Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Chia sẻ kinh nghiệm
Xây dựng phát triển hạ tầng CNTT
tại Thành phố Đà Nẵng
Đà Nẵng, tháng 9 năm 2013.
Y BAN NHÂN DÂN THÀNH...
NỘI DUNG TRÌNH BÀY
I. Giới thiệu tổng quanI. Giới thiệu tổng quan
III. Trung tâm dữ liệu thành phốIII. Trung tâm dữ liệu t...
I. GIỚI THIỆU TỔNG QUANI. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
I. Giới thiệu tổng quan
 Trung tâm thông tin qu c gia và qu c t .ố ố ế
 T l s d ng Internet:ỷ ệ ử ụ
 Các t ch c: 98%;ổ ...
I. Giới thiệu tổng quan
Hạ tầng CNTT
Đinh hướng
Data center
GISGIS
Mạng MANMạng MAN
Wifi côngWifi công
cộngcộng
• Chính qu...
II. MẠNG ĐÔ THỊ KẾT NỐIII. MẠNG ĐÔ THỊ KẾT NỐI
CÁC ĐƠN VỊCÁC ĐƠN VỊ
 KẾT NỐI CÁC SỞ BAN
NGÀNH QUẬN HUYỆN CỦA
TP. ĐÀ NẴNG
II. Mạng đô thị
Hạ tầng mạng đô thị
 CỔNG KẾT NỐI INTERNET
TỐC ĐỘ CAO
Hệ thống bảo mật
Internet Vào/Ra
Hệ thống mạng riêng ảo VPN
II. Mạng đô thị
Hạ tầng mạn...
 KẾT NỐI VỚI TRUNG TÂM DỮ
LIỆU
II. Mạng đô thị
Hạ tầng mạng đô thị
 ỨNG DỤNG THOẠI IP VÀ HỘI
NGHỊ TRUYỀN HÌNH
II. Mạng đô thị
Hạ tầng mạng đô thị
II. Mạng đô thị
Khả năng mở rộng
III. TRUNG TÂM DỮ LIỆUIII. TRUNG TÂM DỮ LIỆU
1. GIỚI THIỆU CHUNG1. GIỚI THIỆU CHUNG
 Dự án DNG8b-DC không chỉ là hạ tầng DC như các dự án DC thôngDự án DNG8b-DC không chỉ là hạ tầng DC như các dự án DC thô...
UPS RoomUPS Room
NOC RoomNOC Room
MAN RoomMAN Room
Server
Room
Server
Room
CRAC
Room
CRAC
Room
Server
Room
Server
Room
Ent...
III. Trung tâm dữ liệu
Giới thiệu chung
III. TRUNG TÂM DỮ LIỆUIII. TRUNG TÂM DỮ LIỆU
2. HẠ TẦNG TRUNG TÂM2. HẠ TẦNG TRUNG TÂM
DỮ LIỆUDỮ LIỆU
HẠ TẦNG TRUNG TÂM DỮ
LIỆU
Hệ thống điện
- Sử dụng nguồn điện riêng và ưu tiên riêng
cho DC, dự phòng trạm biến áp, dự phòn...
KIẾN TRÚC HỆ THỐNG CNTT
Kiến trúc DC 3.0
IP-NGN BackboneIP-NGN Backbone
PeeringPeering
Core/AggregationCore/Aggregation
Ac...
Tiến đến một thành phố thông
minh
19
Giao thông
Đ t đaiấ
An ninh
Đi n n cệ ướ
Giáo d cụ Y tế
Hành chính
XIN CẢM ƠN!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển hạ tầng CNTT Đà Nẵng - Mạng đô thị (MAN) và Trung tâm dữ liệu (DC)

1,113 views

Published on

Published in: Technology
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và THẠC SỸ (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE POWERPOINT:10.000VNĐ/1SLIDE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển hạ tầng CNTT Đà Nẵng - Mạng đô thị (MAN) và Trung tâm dữ liệu (DC)

 1. 1. Chia sẻ kinh nghiệm Xây dựng phát triển hạ tầng CNTT tại Thành phố Đà Nẵng Đà Nẵng, tháng 9 năm 2013. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH ĐÀ N NGỦ Ố ẴY BAN NHÂN DÂN THÀNH PH ĐÀ N NGỦ Ố Ẵ S THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNGỞ ỀS THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNGỞ Ề TRUNG TÂM PHÁT TRI N H T NG CNTTỂ Ạ ẦTRUNG TÂM PHÁT TRI N H T NG CNTTỂ Ạ Ầ Người trình bày: Lê Minh Chí Trung tâm Phát triển Hạ tầng CNTT
 2. 2. NỘI DUNG TRÌNH BÀY I. Giới thiệu tổng quanI. Giới thiệu tổng quan III. Trung tâm dữ liệu thành phốIII. Trung tâm dữ liệu thành phố II. Mạng đô thị kết nối các đơn vịII. Mạng đô thị kết nối các đơn vị
 3. 3. I. GIỚI THIỆU TỔNG QUANI. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
 4. 4. I. Giới thiệu tổng quan  Trung tâm thông tin qu c gia và qu c t .ố ố ế  T l s d ng Internet:ỷ ệ ử ụ  Các t ch c: 98%;ổ ứ  C quan nhà n c: 100%;ơ ướ  C ng đ ng: 15,3 thuê bao/100 dân.ộ ồ  T l s d ng máy tính:ỷ ệ ử ụ  Các t ch c: 13 máy/đ n v ;ổ ứ ơ ị  C quan nhà n c: 1 máy/nhân viên;ơ ướ  C ng đ ng: 0,5 máy/nhà.ộ ồ  C s h t ng CNTT ph c v xây d ngơ ở ạ ầ ụ ụ ự Chính ph đi n tủ ệ ử  M ng đô th di n r ng;ạ ị ệ ộ  Trung tâm d li u;ữ ệ  H th ng k t n i không dây;ệ ố ế ố  Trung tâm Giao d ch CNTT;ị  Trung tâm Nghiên c u và ng d ng.ứ Ứ ụ
 5. 5. I. Giới thiệu tổng quan Hạ tầng CNTT Đinh hướng Data center GISGIS Mạng MANMạng MAN Wifi côngWifi công cộngcộng • Chính quyền điện tửChính quyền điện tử • Thành phố thông minhThành phố thông minh • Chính quyền kết nốiChính quyền kết nối TT Dữ liệuTT Dữ liệu Ứng dụngỨng dụng CSDL nềnCSDL nền Thiết bị tạiThiết bị tại cơ sởcơ sở MISMIS
 6. 6. II. MẠNG ĐÔ THỊ KẾT NỐIII. MẠNG ĐÔ THỊ KẾT NỐI CÁC ĐƠN VỊCÁC ĐƠN VỊ
 7. 7.  KẾT NỐI CÁC SỞ BAN NGÀNH QUẬN HUYỆN CỦA TP. ĐÀ NẴNG II. Mạng đô thị Hạ tầng mạng đô thị
 8. 8.  CỔNG KẾT NỐI INTERNET TỐC ĐỘ CAO Hệ thống bảo mật Internet Vào/Ra Hệ thống mạng riêng ảo VPN II. Mạng đô thị Hạ tầng mạng đô thị
 9. 9.  KẾT NỐI VỚI TRUNG TÂM DỮ LIỆU II. Mạng đô thị Hạ tầng mạng đô thị
 10. 10.  ỨNG DỤNG THOẠI IP VÀ HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH II. Mạng đô thị Hạ tầng mạng đô thị
 11. 11. II. Mạng đô thị Khả năng mở rộng
 12. 12. III. TRUNG TÂM DỮ LIỆUIII. TRUNG TÂM DỮ LIỆU 1. GIỚI THIỆU CHUNG1. GIỚI THIỆU CHUNG
 13. 13.  Dự án DNG8b-DC không chỉ là hạ tầng DC như các dự án DC thôngDự án DNG8b-DC không chỉ là hạ tầng DC như các dự án DC thông thường khác mà là dự án tổng thể các giải pháp để tạo ra cấu trúcthường khác mà là dự án tổng thể các giải pháp để tạo ra cấu trúc Cloud Data Center – một thành phần trong giai đoạn phát triển E-Cloud Data Center – một thành phần trong giai đoạn phát triển E- Government tại TP. Đà Nẵng.Government tại TP. Đà Nẵng.  Đây là Bộ não của toàn bộ hệ thống CNTT cho hạ tầng Chính QuyềnĐây là Bộ não của toàn bộ hệ thống CNTT cho hạ tầng Chính Quyền Điện Tử đang được xây dựng tại Đà NẵngĐiện Tử đang được xây dựng tại Đà Nẵng  Nền tảng để triển khai các ứng dụng của Chính Quyền Điện Tử trênNền tảng để triển khai các ứng dụng của Chính Quyền Điện Tử trên nền điện toán đám mâynền điện toán đám mây  DC được thiết kế đủ sức mạnh để trở thành trung tâm tính toán, lưuDC được thiết kế đủ sức mạnh để trở thành trung tâm tính toán, lưu trữ cung cấp toàn bộ hạ tầng phần cứng cho các cơ quan tại Thànhtrữ cung cấp toàn bộ hạ tầng phần cứng cho các cơ quan tại Thành Phố Đà NẵngPhố Đà Nẵng  Đủ sức mạnh để cung cấp dịch vụ hạ tầng trên nền Cloud ComputingĐủ sức mạnh để cung cấp dịch vụ hạ tầng trên nền Cloud Computing cho các cơ quan chính phủ bên ngoài TP. Đà Nẵngcho các cơ quan chính phủ bên ngoài TP. Đà Nẵng  Đủ khả năng cung cấp dịch vụ hạ tầng cho các doanh nghiệp khi điềuĐủ khả năng cung cấp dịch vụ hạ tầng cho các doanh nghiệp khi điều kiện cho phép (public cloud).kiện cho phép (public cloud). III. Trung tâm dữ liệu Giới thiệu chung
 14. 14. UPS RoomUPS Room NOC RoomNOC Room MAN RoomMAN Room Server Room Server Room CRAC Room CRAC Room Server Room Server Room Entrance Room Entrance Room Staging Room Staging Room III. Trung tâm dữ liệu Giới thiệu chung
 15. 15. III. Trung tâm dữ liệu Giới thiệu chung
 16. 16. III. TRUNG TÂM DỮ LIỆUIII. TRUNG TÂM DỮ LIỆU 2. HẠ TẦNG TRUNG TÂM2. HẠ TẦNG TRUNG TÂM DỮ LIỆUDỮ LIỆU
 17. 17. HẠ TẦNG TRUNG TÂM DỮ LIỆU Hệ thống điện - Sử dụng nguồn điện riêng và ưu tiên riêng cho DC, dự phòng trạm biến áp, dự phòng máy nổ và có hệ thống UPS lưu trữ riêng cho DC (N +1 ) - Hệ thống UPS được cung cấp bởi Emerson Network Power (1+1) - Hệ thống máy phát được cung cấp bởi Cummin - Hệ thống trạm biến áp cung cấp bởi ABB Hệ thống tủ RACK - Sử dụng hệ thống tủ RACK chuyên dụng của Emerson cho phép lên tới 40 SERVER RACK và 9 OPEN RACK - Toàn bộ PDU trên tủ RACK đều được giám sát về nguồn điện cung cấp Hệ thống Cáp - Được cấu trúc rõ ràng giữa cáp trục backbone và cáp truy cập access - Sử dụng giải pháp cable của Nexan Hệ thống bảo mật - Sử dụng giải pháp CCTV của Pelco nhằm giám sát toàn bộ việc truy cập, bộ lưu trữ được phân theo chính sách riêng - Sử dụng giải pháp Access Control của Honeywell cho phép sử dụng thẻ từ, vân tay nhằm kiểm soát việc vào/ra DC. Hệ thống CRAC - Sử dụng hệ thống điều hòa chính xác của Emerson Network Power, thổi khí lạnh từ sàn, hút khí nóng lên trần giúp luôn đảm bảo nhiệt độ trong phòng DC ổn định Hệ thống giám sát môi trường - Liên tục kiểm soát độ ẩm và phát hiện sự rò rỉ của nước nhằm tránh gây ra các sự cố downtime cho hệ thống - Toàn bộ hệ thống được kiểm soát tập trung thông qua hệ thống Site Scan và có cảnh bảo tới người quản trị. Hệ thống PCCC - Sử dụng hệ thống nhận biết và phát hiện khói sớm nhờ các đầu cảm biến được lắp đặt tại từng phòng chức năng. - Sử dụng hệ thống chữa cháy được kích hoạt theo địa chỉ nhằm tránh gây thiệt hại tới các phòng chức năng khác Hệ thống quản trị DC - Sử dụng hệ thống quản trị trung tâm giám sát toàn bộ các hoạt động của trạng thái của trung tâm dữ liệu: điện, độ ẩm, nhiệt độ …. - Cho phép quản trị từ xa, và có khả năng cảnh báo thông qua các hệ thống sms, phone .. - Có khả năng kết nối với các hệ thống khác - Quản trị hệ thống trên nền 2D, 3D …
 18. 18. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG CNTT Kiến trúc DC 3.0 IP-NGN BackboneIP-NGN Backbone PeeringPeering Core/AggregationCore/Aggregation AccessAccess ComputeCompute SAN & StorageSAN & Storage Hypervisor/VSwitchHypervisor/VSwitch Virtual MachineVirtual Machine Application SoftwareApplication Software Virtualization Hypervisors Pooled Storage Computing Client and Tenant Management Service Catalog Management Self-Service Customer Portal Service-Level Management Cloud Front Office Network Fabric Financial Management Showback Chargeback Internal Billing Accounting System Integration Incident Management Incident Management Problem Management Help Desk Resource Management Element Resource Managers Operations Management Metering Performance Monitoring and Management Availability Management Fault Management Configuration Management Capacity Management Change Management Configuration Management Inventory Management Plug-in Adapters HTML Encapsulation Custom Plug-in SDK Integration Management Command-Line Interface Orchestration and Automation Workflow Integration Task AutomationService Provisioning Business Processes IaaS PaaS SaaS GatewayVPN Security Management Policy ManagementSecurity Isolation Trung tâm dữ liệu Đà Nẵng sẽ là trung tâm điện toán an toàn, tin cậy cho việc phát triển và triển khai các E-Application cho các Sở, Ban, Ngành của TP. Đà Nẵng giúp cho các cơ quan này có thể nhanh chóng tiếp cận và xử lý cùng các bên liên quan. Hạ tầng được thiết kế linh hoạt cho phép các ứng dụng E-Application có thể truy cập qua Intranet (Với các quan chính phủ) và thông qua Internet với người dân Bên cạnh đó, trung tâm dữ liệu cũng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc triển khai hạ tầng, dịch vụ, ứng dụng như: Kho dữ liệu tập trung, Lưu trữ an toàn, triển khai dịch vụ trực tuyến, cổng thông tin điện tử cho người dân, Disaster Recovery… Trung tâm dữ liệu trở thành một thành phần quan trọng trong hệ thống E-Government trong việc chuyển tải thông tin tới người dân nhanh hơn, an toàn hơn, tiết kiệm hơn.. Và giảm thiểu chi phí quản lý và điều hành cho các đơn vị Là điểm trung gian giữa khối doanh nghiệp và chính phủ, cho phép các doanh nghiệp/tổ chức lưu trữ và triển khai các ứng dụng trên một hạ tầng chung nhằm đơn giản việc quản trị và tối ưu hóa được tài nguyên sử dụng Với việc triển khai hạ tầng ảo hóa (sẵn sàng cho phát triển Cloud) an toàn, tin cậy sẽ giúp cho việc tối ưu hóa được tài nguyên và giảm chi phí tối đa.
 19. 19. Tiến đến một thành phố thông minh 19 Giao thông Đ t đaiấ An ninh Đi n n cệ ướ Giáo d cụ Y tế Hành chính
 20. 20. XIN CẢM ƠN!

×