Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dialnične informacne brany

302 views

Published on

Komplexné informácie o Slovensku, kvalitné služby, ale aj zrenovované parkoviská a moderné zázemie budú vítať turistov pri vstupe na Slovensko. Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Počiatek otvoril prvú z dvoch diaľničných vstupných brán, ktoré od dnes budú vítať zahraničných turistov.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dialnične informacne brany

  1. 1. krajina na dlanidiaľničné vstupné brány
  2. 2. Hlavným cieľom týchto informačno – predajných miest je privítať návštevníkov Slovenska hneď pri vstupe do krajiny a vytvoriť im tak nezabudnuteľný prvý dojem. Priniesť prvú správu o tom najzaujímavejšom, čo možno na Slovensku nájsť a ako sa k tomu čo najbezpečnejšie dostať. Diaľničné vstupné brány chceme postupne vybudovať na všetkých hraničných priechodoch, ktoré sa nachádzajú na diaľniciach či rýchlostných cestách v Slovenskej republike. Vytvoríme prvý dojem O PROJEKTE Národná diaľničná spoločnosť spúšťa v roku 2013 nový projekt určený predovšetkým pre zahraničných návštevníkov našej krajiny. diaľničné vstupné brány2
  3. 3. Prinesieme nové možnostiNa vysokej profesionálnej úrovni a v jednotnom štýle poskytnemeinformačno – predajné služby aj v spolupráci so Slovenskou agentúroucestovného ruchu a Asociáciou informačných centier Slovenska.Prinesieme takú paletu služieb, ktorú by zahraničný návštevníkočakával pri vstupe na naše územie.Slovensko navštevujú najmä turisti zo susedných krajín. Ich geografickáblízkosť a naša malá rozloha predurčuje spôsob ich presunu k nám, kdeautomobil vysoko predstihuje vlak, lietadlo či loď. Diaľnica tak predsta-vuje hlavnú vstupnú bránu. Tento projekt poskytuje priestor pre širokúprezentáciu atrakcií Slovenska a aktivít v ich okolí. 3
  4. 4. MAPA Všade vo svete sa najväčšia koncentrácia návštevníkov nachádza v turistických rezortoch, v tranzitných koridoroch a napokon na samotných vstupoch do krajiny. Národná diaľničná spoločnosť má z týchto lokalít k Budeme súcastou cestovného ruchu ˇ ˇ dispozícii vo svojom vlastníctve hneď dve. Hraničné priechody ako vstupný bod a samotnú diaľnicu s odpočívadlami, ktorá dovedie návštevníka do cieľa.4
  5. 5. KONCEPCIA 5
  6. 6. Je v našom záujme, aby sa u nás všetci príjemne cítili, aby v dobrom spomínali a aby napokon odchádzali s pocitom, že sa budú chcieť opäť vrátiť. Sme presvedčení, že nielen kvalitné služby, ale aj atmosféra, v ktorej sú poskytované, je veľmi dôležitá. Úsmev a ochota budú chlebom a solou ˇ informácia a služba Možnosť si odniesť zo Slovenska niečo, čo oku ulahodilo a srdce potešilo. Aj malý artefakt, suvenír či typický slovenský výrobok je presne to, čo by sme radi ponúkli zahraničným návštevníkom už priamo u nás. Nebude to teda len oddychová zóna, kvalitné hygienické zariadenia alebo diaľničná nálepka, ktorú si každý z nich zakúpi ako poplatok za služby poskytované na slovenských diaľniciach a rýchlostných cestách.6
  7. 7. Hlavný ponúkaným artiklom bude informácia.Bude o krásach našej vlasti a jej možnostiach poskytnúťoddych, ubytovanie, relax, kultúru či šport. Bude o spôsobeprepravy k určenému cieľu po našich cestách. Bude aj obezpečnostných a zákonných povinnostiach motoristu vnašej krajine.Informácie prinesieme na moderných informačnýchtechnológiách v pútavých priestoroch, ktorý sme príťažlivozviditeľnili. Návštevníka priamo k nám privedú špeciálneprístupové koridory. Upravené okolie a nové parkovacieplochy len dotvoria atmosféru umožňujúcu krátkodobýoddych na hraniciach Slovenska.Súčasťou zámeru projektu sú aj plochy na odpočívadláchdiaľnic a rýchlostných ciest. Práve prostredníctvom nichdotvoríme plnohodnotnú informačnú sieť o Slovensku, ktoránebude mať len lokálny charakter. Prinášame Vám jedinečnú možnosť byť viditeľní. Budeme radi, ak sa spolu s nami pokúsite vytvoriť nielen prvý dojem. ... môžete byt pri tom ... ˇ 7
  8. 8. hraničný priechod Česko - Slovensko hraničný priechod Maďarsko - Slovensko D2 Brodské D2 Čunovo už ˇ coskoro ...

×