Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Predstavili sme nový stavebný zákon

523 views

Published on

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja dnes predstavilo návrh znenia nového stavebného zákona a odštartovalo širokú verejnú diskusiu. Cieľom novej legislatívy je urobiť poriadok v územnom plánovaní, zefektívniť rozhodovanie a profesionalizovať stavebné úrady.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

×