Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2

273 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2

 1. 1. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 2.DERS KİŞİ DAVRANIŞININ TEMELLERİ
 2. 2. Prentice Hall, 2001 Chapter 1 2 BağımlıBağımlı DeğişkenlerDeğişkenler ÜretkenlikÜretkenlikÜretkenlikÜretkenlik Devam DurumuDevam DurumuDevam DurumuDevam Durumu İş tatminiİş tatminiİş tatminiİş tatmini Örgütsel vatandaşlıkÖrgütsel vatandaşlıkÖrgütsel vatandaşlıkÖrgütsel vatandaşlık İş gücü devir oranıİş gücü devir oranıİş gücü devir oranıİş gücü devir oranı
 3. 3. Prentice Hall, 2001 Chapter 1 3 Bağımsız DeğişkenlerBağımsız Değişkenler Birey Grup Organization •Biyografik özellikler •Kişilik •Değerler ve tutumlar •Yetenek •Algı •Motivasyon •Öğrenme •Karar verme •İletişim •Diğer gruplar •Çatışma •Güç ve politika •Grup yapısı •İş ekipleri •Liderlik •Karar verme •Kültür •Yapı •Tasarım •Teknoloji •İş süreçleri •Seçme süreçleri •Eğitim programları •Perf. Değerlendirme
 4. 4. BİYOGRAFİK ÖZELLİKLER  Çalışanların üretkenliği, işe devamı, işgücü devir oranı ve tatminini etkileyen değişkenleri incelemeye kişinin biyografik özelliklerinden başlamak daha doğru olur.  Kişinin yaşı, cinsiyeti, medeni durumu ve örgüt içerisinde çalışma süresi gibi faktörler bizim kişiler ile ilgili en kolay ulaşabileceğimiz bilgilerdir.
 5. 5. Yaş  Yaş ile iş performansı arasında nasıl bir ilişki vardır?  Yaygın olan bir inanışa göre yaş ilerledikçe iş performansı düşmektedir (Acaba bu göreceli olabilir mi?)  Yaşı ileri insan çalıştırmanın pozitif ve negatif getirileri nelerdir?
 6. 6. Yaş  Tecrübe, güçlü yargı yeteneği, iş etiği ve kaliteye katkı.  Esnek yapılanmaya uyum sağlayamama ve teknolojik yeniliklere gösterilen direnç.  Yaş ilerledikçe işe devam oranı düşer.  İşi bırakmada gençler kadar cesur olamazlar.
 7. 7. Cinsiyet  Normal olarak erkek ve kadın arasında problem çözme yeteneği, analitik beceriler, rekabet gücü, sosyallik veya öğrenme yeteneği arasında belirgin bir fark yoktur.  Fakat çalışan bir kadının sosyal rolleri erkekten daha fazladır.  Bulgulara göre: 1. İş gücü devir oranı açısından fark yoktur. 2. Kadınların işe devam oranı erkeklerden daha düşüktür
 8. 8. Medeni Durum  Bulgulara göre:  Evli olan çalışanların olmayanlara göre işe devam oranı daha fazla, iş gücü devir oranı daha az olmakta ve işlerinden daha fazla tatmin olmaktadırlar.  Evlilik ile artan sorumluluklar sabit veya sağlam bir işin değerini daha fazla artırmaktadır.
 9. 9. Bize Öğretildiği Gibi Hepimiz Eşit Yaratılmadık!!
 10. 10. YETENEK  Gördüğünüz eğitim veya örgütsel motivasyon olmadan insanların genellemelerin dışında kalan kendilerine has özellikleri vardır.  Meryl Streep gibi rol yapabilirsiniz, Micheal Johnson gibi hızlı koşabilirsiniz, Stephen King gibi korku romanları yazabilirsiniz veya Whitney Houston gibi şarkı söyleyebilirsiniz.
 11. 11. Entellektüel Yetenekler  Zihinsel faaliyetleri gerçekleştirmek için yeterlilik (ölçümü mümkün mü??).  IQ testleri, GMAT, GRE, TOEFL,....vs.  Bilişsel zeka, sosyal zeka, duygusal zeka ve kültürel zeka.  İşler değişik entellektüel yetenekleri talep ederler.  Halkla ilişkiler-Girişkenlik ve Konuşkanlık, Muhasebe-Düzen ve Rasyonellik, Akademisyenlik- Esneklik ve Yaratıcılık.
 12. 12. Entellektüel Yetenekler  Sayısal yetenekler-doğru ve hızlı aritmatik yeteneği.  Sözel yetenek - okuduğunu, duyduğunu anlama, kelimelerin ilişkisi kurma.  Algılama hızı - farklılıkları ve benzerlikleri tanımlayabilmek.  Tümdengelimsel akıl - problemin mantıksal çözümü.  Tümevarımsal akıl - alternatifleri mantık çerçevesinde değerlendirmek.  Akılda canlandırma yeteneği - bir nesneyi farklı bir konumdaki durumunu düşünme.  Hafıza - geçmiş deneyimleri anımsayabilme.
 13. 13. Fiziksel Yetenekler  Entellektüel yetenekler karmaşık işlerde önemli iken, fiziksel yetenekler az bilgi gerektiren ve rutin olan işlerde önemlidir.  İşin niteliği fiziksel yeteneğe olan ihtiyacı belirler.  Üst düzey yöneticilerin fiziksel yetenekleri önemli mi??
 14. 14. Temel Fiziksel Yetenekler 1. Kas tekrarı gücü 2. Karın kası gücü 3. Statik güç (nesnelere güç uygulama) 4. Patlayıcı güç 5. Karın ve arka kasların esnekliği 6. Esnek hareket 7. Vücut koordinasyonu 8. Denge 9. Dayanıklılık
 15. 15. İş-Yetenek Uyumu  Bir kişinin tanımlanmış bir işe uyum gösterme süresinin kısalığı bu yetenek için belirleyicidir.  İnsanlar işle uyumlanmak için kişisel yeteneklerini geride bırakmak zorunda kalırlar mı??  Uyum oranı düşük olur ise örgüt performansı düşer.
 16. 16. Öğrenme
 17. 17. Klasik Koşullanma  Pavlov ve köpeği  Sürekli zil çaldıktan sonra yemek vermek.  Yemek vermeden zil çalınca köpeğin salya akıtmasına neden olur.  Klasik şartlanma örnekleri neler??
 18. 18. Edim Koşullanma  Davranış, sonuçlarının bir fonksiyonudur.  Sonucunda ödül varsa yap, ceza varsa yapma.  Yapılması istenen davranış desteklenir.  İstenmeyen davranışlar desteklenmez.  Skinner, memnun edici sonuçları olan davranışların sıklıkla tekrar edildiğini bulmuştur.
 19. 19. Sosyal Öğrenme  Diğerleri ile etkileşim içerisinde bulunularak arzu edilen veya edilmeyen davranışlar ve rol gereklilikleri öğrenilir.  Görme-anımsama-yapma-tekrarlama
 20. 20. Çalışanların Davranışlarını Şekillendirme  Olumlu destekleme  Olumsuz destekleme  Cezalandırma  Davranışı ortadan kaldırma
 21. 21. Çalışanların Davranışlarını Şekillendirme  İyi ödeme - kötü ödeme  Çalışanların disiplini  Eğitim programları düzenleme  Kendi kendini yönetim

×