Users being followed by Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR