Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sposoby przekazywania nformacji w sieci

1,954 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sposoby przekazywania nformacji w sieci

 1. 1. Prezentowanie informacji w sieci Wyjaśnienie standardów, oraz ich działania
 2. 2. Standardy <ul><li>RSS </li></ul><ul><li>Atom </li></ul><ul><li>E-mail </li></ul>
 3. 3. RSS ( Really Simple Syndication) <ul><li>Really Simple Syndication (RSS 2.0) - oparta na języku XML technika przesyłania nagłówków wiadomości. </li></ul><ul><li>Ponieważ specyfikacja RSS 2.0 jest własnością Uniwersytetu Harwardu, nie jest już rozwijana, a zawiera błędy i niejasności (np. brak oficjalnego wsparcia dla HTML w treści wpisów). </li></ul>Ikona RSS
 4. 4. Jak działa RSS <ul><li>Umieszczony na serwerze plik w formacie RSS można zaabonować w specjalnym czytniku RSS, zarówno w samodzielnym programie, jak i wtyczce do przeglądarki internetowej, a także w niektórych programach pocztowych. Użytkownik pobiera nagłówki wiadomości (tytuły i krótkie opisy) i może wczytać interesujące go informacje znajdujące się na stronach WWW. Zaletą RSS jest możliwość zaabonowania wielu źródeł informacji jednocześnie i przeglądania nagłówków oraz czytania wiadomości w jednym programie i bez wchodzenia na poszczególne strony. </li></ul>
 5. 5. Szkielet RSS’a <?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?> <rss version=&quot;2.0&quot;> <channel> <title> Wiadomości </title> <link> http://www.firma.pl </link> <description> Informacje o nowościach naszej firmy </description> <item> <title>Nowa myszka w sprzedaży!</title> <link> http://www.firma.pl/rss/info001.html </link> <description> Nowa myszka optyczna firmy Mouse Ltd. wchodzi na ryne k .</description> </item> </channel> </rss>
 6. 6. Atom <ul><li>Atom - standard kanałów informacyjnych mający zastąpić RSS. Został utworzony dla rozwiązania problemów związanych z istnieniem równoległych standardów RSS (Really Simple Syndication/Rich Site Summary i RDF Site Summary) oraz błędów tych specyfikacji. Atom unika niejasności specyfikacji RSS, poprawia zgodność z XML i innymi standardami, dodaje elementy, których brakowało w RSS oraz w pokrewnej specyfikacji określa protokół publikacji kanałów. </li></ul>
 7. 7. Szkielet Atom’u <?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;utf-8&quot;?> <feed xmlns=&quot;http://www.w3.org/2005/Atom&quot;> <title> Przykład kanału </title> <link href=&quot; http://przyklad.pl/ &quot;/> <updated> 2005-06-13T16:20:02Z </updated> <author><name> Jan </name><surname> Kowalski </surname></author> <entry> <title> Tytuł </title> <link href=&quot; http://przyklad.pl/atom01 &quot;/> <id> urn:uuid:1225c695-cfb8-4ebb-aaaa-80da344efa6a </id> <updated> 2005-06-13T16:20:02 </updated> <summary> Jakiś tekst .</summary> </entry> </feed>
 8. 8. Różnice pomiędzy standardami Fragment strony Wikipedii
 9. 9. E-mail <ul><li>Poczta elektroniczna (ang. electronic mail , e-mail ) to jedna z usług internetowych, w prawie zwanych usługami świadczonymi drogą elektroniczną, służąca do przesyłania wiadomości tekstowych (listów elektronicznych). Obecnie do przesyłania e-maili używany jest protokół SMTP. </li></ul><ul><li>Jeden z podstawowych sposobów przekazywania informacji w sieci. </li></ul><ul><li>Na skalę masową, za pomocą list dystrybucyjnych (mailing) </li></ul>
 10. 10. Listy dystrybucyjne (mailing) <ul><li>Lista dystrybucyjna to lista internetowych adresów e-mail, która służy do masowego rozsyłania listów do osób, których adresy znajdują się na liście. </li></ul><ul><li>Listy dystrybucyjne są stosowane w wielu różnych celach. Służą one m.in. do rozsyłania czasopism internetowych, newsletterów, reklamy, oraz niestety także spamu. </li></ul>
 11. 11. Podział list mailingowych <ul><li>Ze względu na sposób tworzenia takich list, dzielą się one na: </li></ul><ul><li>listy pop-in - są to listy, do których trzeba się świadomie zapisać z własnej inicjatywy, lub przynajmniej wyrazić zgodę na zapisanie. </li></ul>Ciąg dalszy…
 12. 12. <ul><li>listy pop-out - są to zwykle listy gromadzone automatycznie (choć czasem też ręcznie), z których jednak istnieje rzeczywiście możliwość wypisania się. Adresy są dopisywane do listy bez zgody czy nawet świadomości właściciela danego adresu i dowiaduje się on o tym fakcie zwykle w momencie otrzymania pierwszego maila wysłanego z takiej listy. Listy takie dzieli się jeszcze na dwa typy, ale o tym później. </li></ul>Ciąg dalszy…
 13. 13. <ul><li>listy automatyczne, nie weryfikowane - są one tworzone przez specjalne programy, które skanują strony WWW, fora dyskusyjne, Usenet a nawet e-mailowe listy dyskusyjne w poszukiwaniu adresów e-mail. Tego rodzaju listy są masowo stosowane przez zawodowych spamerów. Z tego rodzaju list nie ma praktycznie możliwości wypisania się, a zapisana osoba nie ma nawet świadomości, że trafiła na taką listę. Jedynym sposobem, aby nie trafić na taką listę, jest ukrywanie swojego adresu e-mail. </li></ul>Ciąg dalszy…
 14. 14. <ul><li>listy automatyczne, zweryfikowane - są to listy gromadzone w sposób podobny do list całkowicie automatycznych, ale zanim dany adres trafi na taką listę, jest weryfikowany poprzez automat, który wysyła mail na dany adres z prośbą o odpowiedź. W liście służącym do weryfikacji jest zazwyczaj pytanie o to, czy dana osoba życzy sobie być dopisana do listy. Listy takie są bardzo często stosowane przez zawodowych spamerów. Bardzo często zdarza się, że mimo iż wysyłana zostaje odpowiedź przecząca i tak dany adres jest dopisywany do takiej listy, gdyż prawdziwym celem listu z pytaniem jest sprawdzenie, czy adres ten jest w ogóle aktywny. </li></ul>Ciąg dalszy…
 15. 15. Podział list typu pop-out <ul><ul><li>listy profilowane - na takie listy trafia się zwykle po wypełnieniu specjalnie do tego celu przygotowanej ankiety. Listy takie zawierają adresy osób wyselekcjonowanych wg jakiegoś kryterium. Np. mogą to być osoby zainteresowane wędkarstwem. Listy profilowane mogą być tworzone zarówno ręcznie jak i automatycznie, a osoba, której adres został wpisany na taką listę może mieć, ale też i może nie mieć tego świadomości. </li></ul></ul><ul><ul><li>listy wstępnie weryfikowane - listy takie zawierają dość przypadkowe adresy e-mail, o których wiadomo tylko tyle, że są aktywne. Są one często niemal tożsame z listami automatycznymi weryfikowanymi i jedyna różnica polega na tym, że się można z takiej listy wypisać. </li></ul></ul>Ciąg dalszy…
 16. 16. Regulacje prawne <ul><li>W wielu krajach świata istnieją obecnie dość ścisłe regulacje na temat posługiwania się listami dystrybucyjnymi. Ogólne zasady netykiety zabraniają stosowania jakichkolwiek innych list oprócz listy typu pop-in, obojętnie czy to do celów marketingowych, politycznych czy jakichkolwiek innych. Gromadzenie list pop-out posługując się w tym celu wcześniej listami automatycznymi jest także uważane za naruszenie netykiety i rozsyłanie spamu. Netykieta zabrania także sprzedawania jakichkolwiek list osobom trzecim bez wyraźnej na to zgody właścicieli wszystkich widniejących na takiej liście adresów. </li></ul>
 17. 17. Jak z tego skorzystać?
 18. 18. Kanały RSS <ul><li>Kanały RSS można subskrybować za pomocą „dynamicznych zakładek” oferowanych przez Mozillę FireFox, lub „RSS feeds” z IE7. </li></ul><ul><li>W FireFox’ie wygląda to mniej więcej tak: </li></ul><ul><li>Po kliknięciu na symbol oznaczony kółkiem pokaże się strona subskrypcji </li></ul>Ciąg dalszy…
 19. 19. <ul><li>Ostatecznie akceptujemy subskrypcję klikając na przycisk „Subskrybuj” </li></ul>
 20. 20. Listy mailingowe <ul><li>Aby skorzystać z listy milingowej, trzeba wysłać e-mal, lub wejść na stronę z formularzem zapisu. </li></ul><ul><li>Przedstawię tą drugą metodę, ponieważ jest ona spotykana znacznie częściej. </li></ul><ul><li>Najpierw trzeba wejść na stronę, która oferuje taką subskrypcje np.. Minimal2’s blog. </li></ul><ul><li>Następnie odnaleźć formularz subskrypcji (u mnie znajduje się na stronie „o minimalu”) </li></ul>Ciąg dalszy…
 21. 21. <ul><li>W pole wpisać swój adres E-mail i kliknąć przycisk „Wyślij zapytanie”. </li></ul><ul><li>Pojawi się strona kodem do przepisania. </li></ul>Ciąg dalszy…
 22. 22. <ul><li>Po przepisaniu kodu klikamy przycisk „Complete Subscription Request” </li></ul><ul><li>Na podany E-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Wszystkie materiały użyte w tej prezentacji pochodzą ze stron Wikipedii, lub są stworzone na potrzeby pokazu. </li></ul><ul><li>Opracował Maciej Dmowski </li></ul>Koniec

×