Boekbespreking: Wikinomics

1,036 views

Published on

Bespreking van het boek Wikinomics door Wesley Koekoek, Rob de Landmeter, Joris Meesters, Kim Jacobs en Rik Wouter, voor de Minor Online Marketing aan Avans Hogeschool Breda.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,036
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Boekbespreking: Wikinomics

  1. 1. Minor: Online Marketing Leden: Wesley Koekoek Rob de Landmeter Joris Meesters Kim Jacobs Rik WoutersGot2be-Unattended-4U
  2. 2. InhoudSamenvatting Wikinomics ....................................................................................................................... 37-business modellen................................................................................................................................ 4Ideeën online strategie............................................................................................................................ 5Apple ....................................................................................................................................................... 5Appstore filosofie .................................................................................................................................... 6Trends ...................................................................................................................................................... 6Analyse van een bedrijf dat de ideeën uit Wikinomics goed toepast ..................................................... 6Analyse van een bedrijf dat de ideeën uit Wikinomics niet / slecht toepast .......................................... 7
  3. 3. Samenvatting WikinomicsIngrijpende veranderingen in de omgeving van het internet zijn de aanleiding tot het ontstaan vannieuwe modellen op basis van gemeenschap, samenwerking en zelf organisatie. Dit in tegenstellingtot het traditionele systeem op basis van hiërarchie en controle. Miljoenen mensen gebruiken nublogs, wiki’s, chat rooms en social media om hun mening en opvattingen te delen. Medewerkerswerken samen met collega’s over bedrijfsgrenzen heen, ook wel het creëren van een “wiki werkplek”genoemd. Klanten worden “prosumers”genoemd, dit door medescheppen van goederen en dienstenin plaats van alleen maar het consumeren van het eindproduct.Het internet verhuist naar een nieuwe fase. Vandaag de dag worden mensen en organisaties metelkaar verbonden door middel van blogs, wiki’s, chat en sociale netwerken. Op internet vind eengrote samenwerking plaats, dit brengt een ingrijpende verandering in de traditioneel aanvaardebusiness modellen. Verticaal georganiseerde hiërarchie en gesloten bedrijfssystemen maken plaatsvoor platte organisaties en open platforms. Zowel particulieren als bedrijven moeten zich aan passenom te functioneren in deze wereld.Samenwerking is niet nieuw. Wat echter veranderd is, is de breedte en diepte van de samenwerking.De tools die vandaag de dag beschikbaar zijn stellen mensen in staat deel te nemen aan dewereldeconomie.De 4 perspectieven van Wikinomics zijn: openheid, peering, uitwisseling en wereldwijd actief zijn.Bedrijven vinden het steeds noodzakelijker om zich open te stellen voor ideeën van buiten hungrenzen. Hiërarchieën worden vervangen door een nieuwe vorm van horizontale organisatiegenaamd peering. Het handhaven en verdedigen van eigen systemen beperkt bedrijven in demogelijkheid om waarde te creëren. Door het delen van informatie met grotere gemeenschappen iser ruimte voor een bedrijf om te groeien. Bedrijven dienen in deze tijd dan ook globaal te denken enwereldwijd te handelen om een plaats op de nieuwe markt te krijgen.In Wikinomics onderzoeken de auteurs zeven verschillende business modellen: Peer pioniers - mensen die samenkomen om te werken aan projecten. Ideagoras - te tikken ideeën van buiten Prosumers - de vervaging van het onderscheid tussen producenten en consumenten Nieuwe Alexandrijnen - initiatieven om kennis te delen ten behoeve van de gemeenschap. Platforms voor participatie - het openstellen van platforms, zodat de grotere gemeenschap omdeel te nemen. De wereldwijde fabrieksvloer - Het betrekken van mensen en organisaties over de hele wereld inhet productieproces De Wiki werkplek - afbreken van verticale hiërarchieën en betere samenwerking tussen de mensendie werkzaam zijn in een organisatie.
  4. 4. 7-business modellenPeeringPeer productie is het produceren van goederen en diensten met behulp van zelf georganiseerdegemeenschappen en vrijwilligers. Wikipedia is een goed voorbeeld van peer productie, iedereen kentWikipedia en heeft wellicht wel eens informatie gezocht via deze website. Wikipedia is een onlineencyclopedie waar iedereen zijn bijdrage kan leveren door artikelen te schrijven die hij of zijinteressant vind. Dit zonder enige betaling voor het werk dat geleverd wordt. Via het internet zijnbijna alle welvarende landen in de wereld met elkaar verbonden. Dit betekend dus dat veel mensenvanaf verschillende locaties snelle, flexibele en innovatieve projecten kunnen leveren.Peering is erg effectief omdat de deelnemers een sterke motivatie hebben, ze zijn initiatief engepassioneerd over wat ze doen of schrijven. Een voordeel van peer productie voor bedrijven is hetgebruik maken van extern talent. Door peer productie wordt contact onderhouden met gebruikers,worden kosten bespaard en wordt waarde toegevoegd aan de onderneming.Ideeënagora’sGrote voorbeelden van ideeënagora’s zijn de website zoals InnoCentive en yet2.com. Deze websiteszijn min of meer te vergelijken met eBay, deze beschikken echter niet over fysieke producten maarover andere “producten”. Ze kunnen gezien worden als de eerste virtuele warenhuizen op eensteeds groter wordende wereldwijde marktplaats. Deze twee websites bieden de mogelijkheid om‘seekers’ en ‘solvers’ met elkaar in contact te brengen. Onder seekers vallen bedrijven of individuendie opzoek zijn naar oplossingen voor hun problemen terwijl de solvers mensen zijn die juistoplossingen publiceren die uitkomst bieden aan bepaalde probleemstellingen. Deze toepassing lijktveel op peer-productie.De prosumersDe kloof tussen productenten en consumenten vervaagt. Steeds meer consumenten werken mee aanproducten, ze kunnen auteurs genoemd worden. Mensen vormen hun eigen prosumer communitiesonline hier delen ze product gerelateerde informatie, werken ze samen aan projecten, houden zezich bezig met handel van producten, tools en tips. Een bedrijf als lego liet de consument toe binnenhaar onderneming, consumenten lieten ontwierpen en lego bouwde.De nieuwe AlexandrijnenDe huidige maatschappij is een kenniseconomie geworden. Om je bedrijf in goede banen te latenlopen moet je ervoor zorgen dat je steeds blijft innoveren en samenwerken. Zo zal nieuwe kennismet huidige internet steeds meer via blogs en wiki’s worden verspreid. Daarbij wordt ook verwachtdat partnerschappen tussen bedrijven en universiteiten steeds belangrijker zullen worden.Platforms voor participatie creërenCreëer open platformen, zoals een web-service, e-commerce systeem of een ecosysteem waar eenbedrijf zijn software diensten openstelt via een application programming interface. Via dezeplatformen kunnen steeds meer ontwikkelaars eigen content of applicaties creëren vanuitverschillende informatie op het web. Op deze manier creëer je de nieuwste ideeën enontwikkelingen doordat het steeds wordt verbeterd. Een platform kan een web-service, een e-commerce systeem of een ontwikkelaar ecosysteem zijn waar een bedrijf zijn software-diensten endatabases opent via een Application Programming Interface (API).Wereldwijde fabrieksvloeren maken
  5. 5. Tegenwoordig verandert de markt continue. Wie wat maakt wordt niet door het bedrijf bepaaldmaar door de markt. Een bedrijf moet opzoek gaan naar haar core business en daar heel goed in zijn.Vaak zul je zien dat grote bedrijven niet zelf haar hele product maken maar dit door bedrijven laatuitvoeren die hier heel goed in zijn. Daarna hoeven ze het product alleen nog in elkaar te zetten.Door deze trend is het van essentieel belang dat je kan vertrouwen op je leveranciers. Door eenwereldwijde fabrieksvloer te creëren, waar bedrijven door goede samenwerking elkaar helpen,kunnen bedrijven uitgroeien tot de grootste van de wereld.Wiki-werkvloeren Het werk van tegenwoordig is steeds meer intellectueel complex en op samenwerking gericht.Daarbij is het werk ook steeds meer afhankelijk geworden van de sociale vaardigheden enstressbestendigheid van de werknemers.Door de technologische ontwikkelingen heeft men ook steeds minder last van de geografischeligging. Samenwerken en kennis uitwisselen buiten de grenzen van de organisatie, net als hetuitwisselen van songs en video’s via internet, is gewoon normaal voor de werknemer van detoekomst. Het los laten van de organisatorische hiërarchie en het geven van meer bevoegdhedenaan werknemers kunnen leiden tot snellere innovatie, lagere kostenstructuren een grotereflexibiliteit, Hierdoor komen er steeds meer mogelijkheden om op de wensen van klanten tereageren en meer respect op de markt af te dwingen.Ideeën online strategieGeef aan welke ideeën meegenomen kunnen worden in de online strategie van een bedrijfOpen source zou kunnen worden meegenomen in het bedrijf, omdat bij het gebruik hiervan veelkosten bespaard kunnen worden op het gebied van kennis ontwikkeling en innovatie. Bedrijvenmoeten hiervoor wel een stuk privacy opgeven en hun persoonlijke informatie prijs geven maar inruil daarvoor krijgen deze bedrijven wel een flinke boost ten opzichte van de concurrentie.Tevens is de opkomst van de ideeënagora’s een belangrijk aspect dat in overweging genomen zoukunnen worden voor toepassing binnen het bedrijf. Bedrijven kunnen via een aantal websites dieover deze functie beschikken, een oplossing voor hun probleem vinden maar ook ongebruikte activaverkopen/weggeven aan kleinere bedrijven die hier flink van kunnen profiteren. Ook bij het gebruikhiervan kunnen er kosten bespaard worden.AppleBeargumenteer waarom Apple volgens de principes van Wikinomics nooit een hedendaagssuccesvol bedrijf zou kunnen zijn.In het boek haalt men het prosumenten concept aan waarin consumenten zelf de producten makenof aanpassen naar persoonlijk gebruik. In het boek worden diverse voorbeelden genoemd zoalsSecond Life en Lego. Bij beide bedrijven zijn er consumenten geweest die het product hebbenaangepast. Lego mindstorm gebruikers hebben het binnen 3 weken voor elkaar gekregen dat desoftware her-geprogrammeerd kon worden. Met als gevolg dat men eigen robot versies kon maken.De Apple iPod heeft een gesloten systeem en kan niet worden aangepast of worden ‘gehackt’ zoalshet in het boek wordt genoemd. Consumenten kunnen niets aan de software veranderen. Er waren 2opties of de frontjes verwisselen in een andere kleur. Een andere optie is een optie voor mensen meteen technologische achtergrond die een geheugenchip konden inbouwen. Apple probeert controleuit te oefenen op de consument terwijl bedrijven als Second Life en Lego dat niet meer doen.
  6. 6. Apple is bang dat ze de controle kwijt raken en dat daardoor nieuwe concurrenten nieuwe kansenzien. Met als gevolg dat er een strijd ontstaat tussen het bedrijf en de klanten. Prosumptie wordtvolgens de schrijvers erg belangrijk genoemd en dat dit de manier is om innovatief te groeien alsbedrijf. Apple dat bekend staat als het meest innoverende bedrijf doet precies het omgekeerde vanwat de schrijvers zeggen. Hierdoor zal volgens de schrijvers Apple nooit een succesvol bedrijf kunnenworden.Appstore filosofieBespreek vervolgens de appstore en de open source filosofie hierbijEr zijn vele ontwikkelaars van Apps voor op smartphones, tablets enzovoorts. De appstore en open-source filosofie passen wel bij de ideeën van Wikinomics. Er zijn vele ontwikkelaars en programmeursdie Apps ontwikkelen. Deze mensen zijn niet in dienst bij Apple. Consumenten of prosumentenmaken en kopen de producten voor hun producten. Dit lijkt veel op het principe van Second Lifewaar klanten zelf de producten ontwikkelen. De appstore en open-source filosofie wordt volgens deschrijvers wel succesvol.TrendsHet boek is 5 jaar geleden geschreven. Welke trends hebben de auteurs goed gezien, welkebehoevenverbeteringWat de auteurs goed gezien hebben is de ontwikkeling van open source en peer-pioneers. Steedsmeer mensen werken samen om de algemene ontwikkeling van de gemeenschap te stimuleren.Bedrijven die hier gebruik van maken profiteren fors van deze trends, omdat het gemakkelijktoegankelijk is en de kostprijs ervan laag is. Tegenwoordig zijn dezetrends nog steeds in volle gang enwordt er steeds meer beschikbaar gesteld voor de hele wereld.Analyse van een bedrijf dat de ideeën uit Wikinomics goed toepastLinux geldt als een goed voorbeeld van hoe wikinomics werkt. Het maakt geen gebruik van eenfysieke werkplek maar gebruikt het internet als kantoor. Een sleutelde groep softwareontwikkelaarswerken en ontwikkelen in hun privétijd een nieuw besturingsprogramma in elkaar. IBM, dat al enigetijd zijn aandeel op de servermarkt zag teruglopen, besloot Linux te omarmen. Softwareontwikkelinggebeurde ineens niet meer binnen de muren van het bedrijf, maar met een groep onbekenden in eenuithoek van het web. Geen ‘09:00 AM’-vergadering meer, maar tijdens het programmeren alchattend overleggen. Het was wennen, maar het mes sneed aan twee kanten: Linux kreeg een steunin de rug en IBM kreeg de beschikking over software waar het een lucratieve business omheenbouwde.IBM merkte toen het mee ging werken aan Linux dat de hiërarchische mentaliteit binnen IBM botstemet de cultuur van open source en het kostte IBM veel moeite om aan te sluiten bij die manier vanwerken.
  7. 7. Om toch het gebruik van wikinomics door te voeren hadden zij gebruik gemaakt van de volgendespelregels: Je moet ruime mogelijkheden bieden om daadwerkelijk het product aan te kunnen passen Dat betekent dat je moet kunnen loslaten, je moet controle uit handen geven Geef prosumers e.d. middelen (software, informatie, gereedschappen, halffabrikaten) om mee aan de slag te kunnen Doe zelf mee: als massasamenwerking onderdeel is van je werkwijze, dan moet je zelf ook deelnemen aan de community Deel de winst: dat kan financieel zijn, maar ook in kennis, deelname, aandacht of (auteurs)rechten.In Nederland is Philips al enkele jaren geleden ingezet op open innovatie, vooral door betrokkenheidbij de High Tech Campus in Eindhoven. De drempel van het lab ligt daar een stuk lager voor debuitenwereld. De ideeën zoals geschetst in het boek Wikinomics zijn ook terug te vinden inmarketing. Transavia liet klanten reclame voor vliegtuigen ontwerpen, Unilever-merk Dove deedhetzelfde met tv-commercials.Analyse van een bedrijf dat de ideeën uit Wikinomics niet / slechttoepastTopman Bill Gates zag hoe Linux zijn bedrijf pijn deed, en hoe mp3 platenlabels schade toebracht. Hijvond dat als je iets uit het private naar het publieke domein brengt, je het legitieme recht vanbedrijven op winst maken ondermijnt. Hij sprak van communisme.Toch ziet het bedrijf inmiddels de noodzaak van “wiki”in. Helaas heeft Microsoft er voor gekozen eenamateuristisch wiki onderdeel in te kopen. Het Microsoft “Wiki” is eigenlijk alleen geschikt voorkleine persoonlijke websites. Daarmee gaat het bedrijf volledig voorbij aan de kracht van een wiki,gratis massale samenwerking.Daardoor denken managers en slecht geïnformeerde medewerkers, dat ze moderne kennisinstrumenten gebruiken, het wiki, terwijl ze eigenlijk iets van Microsoft hebben gekregen dat al in de90′er jaren achterhaald was.Microsoft loopt gemiddeld 3 tot 5 jaar achter bij Open Source kwaliteits produkten, zoals Mediawiki,en Java. Daarom moet het bedrijf veel en omvangrijke PR activiteiten ontplooien om bedrijven teverleiden toch te kiezen voor haar producten. Na aanschaf van het Microsoft product moet eenbedrijf opnieuw investeren om de Microsoft producten geschikt te maken voor gebruik in het bedrijf,daar zijn dan weer dure IT’ers voor nodig.

×