Pardus yazici islemleri_mseml

968 views

Published on

Bursa Mimar Sinan EML Bilişim Teknolojileri Açık Kaynak İşletim Sistemi Sunuları

Published in: Education, Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
968
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pardus yazici islemleri_mseml

 1. 1.  Linux işletim sistemi diğer tüm modernLinux işletim sistemi diğer tüm modernişletim sistemleri gibi dosya içeriklerininişletim sistemleri gibi dosya içeriklerinin yazıcıdan çıktı olarak alınmasınıyazıcıdan çıktı olarak alınmasınıdesteklemektedirdesteklemektedir
 2. 2. PARDUS’TA YAZICI TANITIMI:PARDUS’TA YAZICI TANITIMI: Pardus, ağ üzerinde bulunan yazıcılar ile seri yada paralel olarak bilgisayara doğrudan bağlanan yazıcılar için CUPS adlı Genel UnixYazdırma Sistemini öntanımlı olarak seçmektedir. Pek çok yazıcı firması, cihazla birlikte yalnızcaWindows sürücüsünün CDsini Dağıtmaktadır.
 3. 3. YEREL USB YAZICISININYEREL USB YAZICISININTANITIMITANITIMI Yazıcı Ekleme Sihirbazı yardımıyla, yazıcınızın marka,modeli, bağlantı noktası gibi bir kaç bilgiyi tanımlayarak cihazınızı kolayca kullanımahazır hale getirebilirsiniz. Pardus → Tasma → Çevre Birimleri → Yazıcılar →Ekle → Yazıcı/Sınıf Ekle yolunu izleyiniz. Şekil 3.6’daki Yazıcı Ekleme Sihirbazı sizikarşılayacaktır.Yazıcınız kapalı ise güç düğmesine basıp çalıştırınız, USB kablosunubilgisayarınıza takınız. Ardından İleri tuşuna basıp devam ediniz.
 4. 4.  Yerel Yazıcı (paralel, seri USB) seçeneğiniişaretleyiniz. Burada yer alan diğer seçenekler, bir başka bilgisayara bağlı biryazıcının kullanılması ile ilgilidir. Şekil 3.7’deki penceredeİlerituşuna basıp devam ediniz.
 5. 5.  Sonraki aşamada, yazıcının bilgisayara bağlanma noktasıSonraki aşamada, yazıcının bilgisayara bağlanma noktasıtanımlanmaktadır. Şekiltanımlanmaktadır. Şekil 3.8’deki penceredeUSBbaşlığıaltında uygun bir seçeneğe3.8’deki penceredeUSBbaşlığıaltında uygun bir seçeneğetıklayıpİlerituşuna basınıztıklayıpİlerituşuna basınız
 6. 6.  Bu aşamada Pardus CDsi ile birlikte, sürücüleri siteminizeBu aşamada Pardus CDsi ile birlikte, sürücüleri siteminizekopyalanan yazıcılarınkopyalanan yazıcıların isimleri karşınıza gelecektir. Önce listenin sol bölümden yazıcınızınisimleri karşınıza gelecektir. Önce listenin sol bölümden yazıcınızınmarkasına, sonra sağmarkasına, sonra sağ bölümden yazıcınızın modeline tıklayınız.bölümden yazıcınızın modeline tıklayınız.
 7. 7.  Yazıcınızın tam adı listede bulunmayabilir, örneğin tanıtacağımız yazıcınınYazıcınızın tam adı listede bulunmayabilir, örneğin tanıtacağımız yazıcınınHPHP Photosmart C3180 olduğunu farz edelim. Listeye baktığımızda C3180Photosmart C3180 olduğunu farz edelim. Listeye baktığımızda C3180yoktur, C3100 vardır.yoktur, C3100 vardır. Ancak burada 3100 demek; "3100 ve serisi olan modeller" anlamınaAncak burada 3100 demek; "3100 ve serisi olan modeller" anlamınagelmektedir, yani 3180gelmektedir, yani 3180 modelini de kapsamaktadır. Bu durum sadece HP markası için değil diğermodelini de kapsamaktadır. Bu durum sadece HP markası için değil diğermarkalar için demarkalar için de geçerlidir. HP yazıcılar için iki adet sürücü bulunan modeller vardır.geçerlidir. HP yazıcılar için iki adet sürücü bulunan modeller vardır.Bunlardan hpjipsBunlardan hpjips olarak adlandırılan sürücüler ancak yazıcınızın desteklemesi durumundaolarak adlandırılan sürücüler ancak yazıcınızın desteklemesi durumundakurulurlar. Eğerkurulurlar. Eğer yazıcınızın desteklediğinden emin değilseniz bu sürücüyü seçmeyin.yazıcınızın desteklediğinden emin değilseniz bu sürücüyü seçmeyin. Eğer listede yazıcınızın modeli yok ise üzülmeyin. Yazıcınız için gerekliEğer listede yazıcınızın modeli yok ise üzülmeyin. Yazıcınız için gereklisürücüsürücü paketleri muhtemelen PiSilenmiş durumda Paket Yöneticisi aracılığıylapaketleri muhtemelen PiSilenmiş durumda Paket Yöneticisi aracılığıylaindirmeniziindirmenizi bekliyordur.bekliyordur. Bu aşamadan sonra yazıcınızla ilgili bilgileri girmeniz kalıyor. Son aşamayaBu aşamadan sonra yazıcınızla ilgili bilgileri girmeniz kalıyor. Son aşamayagelenegelene kadar ileri tuşunu kullanarak hızlıca geçebilirsiniz.kadar ileri tuşunu kullanarak hızlıca geçebilirsiniz.
 8. 8.  Sihirbazın Şekil 3.10’da gösterilen son aşamasına gelinir. Burada, resimdekiSihirbazın Şekil 3.10’da gösterilen son aşamasına gelinir. Burada, resimdeki"Ad""Ad" bölümüne, boşluk bırakmadan bir isim girmeniz gerekmektedir, örneğinbölümüne, boşluk bırakmadan bir isim girmeniz gerekmektedir, örneğinyazıcınızınyazıcınızın markasınıyazabilirsiniz. "Konum" ve "Açıklama" bölümlerini demarkasınıyazabilirsiniz. "Konum" ve "Açıklama" bölümlerini dedoldurabiliristerseniz boşdoldurabiliristerseniz boş bırakıp devam edebilirsiniz.İlerituşuna basıp kurulumu tamamlayınız.bırakıp devam edebilirsiniz.İlerituşuna basıp kurulumu tamamlayınız.
 9. 9.  Bu işlemlerden sonra yazılı kurulumu gerçekleştirilmişBu işlemlerden sonra yazılı kurulumu gerçekleştirilmişolur. Ayrıca yazıcınızınolur. Ayrıca yazıcınızın mürekkep seviyesi hakkında bilgi almakmürekkep seviyesi hakkında bilgi almakiçinQinkprogramınıkullanabilirsiniz.içinQinkprogramınıkullanabilirsiniz.
 10. 10. TEMEL ARŞİVLEME VETEMEL ARŞİVLEME VEYEDEKLEME KOMUTLARI:YEDEKLEME KOMUTLARI: TAR:TAR:tar komutu sadece arşivleme yapangeleneksel bir programdır. Ancak arşivlemenin yanında komut sıkıştırma yapmaz. Eğerarşivlenen dosyanın sıkıştırılması da isteniyorsa,tar ile birlikte gzip veya compress programlarının dakullanılması gerekir. Yani tar komutu ile birlikte arşivleme işlemi yürütülürken, gzip veyacompress programları da çağırılabilir (invokation).
 11. 11.  Eğer –z (gzip) kullanılarak sıkıştırma yapılmışise yine –z kullanılarak açmak mümkün olacaktır. Eğer compress ile sıkıştırmagerçekleştirilmiş ise ( –Z switch’i kullanılmış ise), yine aynı mantıkla bu switchkullanılarak açma işlemi gerçekleştirilebilir. tar programı, sıkıştırma programları çağırılarakarşivlenen dosyanın uzantısına gz uzantısını kendisi yazmayacağı için kullanıcıkendisi yazmak zorundadır (myarch.tar.gz).
 12. 12.  Fakat karşılığıFakat karşılığı önlemek için tar programınınotomatik olarak yapmadığı bu işi kullanıcınınyapması daha sonra bu dosyayı kullanacak olan kişileraçısından daha rahat kullanım sağlayacaktır.Aynı şekilde compress ile sıkıştırılarak arşivlenmişdosyalar için ise dosya uzantısı Z (m yarhc.tar.Z) olacaktır.
 13. 13.  Genel Form; abc:/home/username $ tar [ cxt ] [ v ] f archive_file_namedirectory&filenames Tar ile kullanılan önemli parametreler aşağıdaki gibidir: f : özel bir dosya ismi yada belirli bir device ismi belirtmek için  c (create) : tar dosyası yarat  x (extract): tar dosyası aç  t (list) : tar dosyasının içeriğini listele v (verbose): yapılan işlemleri standart çıkışa listele  M (multi-disk): birden fazla floppy’e arşivleyebilmek için  r (add) : bir tar arşive dosyasına ekleme yapmak için  u (update): bir tar arşive dosyasında bazı dosyaları yenileri iledeğiştirmek için u switch’i kullanılır.
 14. 14.   z (invoke gzip / gunzip): gzip / gunzip,sıkıştırma / açma programını kullanarak arşivlemek ve açmak için  Z (invoke compress / uncompress):compress / uncompress, sıkıştırma / açma programını kullanarak arşivlemek veaçmak için
 15. 15.  Örnek 2.15: 1. Arşivlemeye örnek; abc:/home/username $ tar cvf fıles.tar file1 file2 file3 abc:/home/username $ tar cvf files.tar file? 2. tar ile arşivlenmiş dosyaları tekrar açmaya örnek, abc:/home/username $ tar xvf files.tar 3. Bir tar dosyasına ekleme yapmaya örnek; abc:/home/username $ tar rf myarchive.tar letters
 16. 16.  4. Bir tar dosyasını update örneği; mydir dizininde yeni yaratılmışveya yenisi ile değiştirilmiş veya yeni erişilmiş dosyaları tar dosyasında yeniler.(update) abc:/home/username $ tar uf myarchive.tar mydir 5. Dosyaları diskete arşivleme ve disketten açma örneği; abc:/home/username $ tar cf /dev/fd0 mydir Bunun yanında, bir diskete sığamayan arşivler için –M switch’ikullanılır. Arşivleme esnasında birinci disket dolduğu zaman, ikincisi kullanıcıdanistenecek ve işlem tamamlana kadar bu böyle devam edecektir. (Multiple Disk Spanning) abc:/home/username $ tar cfM /dev/fd0 mydir
 17. 17.  tar programı, aslında “ f ” switch’i kullanılmadanda kullanılabilir. Bu durumda tar programı /etc/defaults/tar adlı dosyada(dosyanın adı ve konumu UNIX türevlerine göre değişebilir.) belirtilen default device üzerindeişlem yapar. Eğer disk üstünde bir dosya üzerinde işlem yapmak istiyorsanız “ f ” switch’inikullanmak zorundasınızdır. Bu dosyadaki device automount edilmiş local hard disk dahiolsa “ f ” switch’i kullanılmalıdır
 18. 18.  Sıkıştırma yaparak arşivleme ve arşive açmaya birkaçörnek;  gzip kullanarak, abc:/home/username $ tar –zcvf gopher.tar.gz gn-gopher/  gunzip kullanarak abc:/home/username $ tar –zxvf gopher.tar.gzcompress kullanarak, abc:/home/username $ tar –Zcvf gopher.tar.Z gn-gopher/  uncompress kullanarak
 19. 19.  abc:/home/username $ tar –Zxvf gopher.tar.Z tar doğal olarak dizinlerin arşivlendiği gibiaçılmasını sağlar. Örneğin komut aşağıdaki gibi yürütülürse abc:/home/username $ tar –cvf /dev/fd0/home/username/* ve bu başka bir bilgisayarda açılmayaçalışıldığında o bilgisayarda /home/username path’ini arayacak yoksa yaratmaya çalışacaktır .
 20. 20.  abc: $ cd /home/username abc:/home/username $ tar –cvf /dev/fd0 ./* Bu yarı gizli dosyalar hariç herşeyi arşivler. Eğer tümünü arşivlemekistiyorsanız şu komutu kullanmalısınız; abc:/home/username $ tar –cvf /dev/fd0 ./* . /.* tar programı dosya extarct ederken hedefte aynı isimli dosya olupolmadığını kontrol etmeden üstüne yazar. Bu yüzden dikkatli olunmalıdır. tar arşiv dosyası yaratılırken sembolik linklerinde kapsanmasınıisterseniz, bunu belirtmek zorundasınız. Bunun için SVR4 kullanıcıları için “ –l ” ,BSD kullanıcıları için ise “ –h ” geçerlidir.
 21. 21.  Dikkat !: gzip ile önceden sıkıştırılmışdosyalardan oluşan arşiv update edilemezveya bu dosyaya ekleme yapılamaz!!!!! Çünkütüm arşivlenecek tüm dosyalar aynızamanda sıkıştırılmak ve eklenmek zorundadır
 22. 22. GZİP:GZİP: gzip programı ile sıkıştırma yapmak mümkündür. gzip ilesıkıştırılan dosya veya dosyaların sonuna “gz” uzantısı otomatik olarakeklenerek esas dosya ile yer değiştirilirler. Ancak dizin içerisindeki dosyalar tek tek sıkıştırılır. Gzcatveya “gunzip –c “ komutları ile sıkıştırılmış dosyaların içeriği görüntülenebilir. Eğeraltdizinlerdeki dosyalarında beraber sıkıştırılması isteniyorsa “ –r ” switch’i kullanılmalıdır. abc:/home/user name $ gzip –r ./deneme
 23. 23. ÖRNEK:ÖRNEK: [root@seawolf /tmp]# ls -l ders_gzip_ornek/ total 236 -rw-r--r-- 1 root root 2732 Aug 14 11:13 config.cache -rwxr-xr-x 1 root root 28099 Aug 14 11:13 config.guess -rw-r--r-- 1 root root 2781 Aug 14 11:13 config.h -rw-r--r-- 1 root root 2595 Aug 14 11:13 config.h.in -rw-r--r-- 1 root root 8372 Aug 14 11:13 config.log -rwxr-xr-x 1 root root 13830 Aug 14 11:13 config.status -rwxr-xr-x 1 root root 20257 Aug 14 11:13 config.sub -rwxr-xr-x 1 root root 85022 Aug 14 11:13 configure -rw-r--r-- 1 root root 3987 Aug 14 11:13 configure.in

×