Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
CocoaPods      Trinh Minh Cuong          http://techmaster.vn
CocoaPods là gì ? Tại sao?• Công cụ quản lý các mã nguồn mở viết bằng Objective-C cho iOS và MacOSX• Tại sao dùng CocoaPo...
Trước khi có cocoapods• Dev phải tự quản lý các thư viện 3rd parties• Vào Build Settings cấu hình Search Paths• Vào Build ...
CocoaPods đơn giản hoá việc sử dụng 3rd parties libraries• CocoaPods spec mô tả cách dự án liên kết sử dụng thư viện• Hiệ...
gem là gì?• Là trình quản lý các gói ứng dụng hữu ích được viết bằng Ruby. gem sẽ tải thư viện về từ Internet và cài đặt...
Mô tả                    Lệnh gemCài đặt một thư viện mygem         gem install mygemGỡ bỏ một...
brew là gì?• Homebrew được viết bằng Ruby, cài vào ứng dụng vào thư mục /usr/local• Người dùng không cần phải gõ lệnh sud...
Các lệnh brew : Gõ man brew ở terminalbrew list      Liệt kê danh sách các brew đã cài đặtbrew home mongodb  Mở tr...
Ví dụ dự án sử dụng QuickDialog               http://techmaster.vn
Để sử dụng QuickDialog trong dự án• http://escoz.com/open-source/quickdialog• Phải làm khoảng 15 bước !. Khi chuyển sang ...
Trước khi cài CocoaPods• Cần cài command line tool trong XcodeXcode > Settings > Downloads > Components > Command Line Too...
Cài đặt CocoaPods$ [sudo] gem install cocoapods$ pod setupNếu có báo lỗi RubyGem quá cũYour RubyGems version (1.3.6) is to...
Các bước để nhúng QuickDialogcd project_folder           Mở ra trình soạn thảo text mặc định trong Mac$ edit Pod...
https://github.com/CocoaPods/Specs/blob/master/QuickDialog/0.1/QuickDialog.po                  dspec  ...
Màn hình Terminal khi cài đặt Pod                http://techmaster.vn
Khi cài xong pod ở  Terminal thìmở WorkSpace chứkhông mở Project       http://techmaster.vn
Nơi tập trung các thư viện Pod   Đây là dự án chính                 http://techmaster.vn
Gõ pod help để biết thêm các lệnh PodLệnh     Mô tảpod install  Tải về các thư viện đã được liệt kê trong Podfile, t...
Tìm các CocodPods ở đâyhttps://github.com/CocoaPods/SpecsVào đây để tham khảo xem có thư viện nàocool, hay được cộng đồng ...
Hứng sự kiện cho nút TestQuickDialogSau đó paste đoạn code trang sau vào              http://techmaster.vn
- (IBAction)demoQuickDialog:(id)sender {  QRootElement *root = [[QRootElement alloc] init];  root.title = @"Hello Coco...
Chọn version nào cho một CocoaPods• Xem chi tiết ở đâyhttps://github.com/CocoaPods/CocoaPods/wiki/Dependency-version-workf...
Hướng dẫn hay• http://labs.grupow.com/blog/2012/07/12/co coapods-the-objective-c-library-manager- part-1-slash-2    ...
Thực hành một dự án khủng !!!Đầu tiên dùng AFNetworking sau   đó chuyển qua RestKit              http://tec...
Ứng dụng địa điểm sử dụng Foursquare• Lấy địa điểm người dùng đang đứng, hoặc địa điểm nhập vào• Tìm ra các loại địa điểm...
Đã có một hướng dẫn lập trình RESTKit kết nối Foursquare API trêntrang Raywenderlich.http://www.raywenderlich.com/13097/in...
RestKit Podplatform:iospod RestKit , 0.20.0pre6’Lỗi [!] RestKit (0.20.0pre6) is not compatible with iOS4.3.        ...
Correct Pod fileplatform:ios, 5.0’ //iOS 5.0 trở lênpod RestKit’ //lấy bản mới nhất                    ...
Học cách dùng RESTKithttp://www.slideshare.net/peterfriese/restkit-from-zero-to-hero (đã cũ)http://restkit.tumblr.com/ (bl...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hướng dẫn sử dụng CocoaPods trong dự án iOS hoặc MacOSX

10,452 views

Published on

Hướng dẫn sử dụng CocoaPods trong dự án iOS hoặc MacOSX

Published in: Technology

Hướng dẫn sử dụng CocoaPods trong dự án iOS hoặc MacOSX

 1. 1. CocoaPods Trinh Minh Cuong http://techmaster.vn
 2. 2. CocoaPods là gì ? Tại sao?• Công cụ quản lý các mã nguồn mở viết bằng Objective-C cho iOS và MacOSX• Tại sao dùng CocoaPods? – Đơn giản hơn – Dễ quản lý hơn – Ít bước hơn http://techmaster.vn
 3. 3. Trước khi có cocoapods• Dev phải tự quản lý các thư viện 3rd parties• Vào Build Settings cấu hình Search Paths• Vào Build Phrase để thêm static libraries… http://techmaster.vn
 4. 4. CocoaPods đơn giản hoá việc sử dụng 3rd parties libraries• CocoaPods spec mô tả cách dự án liên kết sử dụng thư viện• Hiện có hơn 977 pod spec được làm sẵn.• Lập trình viên có thể bổ xung thêm để chia sẻ cho cộng đồng• Tuy nhiên để dùng CocoaPods chúng lại phải cài RubyGem trước đã. http://techmaster.vn
 5. 5. gem là gì?• Là trình quản lý các gói ứng dụng hữu ích được viết bằng Ruby. gem sẽ tải thư viện về từ Internet và cài đặt.• http://en.wikipedia.org/wiki/RubyGems• http://docs.rubygems.org/ http://techmaster.vn
 6. 6. Mô tả Lệnh gemCài đặt một thư viện mygem gem install mygemGỡ bỏ một thư viện mygem gem uninstall mygemLiệt kê danh sách các gem cài trên local gem list --localLiệt kê danh sách các gem có trên server gem list --remoteTạo gem rdoc --allTải nhưng không cài đặt gem fetch mygemTìm một gem có trên là STRING trên server gem search STRING –remoteĐóng gói một mygem gem build mygem.gemspec http://techmaster.vn
 7. 7. brew là gì?• Homebrew được viết bằng Ruby, cài vào ứng dụng vào thư mục /usr/local• Người dùng không cần phải gõ lệnh sudo mà chỉ cần gõ$brew install appledoc• http://mxcl.github.com/homebrew/ http://techmaster.vn
 8. 8. Các lệnh brew : Gõ man brew ở terminalbrew list Liệt kê danh sách các brew đã cài đặtbrew home mongodb Mở trang chủ một brew có tên là mongodbbrew info mongodb Xem thông tin về một brew có tên là mongodbbrew search Liệt kê tất cả brew đang cóbrew search STRING Tìm brew có tên STRING http://techmaster.vn
 9. 9. Ví dụ dự án sử dụng QuickDialog http://techmaster.vn
 10. 10. Để sử dụng QuickDialog trong dự án• http://escoz.com/open-source/quickdialog• Phải làm khoảng 15 bước !. Khi chuyển sang thư mục khác biên dịch lại bị lỗi. Đến là khổ ! http://techmaster.vn
 11. 11. Trước khi cài CocoaPods• Cần cài command line tool trong XcodeXcode > Settings > Downloads > Components > Command Line Tools• Nâng cấp Ruby Gem, bằng gõ vào trong Terminalgem update --system http://techmaster.vn
 12. 12. Cài đặt CocoaPods$ [sudo] gem install cocoapods$ pod setupNếu có báo lỗi RubyGem quá cũYour RubyGems version (1.3.6) is too old, please update with: `gem update --system`Thì gõ lệnh gem update --system http://techmaster.vn
 13. 13. Các bước để nhúng QuickDialogcd project_folder Mở ra trình soạn thảo text mặc định trong Mac$ edit Podfileplatform :ios Nhớ có space ở đâypod QuickDialog, ~> 0.6’$sudo pod install http://techmaster.vn
 14. 14. https://github.com/CocoaPods/Specs/blob/master/QuickDialog/0.1/QuickDialog.po dspec http://techmaster.vn
 15. 15. Màn hình Terminal khi cài đặt Pod http://techmaster.vn
 16. 16. Khi cài xong pod ở Terminal thìmở WorkSpace chứkhông mở Project http://techmaster.vn
 17. 17. Nơi tập trung các thư viện Pod Đây là dự án chính http://techmaster.vn
 18. 18. Gõ pod help để biết thêm các lệnh PodLệnh Mô tảpod install Tải về các thư viện đã được liệt kê trong Podfile, tạo WorkSpace bao lấy dự án Pod và dự án hiện thờipod list Liệt kê các đóng gói dạng Podpod push Đẩy một định nghĩa mới PodSpec vào local repository sau đó là remotepod repo Tập các lệnh xử lý repositorypod search Tìm kiếm một thư viện Podpod setuppod spec Tạo định nghĩa đóng gói dạng Podpod update Cập nhật lại các gói Pod nếu trên server có bản mới hơn !!! http://techmaster.vn
 19. 19. Tìm các CocodPods ở đâyhttps://github.com/CocoaPods/SpecsVào đây để tham khảo xem có thư viện nàocool, hay được cộng đồng dùng http://techmaster.vn
 20. 20. Hứng sự kiện cho nút TestQuickDialogSau đó paste đoạn code trang sau vào http://techmaster.vn
 21. 21. - (IBAction)demoQuickDialog:(id)sender { QRootElement *root = [[QRootElement alloc] init]; root.title = @"Hello CocoaPods"; root.grouped = YES; QSection *section = [[QSection alloc] init]; QLabelElement *label = [[QLabelElement alloc] initWithTitle:@"Hello"Value:@"world!"]; [root addSection:section]; [section addElement:label]; UINavigationController *navigation = [QuickDialogControllercontrollerWithNavigationForRoot:root]; [self presentViewController:navigation animated:YES completion:nil];} http://techmaster.vn
 22. 22. Chọn version nào cho một CocoaPods• Xem chi tiết ở đâyhttps://github.com/CocoaPods/CocoaPods/wiki/Dependency-version-workflow• Thông thường cứ để trống có nghĩa lấy thư viện mới nhất !pod ’APodLib’ http://techmaster.vn
 23. 23. Hướng dẫn hay• http://labs.grupow.com/blog/2012/07/12/co coapods-the-objective-c-library-manager- part-1-slash-2 http://techmaster.vn
 24. 24. Thực hành một dự án khủng !!!Đầu tiên dùng AFNetworking sau đó chuyển qua RestKit http://techmaster.vn
 25. 25. Ứng dụng địa điểm sử dụng Foursquare• Lấy địa điểm người dùng đang đứng, hoặc địa điểm nhập vào• Tìm ra các loại địa điểm gần đó: ATM, bar, restaurant…• Tham khảo https://developer.foursquare.com/• Sử dụng AFNetworking cho dễ trước, sau đó dùng RestKit http://techmaster.vn
 26. 26. Đã có một hướng dẫn lập trình RESTKit kết nối Foursquare API trêntrang Raywenderlich.http://www.raywenderlich.com/13097/intro-to-restkit-tutorialNhưng từ đó đến nay API của RESTKit đã thay đổi rất nhiều. Tutor chobản mới thì chưa có?Làm thế nào bây giờ? http://techmaster.vn
 27. 27. RestKit Podplatform:iospod RestKit , 0.20.0pre6’Lỗi [!] RestKit (0.20.0pre6) is not compatible with iOS4.3. http://techmaster.vn
 28. 28. Correct Pod fileplatform:ios, 5.0’ //iOS 5.0 trở lênpod RestKit’ //lấy bản mới nhất http://techmaster.vn
 29. 29. Học cách dùng RESTKithttp://www.slideshare.net/peterfriese/restkit-from-zero-to-hero (đã cũ)http://restkit.tumblr.com/ (blog)https://github.com/RestKit/RestKit/wiki/Object-Mapping (tài liệu ánh xạ từ REST vào đốitượng) http://techmaster.vn

×