Successfully reported this slideshow.
Programové vyhlásenie vlády Doprava, výstavba a regionálny rozvoj        2012 - 2016
Diaľnice a cesty• Základná priorita – zrýchlenie výstavby diaľničnej siete. Len s kvalitnou infraštruktúrou je možné zabe...
Železnice• Budeme zvýhodňovať verejnú hromadnú dopravu udržaním úhrady výkonov vo verejnom záujme• Budeme harmonizovať os...
Ostatné druhy dopravy• Zabezpečíme rozvoj letiska Bratislava ako najvýznamnejšieho leteckého dopravného uzla na Slovensku...
Stratégia dopravy• Vypracujeme sektorovú stratégu rozvoja dopravnej infraštruktúry s výhľadom do roku 2030.• Vypracujeme ...
Stavebníctvo• Zvýšime dostupnosť primeraného bývania pre obyvateľstvo• Vytvoríme podmienky pre konkurencieschopnosť sloven...
Cestovný ruch• Budeme zvyšovať konkurencieschopnosť cestovného ruchu pri lepšom využívaní jeho potenciálu – vyrovnávanie ...
Zlúčenie regulačných úradov• Vytvoríme podmienky na zlúčenie regulačných úradov v cestnej, železničnej, leteckej a vodnej...
Eurofondy a hospodársky rozvoj• Plnenie strategického cieľa Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007 – ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Programové vyhlásenie vlády 2012 - 2016 v doprave

1,673 views

Published on

Programové vyhlásenie vlády v časti doprava

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Programové vyhlásenie vlády 2012 - 2016 v doprave

 1. 1. Programové vyhlásenie vlády Doprava, výstavba a regionálny rozvoj 2012 - 2016
 2. 2. Diaľnice a cesty• Základná priorita – zrýchlenie výstavby diaľničnej siete. Len s kvalitnou infraštruktúrou je možné zabezpečiť hospodársky rast chudobnejších regiónov• Hlavným zdrojom financovania budú eurofondy, historická príležitosť pre Slovensko. Ak ich nie je možné použiť, ministerstvo zváži financovanie zo ŠR alebo cez PPP projekty• Vytvoríme dostatočný zásobník projektov diaľnic a ciest, aby Slovensko nečelilo riziku ako dnes, že príde o eurofondy na diaľnice• Príjmeme špeciálny zákon v súlade s nálezom ÚS SR na zdynamizovanie výstavby diaľnic• Cesty I. triedy - zabezpečíme odstraňovanie nehodových lokalít, havarijných stavov mostov, budovanie obchvatov miest a obcí• Máme záujem o budovanie inteligentných dopravných systémov a zvyšovanie bezpečnosti dopravy a premávky 2
 3. 3. Železnice• Budeme zvýhodňovať verejnú hromadnú dopravu udržaním úhrady výkonov vo verejnom záujme• Budeme harmonizovať osobnej vlakovej a autobusovej dopravy zvýšením konkurencieschopnosti, kultúry cestovania, bezpečnosti prevádzky osobnej vlakovej dopravy a riešením integrovaných dopravných systémov• Budeme znižovať počet nechránených železničných priecestí• Podporíme rozvoj kombinovanej nákladnej prepravy• Analyzujeme možnosti vstupu strategického partnera pre ZSSK Cargo s cieľom posilnenia postavenia na trhu a získania dodatočných zdrojov na ďalší rozvoj• Našim cieľom je stabilizovanie podielu železničnej nákladnej dopravy na prepravnom trhu 3
 4. 4. Ostatné druhy dopravy• Zabezpečíme rozvoj letiska Bratislava ako najvýznamnejšieho leteckého dopravného uzla na Slovensku a regionálnych letísk ako nástrojov rozvoja regiónov a cestovného ruchu• Podporíme zvyšovanie bezpečnosti leteckej prevádzky a bezpečnostnej ochrany civilného letectva• Posilníme úlohu vodných ciest v dopravnej infraštruktúre• Podporíme rozvoj cyklistickej dopravy 4
 5. 5. Stratégia dopravy• Vypracujeme sektorovú stratégu rozvoja dopravnej infraštruktúry s výhľadom do roku 2030.• Vypracujeme sektorový operačný program na roky 2014 – 2020, ktorý bude reflektovať národné priority stanovené v stratégii rozvoja dopravnej infraštruktúry• Budeme venovať mimoriadnu pozornosť vplyvu dopravy na životné prostredie pri strategickom rozhodovaní 5
 6. 6. Stavebníctvo• Zvýšime dostupnosť primeraného bývania pre obyvateľstvo• Vytvoríme podmienky pre konkurencieschopnosť slovenských stavebných firiem• Podporíme vstup súkromného kapitálu do výstavby nájomných bytov• Predstavíme nový stavebný zákon - skrátenie a zjednodušenie administratívnej náročnosti, prísnejšie postihovanie čiernych stavieb• Podporíme Ekologická výstavba - využitie domácich zdrojov, energetická úspornosť• Analyzujeme principiálne riešenia vysporiadania pozemkov k stavbám dopravnej infraštruktúry s cieľom zjednodušenia súčasného stavu pre štát i vlastníkov dotknutých pozemkov. 6
 7. 7. Cestovný ruch• Budeme zvyšovať konkurencieschopnosť cestovného ruchu pri lepšom využívaní jeho potenciálu – vyrovnávanie regionálnych disparít a vytváranie nových pracovných príležitostí• Prehodnotíme inštitucionalizáciu riadenia a koordinácie činností subjektov zodpovedajúcich za rozvoj cestovného ruchu• Predstavíme novú stratégiu oživenia cestovného ruchu• Zvýšime efektívnosť využitia verejných zdrojov na podporu rozvoja cestovného ruchu, vrátane fondov EÚ• Zvážime zavedenie podporných programov aktívneho cestovného ruchu pre letiská a leteckých prepravcov so zámerom priamej podpory rozvoja leteckej dopravy a posilnenia podpory rozvoja leteckého priemyslu i v rámci turizmu 7
 8. 8. Zlúčenie regulačných úradov• Vytvoríme podmienky na zlúčenie regulačných úradov v cestnej, železničnej, leteckej a vodnej doprave, ako aj v oblasti výstavby, pôšt a telekomunikácií. Výrazným spôsobom sa tak zníži počet rozpočtových organizácií v rezorte dopravy, úspory v rozpočtových nákladoch• Budeme realizovať liberalizáciu a zvýšenie funkčnosti poštového trhu pomocou vyvážených trhových podmienok podnikania v oblasti poštových služieb• Budeme harmonizovať hospodársku súťaž na trhu elektronických komunikácií a rozvoj dostupných vysokorýchlostných sietí 8
 9. 9. Eurofondy a hospodársky rozvoj• Plnenie strategického cieľa Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007 – 2013 – naplnenie cieľov v oblasti infraštruktúry a regionálnej dostupnosti, vedomostnej ekonomiky a v oblasti ľudských zdrojov• Zabezpečenie potrebných procesov a krokov na reálne a efektívne vyčerpanie alokácií operačných programov ku koncu programovacieho obdobia 2007 – 2013• Tvorba opatrení na zníženie negatívnych vplyvov globálnej hospodárskej krízy na zamestnanosť• Tvorba podmienok na spracovanie nových operačných programov v súlade so zameraním Spoločného strategického rámca 2014 – 2020 9

×