Cấu hình Postgresql căn bản trong 20 phút

6,281 views

Published on

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình, quản trị Postgresql căn bản trong 20 phút

Published in: Technology
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,281
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
610
Actions
Shares
0
Downloads
66
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cấu hình Postgresql căn bản trong 20 phút

 1. 1. Postgresql Trịnh Minh Cường, cuong@techmaster.vn http://techmaster.vn
 2. 2. Nội dung •  Cấu  hình  Postgresql  trên  Mac  OSX   •  Cấu  hình  Postgresql  trên  Ubuntu   •  Các  tập  lệnh  căn  bản   http://techmaster.vn
 3. 3. Cấu hình Postgresql trên Mac OSX http://techmaster.vn
 4. 4. Cài đặt qua Home Brew brew info postgresql brew install postgresql initdb /usr/local/var/postgres -E utf8 brew list brew update   brew upgrade Thư  mục  Brew  cài  postgresql  là   /usr/local/Cellar/postgresql/   •  9.3.1   •  9.3.2   •  kiểm  tra  version   •  cài  đặt   •  Khởi  tạo  db   Lệnh  nâng  cấp  version   Thư  mục  chưa  file  cấu  hình       http://techmaster.vn
 5. 5. Thư mục chứa file cấu hình /usr/local/var/postgres •  postgresql.conf     •  pg_hba.conf    ß  host-­‐based  authentication,   quản  lý  cách  thức  truy  xuất  vào  Postgresql   http://techmaster.vn
 6. 6. Sửa pg_hba.conf để các client trong LAN kết nối vào Postgresql # TYPE DATABASE USER ADDRESS METHOD # "local" is for Unix domain socket connections only local all all trust # IPv4 local connections: host all all 127.0.0.1/32 trust # IPv6 local connections: host all all ::1/128 trust #Bổ xung dòng này cho phép các client trong LAN kết nối host all all samenet md5   http://techmaster.vn
 7. 7. Sửa postgresql.conf Lắng  nghe  kết  nối  từ  bất  kỳ  địa  chỉ  IP  nào   listen_addresses = '*' http://techmaster.vn
 8. 8. Start – Stop Postgresql pg_ctl -D /usr/local/var/postgres -l /usr/ local/var/postgres/server.log start pg_ctl -D /usr/local/var/postgres stop -s -m fast Có  thể  phải  điều  chỉnh  lại  đường  dẫn     /usr/local/var/postgres  cho  phù  hợp   http://techmaster.vn
 9. 9. Tham khảo •  http://techmaster.vn/2013/10/postgresql-­‐tren-­‐ mac     •  http://techmaster.vn/2013/10/start-­‐and-­‐stop-­‐ nginx-­‐php-­‐fpm-­‐postgresql     http://techmaster.vn
 10. 10. Cấu hình Postgresql trên Ubuntu http://techmaster.vn
 11. 11. Cài đặt apt-get update sudo apt-get install postgresql postgresql-contrib h_p://techmaster.vn/2013/09/postgresql-­‐tren-­‐ubuntu/     http://techmaster.vn
 12. 12. Bật – tắt – khởi động lại sudo service postgresql start sudo service postgresql stop sudo service postgresql restart http://techmaster.vn
 13. 13. Các lệnh command line căn bản http://techmaster.vn
 14. 14. psql postgres Nối  vào  cơ  sở  dữ  liệu  postgres  mặc  định   q Thoát   ? Danh  sách  các  lệnh  quản  trị  Postgresql   l Liệt  kê  các  database   List of databases Name | Owner | Encoding | Collate | Ctype | Access privileges -----------+------------+----------+---------+-------+--------------------------audiogara | TechMaster | UTF8 | C | UTF-8 | postgres | TechMaster | UTF8 | C | UTF-8 | template0 | TechMaster | UTF8 | C | UTF-8 | =c/TechMaster + | | | | | TechMaster=CTc/TechMaster template1 | TechMaster | UTF8 | C | UTF-8 | =c/TechMaster + | | | | | TechMaster=CTc/TechMaster   http://techmaster.vn
 15. 15. Tạo cơ sở dữ liệu à tạo bảng createdb demophalcon psql demophalcon create table users(id serial, name varchar(25)); insert into users(name) values('eric'); insert into users(name) values('tom'); select * from users; id | name ----+-----1 | eric 2 | tom (2 rows) http://techmaster.vn
 16. 16. Có 2 loại lệnh •  Psql  command:  lệnh  Postgresql  để  quản  trị   CSDL   •  SQL  command:  lệnh  SQL  là  để  định  nghĩa  thành   phần  trong     http://techmaster.vn
 17. 17. q Thoát   ? Liệt  kê  danh  sách  các  lệnh   l Liệt  kê  các  database  hiện  có   du Liệt  kê  các  user   c postgres Kết  nối  vào  cơ  sở  dữ  liệu  có  tên  là  postgres   conninfo Thông  jn  kết  nối  {database,  user,  socket,  port}   dt Liệt  kê  các  bảng  trong  cơ  sở  dữ  liệu  hiện  thời   dn Liệt  kê  tất  cả  các  schema   dT Liệt  kê  các  kiểu  dữ  liệu  được  định  nghĩa  mới   dv Liệt  kê  các  view   Psql   commands   http://techmaster.vn
 18. 18. Sử dụng pgAdmin III http://techmaster.vn
 19. 19. Kết nối vào CSDL Phải  gõ  đúng  case  của  User  name   Dùng  lệnh  du   http://techmaster.vn
 20. 20. Connect   Refresh   Create  DB   View  DB   info   Delete  DB   Query   Edit  data   in  table   Filter   data   Console   Tool   http://techmaster.vn
 21. 21. Lập  trình  Postgresql,  MySQL  được  đào  tạo  trong  khóa  học   này   h@p://techmaster.vn/web/php-­‐phalcon/     http://techmaster.vn

×