Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
เพราะดิฉันเป็ นคนที่ชอบอ่านหนังสือเป็ นชีวิตจิตใจ
ว่างเมื่อไหร่ก็ชอบที่จะหยิบหนังสือขึ้นมาอ่าน และเมื่อดิฉันได้
อ่านผลงานเ...
ประวัติบุคคลที่ชื่นชอบ
ประวัติบุคคลที่ชื่นชอบ
ประวัติบุคคลที่ชื่นชอบ
ประวัติบุคคลที่ชื่นชอบ
ประวัติบุคคลที่ชื่นชอบ
ประวัติบุคคลที่ชื่นชอบ
ประวัติบุคคลที่ชื่นชอบ
ประวัติบุคคลที่ชื่นชอบ
ประวัติบุคคลที่ชื่นชอบ
ประวัติบุคคลที่ชื่นชอบ
ประวัติบุคคลที่ชื่นชอบ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ประวัติบุคคลที่ชื่นชอบ

2,979 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ประวัติบุคคลที่ชื่นชอบ

  1. 1. เพราะดิฉันเป็ นคนที่ชอบอ่านหนังสือเป็ นชีวิตจิตใจ ว่างเมื่อไหร่ก็ชอบที่จะหยิบหนังสือขึ้นมาอ่าน และเมื่อดิฉันได้ อ่านผลงานเล่มแรกของเธอ ก็ทาให้ดิฉันอยากเป็ นเหมือนเธอ ดิฉันอยากเขียนหนังสือได้สนุกสนานเหมือนเธอ อยากมี จินตนาการที่กว้างไกลได้เหมือนเธอ อยากให้มีคนอ่านหนังสือ ที่ดิฉันเขียนเยอะๆ และที่สาคัญดิฉันอยากให้ทุกคนรู้สึกสนุก ทุกครั้งที่อ่านหนังสือของดิฉัน เหมือนกับที่ฉันรู้สึกทุกครั้งที่อ่าน หนังสือที่ของเธอค่ะ

×