Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

OPD Zeleznicna infrastruktura

995 views

Published on

Published in: News & Politics, Travel, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

OPD Zeleznicna infrastruktura

  1. 1. Monitorovací výbor pre OP Doprava 2007 - 2013 18. - 20.5.2011, Štrbské Pleso Pokrok v príprave projektov OPD Železničná infraštruktúra
  2. 2. Prehľad stavu prípravy a schvaľovania projektov PO č. 1 Projekt Predpokladaná výška NFP v € % alokácie PO 1 Termín predloženia ŽoNFP na RO Modernizácia trate Poprad – Krompachy, projektová dokumentácia (DSP vrátane MPV) 17.837.000,- 1,94 01/2011 s Modernizácia trate Krompachy – Kysak, projektová dokumentácia (DSP vrátane MPV) 14.802.000,- 1,61 06/2011 Modernizácia trate Kysak – Košice, I. etapa, projektová dokumentácia (DRS a DVZ pre úsek Košice - Kostoľany nad Hornádom) 1.750.000,- 0,19 06/2011 Dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina, projektová dokumentácia 3.671.880,- 0,40 03/2011 s Modernizácia trate Krásno n. K. – Čadca, projektová dokumentácia 10.195.000,- 1,11 08/2010 Projekt zabezpečenia prístupu osôb s obmedzenou mobilitou k službám osobnej železničnej dopravy 1.124.000,- 0,12 06/2011 Modernizácia trate Zlatovce – Trenčianska Teplá 248.758.000,- 27,00 08/2011* Modernizácia trate Beluša - Púchov 145.068.000,- 15,75 08/2011* NFP schválené RO k 30.4.2011 (uzavretá ZoPNFP) 718.906.681,18 78,07 Spolu projekty v procese prípravy a schvaľovania: 443.205.880,- 48,11
  3. 3. Prehľad stavu prípravy a schvaľovania projektov PO č. 3 Projekt Predpokladaná výška NFP v € % alokácie PO 3 Termín predloženia ŽoNFP na RO TIP Žilina 35.984.000,- 29,98 05/2011 TIP Bratislava 35.984.000,- 29,98 12/2011 TIP Leopoldov 35.984.000,- 29,98 03/2012 TIP Košice 35.984.000,- 29,98 12/2011* NFP schválené RO k 30.4.2011 (uzavretá ZoPNFP) 1.689.800,- 1,40 Spolu projekty v procese prípravy a schvaľovania: 143.936.000,- 119,92
  4. 4. Prehľad stavu prípravy a schvaľovania projektov PO č. 4 1 Pri realokácii 250 mil. € Projekt Predpokladaná výška NFP % alokácie PO 4 Termín predloženia ŽoNFP Terminál TIOP Moldava n/Bodvou (mesto) 5.400.000,- 0,98 03/2013 Stavby IKD Košice, 1. etapa (trať Terminál Sever -NMM) 18.800.000,- 3,42 06/2012 Výstavba terminálov integrovanej osobnej prepravy - 1. etapa (Nové Košariská, Lehnice, Kvetoslavov) 4.554.000,- 0,83 08/2011 Výstavba terminálov integrovanej osobnej prepravy - 2. etapa a vybavenie zastávok informačným systémom 14.715.000,- 2,67 09/2011 Výstavba parkovísk Park & Ride 4.140.000,- 0,75 09/2011 Prepojenie koridorov na území mesta Bratislavy, PD 9.969.000,- 1,81 09/2011 IDS Bratislava I. etapa (Prepojenie koridorov, Zapojenie letiska, Šafárikovo námestie - Janíkov dvor) * 520.000.000,- 285.000.000,- 1 93,68 93,42 1 05/2012* NFP schválené RO k 30.4.2011 (uzavretá ZoPNFP) 5.272.851,41 0,95 Spolu projekty v procese prípravy a schvaľovania: 577.578.000,- 342.578.000,- 1 104,06 112,30 1
  5. 5. Termíny predkladania ŽoPP na EK: 1 Pri realokácii 250 mil. € Projekt Predpokladaná výška NFP v € Termín predloženia ŽoNFP na RO Termín predloženia ŽoPP na EK Modernizácia trate Zlatovce – Trenčianska Teplá 248.758.000,- 08/2011 09/2011* Modernizácia trate Beluša - Púchov 145.068.000,- 08/2011 09/2011* IDS Bratislava I. etapa (Prepojenie koridorov, zapojenie letiska, Šafárikovo námestie - Janíkov dvor) 520.000.000,-285.000.000,- 1 05/2012* 06/2012*
  6. 6. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Námestie slobody č. 6 810 05 Bratislava milan.mecar @mindop.sk Ďakujem za pozornosť !

×