Temel ag prog_yapilari_mseml

958 views

Published on

Bursa Mimar Sinan EML Bilişim Teknolojileri Açık Kaynak İşletim Sistemi Sunuları

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
958
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Temel ag prog_yapilari_mseml

 1. 1. TEMEL AĞ PROGRAMLARI VEAĞ AYARLARI
 2. 2. Ağ Konfigürasyon Dosyaları veScriptleri• Linux işletim sistemi de diğer tüm gelişmiş işletimsistemleri gibi ağ üzerinden haberleşmeyidesteklemektedir.• Linux işletim sisteminde tüm ayarlar metindosyalarında saklanmaktadır.• Linux işletim sisteminde ağ ayarları da dosyalardatutulmaktadır. İstenildiği takdirde• bu dosyalar düzenlenerek , istenildiği takdirde isegrafik ara yüzlü programlar kullanılarak ağayarlarının yapılması mümkündür.
 3. 3. Linuxta ağ ayarları ile ilgili dosyalarve dizinler• /etc/sysconfig/network dosyası : Bu dosyagenel ağ ayarları için kullanılan dosyadır.• /etc/sysconfig/network-scripts dizini : Bu dizinsistemde bulunan ağ arayüzleri için gereklitanımların bulunduğu dizindir.• /etc/hosts• /etc/resolv.conf
 4. 4. IP Adresi Çözücü Ayarları• Linux işletim sisteminde makine ismi - IPadresi , IP adresi - makine ismi dönüşümleri• için birden fazla metot kullanılmaktadır. Bumetotlar aşağıdaki gibidir.• /etc/hosts dosyasının kullanımı• DNS sunucu kullanımı• NIS sunucu kullanımı
 5. 5. • Yukarıdaki satırda belirtilen 3 metodundakullanılabileceği belirtilmiştir. İlk olarak/etc/hosts dosyası , eğer bulunamaz ise NISsunucusu , yine bulunamaz ise DNSsunucusunun kullanılacağı belirtilmiştir.
 6. 6. DNS Ayarlarının Yapılması(/etc/resolv.conf Dosyası)• Linux işletim sisteminde diğer Unix türeviişletim sistemlerinde olduğu gibi DNS• ayarları için kullanılan dosya /etc/resolv.confdosyasıdır. En basit şekilde DNS ayarlarının• yapılması için /etc/resolv.conf dosyasıaşağıdaki şekilde düzenlenmelidir
 7. 7. Temel Ağ Komutları ve ProgramlarıTelnet Komutu• Telnet programı uzaktaki sunucu ile TELNETprotokolü ile haberleşmeyi sağlayan bir• programdır. Bu program sayesinde uzaktakimakinede kullanıcıya bir çalışma alanı açılır
 8. 8. Ftp Komutu• FTP protokolü uzaktaki sunucudan dosya transferi için kullanılan birprotokoldür. Bu• protokol kullanılarak uzaktaki ftp sunucusu ile dosya transferiyapmayı sağlayan birçok• istemci bulunmaktadır. Bu istemcilerden en yaygın olanı ftpprogramıdır. Birçok işletim• sisteminde hemen hemen aynı komutlar ve aynı arayüze sahiptir.• Ftp programının temel kullanım şekli aşağıdaki gibidir:• ftp ftp_sunucusu• Ftp sunucusunun ismi verilmediği takdirde ftp programı aşağıdakibilgi istemi• durumunda bekleyecektir. Bu durumda iken o veya open komutu ileyeni bir ftp bağlantısı• yaratılabilir.
 9. 9. • Kullanıcı ismi ve şifre doğrulatıldıktan sonra ftpprogramı komut beklemek için bilgi• istemi durumuna dönecektir. Bu durumda ikenbirçok komut kullanılabilir. Bu komutlardan• en çok kullanılanları aşağıdaki gibidir
 10. 10. • ls : Uzaktaki sunucuda bulunulan dizininiçeriğinin görülmesini sağlar• dir : ls ile aynı görevi görür. İki komutun çıktısıftp sunucusuna göre değişebilir.• cd : Uzaktaki sunucuda bulunulan dizinideğiştirmek için kullanılır.• get: Uzaktaki sunucudan bir dosya almak içinkullanılır.• put : Uzaktaki sunucuya bir dosya koymak içinkullanılır.
 11. 11. • mget: Uzaktaki sunucudan birden fazla dosyaalmak için kullanılır. Dosya isminin tam olarakverilmesine gerek yoktur. İsmi tamamlamak için*,? Gibi özel karakterler kullanılabilir.• mput : Uzaktaki sunucuya birden fazla dosyakoymak için kullanılır• prompt : mget ve mput komutları kullanıldığıdurumlarda her işlem yapılmadan öncekullanıcıdan onay beklenir. Onay beklenmedenişlemi yapmak isteniyor ise prompt komutu offargümanı ile çağırılmalıdır. Onay verme işleminitekrar aktif yapmak için “prompt on” komutuverilmelidir.• bye : Ftp bağlantısını kapatmak için kullanılır
 12. 12. Whois Komutu• Whois komutu bir IP adresinin hangi ağa dahilolduğunu ve o ağdan sorumlu kişilerin• e-posta adresleri , posta adresleri , telefonlarıgibi bilgileri gösteren bir komuttur. Temelde• bir IP bloğu alındığı takdirde , bloğu satın alanile ilgili bilgiler alınır ve bu bilgiler whois• sunucularında tutulurlar. Whois komutu ile busunucular sorgulanır.
 13. 13. Netstat Komutu• netstat komutu ağ bağlantıları , yönlendirmetablosu , arayüz istatistikleri gibi ağ ile ilgilitemel bilgileri göstermeye yarayan birprogramdır. Temel olarak aşağıdaki gibikullanılır• Hiç bir seçenek verilmediği takdirde netstatprogramı sistemde kullanımda olan soketlerhakkında bilgi verecektir. Bu durumda yapılmışağ bağlantıları ile ilgili olan bilgilergözükecektir.
 14. 14. Arp Komutu• Arp komutu sistemin arp önbelleği ile ilgiliişlevlerin yapılmasını sağlar.• Yapılabilecek temel işlemler arasında arptablosunu incelemek , arp tablosundan kayıt• silmek ve arp tablosuna kayıt eklemek vardır
 15. 15. • Sistemin arp tablosunda , IP adresi – fizikseladres çiftleri için kayıtlar bulunmaktadır.• Sistemde bulunan arp tablosunu görmek içinsadece arp komutunun çalıştırılması yeterlidir.• İstendiği takdirde –a seçeneği de kullanılabilir.–a parametresi kullanıldığı takdirde istenilen• makinenin MAC adresi istenebilir
 16. 16. Ping Komutu• Ping komutu ICMP protokolü üzerindenECHO_REQUEST göndermek için• kullanılır. Bu isteği alan sunucu isteğe cevapgönderir. Arada geçen zaman hesaplanarak• kullanıcıya gösterilir.
 17. 17. • Ping komutu çoğunlukla karşıdaki makineninayakta olup olmadığını kontrol etmek• için kullanılır. Eğer ping isteğine cevap gelmiyorise uzaktaki makine çalışmıyor olabilir.• Aynı zamanda ping komutunun çıktısından ikimakine arasındaki transferin ne kadar hızlı• olabileceği hakkında tahmin yürütülebilir. Dahakısa sürede cevap veren bir makine ile• yapılan haberleşme , daha uzun sürede cevapveren makine ile yapılan haberleşmeden çoğu• zaman daha hızlıdır.• Ping komutu ile aşağıdaki seçeneklerkullanılabilir:
 18. 18. • -c sayı: Sayı ile belirtilen kadar ping paketigönderdikten sonra programdan çıkılmasınısağlar. Bu seçenek kullanılmadığı takdirde pingprogramı kullanıcıdan kapatma isteği gelenekadar çalışacaktır. En basit kapatma isteğiCTRL-C tuşları ile verilir.• -f: Çok hızlı olarak ping paketi üretilmesinisağlar. Sadece root kullanıcısı tarafındankullanılabilir. Ağ üzerinde yavaşlatıcı etkenyapabileceğinden dikkatli kullanılmasıgerekmektedir.
 19. 19. • -i süre: Her bir ping paketinin gönderilmesiarasında geçmesi gereken süreninayarlanması için kullanılır. Belirtilen süresaniye cinsindendir. Bu seçenekkullanılmadığı takdirde her bir saniyede birping paketi gönderilir. –f seçeneği ileuyumsuzdur.• -n: Bu seçenek kullanıldığı takdirde ping isteğigönderilen makineden gelen cevaplarınkullanıcıya gösterilmesi sırasında makineninismi yerine IP adresi kullanılır.
 20. 20. • -s paket_büyüklüğü: Gönderilecek pingpaketinin büyüklüğünün ayarlanması• için kullanılır. Varsayılan paket büyüklüğü 56byte’tır. 8 bytelık ICMP başlık• bilgisi ile paket boyu 64 byte’a çıkar.
 21. 21. Traceroute Komutu• Traceroute komutu ile uzaktaki makineyegiden yol hakkında bilgi alınır. Bu bilgilerdenen temel olanı uzaktaki makineye giderkengeçilen yönlendiricilerdir.• Traceroute komutu varsayılan olarak UDPpaketleri ile çalışır. UDP paketlerinde TTL(TimeToLive) değerlerini ayarlayarak geçilengeçitlerin ortaya çıkmasını sağlar
 22. 22. Temel E-posta ve Haber GrubuAraçlarıKMail• Kmail, Pardus ile birlikte standart olarak gelene-posta istemcisidir. Bu bölümde Kmailhakkında bilgi verilecektir.• Kmail yardımıyla e-postaları alabilmek vebunları göndermek için öncelikle Ayarlarmenüsündeki Kmail Ayarları seçeneğindenbazı ayarların yapılmış olması gerekmektedir.Öncelikle bir kullanıcı hesabı eklenmesigerekir.
 23. 23. Kmail Hesap Ayarları• Ağ sayfasından Kmaile e-posta hesabınıntanıtılması gerekmektedir. Bu sayfa,Kmailin e-posta gönderirken ya da alırken kullanmasıgereken sunucunun adresi ve port numarasıbaşta olmak üzere birçok ayarın yapılmasınısağlar.
 24. 24. Yapılan Ayarların Test Edilmesi• Bunun için kullanıcı kendi kendine e-postayollamalıdır. Bunun için menüden YeniMesajseçeneği tıklanır. Açılan penceredeki Adreskutucuğuna kullanıcı kendi e-postaadresiniziyazar ve e-postayı gönderir.
 25. 25. Kmail Klavye Kısayolları• Kısayol Eylem• Sağ Ok ya da N Sonraki mesaja geçer.• Sol Ok ya da P Önceki mesaja geçer.• + Sonraki okunmamış mesaja geçer.• - Önceki okunmamış mesaja geçer.• Ctrl + Sonraki dizindeki okunmamış mesaja geçer• Ctrl - Önceki dizindeki okunmamış mesaja geçer.• Ctrl ve Yukarı Ok Eğer dizin listesi seçili ise bir sonrakidizine geçer.• Ctrl ve Aşağı Ok Eğer dizin listesi seçili ise bir öncekidizine geçer.
 26. 26. Ağ Ayarları ve Ağ Programları• Bu bölümde ağ bağlantı programını çalıştırarakPardusu çeşitli yöntemlerle (kablosuz,modemya da ethernet) internet ya da yerel ağabağlayacak, diğer bilgisayarla iletişimkurmasınısağlayacağız.
 27. 27. Ethernet Kartı İle Bağlantı• Bu yöntemle hazır bir ağda (örneğin birkurumdaki yerel ağa), ya da yeni birbağlantıya(örneğin Kablonet) erişim sağlanabilir.Ethernet kartı ile bağlantı kurulabilmesiiçin,Pardusun ethernet kartını tanımış olmasıgereklidir. Eğer ethernet kartı tanınmışise,özellikleri ağ ayarları programındagörüntülenecektir.
 28. 28. Kablosuz BağlantıKablosuz bağlantı da ethernet bağlantısınaoldukça benzer. En önemli farkı, kablosuz ağlaraözgü bir adın olmasıdır. Genellikle, güvenlikamaçlı olarak bu adın bağlantı sırasındaverilmesigerekebilir.

×