Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

туристическа уебмрежа

1,097 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

туристическа уебмрежа

 1. 1. Varnenche. com Туристически портали 2.0 Информация за български туристически дестинации, резервации на хотели и билети за градски събития Първа фаза M ихаил Минчев Проектопредложение Varnenche. com
 2. 2. Създаване на туристически сайтове на по-важните туристически центрове. План за туристическо райониране на България: Черноморски, Софийски, Тракия, Дунавски, Рило-пирински, Родопски, Стара планина и Стари български столици. Туристическа уеб мрежа
 3. 3. Идея <ul><li>Изграждане на мрежа от туристически уебсайтове на българските градове с цел насърчаването на вътрешния туризъм. </li></ul><ul><li>Модерни и активни уебсайтове 2.0 : персонализиращи инструменти ( trip planner, ваканционен калкулатор, др.), потребителска общност ( социална мрежа ) , директна продажба на туристически услуги. </li></ul><ul><li>Един съвременен начин за планиране на пътуване из България. Възползвайки се от възможностите, които предоставят сайтовете преди (информация и резервация на туристически услуги), по време (карти и мобилна информация на място) и след (споделяне на преживяванията) пътуването. </li></ul><ul><li>Изграждане на стабилна интернет марка с офлайн възможности </li></ul><ul><li>(мерчандайсинг, организиране на събития, др.) </li></ul><ul><li>Сайтове и домейни базирани на имената на градовете и умалителната форма на местните и тези, които са свързани с града: varnenche.com, sofianche.com, rusenche.com, bulgarche.net, др. </li></ul>
 4. 4. Клиентски профил. Търсене I <ul><li>Икономическа класа (800 лв -1200+ лв ) </li></ul><ul><li>20% от пътуващите лятно време имат доходи между 800-1200+ </li></ul><ul><li>40% зимно време (Ноема-Държавна агенция по туризъм, 2008) </li></ul><ul><li>..................брой пътуващи българи в България лятно време </li></ul><ul><li>..................брой пътуващи българи в България зимно време </li></ul><ul><li>Възраст </li></ul><ul><li>2 140 000 население на БГ 18-34 год. (Балкански институт, 2006) </li></ul><ul><li>2 676 977 население на БГ 35-54 год. (Балкански институт, 2006) </li></ul><ul><li>18-35 год. - 53% от бг туристите ; 36-55 год. - 39% от бг туристите </li></ul><ul><li>Активен потребител на интернет </li></ul><ul><li>3млн. потребители ( Нилсън Онлайн 05.2008; Google Ad planner ) ; 4 млн. 2008-2013 ( Gemius ) </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Статус (индивидуални, двойки, с приятели, семейства) </li></ul><ul><li>Ваканционен и целогодишен потребител на туристически услуги (уикенд пътувания, бизнес пътувания) </li></ul><ul><li>Навик да търсят и да резервират в интернет </li></ul><ul><li>16% от туристите използват интернет като единствен източник на информация за своето пътуване. 59% като второстепенен (Ноема, ДАТ, 2008) </li></ul><ul><li>Разход по пътуванията </li></ul><ul><li>30 евро на ден, 200 евро на престой разход за бг туристи, 7 дни </li></ul><ul><li>60 евро, 250 евро, 4 дни (ДАТ) </li></ul>Клиентски профил. Търсене II
 6. 6. Предлагане I <ul><li>Интернет </li></ul><ul><li>4 сайта с двигатели за онлайн продажба на тур. услуги с база данни 3 . 000 хотела (tirs.net, ok-booking.com) </li></ul><ul><li>Journey.bg (от 1999г.) Лидер с 200 хил посещения на месец, 4000 обекта </li></ul><ul><li>2 сайта тип 2.0 с 60 хил. уникални посетители на месец, 1.500 потребителски профила ( nasamnatam.com ) </li></ul><ul><li>Класация на сайтовете по категории: 3. Соц. Мрежи, 15.ел. Търговия , 17.Туризъм (Нилсън Онлайн, 2008) </li></ul><ul><li>Туризъм </li></ul><ul><li>6 млн. Чуждестранни туристи, ръст 11%, </li></ul><ul><li>4,5 млн . пътувания на българи в чужбина , ръст 37% </li></ul><ul><li>8 туристически региона с над 30 потенциални дестинации (ДАТ) </li></ul><ul><li>1 млн. Легла капацитет на България и Покачване 13% годишно (по-бързи темпове от конкуренцията); Спад на средната заетост (ДАТ,2009) </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Дестинация Варна </li></ul><ul><li>514 регистрирани хотела </li></ul><ul><li>50 лв средна цена за нощувка в двойна стая (tirs.net, bghotelite.com) </li></ul><ul><li>5 млн. нощувки на чужденци във Варна или 27% от нощувките в цялата страна (2006, ВТК), </li></ul><ul><li>66 млн. евро приходи от туризъм за 2006 или 61% от приходите на града (2006, ВТК) </li></ul><ul><li>.......нощувки на български посетители </li></ul><ul><li>......... средно нощувки за резервация </li></ul><ul><li>.........средно цена за резервация </li></ul>Предлагане II
 8. 8. Тенденции за развитие <ul><li>1. Лансиране на информационни туристически сайтове </li></ul><ul><li>цел: изграждане и позициониране на марката и идеята за е-Туризъм , изграждане на навик в потребителите ; трафик </li></ul><ul><li>приходи: продажба на реклама, мерчандайсинг </li></ul><ul><li>2. Внедряване на двигател за онлайн продажба на тур. продукти </li></ul><ul><li>цел: предлагане на тур. продукти ( хотелски резервации, градски събития ) </li></ul><ul><li>Приходи: комисионни от продажби, месечни вноски от абонати, продажба на реклама, мерчандайсинг, пакети ( opaque оферти) </li></ul><ul><li>3. Внедряване на платформа за мобилни телефони и аксесоари </li></ul><ul><li>Цел: раширяване продуктовата гама и достъпността до нея </li></ul><ul><li>Приходи: комисионни от продажба, месечни вноски от абонати, продажба на реклама, мерчандайсинг </li></ul><ul><li>4. Разрастване в чужбина </li></ul><ul><li>Цвл: обхващане на целеви пазари: Румъния, Централна Европа, др. </li></ul><ul><li>Приходи: комисионни от продажба, месечни вноски от абонати, продажба на реклама, мерчандайсинг </li></ul>
 9. 9. Заплахи и Възможности на пазара <ul><li>Заплахи </li></ul><ul><li>Намаляване на резервациите за 2009та поради глобалната криза </li></ul><ul><li>Бавно изпълнение на плановете и програмите за развитие на туризма от страна на публичната администрация, чиито приоритети въздействат на проекта </li></ul><ul><li>Конкуренция на дестинации от Гърция, Турция и ЕС </li></ul><ul><li>Неразвити навици на бг потребител да търси туристическа информация и да резервира услуги чрез интернет </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Възможности </li></ul><ul><li>Държавна и местна туристическа политика с приоритет към онлайн рекламирането на българския туристически продукт; план за региониране на БГ </li></ul><ul><li>Транспортни предимства (нискотарифни полети Сф-Вн; относителна близост на дестинациите една от друга) </li></ul><ul><li>Развитието на алтернативни видове туризъм: спа, шопинг(строеж на молове), културен, селски </li></ul><ul><li>Големите инвестиции в модернизирането на хотелската база(покачване на л. база) </li></ul><ul><li>Постоянното покачване на интернет потребителите </li></ul><ul><li>Профил на българския турист позволяващ ползването на този канал и този тип туристически продукт(ниски доходи, добро образование) </li></ul><ul><li>Изключително слабо присъствие на специализирани туристически страници рекламиращи българския туристически продукт (оскъдна и неактуализирана инфо) </li></ul><ul><li>Липса на предлагане на възможността за директна резервация на туристически продукти(резервации чрез формуляри) </li></ul>Заплахи и Възможности на пазара
 11. 11. Туристическо промотиране на Варна Комерсиализация на туристически продукти Регистрирани потребители T УРИЗЪМ 2.0 Туристически предприятия Потребители ВАРНА ОНЛАЙН Дистрибуция Реклама I+D Инструменти 2.0 Преживявания Информация за дестинацията
 12. 12. Туристическа информация <ul><li>Продукти </li></ul><ul><li>Това, от което туриста се нуждае за престоя си в града дестинация </li></ul><ul><li>Информация за туристически обекти, музеи, атракции, събития, услуги, др. </li></ul><ul><li>Социална мрежа, в която местни потребители, чрез свои материали представят дестинацията: снимки, видео, коментари, др. </li></ul><ul><li>Други екстри 2.0: карти, трип планер, е-кардс, туристически калкулатор, др. </li></ul><ul><li>Цел </li></ul><ul><li>Динамичен уебсайт с актуализирана и персонализирана информация за всеки потребител. </li></ul><ul><li>Главната цел е създаването на марка, трафик , динамизиране живота на градовете. </li></ul><ul><li>Комерсиализиране </li></ul><ul><li>Онлайн </li></ul><ul><li>SEO, SEM, SMM - Facebook (Varna-Nashata Perla), YouTube , VBOX(Video Viral), E-mail marketing (game), Banners </li></ul><ul><li>Блог, Комуникация- статии, конкурси </li></ul><ul><li>Офлайн </li></ul><ul><li>Мерчандайсинг: ротулиран автомобил, рекламни лица (дядото с пуканките, вестникаря, др) </li></ul><ul><li>Партньорство със заведения (годзила , делфин) </li></ul>
 13. 13. Резервационна система <ul><li>Продукти </li></ul><ul><li>Хотели- 2,3,4 звезди </li></ul><ul><li>Клуб Премиум- оферти с намаления, пакети </li></ul><ul><li>Градски събития- концерти, спектакли, др. </li></ul><ul><li>Цели </li></ul><ul><li>Възможност за директа резервация на туристически услуги според желанието на потребителя. </li></ul><ul><li>Предлагане на нов канал за дистрибуция на хотелиерите и другите туристически агенти, с цел увеличаване на заетостта и на приходите от нощувка. </li></ul><ul><li>Предлагане на оферти и пакети с намаления за членовете на Клуб Премиум с цел мотивирането им за активност в генерирането на съдържание в социалната мрежа на сайта </li></ul><ul><li>Комерсиализиране </li></ul><ul><li>Онлайн </li></ul><ul><li>SEO, SEM, Комуникация- статии, доклади ( Svejo.bg, Horemag, Touristmedia, News.bg ) </li></ul><ul><li>Офлайн </li></ul><ul><li>Технологични събития: лекции, ноу хау, нетуоркинг, тенденции, идеи, др. предназначени за хотелиерите </li></ul>
 14. 14. Екип <ul><li>Михаил Минчев </li></ul><ul><li>Бакалавър в туризма: планиране на туристически дестинации (UCM) ; Магистър по е-Маркетинг( UB ) </li></ul><ul><li>Професионален стаж: Продажби( Marina d’Or; Avis ); Маркетинг(ДАТ; БАТА) </li></ul><ul><li>Длъжности: е-маркетинг, продукти, SEO, SEM, връзки с клиенти и институции </li></ul><ul><li>................................................. </li></ul><ul><li>Бакалавър по икономика; Магистър по Мениджмънт </li></ul><ul><li>Професионален стаж: </li></ul><ul><li>Длъжности: продажби, ценова политика, счетоводство, връзки с клиенти и институции </li></ul><ul><li>............................................ </li></ul><ul><li>Бакалавър по информатика, Магистър Уеб Дизайн </li></ul><ul><li>Професионален стаж: </li></ul><ul><li>Длъжности: програмиране, уеб дизайн, SEO, SEM </li></ul><ul><li>Договор с външни подизпълнители </li></ul><ul><li>Уебдизайн, Двигател ел. Търговия, Мерчандайсинг, Геолокация, класически маркетинг, др. </li></ul>
 15. 15. Конкуренция <ul><li>Чуждестранни дестинации </li></ul><ul><li>Гърция, Турция, ЕС </li></ul><ul><li>Непрофилирани уебсайтове </li></ul><ul><li>Facebook.com, Wikipedia.com, tripadvisor.com, start.bg, yes.bg </li></ul><ul><li>Световни лидери в онлайн туризма </li></ul><ul><li>Booking.com, Expedia, eDreams, Last Minute, Hotels.de </li></ul><ul><li>Информативни туристически сайтове </li></ul><ul><li>journey.bg, visit.bg, travel.bg </li></ul><ul><li>Уебсайтове с резервации чрез формуляри </li></ul><ul><li>Retur.eu, bulrest.com, bghotelite.com, rezervaciq.com, pochivka.bg </li></ul><ul><li>Уебсайтове с двигатели за онлайн резервации </li></ul><ul><li>Ok-booking.com, hotelsbg.net, bg hotelite.com, tirs.net </li></ul><ul><li>Уебсайтове за туристическа информация 2.0 </li></ul><ul><li>Nasamnatam.com, bulgariainside.com </li></ul><ul><li>Сайтове за туристически новини </li></ul><ul><li>Btourism.com, touristmedia.info, horemag.bg, infotourism.net </li></ul><ul><li>Снимки и клипове </li></ul><ul><li>Youtube.com, vbox7.com </li></ul><ul><li>Класически туристически агенции с онлайн присъствие </li></ul><ul><li>Bulgariaholidays.com, astralholidays.com, almatour.com </li></ul>
 16. 16. Предвиждания <ul><li>Уникални месечни посещения </li></ul><ul><li>Конвертируемост </li></ul><ul><li>Регистрирани потребители </li></ul><ul><li>CR посещение/резервация – 4% </li></ul><ul><li>Реклама </li></ul>1 год 2 год 3 год 30.000 75.000 150.000 1 год 2 год 3 год 3.000 15.000 30.000 Banner 1 728x90 Banner 2 250x250 Уникални посещения / ден 1 000 1 000 Разгледани страници 7 7 Импресии 7 000 7 000 Цена за хиляда импресии 2,5 euros 2,5 euros Дневен приход 17,5 euros 17,5 euros Месечен приход 525 euros 525 euros Общо от реклама 1 050 euros
 17. 17. Финансови предвиждания * Сумите са в евро Година 1 Година 2 Година 3 ПРИХОДИ 10.500 226.000 442.000 ВАРИРАЩИ РАЗХОДИ Труд извършен от други фирми - създаване на уебсайт 7.750 5.000 -имплементиране на booking eng. 32.000 -CMS 3.000 -поддръжка на уебсайта 1.000 2.400 3.000 Реклама- SEM, Събития, Брандинг 4.500 77.000 144.000 Разходи по създаване на фирма 350 Офис материали 500 1.200 2.000 Други разходи- Hosting, CRM, Домейни 200 500 1.000 ТОТАЛ ВАРИРАЩИ РАЗХОДИ 11.300 116.100 155.000 ТВЪРДИ РАЗХОДИ Наем офис 3.000 3.300 Servicios exteriores y tributos Персонал 3.600 5.280 7.250 Осигуровки 1.080 1.440 2.000 Амортизации 200 400 600 Банкови разходи 800 800 800 Сметки- интернет, телефон 300 3.000 3.300 ТОТАЛ ТВЪРДИ РАЗХОДИ 5.980 13.920 17.250 БРУТО -7.780 95.980 269.750 Плосък данък 10% 9.598 26.975 НЕТО -7.780 86.382 242.775 амортизации 200 400 600 CASH FLOW -7.580 86.782 243.375
 18. 18. Примерни месечни предвиждания <ul><li>30.000 уникални посещения, CR 4% </li></ul><ul><li>1.200 резервации/месечно (40 рез/дневно) </li></ul><ul><li>150 лв на резервация </li></ul><ul><li>Средно 3 нощувки </li></ul><ul><li>50 лв нощувка(25лв на човек) </li></ul><ul><li>30-40 хотела в база данни (1 резервации на ден) </li></ul><ul><li>ПРИХОДИ – 38 000 лв </li></ul><ul><li>20% комисионна – 30лв/ 36 000 лв </li></ul><ul><li>Реклама(банери)- 2 000 лв </li></ul><ul><li>РАЗХОДИ – 21 000 лв </li></ul><ul><li>Разход по придобиване на резервация- 10лв/ рез. , 12 000 лв/ месец </li></ul><ul><li>Онлайн маркетинг( SEO,SEM, Реклама) – 10 000 лв </li></ul><ul><li>Офлайн (събития I+D ) - 2 000 лв </li></ul><ul><li>Поддръжка сайт и други елементи- 4 000лв </li></ul><ul><li>Резервационен мотор и СМ S - 500лв </li></ul><ul><li>Поддръжка уебсайт, хостинг, домейни, др – 500 лв </li></ul><ul><li>Офис разходи, наем, техника, транспорт – 2 000 лв </li></ul><ul><li>Амортизация заем - 1 000 лв </li></ul><ul><li>Заплати- 2служители – 3000 лв </li></ul><ul><li>Други – 2 000 лв </li></ul><ul><li>БРУТНА ПЕЧАЛБА- 17 000 лв </li></ul>
 19. 19. Начална инвестиция <ul><li>Фирмени разходи – 5.000 лв </li></ul><ul><li>Учредяване и регистрация </li></ul><ul><li>Лицензи турагентска дейност </li></ul><ul><li>Патенти и търговски марки </li></ul><ul><li>Уебсайт – 60.000 лв </li></ul><ul><li>Създаване – 20.000 </li></ul><ul><li>Резервационен мотор – 20.000 </li></ul><ul><li>CMS – 20.000 </li></ul><ul><li>реклама </li></ul><ul><li>Офис – 15.000 лв </li></ul><ul><li>Компютри – 10 000 лв </li></ul><ul><li>Други – 5 000 лв </li></ul><ul><li>Общо – 80.000 лв </li></ul><ul><li>Възвръщаемост – 2 год </li></ul>
 20. 21. Примерни сайтове <ul><li>www.lapalma.es 2.0дестинация </li></ul><ul><li>www.esmadrid.com 2.0 дестинация </li></ul><ul><li>www.cancun.travel 2.0 дестинация </li></ul><ul><li>www.visitflorida.com 2.0 дестинация </li></ul><ul><li>www.budgetplaces.com Хотелска търсачка </li></ul><ul><li>www.barcelona30.com Хотелска търсачка на Барселона </li></ul><ul><li>www.ohmadrid.es Проект oh!ciudades (мрежа от испански тур. дестинации) </li></ul><ul><li>www.nasamnatam.com 2.0 тур. портал на България </li></ul><ul><li>www.bulgariainside.com 2.0 тур. портал на България </li></ul><ul><li>www.tirs.net Хотелска търсачка </li></ul><ul><li>www.bghotelite.com Хотелска търсачка </li></ul><ul><li>www.atrapalo.com Онлайн туристическа агенция </li></ul>

×