Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
CHÀO MỪNG THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐẾN DỰ BUỔI THUYẾT TRÌNH CỦA NHÓM 1
THÀNH VIÊN CỦA NHÓM 1 <ul><li>Đoàn Minh Phát </li></ul><ul><li>Bùi Minh Hùng </li></ul><ul><li>Phạm Hoàng Lân </li></ul><u...
Noäi Dung : 1) Tác dụng nhiệt của ánh sáng là gì? 2) Ứng dụng tác dụng nhiệt của ánh sáng. 3)Tác dụng nhiệt của ánh sáng ...
CÁC TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG Tác dụng nhiệt của ánh sáng: Hãy nêu một số hiện tượng chứng tỏ ánh sáng chiếu vào các vật sẽ là...
Hãy kể một số công việc trong đó người ta sử dụng tác dụng nhiệt của ánh sáng để phục vụ đời sống hoặc sản xuất. 2)Ứng dụn...
<ul><li>KẾT LUẬN: </li></ul><ul><li>  Ánh sáng chiếu vào các vật sẽ làm chúng nóng lên. Khi đó năng lượng của ánh sáng đ...
<ul><li>Nghiên cứu tác dụng nhiệt của ánh sáng lên các vật màu trắng và màu đen </li></ul>a) Thí nghiệm : theo dõi độ tăn...
45 15 30 60 5 10 20 25 40 35 50 55 25 30 35 40 46 39 32 25 0 C 0 C B¶ng 1 a. ThÝ nghiÖm 46 39 32 25 Víi mÆt ®en 40 35 30 2...
K Trong cùng điều kiện như nhau, các vật có màu đen hấp thụ năng lượng ánh sáng tốt hơn các vật có màu trắng 10 0 10 90 20...
Trong cùng điều kiện như nhau, các vật có màu đen hấp thụ năng lượng ánh sáng tốt hơn các vật có màu trắng 10 0 10 90 20 3...
<ul><ul><li>Ánh sáng chiếu vào các vật sẽ làm chúng nóng lên. Khi đó năng lượng ánh sáng đã bị biến thành nhiệt năng. Đó l...
“ Cô” rïa ph¬i n¾ng 5/11/2008
CẢM ƠN THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ NGHE BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA NHÓM 1
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tacdung nhiêt của as

1,705 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tacdung nhiêt của as

 1. 1. CHÀO MỪNG THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐẾN DỰ BUỔI THUYẾT TRÌNH CỦA NHÓM 1
 2. 2. THÀNH VIÊN CỦA NHÓM 1 <ul><li>Đoàn Minh Phát </li></ul><ul><li>Bùi Minh Hùng </li></ul><ul><li>Phạm Hoàng Lân </li></ul><ul><li>Phan Thanh Hiền </li></ul><ul><li>Nguyễn Ngọc Lam Quỳnh </li></ul>
 3. 3. Noäi Dung : 1) Tác dụng nhiệt của ánh sáng là gì? 2) Ứng dụng tác dụng nhiệt của ánh sáng. 3)Tác dụng nhiệt của ánh sáng lên các vật phụ thuộc gì?
 4. 4. CÁC TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG Tác dụng nhiệt của ánh sáng: Hãy nêu một số hiện tượng chứng tỏ ánh sáng chiếu vào các vật sẽ làm nóng các vật đó lên? Phơi các vật ngoài nắng, chạy điện ở bệnh viện, chiếu ánh sáng vào cơ thể chổ bị chiếu sáng sẽ nóng lên…. 1)Tác dụng nhiệt của ánh sáng là gì? Phơi bánh tráng Phơi lúa
 5. 5. Hãy kể một số công việc trong đó người ta sử dụng tác dụng nhiệt của ánh sáng để phục vụ đời sống hoặc sản xuất. 2)Ứng dụng tác dụng nhiệt của ánh sáng. Tắm nắng,Làm ruộng muối…
 6. 6. <ul><li>KẾT LUẬN: </li></ul><ul><li> Ánh sáng chiếu vào các vật sẽ làm chúng nóng lên. Khi đó năng lượng của ánh sáng đã biến thành nhiệt năng. Đó là tác dụng nhiệt của ánh sáng. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Nghiên cứu tác dụng nhiệt của ánh sáng lên các vật màu trắng và màu đen </li></ul>a) Thí nghiệm : theo dõi độ tăng nhiệt độ của hai tấm kim loại trong 3 phút khi cho ánh sáng đèn điện chiếu vào. 3)Tác dụng nhiệt của ánh sáng lên các vật phụ thuộc gì?
 8. 8. 45 15 30 60 5 10 20 25 40 35 50 55 25 30 35 40 46 39 32 25 0 C 0 C B¶ng 1 a. ThÝ nghiÖm 46 39 32 25 Víi mÆt ®en 40 35 30 25 Víi mÆt tr¾ng Sau 3 phót Sau 2 phót Sau 1 phót Lóc ®Çu N ®é ®o 0 C LTN
 9. 9. K Trong cùng điều kiện như nhau, các vật có màu đen hấp thụ năng lượng ánh sáng tốt hơn các vật có màu trắng 10 0 10 90 20 30 40 50 60 70 80 100 110 10 0 10 90 20 30 40 50 60 70 80 100 110
 10. 10. Trong cùng điều kiện như nhau, các vật có màu đen hấp thụ năng lượng ánh sáng tốt hơn các vật có màu trắng 10 0 10 90 20 30 40 50 60 70 80 100 110 10 0 10 90 20 30 40 50 60 70 80 100 110
 11. 11. <ul><ul><li>Ánh sáng chiếu vào các vật sẽ làm chúng nóng lên. Khi đó năng lượng ánh sáng đã bị biến thành nhiệt năng. Đó là tác dụng nhiệt của ánh sáng. </li></ul></ul>KẾT LUẬN Nãng qu¸ cè v­¬n vµo chç m¸t
 12. 12. “ Cô” rïa ph¬i n¾ng 5/11/2008
 13. 13. CẢM ƠN THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ NGHE BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA NHÓM 1

×