Quy hoạch Tổng thể Bảo tồn, Tôn tạo và Phát huy giá trị Khu di tích Thành Cổ Loa Ngo Minh Hung
Kết quả các hạng mục- Quy hoạch Tổng thể Bảo tồn, Tôn tạo và Phát huy giá trị Khu di tích Thành Cổ Loa (1:2000) Ngo Min...
Quy hoạch Tổng thể Bảo tồn, Tôn tạo và Phát huy giá trị Khu di tích Thành Cổ Loa (1:2000) Hạng mục 1. Điều tra xã hội họ...
Quy hoạch Tổng thể Bảo tồn, Tôn tạo và Phát huy giá trị Khu di tích Thành Cổ Loa (1:2000) Hạng mục 2 Nghiên cứu sưu tầm...
Quy hoạch Tổng thể Bảo tồn, Tôn tạo và Phát huy giá trị Khu di tích Thành Cổ Loa (1:2000) Hạng mục 3. Khảo sát tình hình...
Quy hoạch Tổng thể Bảo tồn, Tôn tạo và Phát huy giá trị Khu di tích Thành Cổ Loa (1:2000) Hạng mục 4. Khảo sát đo vẽ hiệ...
Quy hoạch Tổng thể Bảo tồn, Tôn tạo và Phát huy giá trị Khu di tích Thành Cổ Loa (1:2000) Ngo Minh Hung Hạng mục 5. Lập ...
Quy hoạch Tổng thể Bảo tồn, Tôn tạo và Phát huy giá trị Khu di tích Thành Cổ Loa (1:2000) Hạng mục 6. Khai thác sư tầm t...
Quy hoạch Tổng thể Bảo tồn, Tôn tạo và Phát huy giá trị Khu di tích Thành Cổ Loa (1:2000) Hạng mục 7. Đề xuất ý tưởng, ...
Quy hoạch Tổng thể Bảo tồn, Tôn tạo và Phát huy giá trị Khu di tích Thành Cổ Loa (1:2000) Hạng mục 8. Lập Nhiệm vụ Qui h...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Viap 21-sep-2010

1,130 views

Published on

Made by NMH for Co Loa team of VIAP

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Viap 21-sep-2010

 1. 1. Quy hoạch Tổng thể Bảo tồn, Tôn tạo và Phát huy giá trị Khu di tích Thành Cổ Loa Ngo Minh Hung
 2. 2. Kết quả các hạng mục- Quy hoạch Tổng thể Bảo tồn, Tôn tạo và Phát huy giá trị Khu di tích Thành Cổ Loa (1:2000) Ngo Minh Hung 4 1 2 3 Nghiên cứu sưu tầm, tập hợp tài liệu Tình hình phát triển KTXD, vi phạm di tích, QHCT 1/2000 (2002) Khảo sát đo vẽ hiện trạng, chuyên ngành, hồ sơ di tích Lập mô hình phục dựng Thành Cổ Loa Lập mô hình theo QH được duyệt Đồ án QHCTXD điều chỉnh KDT Thành Cổ Loa (1:2000) 9 12 13 5 Lập báo cáo đánh giá từng di tích, định hướng tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị KDT Cổ Loa Khai thác sưu tầm tài liệu KDT Cổ Loa và các tài liệu có liên quan tại các thư viện Pháp 6 Đề xuất Ý tưởng điều chỉnh QHCT, XD KDT Thành Cổ Loa 7 8 Lập Nhiệm vụ QHTTBT KDT Thành Cổ Loa (1:2000) Đề án bảo tồn, phát huy giá trị 10 Qui chế quản lý đầu tư, xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị 11 Điều tra xã hội học 9/2010 10/2010
 3. 3. Quy hoạch Tổng thể Bảo tồn, Tôn tạo và Phát huy giá trị Khu di tích Thành Cổ Loa (1:2000) Hạng mục 1. Điều tra xã hội học Người dân: 2.785 phiếu Cơ quan,tổ chức: 1.199 phiếu Tổng số: 3.984 phiếu Ngo Minh Hung Ngo Minh Hung
 4. 4. Quy hoạch Tổng thể Bảo tồn, Tôn tạo và Phát huy giá trị Khu di tích Thành Cổ Loa (1:2000) Hạng mục 2 Nghiên cứu sưu tầm, tập hợp tài liệu (trong nước) phục vụ hoàn thiện hồ sơ di tích khu vực dự kiến ranh giới qui hoạch Tư liệu cổ… Sách… N/c, KQ Khảo cổ học… Hoàn thành 80% Ngo Minh Hung
 5. 5. Quy hoạch Tổng thể Bảo tồn, Tôn tạo và Phát huy giá trị Khu di tích Thành Cổ Loa (1:2000) Hạng mục 3. Khảo sát tình hình phát triển kinh tế- xã hội, quá trình thay đổi dân cư, tình hình vi phạm di tích theo Luật di sản văn hóa và QHCT (1/2000) đã được UBND Thành phố Hà Nội (duyệt năm 2002), đề xuất phương án giải phòng mặt bằng; cập nhật quá trình đầu tư của Ngành. Quyển 1 : Khung nội dung Quyển 2 : Khảo sát tổng quan Quyển 3 : Khảo sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội Quyển 4 : Khảo sát những điều kiện thuận lợi và khó khăn, nguy cơ, cơ hội và thách thức. Quyển 5 : Cập nhật quá trình đầu tư, các công trình đã, đang và dự kiến thực hiện Quyển 6 : Đánh giá hiệu quả quản lý. Quyển 7 : Báo cáo KQ tổng hợp. Quyển 8 : Hồ sơ cuối cùng Đã hoàn thành 8 Nội dung Ngo Minh Hung
 6. 6. Quy hoạch Tổng thể Bảo tồn, Tôn tạo và Phát huy giá trị Khu di tích Thành Cổ Loa (1:2000) Hạng mục 4. Khảo sát đo vẽ hiện trạng, khảo sát chuyên ngành, hoàn thiện hồ sơ di tích Quy hoạch Tổng thể Bảo tồn, Tôn tạo và Phát huy giá trị Khu di tích Thành Cổ Loa (1:2000) Đo vẽ hiện trạng: 59 di tích Khảo sát chuyên ngành: 70 di tích Hoàn thiện hồ sơ: 59 di tích Ngo Minh Hung
 7. 7. Quy hoạch Tổng thể Bảo tồn, Tôn tạo và Phát huy giá trị Khu di tích Thành Cổ Loa (1:2000) Ngo Minh Hung Hạng mục 5. Lập báo cáo đánh giá giá trị từng di tích, đề xuất định hướng việc tu bổ, tôn tạo và Phát huy giá trị Khu di tích Thành Cổ Loa (1:2000) BÁO CÁO 59 di tích
 8. 8. Quy hoạch Tổng thể Bảo tồn, Tôn tạo và Phát huy giá trị Khu di tích Thành Cổ Loa (1:2000) Hạng mục 6. Khai thác sư tầm tài liệu Khu di tích Thành Cổ Loa và tài liệu có liên quan tại Pháp Hoàn thành 50% Ngo Minh Hung
 9. 9. Quy hoạch Tổng thể Bảo tồn, Tôn tạo và Phát huy giá trị Khu di tích Thành Cổ Loa (1:2000) Hạng mục 7. Đề xuất ý tưởng, điều chỉnh QHCTXD Khu di tích Thành Cổ Loa PA.1 PA.2 Phương án 3 (chọn) TÍCH HỢP HÀI HÒA GIỮA BÀO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN Ngo Minh Hung
 10. 10. Quy hoạch Tổng thể Bảo tồn, Tôn tạo và Phát huy giá trị Khu di tích Thành Cổ Loa (1:2000) Hạng mục 8. Lập Nhiệm vụ Qui hoạch tổng thể Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Thành Cổ Loa. Tỷ lệ 1/2000 (QHCTXD điều chỉnh, Đề án Bảo tồn, Qui chế quản lý đầu tư) Ngo Minh Hung

×