Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
EL RELLEU DELA PENÍNSULA IBÈRICAProf. Joan Piña Torres 1r ESO
El relleu de la Península Ibèrica és molt complex. Tédiferents serralades, una gran meseta, depressions…Convé observar-lo ...
Així resulta més fàcil? Ara haurem de posar nom a aquestselements…
La Península Ibèrica es troba unida al continent euroasiàtic pel nord. Al nordtambé hi trobem el mar Cantàbric. A l’oest e...
Encara que no es vegi a simple vista, l’element central dela Península Ibèrica és una gran meseta, anomenadaMeseta Central...
L’element que separa la meseta nord de la sud és elSistema Central.
A la meseta sud hi trobem una serralada no molt alta, lesmuntanyes de Toledo.
Al nord-oest de la meseta es troben les muntanyes deLleó.
Al nord de la meseta, entre aquesta i el mar Cantàbric, estroba la serralada Cantàbrica.
A l’est de la meseta es troba el Sistema Ibèric, un conjuntde serralades no molt altes.
I al sud de la meseta es troba Sierra Morena.
Per tant, la meseta es troba rodejada permuntanyes al nord, a l’est i al sud.Nord: Serralada CantàbricaEst: Sistema Ibèric...
Ja fora de la meseta, a l’extrem nordoccidental de laPenínsula, trobem el Massís Galaic, un conjunt demuntanyes suaus.
Entre la serralada Cantàbrica i els Pirineus, es troben lesMuntanyes basques.
Entre la Península Ibèrica i França es troba la serraladadels Pirineus.
La serralada litoral catalana no és molt elevada, peròs’estén per tota la costa catalana.
I al sud de la Península, trobem els sistemes Bètics. Sónun conjunt de serralades que inclouen Sierra Nevada, ones troba e...
L’arxipèlag de les Balears, com que són illes, no formapart de la Península Ibèrica, tot i que en realitat és unaprolongac...
Batimetria (imatge del fons marí) entre laPenínsula Ibèrica i les Illes Balears
Entre els Pirineus, el sistema Ibèric i la Serralada LitoralCatalana, es troba la depressió de l’Ebre, una zona planaque é...
I entre Sierra Morena i els Sistemes Bètics, trobem ladepressió del Guadalquivir, creuada pel riu que porta elmateix nom.
Ara ja sabem els noms de les unitats de relleu mésimportants, i la seva ubicació… Per aprendre-les, podriaser útil classif...
PENÍNSULA IBÈRICAMeseta CentralElements de relleuInteriors de la Meseta1Elements de relleuque envolten la Meseta1234Elemen...
Elements de relleu interior de la meseta
Elements de relleu interior de la mesetaMesetanordMesetasudSistema CentralMunt. deToledo
Elements de relleu que envolten la meseta
Elements de relleu que envolten la mesetaSerr. CantàbricaMunt.de LleóSist.IbèricSierra Morena
Elements de relleu exteriors a la meseta
Elements de relleu exteriors a la mesetaMassísGalaicMunt.basques PirineusSerraladalitoralcatalanaDepr.de l’EbreDepr. delGu...
PENÍNSULA IBÈRICAMeseta CentralElements de relleuInteriors de la Meseta1. Sistema Central2. Meseta nordElements de relleuq...
Relleu península ibèrica
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Relleu península ibèrica

Presentació sobre les unitats de relley de la península Ibèrica. Destinada a primer d'ESO.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Relleu península ibèrica

 1. 1. EL RELLEU DELA PENÍNSULA IBÈRICAProf. Joan Piña Torres 1r ESO
 2. 2. El relleu de la Península Ibèrica és molt complex. Tédiferents serralades, una gran meseta, depressions…Convé observar-lo de forma esquemàtica...
 3. 3. Així resulta més fàcil? Ara haurem de posar nom a aquestselements…
 4. 4. La Península Ibèrica es troba unida al continent euroasiàtic pel nord. Al nordtambé hi trobem el mar Cantàbric. A l’oest es troba l’oceà Atlàntic. Al sudl’oceà Atlàntic, l’estret de Gibraltar (que separa la Península d’Àfrica i la marMediterrània). I a l’est es troba la mar Mediterrània.
 5. 5. Encara que no es vegi a simple vista, l’element central dela Península Ibèrica és una gran meseta, anomenadaMeseta Central. Aquesta es divideix en meseta nord imeseta sud.MesetanordMesetasud
 6. 6. L’element que separa la meseta nord de la sud és elSistema Central.
 7. 7. A la meseta sud hi trobem una serralada no molt alta, lesmuntanyes de Toledo.
 8. 8. Al nord-oest de la meseta es troben les muntanyes deLleó.
 9. 9. Al nord de la meseta, entre aquesta i el mar Cantàbric, estroba la serralada Cantàbrica.
 10. 10. A l’est de la meseta es troba el Sistema Ibèric, un conjuntde serralades no molt altes.
 11. 11. I al sud de la meseta es troba Sierra Morena.
 12. 12. Per tant, la meseta es troba rodejada permuntanyes al nord, a l’est i al sud.Nord: Serralada CantàbricaEst: Sistema IbèricSud: Sierra MorenaPerò a l’oest de la meseta no hi ha capserralada que la tanqui. El terreny vabaixant suaument, passant per Portugal,fins arribar a l’oceà Atlàntic.
 13. 13. Ja fora de la meseta, a l’extrem nordoccidental de laPenínsula, trobem el Massís Galaic, un conjunt demuntanyes suaus.
 14. 14. Entre la serralada Cantàbrica i els Pirineus, es troben lesMuntanyes basques.
 15. 15. Entre la Península Ibèrica i França es troba la serraladadels Pirineus.
 16. 16. La serralada litoral catalana no és molt elevada, peròs’estén per tota la costa catalana.
 17. 17. I al sud de la Península, trobem els sistemes Bètics. Sónun conjunt de serralades que inclouen Sierra Nevada, ones troba el pic més elevat de la Península, el Mulhacén.
 18. 18. L’arxipèlag de les Balears, com que són illes, no formapart de la Península Ibèrica, tot i que en realitat és unaprolongació submarina dels sistemes bètics.
 19. 19. Batimetria (imatge del fons marí) entre laPenínsula Ibèrica i les Illes Balears
 20. 20. Entre els Pirineus, el sistema Ibèric i la Serralada LitoralCatalana, es troba la depressió de l’Ebre, una zona planaque és creuada pel riu Ebre.
 21. 21. I entre Sierra Morena i els Sistemes Bètics, trobem ladepressió del Guadalquivir, creuada pel riu que porta elmateix nom.
 22. 22. Ara ja sabem els noms de les unitats de relleu mésimportants, i la seva ubicació… Per aprendre-les, podriaser útil classificar-les en grups.
 23. 23. PENÍNSULA IBÈRICAMeseta CentralElements de relleuInteriors de la Meseta1Elements de relleuque envolten la Meseta1234Elements de relleuexteriors a la Meseta2312345674.Arxipèlagde les CanàriesArxipèlagde les Balears
 24. 24. Elements de relleu interior de la meseta
 25. 25. Elements de relleu interior de la mesetaMesetanordMesetasudSistema CentralMunt. deToledo
 26. 26. Elements de relleu que envolten la meseta
 27. 27. Elements de relleu que envolten la mesetaSerr. CantàbricaMunt.de LleóSist.IbèricSierra Morena
 28. 28. Elements de relleu exteriors a la meseta
 29. 29. Elements de relleu exteriors a la mesetaMassísGalaicMunt.basques PirineusSerraladalitoralcatalanaDepr.de l’EbreDepr. delGuadalquivirSistemesBètics
 30. 30. PENÍNSULA IBÈRICAMeseta CentralElements de relleuInteriors de la Meseta1. Sistema Central2. Meseta nordElements de relleuque envolten la Meseta1. Muntanyes de Lleó2. Serralada Cantàbrica3. Sistema Ibèric4. Sierra MorenaElements de relleuexteriors a la Meseta3. Meseta sud4. Muntanyes de Toledo1. Massís Galaic2. Muntanyes basques3. Serralada dels Pirineus4. Serralada litoral catalana5. Depressió de l’Ebre6. Sistemes bètics7. Depressió del GuadalquivirArxipèlagde les CanàriesArxipèlagde les Balears

×