Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Relleu península ibèrica r

774 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Relleu península ibèrica r

 1. 1. EL RELLEU DE LA PENÍNSULA IBÈRICA Prof. Joan Piña Torres 1r ESO
 2. 2. El relleu de la Península Ibèrica és molt complex. Té diferents serralades, una gran meseta, depressions… Convé observar-lo de forma esquemàtica...
 3. 3. Així resulta més fàcil? Ara haurem de posar nom a aquests elements…
 4. 4. La Península Ibèrica es troba unida al continent euroasiàtic pel nord. Al nord també hi trobem el mar Cantàbric. A l’oest es troba l’oceà Atlàntic. Al sud l’oceà Atlàntic, l’estret de Gibraltar (que separa la Península d’Àfrica i la mar Mediterrània). I a l’est es troba la mar Mediterrània.
 5. 5. Encara que no es vegi a simple vista, l’element central de la Península Ibèrica és una gran meseta, anomenada Meseta Central. Aquesta es divideix en meseta nord i meseta sud. Meseta nord Meseta sud
 6. 6. L’element que separa la meseta nord de la sud és el Sistema Central.
 7. 7. A la meseta sud hi trobem una serralada no molt alta, les muntanyes de Toledo.
 8. 8. Al nord-oest de la meseta es troben les muntanyes de Lleó.
 9. 9. Al nord de la meseta, entre aquesta i el mar Cantàbric, es troba la serralada Cantàbrica.
 10. 10. A l’est de la meseta es troba el Sistema Ibèric, un conjunt de serralades no molt altes.
 11. 11. I al sud de la meseta es troba Sierra Morena.
 12. 12. Per tant, la meseta es troba rodejada per muntanyes al nord, a l’est i al sud. Nord: Serralada Cantàbrica Est: Sistema Ibèric Sud: Sierra Morena Però a l’oest de la meseta no hi ha cap serralada que la tanqui. El terreny va baixant suaument, passant per Portugal, fins arribar a l’oceà Atlàntic.
 13. 13. Ja fora de la meseta, a l’extrem nordoccidental de la Península, trobem el Massís Galaic, un conjunt de muntanyes suaus.
 14. 14. Entre la serralada Cantàbrica i els Pirineus, es troben les Muntanyes basques.
 15. 15. Entre la Península Ibèrica i França es troba la serralada dels Pirineus.
 16. 16. La serralada litoral catalana no és molt elevada, però s’estén per tota la costa catalana.
 17. 17. I al sud de la Península, trobem els sistemes Bètics. Són un conjunt de serralades que inclouen Sierra Nevada, on es troba el pic més elevat de la Península, el Mulhacén.
 18. 18. L’arxipèlag de les Balears, com que són illes, no forma part de la Península Ibèrica, tot i que en realitat és una prolongació submarina dels sistemes bètics.
 19. 19. Batimetria (imatge del fons marí) entre la Península Ibèrica i les Illes Balears
 20. 20. Entre els Pirineus, el sistema Ibèric i la Serralada Litoral Catalana, es troba la depressió de l’Ebre, una zona plana que és creuada pel riu Ebre.
 21. 21. I entre Sierra Morena i els Sistemes Bètics, trobem la depressió del Guadalquivir, creuada pel riu que porta el mateix nom.
 22. 22. Ara ja sabem els noms de les unitats de relleu més importants, i la seva ubicació… Per aprendre-les, podria ser útil classificar-les en grups.
 23. 23. PENÍNSULA IBÈRICA Meseta Central Elements de relleu Interiors de la Meseta 1 Elements de relleu que envolten la Meseta 1 2 3 4 Elements de relleu exteriors a la Meseta 2 3 1 2 3 4 5 6 7 4. Arxipèlag de les Canàries Arxipèlag de les Balears
 24. 24. Elements de relleu interior de la meseta
 25. 25. Elements de relleu interior de la meseta Meseta nord Sistema Central Munt. de Toledo Meseta sud
 26. 26. Elements de relleu que envolten la meseta
 27. 27. Elements de relleu que envolten la meseta Serr. Cantàbrica Munt. de Lleó Sist. Ibèric Sierra Morena
 28. 28. Elements de relleu exteriors a la meseta
 29. 29. Elements de relleu exteriors a la meseta Massís Galaic Munt. basques Pirineus Serralada litoral catalana Depr. de l’Ebre Depr. del Guadalquivir Sistemes Bètics

×