Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pieni suuri koulu - yhteisöllinen koulukulttuuri

389 views

Published on

Ingredients of a well functioning school culture for learning and well-being.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pieni suuri koulu - yhteisöllinen koulukulttuuri

 1. 1. PIENI SUURI KOULU – Yhteisöllinen koulukulttuuri Eduskunnan Hyvä koulu – työryhmän työpaja 22.10.2014 Minna Riikka Järvinen Toiminnanjohtaja, KT, FM, EMBA Kehittämiskeskus OPINKIRJO
 2. 2. STUDENT AND SOCIETY WELL-BEING 6 Cs for entrepreneurial spirit Fullan 2013. OPS2016 iter MRJ
 3. 3. Hyvinvoivan koulukulttuurin vaikuttavat aineet Osallisuus Turvallisuus Uteliaisuus Yhteisöllisyys
 4. 4. Uteliaisuus • Merkityksellisyys, merkittävyys • Pedagoginen viihtyvyys: ”viihtymisen tila, jossa oppilaat ovat turvalliseksi kokemassaan yhteisössä uteliaita, motivoituneita ja voimaantuneita oppimaan yhdessä asetettujen tavoitteiden suunnassa” (Haapaniemi & Raina 2014, 13).
 5. 5. Turvallisuus • Turvallisuus on hyvinvoinnin tärkein emootio • Tunnesuhde ryhmässä • Tunnesuhde opettajaan, opettajan kiintymysuhde oppilaisiin • Positiiviset tunteet parantavat oppimista, pelko aiheuttaa alisuoriutumista
 6. 6. Osallisuus • Osallisuuden mahdollisuus • Osallisuuden taidot • Oppijalähtöisyys • Avoimuus • dialogisuus
 7. 7. Yhteisöllisyys – oppiva ryhmä • yhteinen arvoperusta, yhteistunto • Vuorovaikutus • Ryhmädynamiikka, suurryhmä, pienryhmä • Oppimiskäsitys kohti emergenssiä -> oppijalähtöisyys -> sisäinen motivaatio -> opettaja oppijana, opettajan ja oppijan yhteinen elämismaailma
 8. 8. Avoin oppiva ryhmä • Osaamisen tunnustaminen, tunnistaminen • Kaikkitietävästä opettajasta Leikkiväksi opettajaksi, opettajan oma sisäinen motivaatio edunvalvonnan keskiöön? • Pedagogisten prosessien johtaminen korostuu, myös opettajien omat ryhmät, työyhteisö, kokemuksellisuus • Jonain päivänä pedagoginen, oppiva yhteisö, jossa myös vanhemmat, koulua tukevat muut tahot…
 9. 9. Konstit • Opettajankoulutuksen kehittäminen -> menetelmäkoulutus -> ryhmäprosessien osaaminen -> kasvatuskumppanuudet -> opettajuus, miksi opetan, hyvinvoiva opettaja
 10. 10. ”There is only one subject-matter for education, and that is Life in all its manifestations.” A.N. Whitehead: The aims of education and other essays 1932
 11. 11. opinkirjo.fi facebook.com/opinkirjo twitter.com/opinkirjo opinkirjo.blogspot.fi

×