Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Yrittäjyys ja työelämätaidot perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin

424 views

Published on

Kommenttipuheenvuoro Yrittäjyys ja työelämätaidot -seminaarissa Opetushallituksessa 11.12.2013

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Yrittäjyys ja työelämätaidot perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin

 1. 1. Opetussuunnitelma 2016 kommentti Minna Riikka Järvinen, KT, FM, EMBA Toiminnanjohtaja Kehittämiskeskus OPINKIRJO 11.12.2013 Yrittäjyys ja työelämätaidot, Opetushallitus
 2. 2. 7 survival skills, Wagner 2008,2012 • Critical thinking and problem solving • Collaboration across networks and leading by influence • Agility and adaptability • Initiative and entrepreneurship • Effective oral and written communication • Accessing and analysing information • Curiosity and imagination • https://www.teachthought.com/learning/21st-century-learningpreparing-students-for-complex-futures/
 3. 3. Fullan (2013): Great to exellent
 4. 4. Fig. 1 Process of entrepreneurial competence The main idea of the figure 1 is that entrepreneurial competence grows throughout studies and entrepreneurship education is the key in the process. In the beginning of the study path the focus should be in supporting personal entrepreneurial competencies, which becomes visible through entrepreneurial behaviors such as responsibility, creativity, tolerance for ambiguity.
 5. 5. Yrittäjyyskasvatus metakompetenssien kehittäjänä https://www.teachthought.com/learning/is-entreprenurial-learningthe-way-of-the-future/?ref=nf
 6. 6. Tulevaisuuden edellyttämä laaja-alainen osaaminen (luonnos 2012) Ajattelu ja oppiminen Vuorovaikutus, kulttuurinen osaaminen ja ilmaisu Itsestä huolehtiminen, arjenhallinta ja turvallisuus Monilukutaito Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen Työskentely, opiskelu- ja työelämässä tarvittava osaaminen Osallistuminen, vaikuttaminen ja vastuullisuus
 7. 7. Yrittäjyys- ja työelämäosaaminen • Yrittäjyys on yksilön kykyä muuttaa ideat toiminnaksi (luovuus, innovatiivisuus, kyky suunnitella ja edetä tavoitteiden mukaisesti) • Yrittäjäjyyttä tukevat oppimisympäristöt rohkaisevat yhteisölliseen ja verkostomaiseen tiedon luomiseen. Niissä tunnustetaan informaaleissa opp.ympäristöissä karttunut tieto ja osaaminen
 8. 8. • Tavoitteena antaa oppilaalle valmiuksia elämänhallintaan ja yhteiskunnan jäsenyyteen (aktiivisuus, vastuullisuus, tavoitteellisuus, epävarmuuden sieto, tulevaisuusorientoituneisuus)
 9. 9. Kiitos huomiostanne! minnariikka.jarvinen@opinkirjo.fi opinkirjo@opinkirjo.fi OPINKIRJO.FI HYMYPOIKA.ORG FACEBOOK.COM/OPINKIRJO FACEBOOK.COM/HYMYPOIKA

×