. Magellan maakte bestanden plat en zette alle bestanden in DOS-directory’s. Bill hadeen organisatie nodig om mensen optimaal te benutten en een bedrijf om bedrijven te bedenken.Hierdoor werd in 1996 IdeaLab geboren, een broedplaats voor bedrijven en bedrijfstheorie. IdeaLabmaakte prototypes en zette ze op de wereld als ze kans hadden. IdeaLab gaf elk bedrijf maximaal250.000 dollar aanloopkapitaal. Het haalde al snel meer dan een miljard dollar kapitaal binnen, totdatGross gedwongen werd om de bedrijven te liquideren. Overture werd in 1997opgericht als GoTo.comen blijft het grootste financiële succes van Bill Gross. In 1998 was er zo veel spam dat het zoeken nietmee werkten. Gross ontdekte dat het een centen kwestie was om goed verkeer te krijgen. Hij vroegper klik van een banner 7 tot 10 dollercent. Gross besefte al snel dat bedrijven veel zouden willenbetalen voor het juiste verkeer. Toen GoTo.com werd gelanceerd in juni 1998, had GoTo.com 15adverteerders, een jaar later 8000 en bleven de inkomsten groeien. Er waren meer dan 100 miljoenzoekacties per maand, waarvan 10 procent leidde tot doorklikken. Toen Google beseften datGoTo.com hun verkeer benutte om een succesvol bedrijf te worden, wilden Google een deel van debuit. Dit was de belangrijkste overeenkomst van Gross in de korte geschiedenis van zijn bedrijf.Overture ging een overkomst aan met Yahoo en de overeenkomst van Microsoft werd verstevigd. In2002 maakt het bedrijf meer dan 78 miljoen dollar winst op een omzet van 668 miljoen dollar.Uiteindelijk is GoTo/Overture verkocht aan Yahoo voor een bedrag van 1,63 miljard dollar. Het waséén van zijn meeste geslaagde transacties tot heden. Tevens heeft hij met IdeaLab een klein bedrijfgestart voor het zoeken van foto’s genaamd Picasa wat nu in handen is van Google.Hoofdstuk 6: Google van 0 naar 3 miljard dollar in 5 jaar.Google had 39 medewerkers en een uitgave van 500.000 dollar per maand met een banksaldo vanminder dan 20 miljoen. Het was toen dat Google besloot om tekstadvertenties te verkopen aansponsors die zich richtten op bepaalde trefwoorden. De adverteerde betaalde voor elke keer als er opde advertentie geklikt werd. In 2000 stortte de marketingmarkt in en lanceerde google AdWords enGoogleScout. Google had begin 2000 3,5 miljoen zoekacties per dag met een half jaar later 18 miljoenmet een index van meer dan één miljard documenten. Eind 2000 verzorgde google 60 miljoen 4Bron: “The search” door John Battelle
  5. 5. zoekacties per dag zonder een cent uit te geven aan marketing. In plaats van marketing maakteGoogle, via Page Cindy McCaffrey, gebruik van PR (o.a. door stukken over Google in bekende kranten).Google introduceerde en patenteerde in 2000 het Distributed computing. Het aantal medewerkerswas gegroeid tot bijna 150 medewerkers in een jaar tijd. Er was geen sprake van een sollicitatiespiraal,maar één vaste groep mensen die alle medewerkers aannam met in het achterhoofd de gedragscodevan google: Don’t be evil. In 2002 nam Google bedrijven over als blogger, picasa en DjaNews en werdGoogle labs gelanceerd. De omzet van Google steeg naar rond de 85 miljoen dollar met een nettowinst van 20 miljoen dollar. Er kwam een nieuwe versie van AdWords, wat beschikte over een veilingen een pay-per-click functionaliteit. Google ging zich profileren niet zodanig als een zoekdienst maareen medium dat op elk moment elke gevraagde informatie kan bieden. Google ging samenwerken metYahoo, eBay en Amazon wat weer leidde tot gratis PR in de media. In heel Silicon Vally ging het slechtbehalve bij Google (wat ze veel kritiek op leverde). Ze hadden eind 2002 meer dan duizendmedewerkers en verdiende bijna 100 miljoen dollar op een omzet van 440 miljoen dollar met meerdan 250 miljoen zoekacties per dag.Hoofdstuk 7: De zoekeconomieGoogle blijft zijn zoekopdrachten verbeteren en deed dit door zijn algoritme te veranderen. Googlewilde het SEO aanpakken met voornamelijk de black hats. Dit deed google door “Florida” in te voeren,hierbij werd het algoritme drastisch gewijzigd. Dit resulteerde dat mensen gebruik van AdWordsmoesten maken om bovenaan te staan bij Google. Google ging ook gebruik maken van desktop search.Op deze manier konden adverteerders direct adverteerden naar de mensen die hun bedrijf/productinteressant vinden. De sectoren veranderden, voornamelijk in nieuws en muziek. Alles ging van offlinenaar online. Het zoeken werd real-time. Het zoeken werd mobiel en je kon zelfs gegevens op jetelefoon opvragen waardoor je geen goudengids meer nodig had. Door dat zoeken is er veelinformatie wat voor iedereen beschikbaar is.Bij google Adwords is de persoon die het meest betaald degene die bovenaan komt te staan. Dit islastig als iemand meer betaald dan jou voor jouw bedrijfsnaam en zo een hogere ranking krijgt. Laterwerden alle handelsnaammerken vrijgegeven en ging google niet meer selecteren wie wel en wie niet.Google werd meerdere keren aangeklaagd door bedrijven die het hier niet mee eens waren. Eénbedrijf (American Blinds) had op de dag van de rechtszaak gezien dat in de plaats waar de rechtszaakplaatsvond de zoekresultaten gemanipuleerd waren en wel juist waren. Dit terwijl dit in de anderestaten niet het geval was. Hierbij komen we uit bij de klikfraude. Klikfraude betekend dat er contentwordt aangemaakt waar alleen maar Adsense advertenties op staan. Hier laten ze robots of mensen inIndia op klikken en zo verdienen deze bedrijven en google geld en moet de adverteerder betalen.Hoofdstuk 8: Zoeken, privacy, overheid en het kwaadSteeds vaker komt het privacy aspect naar boven. Google weet precies wie je bent, wat je telefoonnummer is en waar je woont. Dit is een beangstigend idee, maar heeft niet direct impact op je leven.Een voorbeeld waar dat wel bij is, is bij een jongen toen der tijd woonachtig in Californië. Hij‘googlede’ zichzelf en kwam erachter dat zijn moeder hem had ontvoerd en vanuit Canada gevlucht isnaar Californië met haar zoontje. Toen dit aan het licht kwam is de vrouw opgepakt en heeft zij eengevangenis straf gehad. Privacy was een vaak gebruikt woord bij de lancering van Gmail in 2004.Google bood een gratis mailbox van 1GB aan terwijl Hotmail en andere traditionele aanbieders maar10MB hadden. Een immens verschil. Echter was Gmail in het begin niet een succes. Dit kwam doordatmensen het idee hadden dat hun e-mails gelezen werden. Als een moeder naar haar zoon een receptvoor een appeltaart stuurde, kwamen er boven in beeld advertenties te staan over appeltaart. Mensenwaren bang dat Google niet alleen hun e-mails lazen maar dat ze beschikten over het gehele surfgedrag van de mensen. Na de aanslagen op de Twin Towers was heel het land uiteraard in paniek. Ditwas dan ook de uitgelezen mogelijkheid voor toenmalige president George W. Bush om de Patriot-Actin te voeren. In het kort betekende dat de overheid geen bevelschrift nodig had om gegevens zoals 5Bron: “The search” door John Battelle
  6. 6. surf gedrag van mensen op te vragen. In tegenstelling tot in de V.S. gaat het in China totaal anders.Waar het in de V.S. totaal transparant is open is, is het in China juist zeer gecensureerd. Google werdgedwongen om nieuwsberichten die op Google News gepost waren te verwijderen. In het begin dedenzij dat niet, maar zodra er op de link geklikt werd, kreeg de Chinese bezoeker een fout melding dat desite niet toegankelijk was. Waar Google normaal staat voor een ‘Don’t be evil’ beleid, konden ze nuniks anders doen dan aanpassen aan wat de Chinese staat wilde. Een andere keus hadden ze niet,want dat zou betekenen terugtrekken op de Chinese markt, een flinke stagnatie van de groei alsgevolg.Hoofdstuk 9: Google naar de beursHet ging voortvarend met Google. Yahoo en Microsoft voelden de hete adem in hun nekken. Googlebegon een echte dreiging te worden. Het voordeel echter wat Microsoft en Yahoo hadden was dat zeenorm veel geld hadden wat ze konden gebruiken om Google ‘s dreiging de kop in te drukken. Ditleidde tot geruchten dat Google wellicht ook de beurs op wilde gaan om verder door te groeien endaadwerkelijk te gaan concurreren met de ‘grote jongens’. Uiteindelijk heeft het 4 maanden geduurdna de bekendmaking dat ze de beurs op zouden gaan dat dat ook daadwerkelijk gebeurde. Een vlotterit kon je het niet echt noemen. Google kreeg veel kritiek te verduren. Mensen waren het niet eensmet Google en veel zeiden zelfs dat ze gedoemd waren te mislukken. Zo gingen de oprichters hardtegen de traditionele manier van werken in. Zij wilden een ‘dual class’ structuur hanteren. Ook alhebben de oprichters met 33% minder dan de helft van de aandelen, zij blijven zelf wel beslissingenmaken voor het bedrijf. Dit schoot bij veel analisten in het verkeerde keelgat. Zo werd er gezegd: “Giveus your money and we’ll sell you a lottery ticket. We know what we’re doing, sit in the backseat andenjoy the ride” en “Google wants to have its cake and it too”. Doordat zij de beurs opgingen waren ervoor het eerst ook financiële cijfers beschikbaar. In 2003 had Google volgens hen 100 miljoen dollaraan winst opgebracht. En dat cijfer was 250 miljoen dollar in 2004. Analisten zeiden echter dat ze in2003 al een half miljard hadden opgebracht. Uiteindelijk was de richtprijs voor de opening $108-135.Echter was de officiële opening $85. Maar na veel kritiek en een niet zo gunstige voorbereiding enForecasts keek Google alleen naar boven en keek het nooit meer terug. Aan het einde van de dagzaten ze op $100, de volgende dag $108.31 en kort erna $200. En zelfs daarna groeide Google door.Hoofdstuk 10: Google nu en in de toekomstGoogle onderging een proces van een nieuwe strategische aanpak. Gedurende 2004 werden dekernprincipes van Google samen met de waardes opnieuw in kaart gebracht. Vragen als waar liggende kansen en hoe kan het bedrijf het beter doen kwamen naar voren. Google was uit zijn jasjegegroeid en was toe aan een nieuwe strategie. Alles in en rondom Google werd geëvalueerd en zostartte Google met een nieuw management proces. Er ontstond en nieuwe organisatie die konuitgroeien tot minstens tien maal de eerdere organisatie. Google bestond nu uit 2 divisies namelijkzoeken + reclame en de projecten voor de toekomst. Het nieuwe managementsysteem zorgde vooreen nieuwe structuur waarin een verdeling was van de 2 kernactiviteiten. Stevige concurrentie krijgtGoogle in 2005-2006 vooral van Yahoo. De 2 bedrijven verschillen van elkaar maar zijn ook weergelijksoortig. Het verschil zat hem in het contact met de partners. Het was makkelijker zaken doen metYahoo dan met Google. Yahoo was een jaar of 5 ouder dan Google en had hiermee meer ervaring.Google nam in 2003 personeel aan om de afdeling business development te ondersteunen. Hierdoorontstond er een positieve schakeling in de omgang met partners. In 2005 groeide het aantal personeeldagelijks met 4 extra werknemers. Google startte met het opkopen van bedrijfjes die succesvol waren.Er moest geïnnoveerd blijven worden en dat deed Google.Hoofdstuk 11: Perfect zoekenJohn Battelle zegt dat hij schat dat pas vijf procent van de totale potentie van ‘search’ bereikt is. In dithoofdstuk probeert hij te illustreren wat voor hem de perfecte ‘search’ gaat worden. Hij behandelt eenaantal trends die volgens hem bijdragen aan de perfecte search. Ten eerste wordt het zoeken veel 6Bron: “The search” door John Battelle
  7. 7. persoonlijker, er wordt niet meer een algemeen antwoord gegeven. Er zal getracht worden eenoplossing te zoeken die voor de gebruiker van toepassing is. Verder zal het zoeken overal geïntegreerdworden. Nu is dit al in bijvoorbeeld een tv, maar dit gaat uitbreiden tot alle digitale producten. Ook zalhet mogelijk worden fysieke dingen te zoeken, zoals je tv of de hond. Wat verder bij gaat dragen in hetperfecte zoeken zijn zogenaamde ‘clickstreams’ oftewel je zoekhistorie. Lokaal zoeken zal geïntegreerdworden in het zoekproces. Als je op school zoekt naar ‘marketingplan’ zullen naast marketingplannenop het internet ook een marketingplan die op je lokale ‘cloud’ of harde schijf staan gezocht worden.Als laatste wordt er gepleit voor een semantisch web. Met andere woorden spiders slimmer latenzoeken door alle webpages relevant te taggen.Voorspellingen:Er wordt voorspeld dat via het betaalde zoeken bepaalde scenario´s ontstaan. Zo wordt er voorspeldtdat over een x aantal jaar televisie programma´s gereserveerd kunnen worden via het internet. Dezekunnen dan binnen een bepaalde periode gedownload worden. Door de getoond interesses inbepaalde programma´s wordt de online advertentie hierop aangepast. Het past zich aan op hetonderwerp waarop de zoeker aan het zoeken was. Het thema van het programma of de film zorgt voorhet type advertentie dat op de website verschijnt.Deze voorspelling is grotendeels al uitgekomen. Wanneer er bepaalde sites bezocht worden als sportsites, dan staan er tijdens het verdere surfen advertenties van sportwinkels of sportwebsites op depagina´s. Door de browsergeschiedenis te bekijken wordt dus de advertentie op de site bepaald.Toekomstvisie van Tim Armstrong was dat er over 10 jaar elke grote en kleine adverteerder eentotaal gedigitaliseerde verzameling marketing activa heeft. Veel adverteerders hebben hedendaagsal een grote verzameling gedigitaliseerde marketing. Echter is de marketing nog niet volledigdigitaal. Bedrijven voeren nog altijd advertenties via andere wegen dan het digitale netwerk. Of hetcompleet overgaat naar digitaal moet de komende jaren afgewacht worden.De voorspelling dat een telefoon met barcode scanner wordt gecreëerd wordt al binnen no-timewaargemaakt. De telefoon met toegang tot deze app bestaat al een geringe tijd. De voorspellingkwam al eerder uit dan verwacht, wat aantoont hoe snel de technologische ontwikkeling soms welniet gaat.Veel experts geloven dat we in de nabije toekomst bijna alles wat kan worden gedigitaliseerd, muziek,fotos, werkdocumenten, videos en mail zullen opslaan op één enorm platform: Het raster van Google.Dit is een gewaagde voorspelling omdat er zoveel varianten zijn naast Google. Er is een enormaanbod aan digitale media programma´s waardoor het lastig wordt om de voorspelling te gelovendat het raster van Google dit allemaal voor zich opeist. Dat alles gedigitaliseerd wordt is eenvoorspelling die al onderweg is. Fotos en videos worden al digitaal gemaakt en ookwerkdocumenten vinden grotendeels plaats via computers. Maar dat dit allemaal maar op maar 1platform gebeurt, zien wij niet gebeuren.Het zoeken zal ook veel persoonlijker worden. Er zal persoonlijke zoekhistorie geïntegreerd wordenwaardoor je niet alleen documenten kunt zoeken maar ook met personen in contact kunt komen dieveel over de zoekopdracht afweten, of ook in dit onderwerp geïnteresseerd zijn. Niet alleen op hetinternet zal het zoeken veranderen, ook offline zullen er wijzigingen plaatsvinden. Alle digitaleproducten gaan bijvoorbeeld zoek-chips krijgen. Op deze manier kunnen fysieke dingen gezochtworden, bijvoorbeeld sleutels of je hond (d.m.v. een halsband). Ook zal er steeds meer gebruik wordengemaakt van “de cloud” en zal dit worden geïntegreerd in het interface. Zo zal je bijvoorbeeld als je bijeen zoekmachine intypt ondernemingsplan, niet alleen zoekresultaten tevoorschijn komen vanwebsites maar ook van online opgeslagen bestanden van je zelf die met dit onderwerp te makenhebben. Dit aldus John Battelle. 7Bron: “The search” door John Battelle
  8. 8. Onze visie op de toekomst van search:Zoekmachines spelen een steeds grotere rol in het bedrijfsleven, dit biedt kansen maar ookbedreigingen. Een wereld zonder zoekmachines is al niet meer voor te stellen. Iedereen is afhankelijkgeworden van zoekmachines. Zodra je iets moet weten of je wilt iets opzoeken gebeurt dit vrijweldirect via zoekmachines. Wij denken ook dat het hedendaags zoeken nog maar het begin is. In detoekomst zal zoeken zich steeds verder door ontwikkelen. Waar deze ontwikkelingen toe leiden zal detoekomst moeten uitwijzen. De verwachtingen zijn wel hoog gesteld.De reden dat we zulke hoge verwachtingen stellen aan het zoeken is voornamelijk gebaseerd op deontwikkeling van zoekmachines in de afgelopen tien jaar. Te zien is, dat in de afgelopen tien jaar hetzoeken veranderd is van het intypen van een woord in een zoekmachine en zo resultaten zoekt inwebpagina’s waar het woord het meest voorkomt, naar het inspreken van een zoekopdracht en dezoekmachine geeft resultaten weer die het beste bij jou persoonlijk passen. Dit zal ook eentoekomstbeeld zijn. Dat het zoeken steeds meer gepersonaliseerd wordt. Iedere individu zal eenzoekmachine hebben die zich volledig richt op de kenmerken en wensen van de persoon. Het zou zelfszo ver kunnen gaan dat je, als je in je agenda typt dat je volgende week een project over Apple moetdoen, de zoekmachine al direct suggesties geeft voor websites en boeken nog voordat jij er overnagedacht hebt.Feedback op “The Search”:‘De geboorte van Google vond ik persoonlijk heel interessant. Hoe eigenlijk een zoekmachine eenzoekmachine werd, wat niet de bedoeling was. Het is mooi dat Google is begonnen in eenstudentenkamer. En werd steeds uitgebreid zowel in medewerkers als in de kantoorruimte. Deoprichters hebben binnen 5 jaar met Google de hele wereld kunnen veroveren. Dit is een hele mooieontwikkeling wat nog jaren zal voort bloeien. ‘ – Mariska‘Persoonlijk vond ik het opmerkelijk hoe snel de ontwikkelingen plaatsvinden op het gebied vansearch. Zo omschrijven ze in het boek (2006) dat de kans groot is dat er binnen 10 jaar mobiletelefoons op de markt komen waarmee je producten kunt scannen en informatie zoeken. Echter nu(2012) is het zo dat deze manier van zoeken al twee jaar mogelijk is. Dit geeft ook aan hoe achterhaaldhet boek is. Veel van de toekomstvisies zijn al bereikt, wat het boek naar mijn mening achterhaaldmaakt, en daardoor meer een geschiedenis boek is.’ – Jordy‘Het boek geeft een heel diep en duidelijk inzicht in het ontstaan en het belang van Google. Zoekenneemt de wereld over en hier kan op vele manieren worden ingespeeld. Het boek brengt de werkingvan zoekmachines aan het licht en de manieren waarop er commercieel kan worden ingespeeld. Eenleerzaam boek dat een marketeer zeker gelezen moet hebben om uit Google het maximale te halen.’ –Tim‘Naar mijn idee probeert John Battelle luchtig te vertellen over het ontstaan van Google en hoe hetbedrijf zich heeft ontwikkeld tot een gigant. Zelf vind ik dat hij er in doorslaat en veel te veel informatieprobeert te geven en een paar nutteloze anekdotes. Een goed punt vond ik wel hoe Battelle menseninzicht geeft in het privacy onderwerp en wat de rol van de Amerikaanse overheid daar in is, met alsvoorbeeld het invoeren van de Patriot Act en het verschil met het internet in China. Het algeheleonderwerp zelf leek me interessant maar de uitwerking en vooral de overload aan informatie die jevoorgeschoteld krijgt vond ik een groot min punt.’ – Philip 8Bron: “The search” door John Battelle

×