Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mil intel generic-short-tr

308 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Mil intel generic-short-tr

  1. 1. Mil-INTELEntegre İstihbarat Sistemi
  2. 2. Entegre İstihbarat SistemiÖrnek Bilgi Çeşitleri
  3. 3. Entegre İstihbarat Sistemi İstihbarat Döngüsü Bilgiyi toplayacak kaynakların yönlendirilmesiİşlenmiş ve onaylanmışistihbarat bilgisininkullanıcılara zamanındaulaştırılması Kaynaklardan ham istihbarat bilgilerinin toplanması Toplanan bilginin kullanılmak üzere hazırlanması ve değerlendirilmesi
  4. 4. Entegre İstihbarat Sistemi – Taktik Seviye Tipik Askeri İstihbarat Döngüsü (taktik seviye) Operasyonel Kullanıcılar Harekat Merkezi Planlama İşleme/Üretim Toplama
  5. 5. Entegre İstihbarat Sistemi – Stratejik Seviye İstihbarat Veri Girişi OSINT IMINTSIGINT HUMIN T İç ve dış kaynaklar
  6. 6. Mil-INTEL İstihbarat Bilgisi Yönetim Sistemi Mil-INTEL sistemi istihbarat çarkının bütün evrelerini destekler (Yönlendirme, Veri Toplama, Veri İşleme, Dağtım). Başlıca fonksiyonları:  İstihbarat Kaynakları Yönetimi  İstihbarat Bilgi Toplama Planlaması  Görev Yönetimi ve Takibi  Hedef Yönetimi  İstihbarat Bilgisi Yönetimi • Temel İstihbarat • Stratejik İstihbarat • Silahlı Kuvvetler İstihbaratı • Karşı İstihbarat • Teröre Karşı İstihbarat  Müşterek İstihbarat Resmi ve Durum Farkındalığı  Çevre Yönetimi (Coğrafi, Meteorolojik, vb.)  Formatlı Mesaj ve Entegre Altyapı  Taktik Veri Linkleri ile entegrasyon  Taktik Komuta Kontrol Sistemleri ile entegrasyon  Görüntü Kıymetlendirme Sistemleri ile entegrasyon (İHA, uydu, vb.)  Sivil – Asker İşbirliği Kabiliyetleri (Sivil istihbarat sistemleri, ülke güvenlik sistemleri, sivil savunma sistemleri, entegre sınır yönetimi sistemleri ve Mil-INTEL havaalanı sistemleri vb. ile entegrasyon) İstihbarat Bilgi Yönetim Sistemi
  7. 7. SONUÇMil-INTEL Çözümü;• Her seviye için (Stratejik ve Taktik) Müşterek İstihbarat Sistemi• Ağ merkezli olarak tasarlanmıştır• Organizasyon yapısından bağımsızdır • organizasyonel değişikliklere kolaylıkla adapte edilebilir• Askeri ve sivil sistemlerin birlikte çalışabilirliğine imkan verir• Mevcut ve Gelecekteki C2 sistemlerinin uyuşumunu destekler• Mevcut Turkuaz altyapısı• Spiral yaşam döngüsü geliştirme modeli
  8. 8. Teşekkürler

×