Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chuong VII: Ra Quyet Dinh

9,467 views

Published on

Published in: Economy & Finance
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Chuong VII: Ra Quyet Dinh

 1. 2. <ul><li>Anh(Chị) hãy tìm hiểu quy trình ra quyết định, áp dụng vào một tình huống cụ thể mà anh(chị) biết.( Hoặc đã nghe) </li></ul>
 2. 3. <ul><li>Đặng Thị Thúy Vi Nhóm Trưởng </li></ul><ul><li>Nguyễn Minh Tú Thành Viên </li></ul><ul><li>Nguyễn Việt Xuân Thành Viên </li></ul><ul><li>Đinh Thị Bích Thủy Thành Viên </li></ul><ul><li>Nguyễn Thị Thu Thúy Thành Viên </li></ul><ul><li>Trương Thị Bích Vân Thành Viên </li></ul>
 3. 4. <ul><li>Yêu cầu đối với các quyết định </li></ul><ul><li>Phân loại quyết dịnh </li></ul><ul><li>Tiến trình ra quyết định </li></ul><ul><li>Các điều kiện ra quyết định </li></ul><ul><li>Các phong cách ra quyết định </li></ul><ul><li>Phương pháp ra quyết định cá nhân và nhóm </li></ul><ul><li>Ôn tập </li></ul>
 4. 5. <ul><li>Quyết định: </li></ul><ul><ul><li>Là sự lựa chọn một phương án trong số các phương án để giải quyết một vấn đề nào đó. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ra quyết định nhằm giải quyết vấn đề, và chỉ khi có vấn đề người ta mới ra quyết định. Vậy thực chất của việc ra quyết định chính là cách giải quyết một vấn đề. </li></ul></ul>
 5. 6. <ul><li>Vấn đề là sự khác biệt giữa tình trạng hiện tại và ước muốn trong tương lai </li></ul><ul><li>Vấn đề chín muồi cần phải hành động như là: </li></ul><ul><ul><li>Những thách thức hoặc khó khăn </li></ul></ul><ul><ul><li>Cơ hội </li></ul></ul>Vấn đề Vấn đề là gì? Vấn đề đó như thế nào?
 6. 7. <ul><li>Mục tiêu dài hạn của tổ chức là gì? </li></ul><ul><li>Các chiến lược tốt nhất để đạt được mục tiêu này. </li></ul><ul><li>Mục tiêu ngắn hạn của tổ chức </li></ul><ul><li>Những phương thức hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ </li></ul><ul><li>Đối thủ cạnh tranh nào đang được xem xét </li></ul><ul><li>Ngân sách nào cần thiết để hoàn thành các nhiệm vụ trong đơn vị </li></ul><ul><li>Mục tiêu cá nhân như thế nào? </li></ul>
 7. 8.
 8. 9. 1 Quyết định theo quy trình chuẩn 2 Quyết định mang tính chất tức thời 3 Quyết định mang tính chất chiều sâu
 9. 10. Xác định vấn đề Xác định mục tiêu Thu thập thông tin Đưa ra và đánh giá các giải pháp Thực thi giải pháp Đánh giá kết quả đạt được Ra quyết định là một tiến trình, gồm các bước: Ra quyết định
 10. 11. <ul><li>Xác định vấn đề: </li></ul><ul><li>Chi phí cho phòng hành chính hiện nay là 300 triệu đồng/năm. Yêu cầu đối với phòng hành chính là phải giảm xuống còn 255 triệu/ năm, 15%. Vấn đề là làm thế nào để giảm được 45 triệu </li></ul>
 11. 12. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU Phải Muốn Thích
 12. 13. <ul><li>4) Đưa ra và đánh giá các giải pháp: </li></ul><ul><ul><li>Lập ra một danh mục liệt kê toàn bộ các giải pháp. Suy nghĩ và ước đoán trước những hệ quả, tác động của từng giải pháp </li></ul></ul>CHO NHỮNG NGƯỜI LƯƠNG CAO NGHỈ VIỆC(TRỪ TRƯỞNG PHÒNG) GIẢM CHI PHÍ HÀNH CHÍNH ĐẠT 30% CHI PHÍ ĐỀ RA YÊU CẦU(KHÔNG THỂ)
 13. 14. <ul><li>5)Thực thi giải pháp đã chọn: </li></ul><ul><li>Lựa chọn cho những người cần thiết, lập ra kế hoạch cụ thể </li></ul>Chọn được 2 nhân viên tình nguyện chuyển sang làm bán thời gian cắt giảm các chỉ tiêu của nhân viên chính thức: về đào tạo công việc, thay thế máy tính mới
 14. 15. <ul><li>6)Đánh giá kết quả đạt được: </li></ul><ul><li>Xác định kết quả đạt được có hiệu quả không và đạt được đến mức nào? </li></ul><ul><li>Có lúc việc đưa ra quyết định có thể không đạt hiệu quả </li></ul>
 15. 16. Chắc chắn Rủi ro Không chắc chắn Quyết định
 16. 17. <ul><li>Hạn chế về tư duy: </li></ul><ul><ul><li>Con người không thể biết hết mọi thứ, bởi </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Giới hạn về thời gian </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Thông tin, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nguồn lực và khả năng trí tuệ </li></ul></ul></ul><ul><ul><li> Không thể nghiên cứu được tất cả mọi phương án, để sau đó lựa chọn phương án tốt nhất </li></ul></ul><ul><ul><li> Chỉ nhận diện và đánh giá một phương án tốt nhất trong những cái có sẵn được tìm thấy </li></ul></ul>
 17. 18. Khái niệm Phân tích Chỉ huy Hành vi Cao Thấp Lý trí Trực giác Mức độ không chắc chắn Lối suy nghĩ
 18. 19. Phong cách độc đoán Phong cách phát biểu cuối cùng Phong cách nhóm tham gia Phong cách cố vấn Phongcách luật đa số Phong cách dân chủ
 19. 20. <ul><li>Kiểu chỉ huy đại diện: </li></ul><ul><ul><li>Những cá nhân suy nghĩ theo logic và hiệu quả và thường ra quyết định nhanh chóng mà QĐ tập trung vào ngắn hạn </li></ul></ul><ul><li>Kiểu phân tích: </li></ul><ul><ul><li>Các cá nhân thích có đầy đủ thông tin trước khi ra quyết định  cân nhắc kỹ tất cả các giải pháp </li></ul></ul><ul><li>Kiểu khái niệm: </li></ul><ul><ul><li>Thường có khuynh hướng tập trung vào dài hạn và tìm kiếm giải pháp sáng tạo </li></ul></ul><ul><li>Kiểu hành vi: </li></ul><ul><ul><li>Các cá nhân này dễ hợp tác, quan tâm đến người khác và cởi mở với đề nghị của họ </li></ul></ul>
 20. 21. <ul><li>Brainstorming: </li></ul><ul><ul><li>Là tiến trình tìm kiếm những ý tưởng mới và trong tiến trình này không có sự phê bình, chỉ trích </li></ul></ul><ul><li>Kỹ thuật nhóm danh nghĩa: </li></ul><ul><ul><li>Các thành viên trong nhóm tự viết ra các ý kiến của mình trên giấy </li></ul></ul><ul><ul><li>Ghi nhận các ý kiến </li></ul></ul><ul><ul><li>Bàn bạc, xem xét các ý kiến </li></ul></ul><ul><ul><li>Các thành viên bỏ phiếu và kết quả dựa vào cuộc bỏ phiếu </li></ul></ul><ul><li>Kỹ thuật Delphi: </li></ul><ul><ul><li>Là một kiểu của kỹ thuật nhóm danh nghĩa nhưng các thành viên không gặp nhau trực diện mà liên hệ bằng máy tính </li></ul></ul>
 21. 22. <ul><li>Quyết định cá nhân </li></ul><ul><ul><li>Tiết kiệm ít thời gian </li></ul></ul><ul><ul><li>Hạn chế về thông tin </li></ul></ul><ul><ul><li>Không phải đối đầu với những tranh luận và bè phái, không bị chi phối </li></ul></ul><ul><ul><li>Tính trách nhiệm cao </li></ul></ul><ul><li>Quyết định nhóm </li></ul><ul><ul><li>Cần nhiều thời gian và ít hiệu quả </li></ul></ul><ul><ul><li>Có nhiều thông tin </li></ul></ul><ul><ul><li>Sự thống trị của nhóm nhỏ ảnh hưởng đến việc quyết định </li></ul></ul><ul><ul><li>Trách nhiệm không rõ ràng về kết quả của các quyết định </li></ul></ul>
 22. 23. Câu 1: Quá trình ra quyết định gồm có mấy bước? 7 C 6 B
 23. 24. Phong cách phát biểu cuối cùng C Phong cách phát biểu cuối cùng C Phong cách phát biểu cuối cùng C Câu 2: Phong cách quyết định nào sao đây hỏi ý kiến tất cả mọi người, nhưng nhà quản lý vẫn giữ quyềnquyết định cuối cùng
 24. 25. Phong cách phát biểu cuối cùng C Danh nghĩa C Câu 3: Kỹ thuật ra quyết định nào mà các thành viên trong nhóm không ngồi với nhau? Delphi D Delphi D
 25. 26. Phong cách phát biểu cuối cùng C Tìm thấy công việc phù hợp C Tất cả các ý trên D Tất cả các ý trên D Câu 4: Khi quyết định thay đổi công việc làm hiện tại việc xác định, mục tiêu của bạn đối với nhà tuyển dụng là như thế nào?
 26. 27. Tránh những trao đổi với đồng nghiệp, bạn bè về quyết định cuối cùng để không bị dao động. C Câu 5: Trước khi ra quyết định nhà quản trị cần phải Thận trọng đánh giá các phương án, xem xét ưu và nhược điểm của từng phương án. B

×