Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
HEJ
    Sociala medier
och Relationsmarknadsföring
      Vad?
      Varför?
      Hur?
HELL O WO RLD !
 Erik        Daniel
Forsber       Nüüd
  g         Projektledare
Marknadsanaly...
INN EH ÅLL
Vad?
Varför
   - Hur ser den sociala webben ut? Nätet i sin
            helhet.
 ?
 - För...
HEJ I G EN
VAD ?


     Bloggy


 Blogg
       Twitter          Facebook
MySpace
       YouTube


Va...
VAD ?
B2B
 +
B2C
 =
?
VAD ?
C2C
VAD ?
VAD ?
VAD ?
VAD ?
VAD ?
VAD ?Web 1.0          Web 2.0        Till


  - Statiskt
 - Åskådare         - Dynamis...
VAD ?
Skriva     Deltagare

 Dialog
VA RFÖ R?     Bloggy


 Blogg
       Twitter          Facebook
MySpace
       YouTube...
VA RFÖ R?
800 000
VA RFÖ R?
VA RFÖ R?
1 600 000
 ...av svenska befolkningen är med i ett community 2008.
                 100%
  ...
VA RFÖ R?
65%
VA RFÖ R?
      65%
  ...av sveriges internetanvändare besökte ett socialt nätverk i dec 2008.
...av Svenska un...
VA RFÖ R?
86%
VA RFÖ R?
       86%
...av de Svenska medborgarna tycker att internet har gjort deras liv enklare leva.

    ...
VA RFÖ R?
60%
VA RFÖ R?
     60%
...av svenskarna äger att internet får dem att känna sig delaktiga i det nya
         ...
VA RFÖ R?
74,6%
VA RFÖ R?
74,6%
av internetanvändarna i Europa besökte ett socialt nätverk i dec 2008.
VA RFÖ R?
 Inom fyra år kommer antalet
användare av sociala nätverk att
 öka med 35 miljoner enbart i
 USA, enligt. De...
VA RFÖ R?
Användning av sociala nätverk baserat på
    ålder i USA. Andelen vuxna
 internetanvändare som har en pro...
VA RFÖ R?
Av USA:s 138 miljoner bredbandsanvändare
   bidrar 105 miljoner med UGC.
 40 miljoner är med på ett socia...
VA RFÖ R?
67% v.s
 36%
VA RFÖ R?
        67% v.s
         36%
Hur många av generation Y (18-32 år) i förhållande till generat...
VA RFÖ R? DIALOG
INTERAKTION
TRANSPARENS
VA RFÖ R?
ELLA       ELLA
    ELLA
VA RFÖ R?
Engagerade
 Lojala
Långsiktiga
 A-Kunder
VA RFÖ R?


+B2C/C2C/B2E
 Crowdsourcing   Word of mouth  Crowdsourcing

 Gamla kunder    Nya kunder   Arbetsgemen...
VA RFÖ R?
 Det sägs att det är fem gånger dyrare att skaa en ny kund än att
 behålla en gammal. Många företag satsar ...
VA RFÖ R?
-B2C/C2C/B2E
Ingen kontroll över varumärket!
  Tid
VA RFÖ R?
37%
VA RFÖ R?
37%
avsaknad av privatliv
VA RFÖ R?
32%
VA RFÖ R?
32%
osäkerhet för barn
HUR?     Bloggy


 Blogg
       Twitter          Facebook
MySpace
       YouTube


 ...
TEX T
Bloggar
B LO G G


    Länkar!                         Kräver engagemang
               ...
B LO G G
 Blogg
grunden 
plattform
D EF INI TI ON
En ’blogg’ – förkortning av weblog –
publiceras på webben, vanligen fristående
men allt oftare också so...
B LO G G OSFÄR


Bloggosfär är en kollektiv benämning för bloggar
som en community/nätgemenskap eller som ett
socialt nätv...
K OM M UNIK A TI ON
Blogga handlar
om
kommunikatio
n
Kommentarer

Länkar

Trackbacks/pingbacks)

Koppling till sociala
nät...
TRAC K B ACK S /
                PI NG B ACK STrackbacks är ett sätt att
meddela en bloggare att du
sk...
EX EMP EL
TAG G AR
RELATERAT
K OMM EN TARER
K OMM EN TARER
K OMM EN TARER
K OM M UNIK A TI ON
Attityd 2.0
S ÖK MOT ORO PTIM ERI
            NG


SEO
S ÖK MOT ORO PTIM ERI
                    NG


Hur?
Ingen hokus
pokus ;)
Beskriva vad sajten
innehåller
S ÖK MOT ORO PTIM ERI
                            NG


Hur?
• Metataggen quot;keywordsquot; så...
S ÖK MOT ORO PTIM ERI
             NG


Hur?
S ÖK MOT ORO PTIM ERI
                            NG


Hur?
meta name=quot;descriptionquot; con...
S ÖK MOT ORO PTIM ERI
             NG


Hur?
S ÖK MOT ORO PTIM ERI
                            NG


Hur?

Länkar!
Ifall det finns många länk...
S ÖK MOT ORO PTIM ERI
                        NG

          Bloggar
2. URL/Titel
  ...
LÄT T ATT K O LLA
LÄT T ATT K O LLA


Textbaserad webbläsare
LÄT T ATT K O LLA


Textbaserad webbläsare
LÄT T ATT K O LLA


Google Webmaster Tools

Statistik
Diagnostik
Länkar
Verktyg
Dokumentation
LÄT T ATT K O LLA
PAG E RANK
PAG E RANK
R ÄTT S ÖK ORD
  Exempel quot;tivoliquot;
     kontra
quot;nattklubb helsingborgquot;
VERK TY G
 Verktyg
för att ha
 koll på
 bloggar
TWI N G LY
Twingly
TW I NG LY
             Knyta ihop
             bloggosfären med
             f...
TW I NG LY


Bloggsök
TW I NG LY


Mikrobloggsök
K N UFF
 Indexerar och analyserar tusentals inlägg
 från svenska bloggar för att visa vad svenska
 bloggare tycker är ...
K N UFF
Sök
K N UFF
Trender
B LOG G PO RTALEN


Bloggportalen Bloggsök.se
 •hitta nya favoriter
 •hålla koll på trender
 •aktuella debatter
VERK TY G
Blogga
 själv?
WORD PRESS


Ett exempel på bloggverktyg

wordpress.com
wordpress.org

Open source
Många utvecklare användare

Teman
Plug...
WORD PRESS
VERK TY GAndra bloggverktyg

Google Blogger (Blogspot)
Six Apart (Movable Type, Vox och
TypePad)

blogg.se
Aftonbladet...
VERK TY G
Thord Daniel Hedengren
 http://borjablogga.se/
RSS
RSS
RSS
Really Simple Syndication
RSS


RSS
      Pull push
             e-post
 Podcasts

        Bekvämt   Omvärldsbevak
  ...
LÄSARE
RSS


Hur?
1. Gör det enkelt att prenumerera.
  Förklara.

2. Relevant innehåll.
  Allt. Kategorier. Sök.

3. Mät.
  ...
P REN UMERERA
MÄT
O MV ÄRLD SB EV AK N IN
                   G
Bloggkoll
Knu
RSS
Google Alerts
Twingly
RSS
AD D A
SOC IALA
       NÄT VERK
Sociala nätverk
HUR?      Vad?
      Största
    Facebook
Växer       Bred
    åldersdemografi
HUR?
       170 000 000

              C.a 1 000 000
170 000 000
HUR?
Kvinnor: 55 - 65
 Män: 45 -54
HUR?


             Blogg

                  Real Time
                  H...
HUR?
HUR?
HUR?
HUR?
HUR?
HUR?
HUR?
HUR?
HUR?


Världens/Sveriges största
                    Naturlig del
   sociala nätverk
        ...
HUR?
        Vad?
      Facebook överallt


      Facebook
Fb-profil
      Connect
      S...
HUR?
HUR?


Invite you friends/
    C2C   Word of mouth


              Interaktion

            ...
HUR?
HUR?
HUR?
HUR?
HUR?

           Stängd kanal
  Världens/
Sveriges största
  nätverk   Bred ålder
         Faceb...
HUR?
      Vad?
     Google överallt


     Google Friend
Google konto
       Connect
     ...
HUR?
HUR?

Invite you friends/
    C2C   Word of mouth


              Interaktion

            ...
HUR?
HUR?

 Brett
varumärk
  e  Ingen kärna
 OpenId
    Gmail    Open Social/
              Allt
   ...
HUR?
       Vad?
     Nischat/musik


   MySpace.com
Näst störst

     Yngre målgrupp.
HUR?
HUR?
HUR?

Bloggar
  Optimera MySpaceprofil
      Google Open social
         Kommunikation mellan
     ...
HUR?
HUR?

       Fritidsgård
MySpace   Musikintresse
 Music            Nischat
    Open social/
   ...
HUR?
      Vad?
    Professionella
     kontakter

  LinkedIn.com
Företag/
anställd
      Företags-
...
HUR?
HUR?
HUR?


     Företagsprofil
         Lockar branschen till hemsidan
               Internt: B2E
...
HUR?
HUR?
Skyltfönster!
HUR?

    Kontakter
    i flera led.

Branschen i   Statiskt
  fokus
       Mindre brus
HUR?
  Vad?
  Nischat/
  vad du
   vill
Ning.com
Sociala verktyg
HUR?
81
HUR?
HUR? Blogg
   Optimering

       Extern/B2C
          Crowdsourcing
             ROE
 ...
HUR?
HUR?
HUR?
HUR?
Enkelt
      Socialt/Verktyg

  Internkommunikation


             Facebook
HUR?

1,2 miljoner                     Barn under 18
medlemmar!                   ...
HUR?
Populäraste nätverken bland svenska ungdomar 12-16 år
HUR?
Mikrobloggarna
HUR?
          Vad?
          Microblogg


      Twitter.com
140 tecken          Öppe...
HUR?
HUR?
HUR?
HUR?

               B2C
                 Interaktion
                  Tv...
HUR?
HUR?
http://twist.flaptor.com/
HUR?
HUR?
HUR?
HUR?
HUR?
HUR?
HUR?


  Mängd
                  USA
applikationer          Ökar kraftigt!
       ...
HUR?
http://twitter.anvisning.se/
HUR?
        Vad?
       Microblogg     Jaiku.com
140 tecken         Öppet nätverk

  ...
HUR?
HUR?

    Dialog
      Crowdsourcing
        IT-nyheter


          Varumärkes-
        ...
HUR?
HUR?
HUR?
   Google äger
          Smalt

    Nätverk för få
     eldsjälar
Inget Brus
HUR?
       Vad?
       Microblogg     Bloggy.se
140 tecken       Svensk
HUR?
HUR?

Dialog
  Interaktion         Flöden in
            Flickr
            Twitter
...
HUR?
HUR?
HUR?
HUR?
HUR?


     Svenskt
              Nytt
 Interaktivt        Växer
Medelsvensson   Bjud in ...
HUR?
Content Sharing
TEX T
      Vad?
      Videosajt     YouTube
Största
TEX T
        1000 000
Antal filmer: 100 000 000
TEX T
Antal tittningar i USA i jan: 6,4 miljarder
TEX T
Antal besök per dag i Sverige jan 2009 av 15-74 åringar
                          ...
TEX T
      Dela/embed
        Facebook
        MySpace
         Bloggy
       Hemsid...
TEX T
TA G G AR
TEX T


”Slå av värmen Britta!”
     ”Dra in magen så jag kommer förbi och
             fram!”
HUR?
HUR?
HUR?
HUR?
              954 077
http://www.youtube.com/watch?
    v=ylF9ySdw2aU
HUR?
                  1,49377
                   9
http://www.youtube.com/wat...
HUR?
HUR?
HUR?
HUR?
Y OUTUB E     Sverige
                Brus/mycket info

             Världen
 Växer
...
F LI CK R
 Vad?
 BildcommunityFlickr.com

 Medelålder
  30 år
HUR?
HUR?


 Flickr +
Facebook +
  Blogg

            Taggar               Flickr
 Hur?    ...
HUR?
HUR?
F LI CK R
UGC
HUR?
EL ECTR OLUX
EL ECTR OLUX
HUR?
HUR?      Premium
       kostar
Ladda       100 mb bilder/
 upp         mån
       V...
ELEC TROL UX
 NE WSROO M
M OB I LEN
Mobilen
M OB IL


Mobilt
internet?
M OB IL


Mobilt
internet?
Nja…
M OB IL


Mobilt
internet?
Nja…
Internet finns och
vi kommer åt det
på en massa olika
sätt
M OB IL


Mobilt
internet?
Nja…
Internet finns och
vi kommer åt det
på en massa olika
sätt
Anpassat
M OB IL
M OB IL
M OB ILE DA TA
5,000


4,000


3,000


2,000


1,000


  0
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008:1

      ...
MEJ L
Mejl
ME JL


                                      Spam?
                 ...
ME JL
TEX T                        QA
                       Q: Ska vi finnas ö...
F RAMT I DE N
Framtiden
F RAMT I DE N
F RAMT I DE N
www.delver.com
F RAMT I DE N
www.obeatguides.com
F RAMT I DE N
www.fileride.com
UPP G I FT 1
Uppgift
UPP G I FT 2
Uppgift
U PP G IFT
 Vilka kanaler?       Proritet?
     Varför?       Vilken ordning?
Hur ska budskapet utf...
Sociala nätverk
http://online-pr.se/social-media-spotlight/foretagskommunikation-
och-sociala-medier/

http://www.theappga...
Facebook
http://mindpark.se/2009/02/26/facebookpubliken-blir-aldre/

http://mindpark.se/2009/02/11/bra-tryck-for-facebook-...
MySpace
http://mindpark.se/2009/01/27/facebook-fortsatter-vaxa/

http://mindpark.se/2008/12/17/sociala-natverk-i-storbrita...
GFC
http://mobil.techworld.se/article.asp?ID=1.210835
http://www.metro.se/2009/02/24/81163/kaos-nar-gmail-krashar/
http://...
Twitter
   http://mindpark.se/2009/03/17/twitter-upp-1382-procent/
 http://www.metro.se/2009/03/04/76328/allt-fler-foreta...
Bloggar
  http://mindpark.se/2009/03/17/twitter-upp-1382-procent/
http://www.metro.se/2009/03/04/76328/allt-fler-foretag-...
Relationsmarknadsföring via sociala medier
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Relationsmarknadsföring via sociala medier

1,577 views

Published on

Published in: Business, Education
 • Be the first to comment

Relationsmarknadsföring via sociala medier

 1. 1. HEJ Sociala medier och Relationsmarknadsföring Vad? Varför? Hur?
 2. 2. HELL O WO RLD ! Erik Daniel Forsber Nüüd g Projektledare Marknadsanalytiker
 3. 3. INN EH ÅLL Vad? Varför - Hur ser den sociala webben ut? Nätet i sin helhet. ? - Fördelar/nackdelar med sociala webben. Hur? - De sociala tjänsterna i mikroskop. Fördelar och nackdelar.
 4. 4. HEJ I G EN
 5. 5. VAD ? Bloggy Blogg Twitter Facebook MySpace YouTube Vad?
 6. 6. VAD ? B2B + B2C = ?
 7. 7. VAD ? C2C
 8. 8. VAD ?
 9. 9. VAD ?
 10. 10. VAD ?
 11. 11. VAD ?
 12. 12. VAD ?
 13. 13. VAD ? Web 1.0 Web 2.0 Till - Statiskt - Åskådare - Dynamiskt - Jag och dem - Deltagare/Producenter - Vi
 14. 14. VAD ? Skriva Deltagare Dialog
 15. 15. VA RFÖ R? Bloggy Blogg Twitter Facebook MySpace YouTube Varför?
 16. 16. VA RFÖ R? 800 000
 17. 17. VA RFÖ R?
 18. 18. VA RFÖ R? 1 600 000 ...av svenska befolkningen är med i ett community 2008. 100% ...detta är en ökning med sedan 2007.
 19. 19. VA RFÖ R? 65%
 20. 20. VA RFÖ R? 65% ...av sveriges internetanvändare besökte ett socialt nätverk i dec 2008. ...av Svenska ungdomar mellan åldrarna 16-25 år är medlemmar i ett community.
 21. 21. VA RFÖ R? 86%
 22. 22. VA RFÖ R? 86% ...av de Svenska medborgarna tycker att internet har gjort deras liv enklare leva. Hitta fakta & Info Göra Umgås Handla bankärenden
 23. 23. VA RFÖ R? 60%
 24. 24. VA RFÖ R? 60% ...av svenskarna äger att internet får dem att känna sig delaktiga i det nya infosamhället.
 25. 25. VA RFÖ R? 74,6%
 26. 26. VA RFÖ R? 74,6% av internetanvändarna i Europa besökte ett socialt nätverk i dec 2008.
 27. 27. VA RFÖ R? Inom fyra år kommer antalet användare av sociala nätverk att öka med 35 miljoner enbart i USA, enligt. Det är en ökning med 44 procent sedan 2008.
 28. 28. VA RFÖ R? Användning av sociala nätverk baserat på ålder i USA. Andelen vuxna internetanvändare som har en profil på någon av de sociala nätverkssajterna har mer än fyrdubblats under de senaste fyra åren. Från 8 procent i februari 2005 till drygt en tredjedel (35 procent) i december 2008.
 29. 29. VA RFÖ R? Av USA:s 138 miljoner bredbandsanvändare bidrar 105 miljoner med UGC. 40 miljoner är med på ett socialt nätverk.
 30. 30. VA RFÖ R? 67% v.s 36%
 31. 31. VA RFÖ R? 67% v.s 36% Hur många av generation Y (18-32 år) i förhållande till generation X (30-45 år) som använder sociala nätverk.
 32. 32. VA RFÖ R? DIALOG INTERAKTION TRANSPARENS
 33. 33. VA RFÖ R? ELLA ELLA ELLA
 34. 34. VA RFÖ R? Engagerade Lojala Långsiktiga A-Kunder
 35. 35. VA RFÖ R? +B2C/C2C/B2E Crowdsourcing Word of mouth Crowdsourcing Gamla kunder Nya kunder Arbetsgemenskap opinionsbildare Opinionsbildare ROE ROE
 36. 36. VA RFÖ R? Det sägs att det är fem gånger dyrare att skaa en ny kund än att behålla en gammal. Många företag satsar hårt på nyförsäljning, vilket kan leda till att befintliga kunder kommer i skymundan. Sociala nätverk handlar om att bearbeta och behålla gamla, samtidigt som dialogen följer word of mouth och föder nya kunder.
 37. 37. VA RFÖ R? -B2C/C2C/B2E Ingen kontroll över varumärket! Tid
 38. 38. VA RFÖ R? 37%
 39. 39. VA RFÖ R? 37% avsaknad av privatliv
 40. 40. VA RFÖ R? 32%
 41. 41. VA RFÖ R? 32% osäkerhet för barn
 42. 42. HUR? Bloggy Blogg Twitter Facebook MySpace YouTube Hur?
 43. 43. TEX T Bloggar
 44. 44. B LO G G Länkar! Kräver engagemang Hur? Taggar Brus Nätverk Vad? Dialog Connect Socialt Enkelt publiceringssytsem Blogg Wordpress Länkar Dynamiskt Flöde Kommunikation Enkelt att Blogger komma weblog web+log Kommentarer igång Kategorier Widgets Sökmotorer älskar bloggar
 45. 45. B LO G G Blogg grunden plattform
 46. 46. D EF INI TI ON En ’blogg’ – förkortning av weblog – publiceras på webben, vanligen fristående men allt oftare också som en del av traditionella webbplatser. Personligt Kommunikation (Länkarna, samtalet) Frekvens Flöde
 47. 47. B LO G G OSFÄR Bloggosfär är en kollektiv benämning för bloggar som en community/nätgemenskap eller som ett socialt nätverk. Många bloggar är starkt ihopkopplade med varandra med länkar och med ömsesidiga referenser till varandras texter. På grund av detta har sammankopplade bloggar skapat sin egen subkultur. Det som skiljer bloggar från webbsidor eller webbforum är att bloggar är en del av ett dynamiskt internetbaserat socialt nätverk som skapas med länkar mellan olika bloggar.
 48. 48. K OM M UNIK A TI ON Blogga handlar om kommunikatio n Kommentarer Länkar Trackbacks/pingbacks) Koppling till sociala nätverk
 49. 49. TRAC K B ACK S / PI NG B ACK S Trackbacks är ett sätt att meddela en bloggare att du skrivit om ett av inläggen. Ställs in så att det sker automatiskt.
 50. 50. EX EMP EL
 51. 51. TAG G AR
 52. 52. RELATERAT
 53. 53. K OMM EN TARER
 54. 54. K OMM EN TARER
 55. 55. K OMM EN TARER
 56. 56. K OM M UNIK A TI ON Attityd 2.0
 57. 57. S ÖK MOT ORO PTIM ERI NG SEO
 58. 58. S ÖK MOT ORO PTIM ERI NG Hur? Ingen hokus pokus ;) Beskriva vad sajten innehåller
 59. 59. S ÖK MOT ORO PTIM ERI NG Hur? • Metataggen quot;keywordsquot; så att viktiga nyckelord nämns (mindre viktig nu) • Metataggen quot;descriptionquot;. Denna metatagg hämtas och används fortfarande av alla sökmotorer. • Nämna viktiga nyckelord högt upp på sidan • Formatera rubriker med html-taggar som h1, h2 eller h3 och se till att inkludera viktiga nyckelord i dessa rubriker • Använda unik text i title-taggen på varje sida på sajten och se till denna text överensstämmer, dels med h1-rubriken, dels med den länktext som används internt på sajten • Skriva ut nyckelorden i text, inte med grafiska bilder • Inte använda JavaScript, Flash och DHTML alltför mycket, eftersom det gör sidan svårtolkad för sökmotorer. • Text som inte syns för människor (exempelvis text med samma färg som bakgrunden eller med liten typgrad) fungerar inte längre, bland annat på grund av sökmotorerna väger in att sådan quot;osynligquot; text inte är relevant för sidans besökare.
 60. 60. S ÖK MOT ORO PTIM ERI NG Hur?
 61. 61. S ÖK MOT ORO PTIM ERI NG Hur? meta name=quot;descriptionquot; content=quot;Fortsätter att leka med geodata och Google Maps. Med hjälp av pluginen GeoPress kan jag geotagga mina blogginlägg. Förutom att ...quot; / meta name=quot;keywordsquot; content=quot;karta, geodata, geo, georss, bloggkartaquot; / På min wordpress-installation sköts detta automatiskt med plugins
 62. 62. S ÖK MOT ORO PTIM ERI NG Hur?
 63. 63. S ÖK MOT ORO PTIM ERI NG Hur? Länkar! Ifall det finns många länkar från andra relevanta sidor så stiger sidan i aktning hos sökmotorn. Alltså är det viktigt att få andra webbsidor som behandlar samma ämne att länka till den önskade sidan samt att se till att sidan kommer med i erkända länkkataloger. Länka själv!
 64. 64. S ÖK MOT ORO PTIM ERI NG Bloggar 2. URL/Titel 1. In/ut-länkar 3. H1/H2 rubriker
 65. 65. LÄT T ATT K O LLA
 66. 66. LÄT T ATT K O LLA Textbaserad webbläsare
 67. 67. LÄT T ATT K O LLA Textbaserad webbläsare
 68. 68. LÄT T ATT K O LLA Google Webmaster Tools Statistik Diagnostik Länkar Verktyg Dokumentation
 69. 69. LÄT T ATT K O LLA
 70. 70. PAG E RANK
 71. 71. PAG E RANK
 72. 72. R ÄTT S ÖK ORD Exempel quot;tivoliquot; kontra quot;nattklubb helsingborgquot;
 73. 73. VERK TY G Verktyg för att ha koll på bloggar
 74. 74. TWI N G LY Twingly
 75. 75. TW I NG LY Knyta ihop bloggosfären med företagen. Modererad trackback-funktion för större sajter.
 76. 76. TW I NG LY Bloggsök
 77. 77. TW I NG LY Mikrobloggsök
 78. 78. K N UFF Indexerar och analyserar tusentals inlägg från svenska bloggar för att visa vad svenska bloggare tycker är aktuellt. Även mer avancerade analyser som bl.a. tipsar dig om vilka ord, nyheter, blogginlägg, böcker, videoklipp eller filmer som svenska bloggare skriver mest om just nu. nyligen.se bloggkartan.se knu.se intressant.se
 79. 79. K N UFF Sök
 80. 80. K N UFF Trender
 81. 81. B LOG G PO RTALEN Bloggportalen Bloggsök.se •hitta nya favoriter •hålla koll på trender •aktuella debatter
 82. 82. VERK TY G Blogga själv?
 83. 83. WORD PRESS Ett exempel på bloggverktyg wordpress.com wordpress.org Open source Många utvecklare användare Teman Plugins Bra struktur på URL och rubriker mm - bra för sökmotoroptimering
 84. 84. WORD PRESS
 85. 85. VERK TY G Andra bloggverktyg Google Blogger (Blogspot) Six Apart (Movable Type, Vox och TypePad) blogg.se Aftonbladet Blogg
 86. 86. VERK TY G Thord Daniel Hedengren http://borjablogga.se/
 87. 87. RSS RSS
 88. 88. RSS Really Simple Syndication
 89. 89. RSS RSS Pull push e-post Podcasts Bekvämt Omvärldsbevak ning Sprida innehållet
 90. 90. LÄSARE
 91. 91. RSS Hur? 1. Gör det enkelt att prenumerera. Förklara. 2. Relevant innehåll. Allt. Kategorier. Sök. 3. Mät. Hur många prenumerar? Klick?
 92. 92. P REN UMERERA
 93. 93. MÄT
 94. 94. O MV ÄRLD SB EV AK N IN G Bloggkoll Knu RSS Google Alerts Twingly RSS
 95. 95. AD D A
 96. 96. SOC IALA NÄT VERK Sociala nätverk
 97. 97. HUR? Vad? Största Facebook Växer Bred åldersdemografi
 98. 98. HUR? 170 000 000 C.a 1 000 000 170 000 000
 99. 99. HUR? Kvinnor: 55 - 65 Män: 45 -54
 100. 100. HUR? Blogg Real Time Homepage Företags profil Personligt/vänner Interaktion Hur? Traditionell TV + Facebook Mätbart ROE = ROI FB+Flickr API Öppet FB+Twitter Applikationer länka tjänster FB+MySpace
 101. 101. HUR?
 102. 102. HUR?
 103. 103. HUR?
 104. 104. HUR?
 105. 105. HUR?
 106. 106. HUR?
 107. 107. HUR?
 108. 108. HUR?
 109. 109. HUR? Världens/Sveriges största Naturlig del sociala nätverk av nätet Verklig opinion? Bredare ålder Mycket grupper Utveckling Slacktivism Danmark!
 110. 110. HUR? Vad? Facebook överallt Facebook Fb-profil Connect Singel Sign On
 111. 111. HUR?
 112. 112. HUR? Invite you friends/ C2C Word of mouth Interaktion Kommentarer/Engagemang B2C/ marknadsföri Hur? ngskanal
 113. 113. HUR?
 114. 114. HUR?
 115. 115. HUR?
 116. 116. HUR?
 117. 117. HUR? Stängd kanal Världens/ Sveriges största nätverk Bred ålder Facebook logout! Stängd kanal Växer Ingen portabel Hänger på profil. Facebook
 118. 118. HUR? Vad? Google överallt Google Friend Google konto Connect Google Profil
 119. 119. HUR?
 120. 120. HUR? Invite you friends/ C2C Word of mouth Interaktion Kommentarer/Engagemang B2C/ Hur? marknadsföri ngskanal (er) Mer tjänster ex: Facebook MySpace Twitter Profilinfo Andra sajter Hämta inspiration
 121. 121. HUR?
 122. 122. HUR? Brett varumärk e Ingen kärna OpenId Gmail Open Social/ Allt hänger inte på ett nätverk
 123. 123. HUR? Vad? Nischat/musik MySpace.com Näst störst Yngre målgrupp.
 124. 124. HUR?
 125. 125. HUR?
 126. 126. HUR? Bloggar Optimera MySpaceprofil Google Open social Kommunikation mellan olika nätverk: ex LinkedIn, Orkut, Hi5 Hur? Applikationer GFC Hyper Targeting system.
 127. 127. HUR?
 128. 128. HUR? Fritidsgård MySpace Musikintresse Music Nischat Open social/ Allt hänger inte på MP. Smalare demografi
 129. 129. HUR? Vad? Professionella kontakter LinkedIn.com Företag/ anställd Företags- info
 130. 130. HUR?
 131. 131. HUR?
 132. 132. HUR? Företagsprofil Lockar branschen till hemsidan Internt: B2E Befodring Rätt man/kvinna på rätt plats Extern: B2C Anställning rekommendationer Kontakter Hur? i flera led. Relevant personal Samarbeten Uppdrag GFC Skyltfönster Skyltfönster Applikationer
 133. 133. HUR?
 134. 134. HUR? Skyltfönster!
 135. 135. HUR? Kontakter i flera led. Branschen i Statiskt fokus Mindre brus
 136. 136. HUR? Vad? Nischat/ vad du vill Ning.com Sociala verktyg
 137. 137. HUR? 81
 138. 138. HUR?
 139. 139. HUR? Blogg Optimering Extern/B2C Crowdsourcing ROE Individuell kommunikation kund/anställd Hur? Intern/B2E Crowdsourcing Projektplats Alla blir säljare! Applikationer
 140. 140. HUR?
 141. 141. HUR?
 142. 142. HUR?
 143. 143. HUR? Enkelt Socialt/Verktyg Internkommunikation Facebook
 144. 144. HUR? 1,2 miljoner Barn under 18 medlemmar! år Hur? Traditionell Vad? annonsering Största Socialt nätverk svenska nätverket Bilddagboken.se Bilder 10-16år
 145. 145. HUR? Populäraste nätverken bland svenska ungdomar 12-16 år
 146. 146. HUR? Mikrobloggarna
 147. 147. HUR? Vad? Microblogg Twitter.com 140 tecken Öppet nätverk Bygger på sms 18-34år
 148. 148. HUR?
 149. 149. HUR?
 150. 150. HUR?
 151. 151. HUR? B2C Interaktion Tvåvägskommunikation Ella C2C Mobil word of mouth Länka till andra profiler. Hur? Hemsida/Blogg Facebook GFC Skapa grupper Driva trafik genom widget Applikationer Länka till facebook Varumärkeshantering/Omvärldsbevakning Twitter Twist Search
 152. 152. HUR?
 153. 153. HUR? http://twist.flaptor.com/
 154. 154. HUR?
 155. 155. HUR?
 156. 156. HUR?
 157. 157. HUR?
 158. 158. HUR?
 159. 159. HUR?
 160. 160. HUR? Mängd USA applikationer Ökar kraftigt! Brus Varumärkeskotroll Domnierande Microblogg i Omvärldbevakning Sverige
 161. 161. HUR? http://twitter.anvisning.se/
 162. 162. HUR? Vad? Microblogg Jaiku.com 140 tecken Öppet nätverk Svenskt/Finskt
 163. 163. HUR?
 164. 164. HUR? Dialog Crowdsourcing IT-nyheter Varumärkes- kontroll Text Jaiku Growl Hur?
 165. 165. HUR?
 166. 166. HUR?
 167. 167. HUR? Google äger Smalt Nätverk för få eldsjälar Inget Brus
 168. 168. HUR? Vad? Microblogg Bloggy.se 140 tecken Svensk
 169. 169. HUR?
 170. 170. HUR? Dialog Interaktion Flöden in Flickr Twitter Blogg RSS Hur? Flöde ut Trafik till hemsidaBlogg Publicera din Bloggystatus på facebook Bjud in från ex: Twitter Facebook Mail MySpace Interaktivitet YouTube Bilder direkt i flödet
 171. 171. HUR?
 172. 172. HUR?
 173. 173. HUR?
 174. 174. HUR?
 175. 175. HUR? Svenskt Nytt Interaktivt Växer Medelsvensson Bjud in via SMS
 176. 176. HUR? Content Sharing
 177. 177. TEX T Vad? Videosajt YouTube Största
 178. 178. TEX T 1000 000 Antal filmer: 100 000 000
 179. 179. TEX T Antal tittningar i USA i jan: 6,4 miljarder
 180. 180. TEX T Antal besök per dag i Sverige jan 2009 av 15-74 åringar Antal visningar: 350 000
 181. 181. TEX T Dela/embed Facebook MySpace Bloggy Hemsida/blogg Taggar Äga taggar rätt taggar Lägg ut gamla reklam- Hur? filmer. YouTube kanal Statistik Viralt Video CV/anställning
 182. 182. TEX T
 183. 183. TA G G AR
 184. 184. TEX T ”Slå av värmen Britta!” ”Dra in magen så jag kommer förbi och fram!”
 185. 185. HUR?
 186. 186. HUR?
 187. 187. HUR?
 188. 188. HUR? 954 077 http://www.youtube.com/watch? v=ylF9ySdw2aU
 189. 189. HUR? 1,49377 9 http://www.youtube.com/watch?v=irDEzQovftM
 190. 190. HUR?
 191. 191. HUR?
 192. 192. HUR?
 193. 193. HUR?
 194. 194. Y OUTUB E Sverige Brus/mycket info Världen Växer Sökmotor! s Bred största målgrup Videosaj p Google t Uppföljning
 195. 195. F LI CK R Vad? Bildcommunity Flickr.com Medelålder 30 år
 196. 196. HUR?
 197. 197. HUR? Flickr + Facebook + Blogg Taggar Flickr Hur? Stat (Premium, mest kommenterade, trafikkällor etc...) Creative Commons Olika grader av licens
 198. 198. HUR?
 199. 199. HUR?
 200. 200. F LI CK R UGC
 201. 201. HUR?
 202. 202. EL ECTR OLUX
 203. 203. EL ECTR OLUX
 204. 204. HUR?
 205. 205. HUR? Premium kostar Ladda 100 mb bilder/ upp mån Växer filmer Billigt
 206. 206. ELEC TROL UX NE WSROO M
 207. 207. M OB I LEN Mobilen
 208. 208. M OB IL Mobilt internet?
 209. 209. M OB IL Mobilt internet? Nja…
 210. 210. M OB IL Mobilt internet? Nja… Internet finns och vi kommer åt det på en massa olika sätt
 211. 211. M OB IL Mobilt internet? Nja… Internet finns och vi kommer åt det på en massa olika sätt Anpassat
 212. 212. M OB IL
 213. 213. M OB IL
 214. 214. M OB ILE DA TA 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008:1 Mobile data trafic (TB) Source: Svensk Telemarknad 2007, PTS
 215. 215. MEJ L Mejl
 216. 216. ME JL Spam? Hur? Påminnelse Brus Vad? Anpassat Erbjudande Push Möjligt att nå många Befintlig Mejl Selektivt relation Direkt Lojalitetskapande Billigt Kortfattat Avanmälan Mät Relevant
 217. 217. ME JL
 218. 218. TEX T QA Q: Ska vi finnas överallt? A: Nej naturligtvis inte. Det handlar fortfarande om att känna sin målgrupp och var de finns. Q: Vilka nätverk är viktigast att synas på? A: Det beror som sagt på var målgruppen finns. Men generellt är en blogg och facebook viktigast för sverige. Q: Hur får man detta att fungera? A: Tålamod och kontinuerlig dialog med konsumenten. Bloggen ska uppdateras minst 2 ggr i veckan och nätverket varje dag.
 219. 219. F RAMT I DE N Framtiden
 220. 220. F RAMT I DE N
 221. 221. F RAMT I DE N www.delver.com
 222. 222. F RAMT I DE N www.obeatguides.com
 223. 223. F RAMT I DE N www.fileride.com
 224. 224. UPP G I FT 1 Uppgift
 225. 225. UPP G I FT 2 Uppgift
 226. 226. U PP G IFT Vilka kanaler? Proritet? Varför? Vilken ordning? Hur ska budskapet utformas? Alla samtidigt?
 227. 227. Sociala nätverk http://online-pr.se/social-media-spotlight/foretagskommunikation- och-sociala-medier/ http://www.theappgap.com/roi-of-being-social-at-work.html http://mindpark.se/tag/facebook/ http://www.pewinternet.org/Reports/2009/Generations-Online- in-2009.aspx http://mindpark.se/2008/12/16/vad-innebar-egentligen-sociala- medier-13-fragor-och-svar/
 228. 228. Facebook http://mindpark.se/2009/02/26/facebookpubliken-blir-aldre/ http://mindpark.se/2009/02/11/bra-tryck-for-facebook-via-mobilen/ http://mindpark.se/2009/01/27/facebook-fortsatter-vaxa/ http://mashable.com/2009/03/04/facebook-homepage-real-time/ http://www.businessweek.com/the_thread/blogspotting/archives/2007/11/serena_software.html? campaign_id=rss_blog_blogspotting http://www.newsdesk.se/pressroom/tre/pressrelease/view/3-rekryterar-paa-facebook-198121 http://internetworld.idg.se/2.1006/1.126336 http://wiki.developers.facebook.com/index.php/Facebook_Connect_Live_Sites
 229. 229. MySpace http://mindpark.se/2009/01/27/facebook-fortsatter-vaxa/ http://mindpark.se/2008/12/17/sociala-natverk-i-storbritannien-tyskland-och- frankrike/ http://mindpark.se/2008/03/07/nischade-sociala-natverk-en-digital-brevlada/ http://www.dn.se/ekonomi/myspace-pa-oensiven-1.648853 http://www.newsdesk.se/view/pressrelease/ myspace-och-engodsak-se-skapar-en-ny-social-249083 http://www.guardian.co.uk/media/pda/2007/oct/31/googlenewsocialnetiscalle http://www.readwriteweb.com/archives/myspaceid_myspace_sides_with_t.php http://www.mashup.se/api/mojligheterna-med-google-friend-connect-facebook- connect-och-myspaceid LinkedIn http://sv.wikipedia.org/wiki/LinkedIn
 230. 230. GFC http://mobil.techworld.se/article.asp?ID=1.210835 http://www.metro.se/2009/02/24/81163/kaos-nar-gmail-krashar/ http://www.informationweek.com/news/internet/google/showArticle.jhtml? articleID=213300662 http://pcforalla.idg.se/2.1054/1.137210 http://mindpark.se/2008/12/16/sa-funkar-det-google-friend-connect-och-facebook- connect/ Facebook Connect http://mashable.com/2009/01/12/facebook-connect-implementations/ Ning http://www.readwriteweb.com/archives/ ning_500000_networks.php http://geeks.pirillo.com/ Bilddagboken http://sv.wikipedia.org/wiki/Bilddagboken https://www.idg.se/17.108/2.1085/1.197730/sveriges-basta-sajter-bilddagboken
 231. 231. Twitter http://mindpark.se/2009/03/17/twitter-upp-1382-procent/ http://www.metro.se/2009/03/04/76328/allt-fler-foretag-anvander- twitter/ http://www.womnewsletter.com/?p=350 http://twitter.anvisning.se/kategori/verktyg-for-twitter/ http://www.talky.se/2009/01/twittrar-du-folj-nagra-av-varldens- storsta-foretag/ http://www.pewinternet.org/Reports/2009/Twitter-and-status- updating.aspx Flickr http://mindpark.se/2009/02/04/storsta-sociala-natverken-i-usa/ http://mindpark.se/2008/09/02/unga-dominerar-fortfarande-sociala- natverk/ http://www.mjukvara.se/Flickr YouTube http://mindpark.se/2009/03/05/youtube-passerar-100-miljoner-tittare- i-usa/ http://www.womnewsletter.com/?tag=youtube http://www.mediavision.se/Templates/News1.aspx? PageID=f7e1bc76-7246-48df-8777-f39f7f9902d8
 232. 232. Bloggar http://mindpark.se/2009/03/17/twitter-upp-1382-procent/ http://www.metro.se/2009/03/04/76328/allt-fler-foretag-anvander- twitter/ http://www.womnewsletter.com/?p=350 http://twitter.anvisning.se/kategori/verktyg-for-twitter/ http://www.talky.se/2009/01/twittrar-du-folj-nagra-av-varldens- storsta-foretag/ http://www.pewinternet.org/Reports/2009/Twitter-and-status- updating.aspx

×