Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Plagiointiepäilyn prosessikuvaus Aalto-yliopiston 10.9.2013 päätöksen mukaisesti

Esitys pohjautuu päätökseen Aalto-yliopiston opiskelun eettiset säännöt ja niiden rikkomusten käsittely https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=3772443

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Plagiointiepäilyn prosessikuvaus Aalto-yliopiston 10.9.2013 päätöksen mukaisesti

 1. 1. Prosessikuvaus* plagiointiepäilyn käsittelystä Aalto-yliopistossa * Pohjautuu päätökseen Aalto-yliopiston opiskelua koskevat eettiset säännöt ja niiden rikkomusten käsittely (10.9.2013)
 2. 2. Pääsääntö: opettajan tulee ilmoittaa järjestelmän käytöstä kurssilla ja käyttää sitä tasapuolisesti*. * tasapuolisuus onnistuu, kun opiskelijat palauttavat työnsä Turnitinpalautusluukkuun Poikkeus: opettaja voi käyttää järjestelmää, jos epäilys plagioinnin mahdollisuudesta.
 3. 3. Opettajan on aina tehtävä tulkinta Turnitinin alkuperäisyysraportista ohjauksessa ja arvostelussa – pelkkä yhtäläisyysprosentin tarkastelu ei riitä.
 4. 4. Raportin säilytys 1v (opettajan vastuulla) Turnitinissa on GradeMark työkalu sisällölliselle palautteelle.
 5. 5. Opettaja voi kysyä selvittäjältä neuvoa ”ilman ilmoituksen tekemistä” Epäselvissä tapauksissa opettaja varaa opiskelijalle mahdollisuuden kirjalliseen tai suulliseen selitykseen. Jos vähäinen huolimattomuus tai ymmärtämättömyys, opettaja antaa ohjausta
 6. 6. Selvittämiseen kuuluvat opettajan ja muiden osapuolten neuvonta menettelytavoista, selvitysten ja muun asiakirja-aineiston kerääminen, opiskelijan kuulemisen ja puhuttelun järjestäminen, osapuolten informointi ja asian valmistelu dekaanille. Opettajan on ilmoitettava havaitsemastaan rikkomusepäilystä oman korkeakoulunsa selvittäjälle. Opettajan on suositeltavaa aina käydä alkuperäisyysraportti läpi opiskelijan kanssa ennen yhteydenottoa selvittäjään.
 7. 7. Raportin säilytys opintojen päättymiseen Jos dekaani katsoo: aiheeton epäilys, hän palauttaa opintosuorituksen opettajalle arvosteltavaksi. Opintosuoritus otetaan akateemiseen arviointiin, ei saa hylätä vilpin takia.
 8. 8. 1. Selvittäjä ilmoittaa Aallon sisällä: opiskelija, opettaja, dekaani (Aallon kotikoulun dekaani ja selvittäjä) 2. Selvittäjä ilmoittaa dekaanin päätöksellä: Aallon ulkopuolinen kotikorkeakoulu Vähäinen rikkomus, dekaani palauttaa opintosuorituksen opettajalle arvosteltavaksi. Raportin säilytys opintojen päättymiseen Opiskelijan Puhuttelu (kirjallinen ptk tai kirje). Opintosuoritus on hylättävä vilpin takia.
 9. 9. Selvittäjä valmistelee dekaanin kirjeen opiskelijan kurinpitokuulemista varten: yksilöidään epäilty rikkomus sekä mahdolliset rangaistukset/ (Selvittäjä/kuka? valmistelee rehtorille dekaanin ehdotuksen HTK 2013 esiselvityksen harkinta, kun opiskelijan tarkastettavaksi tai hyväksyttäväksi jättämää lisensiaatintutkimusta tai väitöskirjaa) Jos dekaani katsoo opiskelijan menetelleen vilpillisesti, eikä rikkomusta voida pitää vähäisenä, hän päättää kurinpitomenettelyn aloittamisesta. Harkinnassa huomioidaan ainakin teon toistuvuus ja vakavuus. (Jos dekaani katsoo, että HTK 2012-menettely, siirtää rehtorille sen arvioimista varten)
 10. 10. Lakimies esittelee rehtorin päätöksen Raportin säilytys 10v Käsiteltyään asian rehtori palauttaa opintosuorituksen opettajalle arvosteltavaksi. Ei voida hylätä vilpin takia.
 11. 11. Lakimies esittelee rehtorin päätöksen Raportin säilytys 10v Rehtori päättää yliopistolain mukaisesta varoituksesta. Jos varoitusta on pidettävä liian vähäisenä seuraamuksena, rehtori esittää opiskelijan määräaikaista erottamista hallitukselle.
 12. 12. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) menettelyohjeiden mukainen selvitys (HTK-ohje 2012), kun lisensiaatintyö/väitöskirja/maisterin opinnäyte opiskelijan vaatimuksesta/muussa poikkeustapauksessa.
 13. 13. Lakimies esittelee rehtorin päätöksen Raportin säilytys 10v Käsiteltyään asian rehtori palauttaa opintosuorituksen opettajalle arvosteltavaksi. Ei voida hylätä vilpin takia.
 14. 14. Lakimies esittelee rehtorin päätöksen Raportin säilytys 10v Rehtori päättää yliopistolain mukaisesta varoituksesta. Jos varoitusta on pidettävä liian vähäisenä seuraamuksena, rehtori esittää opiskelijan määräaikaista erottamista hallitukselle.
 15. 15. Tekijät Anna Johansson, Opintoasiain lakipalvelut Marko Riimala, Tutkimuksen ja opetuksen strateginen tuki Minna Vänskä, Tutkimuksen ja opetuksen strateginen tuki Aalto-yliopisto 30.1.2014

×