Kiem Tra Dia Chi Ip Tren Mang Internet

38,068 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kiem Tra Dia Chi Ip Tren Mang Internet

  1. 1. Sau đây là ba trong nhiều địa chỉ giúp bạn kiểm tra IP của mình trên internet, nhấp ngay vào link và bạn sẽ thấy kết quả. ^_^ • http://checkip.dyndns.org/ • http://decode4free.com/ • http://showip.com Xem them tai: http://minh.hitz.to

×