Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 HN Club Financovanie diaľnic a ciest Ján Figeľ Prvý podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvo...
Ciele <ul><li>Scelenie diaľničných úsekov </li></ul><ul><li>Rozbehnúť výstavbu a rekonštrukcie dlhodobo zanedbávaných cies...
Diaľničné priority <ul><li>Vybudovanie cca 100 km najpotrebnejších a najnáročnejších úsekov diaľnice D1 </li></ul><ul><li>...
Znižovanie regionálnych rozdielov Sceľovaním diaľnic za rozumnú cenu prispievame k zmierňovaniu ekonomických rozdielov med...
Náročný, ale realistický program (v km) Skuto č nos ť  2007 – 2010 Program 2011 – 2014 Spolu Z toho ½ profily Spolu Z to...
Zdroje financovania <ul><li>Úspory </li></ul><ul><li>Eurofondy 2007 - 2013 </li></ul><ul><li>Eurofondy 2014 - 2020 </li></...
Úspory <ul><li>Dôležitý zdroj financovania </li></ul><ul><li>Vďaka úsporám cez kvalitné a transparentné súťaže sme schopní...
Eurofondy 2007 - 2013 <ul><li>Pre daňovníkov najvýhodnejší zdroj financovania výstavby diaľnic a ciest </li></ul><ul><li>V...
Eurofondy 2014 - 2020 <ul><li>Vláda SR plánuje počet operačných programov na ďalšie programové obdobie výrazne znížiť </li...
Štátny rozpočet <ul><li>Budovanie dopravnej infraštruktúry je možné iba s podporou zdrojov štátneho rozpočtu </li></ul><ul...
Úvery EIB <ul><li>Na financovanie prioritných úsekov diaľnic, na ktoré nezostanú zdroje z OPD 2007 – 2013 a pritom budú pr...
Elektronické mýto / diaľničné nálepky <ul><li>Od januára 2010 nákladné vozidlá spoplatnené systémom elektronického mýta </...
Diaľničné dlhopisy <ul><li>Doplnková možnosť </li></ul><ul><li>Štátne dlhopisy s dlhšími splatnosťami určené výlučne na fi...
PPP – 1/2 <ul><li>Ukončili sme predražené PPP projekty, ktoré by daňovníkov obrali o miliardy eur a na dlhý čas by zastavi...
PPP – 2/2 <ul><li>Pre efektívnosť PPP je dôležité: </li></ul><ul><li>vybrať ucelené úseky prevádzkovateľné z jedného miest...
Začaté úseky D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala 13,5 km; 900,3 mil. € Dubná Skala – Turany – Hubová – Ivachnová 4...
Začaté úseky D3 a D4 D3 Svrčinovec - Skalité 12,3 km (1/2P); 274,2 mil. € D3 Žilina Brodno – Kysucké Nové Mesto 10,1 km; 3...
Začaté úseky R2, R3 a R4 R2 Ruskovce – Pravotice 10,5 km (1/2 P); 90,5 mil. € R2 Zvolen východ – Pstruša – Kriváň 18,2 km...
Začaté úseky R5 a R7 R5 Svrčinovec – št. hr. SR/ČR 2 km; 22,7 mil. € R7 BA – Dunajská Lužná (PPP) 7 km; 72,9 mil. € R7 BA ...
Dokončíme úseky D1 a D4 D1 Jánovce - Jablonov 18,5 km; 360,3 mil. € D1 Fričovce – Svinia 11,2 km; 213,2 mil. € D1 Jablo...
Dokončíme úseky R1 a R4 R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie 8,4 km; 113,1 mil. € R4 Košice – Milhosť 15,85km; 77,7 mil. € ...
Detailnejší prehľad úsekov Diaľnice D1, ktoré sa dostanú do výstavby medzi prvými
Úsek diaľnice D1 Fričovce - Svinia <ul><li>dĺžka: 11,2 km </li></ul><ul><li>náklady: 213,2 mil. eur </li></ul><ul><li>zači...
Úsek diaľnice D1 Jánovce – Jablonov <ul><li>dĺžka: 9 km </li></ul><ul><li>náklady: 94,6 mil. eur </li></ul><ul><li>začiato...
Úsek diaľnice D1 Jánovce – Jablonov <ul><li>dĺžka: 9,5 km </li></ul><ul><li>náklady: 265,7 mil. eur </li></ul><ul><li>zač...
Úsek diaľnice D1 Hubová - Ivachnová <ul><li>dĺžka: 15,3 km </li></ul><ul><li>náklady: 507,6 mil. eur </li></ul><ul><li>zač...
Úsek diaľnice D1 Dubná Skala - Turany <ul><li>dĺžka: 16,5 km </li></ul><ul><li>náklady: 323,1 mil. eur </li></ul><ul><li>z...
Úsek diaľnice D1 Višňové - Dubná Skala <ul><li>dĺžka: 8,1 km </li></ul><ul><ul><li>z toho tunel Višňové 7,5 km </li></ul><...
Výstavba ciest I. triedy <ul><li>Polovica dopravy na cestách I. triedy </li></ul><ul><li>V uplynulých rokoch boli výrazne ...
Obnova ciest I. triedy <ul><li>Zrekonštruovať do 700 km najviac poškodených úsekov a 40 mostov </li></ul><ul><li>Realizáci...
 HN Club Financovanie diaľnic a ciest Ján Figeľ Prvý podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvo...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Minister Figel: Financovanie dialnic a ciest

2,714 views

Published on

Vystupenie prvého podpredsedu vlády a ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Jána Figeľa na HN Clube na tému Financovanie diaľnic a ciest.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Minister Figel: Financovanie dialnic a ciest

 1. 1. HN Club Financovanie diaľnic a ciest Ján Figeľ Prvý podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 7. jún 2011
 2. 2. Ciele <ul><li>Scelenie diaľničných úsekov </li></ul><ul><li>Rozbehnúť výstavbu a rekonštrukcie dlhodobo zanedbávaných ciest I. triedy, ktoré sú z hľadiska intenzity najvyťaženejšie </li></ul><ul><li>Zlepšenie podmienok pre podnikanie a zamestnanosť </li></ul><ul><li>Zníženie nehodovosti </li></ul><ul><li>Zvýšenie komfortu cestovania </li></ul>
 3. 3. Diaľničné priority <ul><li>Vybudovanie cca 100 km najpotrebnejších a najnáročnejších úsekov diaľnice D1 </li></ul><ul><li>Dobudovanie chýbajúcich úsekov diaľnice D3 </li></ul><ul><li>Začatie výstavby obchvatu Bratislavy a RC smerom na Žitný ostrov </li></ul><ul><li>Budovanie úsekov D a RC v menej rozvinutých regiónoch </li></ul>
 4. 4. Znižovanie regionálnych rozdielov Sceľovaním diaľnic za rozumnú cenu prispievame k zmierňovaniu ekonomických rozdielov medzi regiónmi. Väčšina plánovaných úsekov prechádza regiónmi, ktoré majú vysokú nezamestnanosť Miera nezamestnanosti v SR podľa okresov Zdroj: UPSVaR, apríl 2011
 5. 5. Náročný, ale realistický program (v km) Skuto č nos ť 2007 – 2010 Program 2011 – 2014 Spolu Z toho ½ profily Spolu Z toho ½ profily Za č até D a RC 118,1 32,9 240 – 280 51,1 Dokon č ené D a RC 122,8 32,5 130,4 8,4
 6. 6. Zdroje financovania <ul><li>Úspory </li></ul><ul><li>Eurofondy 2007 - 2013 </li></ul><ul><li>Eurofondy 2014 - 2020 </li></ul><ul><li>Štátny rozpočet </li></ul><ul><li>Úver EIB </li></ul><ul><li>Elektronické mýto / diaľničné nálepky </li></ul><ul><li>Diaľničné dlhopisy </li></ul><ul><li>PPP </li></ul>
 7. 7. Úspory <ul><li>Dôležitý zdroj financovania </li></ul><ul><li>Vďaka úsporám cez kvalitné a transparentné súťaže sme schopní za cenu 3 km diaľnic postaviť 4 km </li></ul>Príklad úspor: Jánovce – Jablonov: I. úsek Dĺžka úseku Cena v PPP Vysúťažená ponuka Eurofondy Štátny rozpočet 9,0 km 136,4 mil. € 59,9 mil. € 65 % 35%, t.j. menej ako 30 mil. €
 8. 8. Eurofondy 2007 - 2013 <ul><li>Pre daňovníkov najvýhodnejší zdroj financovania výstavby diaľnic a ciest </li></ul><ul><li>Vysoká transparentnosť a trojitá kontrola </li></ul><ul><li>Za prvé štyri roky programového obdobia sa na cesty využilo iba 21,5 % </li></ul><ul><li>Aktuálne je zazmluvnených iba 31 % zdrojov. Na pripravované úseky diaľnic a ostatných ciest zostáva v OPD takmer 1,4 mld. eur </li></ul>
 9. 9. Eurofondy 2014 - 2020 <ul><li>Vláda SR plánuje počet operačných programov na ďalšie programové obdobie výrazne znížiť </li></ul><ul><li>Zdroje z fondov EÚ zacieliť na priority, z ktorých sú najväčšie celospoločenské prínosy, a ktorých financovanie presahuje možnosti štátneho rozpočtu: dopravná infraštruktúra </li></ul><ul><li>Vyššia alokácia zdrojov na cesty v ďalšom období umožní vytvoriť podmienky na zmenšovanie veľkých regionálnych rozdielov </li></ul>
 10. 10. Štátny rozpočet <ul><li>Budovanie dopravnej infraštruktúry je možné iba s podporou zdrojov štátneho rozpočtu </li></ul><ul><li>Ciele: </li></ul><ul><ul><li>spolufinancovanie k eurofondom, </li></ul></ul><ul><ul><li>projektovú prípravu a výkup pozemkov k ďalším pripravovaným úsekom D a RC, </li></ul></ul><ul><ul><li>na rozbeh výstavby prioritných úsekov D a RC, ktoré sa plánujú financovať prevažne z OPD na roky 2014 – 2020 </li></ul></ul>
 11. 11. Úvery EIB <ul><li>Na financovanie prioritných úsekov diaľnic, na ktoré nezostanú zdroje z OPD 2007 – 2013 a pritom budú pripravené na začatie výstavby v rokoch 2012 a 2013 </li></ul><ul><li>Premostiť plynulosť čerpania – pokryť náklady, ktoré sa preinvestujú skôr ako bude možné čerpať zdroje na nasledujúce programové obdobie 2014 – 2020 </li></ul><ul><li>Pre naplnenie cieľa vlády SR dokončiť čo najskôr nadštandardné cestné spojenie Bratislavy a Košíc je nevyhnutné okrem eurofondov využiť aj iné zdroje, aby sa výstavba najnáročnejších úsekov mohla začať bez zbytočného odkladu </li></ul>
 12. 12. Elektronické mýto / diaľničné nálepky <ul><li>Od januára 2010 nákladné vozidlá spoplatnené systémom elektronického mýta </li></ul><ul><li>Uplatňuje sa princíp ,,užívateľ platí“ v závislosti od počtu prejdených kilometrov </li></ul><ul><li>Ministerstvo dopravy sa usiluje dať celý systém výberu mýta a úhrad jeho prevádzkovateľovi do prijateľnejších podmienok pre štát ako sú tie, ktoré vzišli z predraženého tendra </li></ul><ul><li>Zvýhodniť cez mýto ekologickejšiu dopravu a zaviesť časovú reguláciu </li></ul>
 13. 13. Diaľničné dlhopisy <ul><li>Doplnková možnosť </li></ul><ul><li>Štátne dlhopisy s dlhšími splatnosťami určené výlučne na financovanie výstavby diaľnic </li></ul><ul><li>Záujem o investovanie indikujú niektorí investori </li></ul>
 14. 14. PPP – 1/2 <ul><li>Ukončili sme predražené PPP projekty, ktoré by daňovníkov obrali o miliardy eur a na dlhý čas by zastavili výstavbu úsekov iných diaľnic a rýchlostných ciest </li></ul><ul><li>Ročne by po dobu 30 rokov išlo na splátky za dostupnosť diaľnic troch PPP projektov 600 až 700 mil. eur, čo je oveľa viac ako dával štát dokopy na výstavbu, údržbu a opravu všetkých D a RC v uplynulých rokoch </li></ul><ul><li>Akceptujeme túto formu, chceme však zmeniť podmienky a rozsah </li></ul><ul><li>V PPP chceme partnerstvo, ktoré je výhodné nielen pre firmy a banky, ale aj pre štát a občanov Slovenska. </li></ul>
 15. 15. PPP – 2/2 <ul><li>Pre efektívnosť PPP je dôležité: </li></ul><ul><li>vybrať ucelené úseky prevádzkovateľné z jedného miesta </li></ul><ul><li>nespojiť dokopy stavby príliš vysokej hodnoty, čo by znížilo konkurenciu a predražilo stavby </li></ul><ul><li>vyhnúť sa úsekom s vysokými rizikami, ktoré sú mimo vplyvu koncesionára </li></ul><ul><li>začať pri nižšom stupni prípravy, koncesionár zabezpečí optimalizáciu </li></ul><ul><li>nesúťažiť viacero balíkov úsekov v rovnakom čase </li></ul><ul><li>v rámci súťaže poskytnúť dostatočný čas na prípravu </li></ul>
 16. 16. Začaté úseky D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala 13,5 km; 900,3 mil. € Dubná Skala – Turany – Hubová – Ivachnová 45,5 km; 1528,9 mil. € Studenec - Jablonov 5,2 km (1/2 P); 34,2 mil. € Jánovce - Jablonov 18,5 km; 360,3 mil. € Fričovce – Svinia 11,2 km; 213,3 mil. €
 17. 17. Začaté úseky D3 a D4 D3 Svrčinovec - Skalité 12,3 km (1/2P); 274,2 mil. € D3 Žilina Brodno – Kysucké Nové Mesto 10,1 km; 380,9 mil. € D3 Čadca/Bukov – Svrčinovec 5,8 km; 195,1 mil. € D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica 10,7 km; 239,3 mil. € D4 Bratislava/Jarovce – Ivanka pri Dunaji (PPP) 23,2 km; 569,6 mil. €
 18. 18. Začaté úseky R2, R3 a R4 R2 Ruskovce – Pravotice 10,5 km (1/2 P); 90,5 mil. € R2 Zvolen východ – Pstruša – Kriváň 18,2 km; 351,3 mil. € R2 Mýtna – Lovinobaňa 10,5 km (1/2 P); 90 mil. € R3 Tvrdošín – Nižná n. Oravou 5,2 km; 116,9 mil. € R4 Prešov, sev. obchvat 14,7 km; 453,2 mil. € R4 Kapušany – Lipníky 6 km; 80 mil. €
 19. 19. Začaté úseky R5 a R7 R5 Svrčinovec – št. hr. SR/ČR 2 km; 22,7 mil. € R7 BA – Dunajská Lužná (PPP) 7 km; 72,9 mil. € R7 BA Prievoz – BA Ketelec (PPP) 7 km; 73 mil. € R7 Dunajská Lužná – Holice (PPP) 17,8 km (1/2 P); 111,3 mil. €
 20. 20. Dokončíme úseky D1 a D4 D1 Jánovce - Jablonov 18,5 km; 360,3 mil. € D1 Fričovce – Svinia 11,2 km; 213,2 mil. € D1 Jablonov – Studenec 5,2 km (2. P); 34,2 mil. € D4 Stupava Juh – D2 3,2 km (1/2 P); 23,8 mil. € D1 Dubná Skala – Turany 16,5 km; 323,1 mil. €
 21. 21. Dokončíme úseky R1 a R4 R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie 8,4 km; 113,1 mil. € R4 Košice – Milhosť 15,85km; 77,7 mil. € R1 NR, západ – Tek. Nemce (PPP) 45,9 km; 723,6 mil. € R1 Banská Bystrica obchvat (PPP) 5,7 km; 163,5 mil. €
 22. 22. Detailnejší prehľad úsekov Diaľnice D1, ktoré sa dostanú do výstavby medzi prvými
 23. 23. Úsek diaľnice D1 Fričovce - Svinia <ul><li>dĺžka: 11,2 km </li></ul><ul><li>náklady: 213,2 mil. eur </li></ul><ul><li>začiatok VO: marec 2011 </li></ul><ul><li>uvedenie do užívania: 2014 </li></ul>
 24. 24. Úsek diaľnice D1 Jánovce – Jablonov <ul><li>dĺžka: 9 km </li></ul><ul><li>náklady: 94,6 mil. eur </li></ul><ul><li>začiatok VO: november 2010 </li></ul><ul><li>v najbližších dňoch sa podpíše </li></ul><ul><li>zmluva s víťazom tendra </li></ul><ul><li>uvedenie do užívania: 2014 </li></ul>I. úsek
 25. 25. Úsek diaľnice D1 Jánovce – Jablonov <ul><li>dĺžka: 9,5 km </li></ul><ul><li>náklady: 265,7 mil. eur </li></ul><ul><li>začiatok VO: november 2010 </li></ul><ul><li>uvedenie do užívania: 2014 </li></ul>II. úsek
 26. 26. Úsek diaľnice D1 Hubová - Ivachnová <ul><li>dĺžka: 15,3 km </li></ul><ul><li>náklady: 507,6 mil. eur </li></ul><ul><li>začiatok VO: leto 2011 </li></ul><ul><li>uvedenie do užívania: 2015 </li></ul>
 27. 27. Úsek diaľnice D1 Dubná Skala - Turany <ul><li>dĺžka: 16,5 km </li></ul><ul><li>náklady: 323,1 mil. eur </li></ul><ul><li>začiatok VO: máj 2011 </li></ul><ul><li>uvedenie do užívania: 2014 </li></ul>
 28. 28. Úsek diaľnice D1 Višňové - Dubná Skala <ul><li>dĺžka: 8,1 km </li></ul><ul><ul><li>z toho tunel Višňové 7,5 km </li></ul></ul><ul><li>náklady: 663,3 mil. eur </li></ul><ul><li>začiatok VO: 2011 </li></ul><ul><li>uvedenie do užívania: 2016/2017 </li></ul>
 29. 29. Výstavba ciest I. triedy <ul><li>Polovica dopravy na cestách I. triedy </li></ul><ul><li>V uplynulých rokoch boli výrazne zanedbávané </li></ul><ul><li>Samostatný program týkajúci sa prípravy a výstavby ciest prvej I. triedy predstavíme na jeseň tohto roka </li></ul><ul><li>Výstavba obchvatov miest, diaľničných privádzačov a mostov (Trenčín, Galanta, Prešov,...) </li></ul>
 30. 30. Obnova ciest I. triedy <ul><li>Zrekonštruovať do 700 km najviac poškodených úsekov a 40 mostov </li></ul><ul><li>Realizácia 2011 – 2012 </li></ul><ul><li>Zdroje: OPD/spolufinancovanie zo ŠR – takmer 200 mil. eur </li></ul>
 31. 31. HN Club Financovanie diaľnic a ciest Ján Figeľ Prvý podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 7. jún 2011

×