Boekbespreking: Alone Together

703 views

Published on

Bespreking van het boek Alone Together door Kevin Scheurwater, Robin de Bree, Marlieke Goosens en Lisa Zupancic voor de Minor Online Marketing aan Avans Hogeschool Breda.

Published in: Business, News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
703
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Boekbespreking: Alone Together

  1. 1. Rapport geschreven door:Kevin ScheurwaterRobin de BreeMarlieke GoosensLisa ZupancicIn opdracht van:Minor Online Marketing, Avans HogeschoolDatum:7 Mei, 2012 1
  2. 2. Inhoudsopgave - Samenvatting deel 1 en 2 blz. 3 - Vraag 1 blz. 4 - Vraag 2 blz. 5 - Vraag 3 blz. 6 - Kritiek blz. 7 2
  3. 3. Samenvatting deel 1Deel een van het boek vertelt hoe in de afgelopen decennia, de robottechnologie ons heeftgestimuleerd huisdieren als Tamagotchi of Furby, gesimuleerde real-life mensen zoals My RealBaby te kopen. Deze robots zijn ontwikkeld als metgezel en in een later stadium als verzorgervoor de ouderen. De robots zijn in staat met de mens te communiceren en functioneert opgelijk niveau met mensen. Mensen zijn snel bereid een robot te accepteren als een vriend,vertrouweling, een metgezel, een verzorger en zelfs als gelijke.Een voorbeeld uit het boek: Edna, een vrouw van 82, heeft een “My real baby robot. Zeverzorgt deze als ieder andere baby. Als de baby begint te huilen neemt ze haar op schoot engeeft haar de fles. Dan begint de kleindochter (geen robot) van Edna te huilen. Edna is zo drukmet haar baby, ze laat haar kleindochter aan 1 stuk door huilen.Samenvatting deel 2Deel 2 van het boek gaat over de digitale wereld zelf en hoe deze ons op dit momentbeïnvloedt.Er wordt met name de aandacht gelegd op spellen als second life, world of warcraft, facebook,instant messaging en wat voor invloed al deze media hebben op ons dagelijkse leven.Te beginnen met Instant messaging. Door de komst van smartphones is het mogelijk gratiste smsen met elkaar. Echter wordt dit niet gezien als smsen. Een sms is een formeeltekstbericht, een instant message een informeel tekstbericht. Bellen is uit den boze. Waaromnog echt met elkaar communiceren als je je kunt verschuilen achter imen of smsen. Imen ofsmsen is een veilige manier van communiceren, je hebt meer tijd een antwoord te formuleren,terwijl als je belt je gelijk moet antwoorden.In dit tweede deel komt het gebruik van online games als Second Life en World of Warcraft(WoW) naar voren. Er komen diverse personen aan het woord die vertellen over hunervaringen met de spellen. De meesten hebben problemen en willen in hun virtuele hettegenovergestelde zijn van wat ze in de echte wereld zijn. Vaak machtig, een relatie hebbenetc. 3
  4. 4. Vraag 1: In Alone Together worden veel voorbeelden uit robot onderzoek besproken, en geeftde schrijfster aan hoe de opinie van mensen in de loop der tijd veranderd. Geef aan welkeconclusies de schrijfster trekt en hoe ze tot deze conclusies komt. - In het begin stonden mensen sceptisch tegenover robots. Ze hadden het gevoel dat computers niet voor zichzelf konden denken en alleen voor mensen zouden kunnen werken. Het feit dat robots taken van mensen over zouden nemen, was niet van toepassing voor deze mensen. - De eerste commerciële robots worden omarmt door kinderen, zij kijken op een andere manier naar robots als volwassenen doen en krijgen ook een band met robots die veel volwassenen nooit zullen krijgen - Kinderen zien robots als levend object. De robot beweegt zonder externe factor, natuurlijk op batterijen maar dit zien kinderen niet. Hierdoor krijgen kinderen de indruk dat robots leven. Volwassenen zijn er van bewust dat robots worden aangedreven door een motor en niet levend zijn. - De eerste commerciële robots die in het boek aan bod komen en waar mensen echt een band mee opbouwen zijn: Tamagotchi’s, Furby’s, My Real Babies en AIBO. Ondanks dat deze robots voorgeprogrammeerd zijn, hebben kinderen het gevoel dat ze door te praten tegen de furby en my real baby en deze liefde te geven, de robot daadwerkelijk iets kunnen leren. - AIBO is de eerste robot waar ook volwassenen een band mee kunnen krijgen. Deze wordt in het boek ook beschouwd als robot die bijvoorbeeld eenzame ouderen zou kunnen vergezellen, omdat AIBO een vervanging kan zijn voor echte huisdieren. - Robots lokken emoties uit bij mensen. Bij bijvoorbeeld kinderen kan het aanzetten tot agressie, omdat ze proberen waar de grens van de robot ligt. Zo wordt in het boek het voorbeeld gegeven wanneer de Furby ondersteboven wordt gehouden, deze het uitschreeuwt en misselijk wordt. Bij Myrealbaby werd er voor gekozen om geen pijnsensoren te installeren en de baby zou zichzelf uitschakelen wanneer deze pijn werd gedaan. Dit riep ook weer een vraagstuk op, dit zou namelijk kunnen aanzetten tot overmatige vorm van agressie omdat de robot geen grens aangeeft bij mensen. - Kinderen zijn het meest gehecht aan robots, bij veel onderzoeken met tamagotchi, furby of AIBO waren er problemen wanneer de kinderen de robot na een maand weer moesten afstaan. Ze waren emotioneel gehecht aan het apparaat. Kinderen voelen er vaak ook niets voor wanneer de furby of tamagotchi gereset wordt er weer opnieuw voor te moeten zorgen. Het is dan niet meer je eerste “vriendje”. Ouderen en senioren zijn ook gevoelig voor robots en deze zouden gebruikt worden voor gezelschap of op den duur sociale taken. De volwassenen hadden het minst snel een hechte band met robots. Alleen AIBO deed het goed en zorgde voor emoties, zij zagen AIBO ook echt als een huisdier. - Een belangrijk aspect uit het boek is de voortgang in de relatie tussen robots en mensen. Waar zij in het begin sceptisch zijn voor een nieuwe techniek, geven veel mensen aan dat zij later een band ontwikkelen en zelfs starten met het houden van een apparaat zonder echte gevoelens. - De stap waar wij tegenwoordig zijn aanbeland zijn robots als Kismet, dit zijn sociale robots met een hoge vorm van “intelligentie”, ze reageren bijna als echte mensen op hun omgeving en leren van de ervaringen om hen heen. - De toekomst zal zijn dat robots sociale taken van mensen over gaan nemen, zoals het verzorgen van de ouderen of het vergezellen van mensen die eenzaam zijn. Ook kunnen robots bij gaan dragen aan de ontwikkeling van kinderen. 4
  5. 5. Vraag 2: Communicatie is een tweede groot onderwerp in het boek. Geef aan hoe deschrijfster onderbouwt wat er veranderd is, en hoe dit verder gaat ontwikkelen. Vertel onshoe jij ditals persoon beleefd.De schrijfster heeft het over een aantal online media die ervoor zorgen dat de wijze waarop wecommuniceren is veranderd. Vroeger stuurde men brieven met elkaar, belde je met elkaar. Nuhebben we hier andere kanalen voor: Instant messaging via telefoon of via de computer. Jeblijft van elkaar op de hoogte via facebook.Een aantal jaar geleden schreef je nog eens een brief, dit doe je nu middels een e-mail. Bellenmet elkaar wordt ook steeds minder. Er komen een aantal mensen aan het woord die hunmening geven over bellen met anderen. Ze geven aan dat ze liever een bericht sturen viaBlackberry messenger of whats app omdat ze dan niet gelijk moeten antwoorden maar eerstna kunnen denken over een passend antwoord. In het boek gaat het met name over instantmessaging via de Blackberry. Nu hebben we smartphones waarmee je kunt whats appen, dit ishetzelfde programma maar dan toegankelijk voor elke smartphone.Door de komst van deze programmas spreek je minder met elkaar af en bel je minder metelkaar omdat je via deze media lange gesprekken met elkaar kunt voeren, het is een vorm vanchatten. Als je niets terugstuurt voel je je rot, omdat je kunt zien dat iemand iets leest. Dit zorgtvoor irritaties en vervelende gevoelens.Een ander aspect wat benadrukt wordt is het gebruik van online spellen als Second Life enWorld of Warcraft. Second Life is een tweede leven wat je hebt op internet. Je creëert jeeigen avatar en leeft je leven. Je hebt een huis, je bouwt relaties op, je kunt trouwen, etc.Voor veel mensen is Second Life een verheerlijking van hun eigen leven. Ze willen daar zijn watze hier niet kunnen zijn. Het gevaar is dat je er teveel in op gaat en je echte leven kwijtraakt.Communicatie binnen dit spel is heel belangrijk voor velen. Zo zegt een vrouw die isgeïnterviewd door de schrijfster dat ze het leuk vind verschillende mensen te leren kennen enmet hun een leuke avond te hebben in second Life. De keer daarop ontmoet ze weer anderemensen.Het boek beschrijft continu veranderingen tussen het heden en vroeger. We zijn minder metelkaar gaan communiceren, althans face-to-face. Communicatie loopt via je telefoon of viaonline media als Facebook en Twitter. Je ziet op Facebook en Twitter wat je vrienden aan hetdoen zijn. Vroeger belde je ze om te vragen waar hun zoal mee bezig waren. Er zullen steedsminder momenten zijn dat je daadwerkelijk afspreekt omdat je elkaar regelmatig spreek via jeinstant messaging programma (Blackberry messenger, whats app, facebook chat). 5
  6. 6. Vraag 3: Wat kunnen we leren over hoe de mensen zich in de toekomst zullen gaan gedragennaar machines en het internet? Hoe kunnen of moeten bedrijven hierop inspelen? Hoe denk jijdat bedrijven met de wisselende communicatie om moeten gaan.In de toekomst zullen mensen steeds meer afhankelijk zijn van machines en internet. Het boekomschrijft een duidelijke ontwikkeling van de band die mensen ontwikkelen met nieuwetechnologie. Waar in het begin mensen sceptisch staan tegenover robots en internet, zijn zijlater veel meer bereid zich open te stellen voor deze ontwikkelingen.Het boek omschrijft een duidelijke trend waarbij robots steeds meer taken van mensen zullenovernemen. We hebben het hier niet alleen over robots die in fabrieken werken, maar zij zullenook een steeds grotere maatschappelijke rol spelen. De verzorging van ouderen of deontwikkeling van kinderen kan worden ondersteunt door robots.In onze huidige maatschappij komt steeds meer naar voren dat mensen geforceerd worden omom te gaan met nieuwe techonologie. De focus van de communicatie komt meer te liggen viainternet dan bijvoorbeeld via de post. Dit omdat het een goedkopere en efficiëntere manier isdan met papier. Bedrijven dwingen de consumenten steeds meer om zaken via internet teregelen, hierbij kunnen we denken aan facturen en webcare teams. Tegenwoordig is het voorjongeren niet meer dan normaal om te communiceren via het internet, zeker met de opkomstvan smartphones is het de normaalste zaak van de wereld aan het worden. Waar bedrijven welrekening mee moeten houden is dat vaak ouderen achter blijven op deze ontwikkelingen enmoeite hebben met bijvoorbeeld het betalen van rekeningen online. Veel bedrijven spelen hierwel op in door het zo makkelijk mogelijk te maken.Wanneer bedrijven niet inspelen op de nieuwe technologieën, zullen zij achter blijven op hunconcurrenten en kunnen zelfs in de problemen komen. Tegenwoordig zie je dat steeds meerbedrijven aangemeld zijn via verschillende social media kanalen zoals Facebook, Twitter ofLinkedin. Naast het sociale gedeelte proberen bedrijven hun websites ook steeds meer teoptimaliseren, zodat er een ideale combinatie ontstaat van ontwerp, efficiëntie engebruiksvriendelijkheid. Steeds meer bedrijven hebben tegenwoordig ook een webshop zodater meer inkomsten worden gegenereerd.Als je als bedrijf geen webshop hebt, zal je als bedrijf het risico lopen om veel inkomsten mis telopen. Ook leggen steeds meer bedrijven de focus op online communicatie, hierbij moetworden gedacht aan fora, de FAQ vragen op de website of een digitale helpdesk waar kanworden gechat met een medewerker.Een trend die tegenwoordig ook veel wordt gezien is de ontwikkeling van applicaties die indirect contact staan met internet. Hierdoor creëren bedrijven een makkelijke en soms ookleuke manier voor de consument om in contact te staan met het bedrijf waar ze zaken meedoen. Hierdoor proberen veel bedrijven zichzelf te onderscheiden en nieuwe klanten binnen tehalen.De toekomst van robots binnen het bedrijfsleven zou er ook rooskleurig uit kunnen zien. Zozouden robots op den duur simpele taken van mensen over kunnen nemen, zoals hetbeantwoorden van consumenten of als zelfdenkende helpdesk kunnen functioneren voor eenwebsite of winkel. Hier moet alleen rekening worden gehouden met het feit dat hetinlevingsvermogen van robots wel goed genoeg moet worden ontwikkeld om deze functiesnaar behoren uit te voeren. 6
  7. 7. (Positieve) Kritiek op het boek Alone TogetherWe zijn als groep van mening dat het boek interessante onderwerpen aansnijdt. Het gaat in opde controversie van de gedachte dat technologie sociale taken over gaat nemen. Het boekstaat vol interessante onderwerpen en zet je absoluut aan het denken. Het boek heeft er ookvoor gezorgd dat wij op de hoogte zijn gebracht van technologische ontwikkelingen waar wij ineerste instantie niet het besef van hadden dat ze bestonden, bijvoorbeeld de AIBO.We waren van mening dat het misschien beter op een andere manier had kunnen wordengebracht. Het boek voelt nu veelal als een aaneenschakeling van mensen die aan het woordkomen, zodat je na de 10e persoon het gevoel hebt dat het weer iemand is die hetzelfde komtvertellen. Hierdoor leest het boek erg moeilijk.Ook valt Sherry Turkle vaak in de herhaling en worden erg vaak dezelfde onderwerpen keer opkeer opnieuw aangehaald, hierdoor hadden wij alle het gevoel dat het boek ook in 2hoofdstukken had kunnen worden geschreven. 7

×