Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Spot stress hos_10_til_18-årige_mindstudy

353 views

Published on

Slides fra foredrag for Slagelse kommunes dagtilbud. Hvordan professionelle og forældre kan spotte, forstå og vejlede om stress til børn og unge mellem 10-18 år.
Foredraget af lavet af stressrådgiver Thomas Pape fra mindstudy.dk

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Spot stress hos_10_til_18-årige_mindstudy

 1. 1. Forstå stress Samtal om stress Forbyg stress Et foredrag om børn og unges stressniveau
 2. 2. Thomas  Pape   Stressrådgiver og psykosomatisk fysioterapeut mindstudy.dk Kontakt: thomas@mindstudy.dk Arbejder med: …Stress & depression …Eksamensangst …Motivation …Målsætninger        
 3. 3. Aftenens program -  Forstå stress -  Spot stress og mistrivsel -  Værktøjer til at samtale om stress -  Stresshåndtering og robusthed -  Q & A
 4. 4. Min mission Alle elever og studerende skal have redskaber til at blive den bedste version af sig selv
 5. 5. Bevidsthed Ejerskab Handlekraft
 6. 6. Tendenser som vi ser på klinikken? 95 % af klinterne på klinikken er kvinder Stress og depression er stadig tabuiseret Over 3 år har vi set en øgning af stress, depression, angst, spiseforstyrrelser og OCD 28 % af kvindelige studerende oplever ofte stress ifm. studiet. 59 % oplyser ”af og til” Der mangler redskaber og metoder til at reducere mistrivsel til studerende 11-42 % af studerende dropper ud af studierne
 7. 7. 11-15-åriges medicinforbrug er fordoblet fra 1988-2006 Især piger i udskolingen (55 %) siger de medium stressede. 10 % angiver at de oplever et højt stressniveau Hos de 11-15-åriger er det kun 20-33 % der angiver at have et godt helbred. 67-80 % angiver at de har det mindre godt eller skidt.
 8. 8. Forstå stress
 9. 9. Hvad er nutidens unge? Privilegerende Pressede
 10. 10. Alle taler om stress Hvad er det ?
 11. 11. Definition på stress Når summen af belastninger overstiger vores ressourcer
 12. 12. Synes du det her er stressende?
 13. 13. Er der balance i dine nerver Kaffe   Kamille   Hvor meget ”kaffe” og ”kamille”, er der i dit liv?
 14. 14. Kend symptomerne på stress Fysisk Psykisk Adfærdsmæssigt Hovedpine   Hjertebanken   Forhøjet  blodtryk   Rysten  på  hænderne   Svimmelhed   Tics     Mavesmerter   Hyppigt  vandladning   Diarré   Smerter/spændinger   Nedsat  potens  og  libido   Hyppige  infekDoner   Forværring  af  kronisk   sygdom   Tinnitus   Ulyst   Træthed   Indre  uro   Hukommelsestab   KoncentraDonsbesvær   Rastløshed   Irritabilitet   Angst   Nedsat  humorisDsk  sans   Følelse  af  udmaJelse   Depression   Søvnløshed   Lav  selvfølelse   HypervenDlaDon   Følelseskulde   IndesluJethed   Aggressivitet   Øget  præstaDonsangst   Ubeslutsomhed   Øget  brug  af  sDmulanser   AppeDtløshed   Sygefravær Kender  du  dine  egne    top   3  stresssymptomer  ?  
 15. 15. SÆRLIGT SENSITIVE BØRN sanser mange flere stimuli end andre børn Fysisk sensitiv: -  Hader tøj der kradser -  Er meget sukkerfølsom (svimmel eller opkørt) -  Lav smertetærskel Socialt sensitiv -  Super empatisk og forstående -  Svært ved at mærke egne grænser -  Fornemmer stemninger i rummet -  Har det svært med konkurrence, vil helst ikke vinde. Følelsesmæssigt sensitiv -  Alle forhold betyder så meget -  Bliver overvældet af følelser -  Tåler nyheder om død og ulykke dårligt
 16. 16. INTROVERT – sær eller et personlighedstræk -  Kan lide aktiviteter alene -  Tænker og analyserer tingene før man taler -  Kunstnere og skabere er ofte introverte -  Mange mennesker er hård arbejde for en introvert -  Kan lide små grupper og lader gerne op alene
 17. 17. De unge piger -  Kan ”æde” sig selv -  Vender nederlag indad -  Kapper forbindelsen til kroppen -  Stiller høje krav og mål -  Måler sig meget med andre -  De stopper ikke op og gør det smartere De unge drenge -  Vil gerne være professionelle eller direktører -  De har et stort ego -  Vender nederlag udad -  Bliver enten- eller-typer -  Går med det selv -  Handler ikke, selv om alt er gået galt. -  Får et misbrug
 18. 18. Spot stress og mistrivsel
 19. 19. Hvorfor  er  det  så  svært  at  spo@e?   Skyld  og  skam   Tag  dig  sammen   Tabubelagt   Erkendelse/accept   Individualiseres   Viden  og  respekt  
 20. 20. Årsager til mistrivsel
 21. 21. Fra symptomer til årsager •  Kønsforskelle •  Forhold dig til baglandet •  Skab overblik over historien •  Ha’ definitionen af stress i baghovedet •  Mestringsstrategi og psykologisk fleksibilitet •  Det irrationelle og ambivalens •  Tre ting stressforskerne siger… •  Bryd tankemønsteret med tommelfinger testen
 22. 22. Værktøjer til at samtale om stress
 23. 23. Indre og ydre belastninger Gruppering Fællesnævnere Belastningsgrad Automatiserede tanker Perfektionistisk Kender ikke sin restitution Forbruger kun sin energi Overhører signaler Slække på krav Realisme og mål Struktur og balance Forståelse og accept
 24. 24. Opgaver + Kvalitet = 1 Tid + Ressourcer
 25. 25. Tanker  er  KUN  tanker  
 26. 26. Samtalen skal have fokus på løsning og handling Forbliv tovholder og ikke problemknuseren Du må godt stille krav i løbet af samtalen Fokus på bevidsthed, ejerskab og handlekraft Afklar hvilken ”stil” du har
 27. 27. Samtale tekniske kneb ”Skal jeg lige opsummere hvad jeg har hørt” ”Jeg kan skyde helt ved siden af…” ”Giver det mening, når jeg…” ”Hvad tænker du om det jeg lige sagde…” ”Tegne det og tal i billeder” ”Jeg kan se at det berører dig, det vi taler om” ”Handler det her om at du er lidt doven”
 28. 28. Stresshåndtering og robusthed
 29. 29. Sammenhæng mellem frafald og skumfiduser
 30. 30. Hvor  er     dit  fokus   når  det   gælder  
 31. 31. Husk at opsøge usikkerhed
 32. 32. Hvad er gode balance-elementer Nærvær Tanker Fejl & facade Prioritering & struktur Afbrydelser & pauser Ansvar & fokus Tro & vilje Restitution Realisme
 33. 33. Positivlisten
 34. 34. STOP  med  at  sammenligne  den   unge  med  en  søskende  eller  andre     STOP  med  at  fortælle  dem,  hvad   de  gerne  vil  være  og  ikke  vil  være     STOP  med  at  favoriserer  det     ene  barn     STOP  med  at  være  tavs,  hvis  det   ikke  går  som  forventet     STOP  med  at  sige  ”Bare  du  gør  dit   bedste”  
 35. 35. Begynd  at  have  for  vane  at  barnet   mærker  sig  selv  (grænser)     Begynd  at  have  for  vane  at  barnet   lærer  at  sige  nej     Begynd  at  have  for  vane  at  barnet   tænker  i  resDtuDon  (behov)     Begynd  at  have  for  vane  at  lære   barnet  at  være  bevidst  og  vågen  i   sit  eget  liv     Begynd  at  have  for  vane  at  barnet   vender  sig  Dl  at  ”træne  Dl  tests  og   eksamener”   BEGYND  
 36. 36. Spørgsmål og opsamling

×