Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Les illes canàries

Presentació sobre les illes Canàries. Destinada a primer d'ESO.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Les illes canàries

 1. 1. Les Illes CanàriesProf. Joan Piña Torres 1r ESO
 2. 2. Les illes Canàries són unarxipèlag espanyolque es troba al’oceà Atlàntic.A la mateixazona, podem veure quehi ha altres arxipèlags,de característiquessimilars: les illesMadeira i les illesAçores, totes ellesportugueses.
 3. 3.  Les illes Canàries són set: d’oest a est: el Hierro, laPalma, la Gomera, Tenerife, Gran Canaria,Fuerteventura i Lanzarote. La més gran és Tenerife.
 4. 4.  Les illes Canàriessón volcàniques.Això significa quees varen formar,cada una d’elles,per l’acció d’un omés volcans, familions d’anys.
 5. 5. Altres illes volcàniques pel món
 6. 6.  Les illes Canàries s’hananat formant des de fa23 milions d’anys,començant ambFuerteventura. L’últimailla en aparèixer, famenys de 2 milionsd’anys, va ser el Hierro,que és la més jove. Lesilles han anatapareixent d’est a oest.
 7. 7.  Montañasde Fuego,Lanzarote.
 8. 8.  Illa de la Palma.
 9. 9. El volcà del Teide, estroba a Tenerife, i és lamuntanya més alta deCanàries. També ho ésd’Espanya, ja quemesura 3.718 metressobre el nivell del mar.A Sierra Nevada hi ha elpic Mulhacén, que és lamuntanya més alta de lapenínsula Ibèrica. Peròno ho és d’Espanya, jaque mesura 3478metres.

×