Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Príspevok pri prechode na digitálne vysielanie

789 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Príspevok pri prechode na digitálne vysielanie

 1. 1. Príspevok pri prechode na digitálne vysielanie 15. marec 2011
 2. 2. Ako prebieha digitalizácia? <ul><li>Slovenské domácnosti začali využívať digitálne televízne vysielanie (DVB-T) už 22. decembra 2009 </li></ul><ul><li>Prvý multiplex  (prechodný) bol dostupný okamžite pre takmer 80 % obyvateľov Slovenska; k 31. decembru 2010 dosiahol pokrytie 94,6 % obyvateľov Slovenska </li></ul><ul><li>súbor programov: Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, TV JOJ </li></ul><ul><li>Druhý multiplex bol spustený do komerčnej prevádzky 28. júna 2010; k 31. decembru 2010 dosiahol pokrytie 7,8 % obyvateľov Slovenska </li></ul><ul><li>súbor programov: TV MARKÍZA, TV JOJ, Doma, JOJ Plus </li></ul><ul><li>Verejnoprávny multiplex bol spustený do komerčnej prevádzky 11. júna 2010; k 31. decembru 2010 dosiahol pokrytie 16,9 % obyvateľov Slovenska </li></ul><ul><li>súbor programov: Jednotka, Dvojka, Trojka </li></ul>
 3. 3. Harmonogram marec
 4. 4. Príspevok pre oprávnených žiadateľov <ul><li>jednorazový finančný príspevok vo výške 20 eur </li></ul><ul><li>Poberatelia dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke, ktorí sú zároveň platitelia úhrady za služby verejnosti </li></ul><ul><li>Realizácia: od 15. marca do 31. augusta 2011 </li></ul>
 5. 5. Podmienky žiadateľa <ul><li>Riadne uhrádzanie poplatkov za služby verejnosti (tzv. koncesionárskych poplatkov) </li></ul><ul><li>Žiadateľ uvedie do žiadosti svoj variabilný symbol alebo evidenčné číslo SIPO </li></ul><ul><li>ZŤP sú oslobodení od tzv. koncesionárskych poplatkov – zašlú fotokópiu preukazu na ministerstvo dopravy </li></ul><ul><li>Žiadosť musí obsahovať potvrdenie ÚPSVAR nie staršie ako jeden mesiac </li></ul>
 6. 6. Dostupnosť formulára <ul><li>Na stiahnutie: </li></ul><ul><ul><li>www.mindop.sk </li></ul></ul><ul><ul><li>www.digimedia.sk </li></ul></ul><ul><li>Osobne: </li></ul><ul><ul><li>Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny </li></ul></ul><ul><ul><li>Pošty </li></ul></ul>
 7. 7. V žiadosti musí byť uvedené <ul><li>Spôsob vyplatenia </li></ul><ul><ul><ul><li>prevodom na bankový účet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>poštovou poukážkou </li></ul></ul></ul><ul><li>Typ zariadenia (napr. set-top box , TV prijímač a pod.) </li></ul><ul><li>Spôsob doručenia </li></ul><ul><ul><ul><li>poštou </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>osobne do podateľne ministerstva od 8:00 do 15:30 </li></ul></ul></ul>
 8. 8. Set-top box <ul><li>Digitálno-analógový prevodník </li></ul><ul><li>Zariadenie, ktoré umožní užívateľovi prijímať digitálny signál na analógovom televíznom prijímači </li></ul><ul><li>Výrobky vhodné pre príjem DVB-T na Slovensku označené logom </li></ul>
 9. 9. Spracovanie žiadosti <ul><li>Po overení podmienok vzniku oprávnenia, poskytne príspevok v hodnote 20 eur žiadateľovi spôsobom, ako si určil v žiadosti </li></ul><ul><li>Ak žiadateľ nesplní podmienky alebo jeho doručená žiadosť nebude úplná, nebude mu príspevok poskytnutý </li></ul><ul><li>Ministerstvo zverejní na internetových stránkach www.mindop.sk a www.digimedia.sk zoznam oprávnených osôb, ktorým bol príspevok poskytnutý </li></ul><ul><li>Ministerstvo spracuje žiadosť najneskôr do troch mesiacov </li></ul>
 10. 10. Informácie <ul><li>www.digimedia.sk </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Bezplatná infolinka 0800 168 500 </li></ul>

×