Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Tulevaisuuden koulu hyvinvointiyhteisönä

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Opettajuuden vallankumous
Opettajuuden vallankumous
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 6 Ad

More Related Content

More from Minna Riikka Järvinen (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Tulevaisuuden koulu hyvinvointiyhteisönä

  1. 1. KT, FM, EMBA Minna Riikka Järvinen Kehittämiskeskus Opinkirjo Turvallinen koulu ja monialainen, nuorten hyvinvointia tukeva yhteistyö 9.11.2022 Mikkeli Tulevaisuuden koulu hyvinvointiyhteisönä
  2. 2. Nykyisen koulutusjärjestelmän ongelmat • Ei pysty vastaamaan yksilöiden, yhteiskuntien tai maapallon syvimpiin tarpeisiin • Nykyjärjestelmän kasvavat kustannukset samaan aikaan heikkenevien tulosten kanssa • Turhautuneet, tyytymättömät opettajat ja opetustyön ammattilaiset, joita ei aina kohdella ammattilaisina • Kyvyttömyys hyödyntää digitaalisia teknologioita • Kyvyttömyys tuottaa arvoperustansa mukaista toimintaa ja tulosta (tasa-arvo, yhdenvertaisuus) • Kognitiivis-analyyttiset kyvykkyydet korostuvat sosio-emotionaalisten kyvykkyyksien (empatia) ja kädentaitojen kustannuksella Disruptiot Epälineaarisuus Kompleksisuus VUCA CSE Leading Education Series #04 2021 @MinnaRiikka
  3. 3. Koulutuksen ”vanha” narratiivi; nuorille tyhjiä lupauksia? • Koulutus tekee kansakunnista vauraampia (nostaa automaattisesti GPD:tä) • Koulutus on reitti parhaisiin töihin • Koulutus on reitti sosiaaliseen liikkuvuuteen • Menestys koulutuksessa = tutkinnon suorittaminen • Akateemiset aineet ovat ainoat, joilla on merkitystä • Pääsy yliopistoon on avain menestykseen CSE Leading Education Series #04 2021 @MinnaRiikka
  4. 4. Tulevaisuuden koulu hyvinvointiyhteisönä: torjuu sivistymättömyyttä, vahvistaa sivistyneisyyttä sivistymättömyys • Kestävyysvaje • Luontokato • Ihmisten pahoinvointi ja mielenterveysongelmat • Dystopiat, ristiriidat • Vastakkainasettelu, joko-tai • Debatti • Diktatuuri sivistyneisyys • Välittäminen • Liittyminen • Vastuu • Huolenpito • Kohtaaminen • Sekä-että • Dialogi • Demokratia
  5. 5. Avattava • Opettajankoulutus • Informaali, formaali ja nonformaali oppiminen suhteessa kyvykkyyksiin • Koulu moniammatillisena yhteisönä vaiko koulu kasvuyhteisönä • Kasvu ja oppiminen sukupolvisena ja ikäluokkasidonnaisena vs. ylisukupolvisena
  6. 6. https://opinkirjo.fi/opinkirjo/mita-me-teemme/ Kiitos! Minnariikka.jarvinen@opinkirjo.fi Tulevaisuudet ja hedelmällinen toisin ajattelu. Oppiminen. Kasvatus. Opetus

×