Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
.
Chương 4
PHÒNG NGỪA RỦI ROPHÒNG NGỪA RỦI RO
TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
1
.
Nguyên nhân phát sinh rủi ro tỷ giá hối đoái
Phương pháp phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh
hối đoái
ể ốKiểm soát trạng ...
1. NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH RỦI RO TỶ
GIÁ HỐI ĐOÁIGIÁ HỐI ĐOÁI
1. Rủi ro tỷ giá trong hoạt động đầu tư
- Phát sinh đối với cá...
1. NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH RỦI RO TỶ
GIÁ HỐI ĐOÁIGIÁ HỐI ĐOÁI
1. Rủi ro tỷ giá trong hoạt động đầu tư
Tác động đến đầu tư gi...
1. NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH RỦI RO TỶ
GIÁ HỐI ĐOÁIGIÁ HỐI ĐOÁI
2. Rủi ro tỷ giá trong hoạt động xuất nhập khẩuỷ g g ạ ộ g ập
...
1. NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH RỦI RO TỶ
GIÁ HỐI ĐOÁIGIÁ HỐI ĐOÁI
2. Rủi ro tỷ giá trong hoạt động xuất nhập khẩu
ố ồ ẩ2.2. Rủi ...
1. NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH RỦI RO TỶ
GIÁ HỐI ĐOÁIGIÁ HỐI ĐOÁI
3. Rủi ro tỷ giá trong hoạt động tín dụng
- Xảy ra đối với khá...
2. PHƯƠNG PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO
Có thể sử dụng một trong các giải pháp:
Hợp đồng kỳ hạnHợp đồng kỳ hạn
Hợp đồng hoán đổi
...
3. KIỂM SOÁT NGOẠI HỐI TRONG KD
NGOẠI HỐI TẠI NHTMNGOẠI HỐI TẠI NHTM
1. Đo lường rủi ro tỷ giá đối với NHTM: Có 2 dạng tổn...
3. KIỂM SOÁT NGOẠI HỐI TRONG KD
NGOẠI HỐI TẠI NHTMNGOẠI HỐI TẠI NHTM
Trường hợp NEi > 0: trạng thái dương của ngoại-Trường...
3. KIỂM SOÁT NGOẠI HỐI TRONG KD NGOẠI HỐI
TẠI NHTMTẠI NHTM
b. Tổn thất ròng giao dịch gộp: đ/v một ngoại tệ
(NTE) được xác...
3. KIỂM SOÁT NGOẠI HỐI TRONG KD
NGOẠI HỐI TẠI NHTMNGOẠI HỐI TẠI NHTM
Tr ờng hợp NEi > 0 trạng thái d ơng của ngoại-Trường ...
3. KIỂM SOÁT NGOẠI HỐI TRONG KD NGOẠI
HỐI TẠI NHTMHỐI TẠI NHTM
2. Quyết định quản lý rủi ro tỷ giá
NE và NTE dương hoặc âm...
3. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá đối với tổn thất ròng
giao dịch cùng thời hạngiao dịch cùng thời hạn
3.1. Trạng thái ngoại tệ ...
3. KIỂM SOÁT NGOẠI HỐI TRONG KD
NGOẠI HỐI TẠI NHTMNGOẠI HỐI TẠI NHTM
4 Phòng ngừa rủi ro tỷ giá đối với tổn thất ròng4. Ph...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Phòng ngừa rủi ro tỷ giá

tài chính ngân hàng

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Phòng ngừa rủi ro tỷ giá

 1. 1. . Chương 4 PHÒNG NGỪA RỦI ROPHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1
 2. 2. . Nguyên nhân phát sinh rủi ro tỷ giá hối đoái Phương pháp phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh hối đoái ể ốKiểm soát trạng thái ngoại hối trong kinh doanh ngoại hối tại NHTM 2
 3. 3. 1. NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH RỦI RO TỶ GIÁ HỐI ĐOÁIGIÁ HỐI ĐOÁI 1. Rủi ro tỷ giá trong hoạt động đầu tư - Phát sinh đối với các công ty đa quốc gia hoặc các nhà đầu tư tài chính quốc tế - Tác động đến đầu tư trực tiếp VD: + Đầu tư vào VN, chi phí tính bằng USD, doanh, p g , thu tính bằng VND + Nếu USD tăng tương đối so với VND chi phíNếu US tă g tươ g đố so vớ VN c p tăng lợi nhuận giảm kết quả kinh doanh 3
 4. 4. 1. NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH RỦI RO TỶ GIÁ HỐI ĐOÁIGIÁ HỐI ĐOÁI 1. Rủi ro tỷ giá trong hoạt động đầu tư Tác động đến đầu tư gián tiếp- Tác động đến đầu tư gián tiếp VD: + Mua cổ phiếu tại VN, tính bằng VND, qui đổi theo tỷ giá tại thời điểm ttheo tỷ giá tại thời điểm t0 + Tại thời điểm t1, bán lại cổ phiếu, USD/VND tă t đối ới iá ổ hiế hà đầ t tổtăng tương đối so với giá cổ phiếu nhà đầu tư tổn thất 4
 5. 5. 1. NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH RỦI RO TỶ GIÁ HỐI ĐOÁIGIÁ HỐI ĐOÁI 2. Rủi ro tỷ giá trong hoạt động xuất nhập khẩuỷ g g ạ ộ g ập 2.1. Rủi ro tỷ giá đối với hợp đồng xuất khẩu Công ty A của VN ký hợp đồng xuất khẩu giá trị- Công ty A của VN ký hợp đồng xuất khẩu, giá trị tính bằng USD, thời hạn thanh toán 6 tháng kể từ ngày ký hợp đồngngày ký hợp đồng - Sự không chắc chắn: Nếu USD/VND tăng lợi nhuận DN tăng- Nếu USD/VND tăng lợi nhuận DN tăng - Nếu USD/VND giảm thiệt hại cho DN 5
 6. 6. 1. NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH RỦI RO TỶ GIÁ HỐI ĐOÁIGIÁ HỐI ĐOÁI 2. Rủi ro tỷ giá trong hoạt động xuất nhập khẩu ố ồ ẩ2.2. Rủi ro tỷ giá đối với hợp đồng nhập khẩu - Công ty B của VN ký hợp đồng nhập khẩu, giá trị ằ ểtính bằng USD, thời hạn thanh toán 6 tháng kể từ ngày ký hợp đồng - Sự không chắc chắn: - Nếu USD/VND giảm lợi nhuận DN tăngg g - Nếu USD/VND tăng thiệt hại cho DN 6
 7. 7. 1. NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH RỦI RO TỶ GIÁ HỐI ĐOÁIGIÁ HỐI ĐOÁI 3. Rủi ro tỷ giá trong hoạt động tín dụng - Xảy ra đối với khách hàng của các ngân hàng thương mại - VD: Công ty C của VN vay vốn tài trợ xuất khẩu, bằng USD, thời hạn thanh toán 6 tháng - Sự không chắc chắn: - Nếu USD/VND tăng khoản phải trả tăngNếu US /VN tă g oả p ả t ả tă g - Nếu USD/VND giảm khoản phải trả giảm. 7
 8. 8. 2. PHƯƠNG PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO Có thể sử dụng một trong các giải pháp: Hợp đồng kỳ hạnHợp đồng kỳ hạn Hợp đồng hoán đổi ồHợp đồng giao sau Hợp đồng quyền chọn Sử dụng kết hợp các giao dịch Sử dụng các giải pháp khác.ụ g g p p 8
 9. 9. 3. KIỂM SOÁT NGOẠI HỐI TRONG KD NGOẠI HỐI TẠI NHTMNGOẠI HỐI TẠI NHTM 1. Đo lường rủi ro tỷ giá đối với NHTM: Có 2 dạng tổn hấthất: a. Tổn thất ròng giao dịch cùng thời hạn: ổ ấ ốTổn thất ròng giao dịch ngoại tệ cùng thời hạn đối với một loại ngoại tệ nào đó được xác định bằng hê h lệ h iá ị iữ ài ả ó à ài ả ộchênh lệch giá trị giữa tài sản có và tài sản nợ, cộng với trạng thái ròng mua bán ngoại tệ đó. NEi = (Ai – Li) + (CLi – CSi) Ai, Li tài sản có và nợ đ/v ngoại tệ i 9 CLi, CSi trạng thái mua và bán đ/v ngoại tệ i
 10. 10. 3. KIỂM SOÁT NGOẠI HỐI TRONG KD NGOẠI HỐI TẠI NHTMNGOẠI HỐI TẠI NHTM Trường hợp NEi > 0: trạng thái dương của ngoại-Trường hợp NEi > 0: trạng thái dương của ngoại tệ (sẽ bị tổn thất nếu ngoại tệ này xuống giá) - Trường hợp NEi < 0: trạng thái âm của ngoại tệ (sẽ bị tổn thất nếu nội tệ này xuống giá) 10
 11. 11. 3. KIỂM SOÁT NGOẠI HỐI TRONG KD NGOẠI HỐI TẠI NHTMTẠI NHTM b. Tổn thất ròng giao dịch gộp: đ/v một ngoại tệ (NTE) được xác định bằng tổn thất ròng từng giao(NTE) được xác định bằng tổn thất ròng từng giao dịch ngoại tệ đó sau khi đã hiệu chỉnh theo thời lượng của từng giao dịch.ợ g g g ị NTEi = ΣRi Ni/D - ΣPj Nj/D R giao dịch phát sinh khoản phải thu ngoại tệ kỳRi giao dịch phát sinh khoản phải thu ngoại tệ kỳ hạn P giao dịch phát sinh khoản phải trả ngoại tệ kỳPj giao dịch phát sinh khoản phải trả ngoại tệ kỳ hạn D thời lượng trung bình các giao dịch 11 D thời lượng trung bình các giao dịch Ni và Nj thời lượng tương ứng các giao dịch i và j.
 12. 12. 3. KIỂM SOÁT NGOẠI HỐI TRONG KD NGOẠI HỐI TẠI NHTMNGOẠI HỐI TẠI NHTM Tr ờng hợp NEi > 0 trạng thái d ơng của ngoại-Trường hợp NEi > 0: trạng thái dương của ngoại tệ (sẽ bị tổn thất nếu ngoại tệ này xuống giá) - Trường hợp NEi < 0: trạng thái âm của ngoại tệg g g (sẽ bị tổn thất nếu nội tệ này xuống giá) 12
 13. 13. 3. KIỂM SOÁT NGOẠI HỐI TRONG KD NGOẠI HỐI TẠI NHTMHỐI TẠI NHTM 2. Quyết định quản lý rủi ro tỷ giá NE và NTE dương hoặc âm, tỷ giá ngoại tệ so với nội tệ thay đổi tổn thất cho NHy Chấp nhận trạng thái mở Hoặc sử dụng các giải pháp phòng ngừaHoặc, sử dụng các giải pháp phòng ngừa. 13
 14. 14. 3. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá đối với tổn thất ròng giao dịch cùng thời hạngiao dịch cùng thời hạn 3.1. Trạng thái ngoại tệ dương: Bán ngoại tệ kì hạn hoặc mua quyền chọn bán có kì hạn 3.2. Trạng thái ngoại tệ âm:3.2. Trạng thái ngoại tệ âm: Mua ngoại tệ có kì hạn hoặc mua quyền chọn mua 14
 15. 15. 3. KIỂM SOÁT NGOẠI HỐI TRONG KD NGOẠI HỐI TẠI NHTMNGOẠI HỐI TẠI NHTM 4 Phòng ngừa rủi ro tỷ giá đối với tổn thất ròng4. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá đối với tổn thất ròng giao dịch gộp 4 1 T hái i ệ d4.1. Trạng thái ngoại tệ dương: Bán ngoại tệ kì hạn hoặc mua quyền chọn báng ạ ệ ạ ặ q y ọ có kì hạn 4 2 Trạng thái ngoại tệ âm:4.2. Trạng thái ngoại tệ âm: Mua ngoại tệ có kì hạn hoặc mua quyền chọn 15 mua

×