Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Димитровска Василка<br />Универзитет у Београду<br />Индустрија окресаног и глачаног камена<br />са неолитског локалитета ...
IN MEMORAM<br />магистар и дипл. инж. геологије<br />диван човек, одличан стручњак и велики пријатељ археолога<br />Посвећ...
Увод и циљеви рада<br />- петрографска анализа материјала која је указала на порекло сировина и њихова примарна налазишта,...
 Неолитске културе на тлу Републике Македоније<br />
 Неолитске културе на тлу Републике Македоније<br />
 Неолитске културе на тлу Републике Македоније<br />Хронолошка подела и датовање неолита у Македонији<br />(према Митревск...
Неолитско насеље Руг Баир, с. Горобинци, <br />Свети Николе, Република Македонија<br />
Локација среднонеолитскиот локалитета Руг Баир<br />На Брег<br />Тумба Маџари<br />  Руг Баир<br />Амзбегово<br />Мрамор<...
Локација среднонеолитскиот локалитета Руг Баир<br />(виђена преко Google Earth-a)<br />
Истраживање и датовање локалитета Руг Баир<br />Пехар са локалитета Руг Баир код Горобинаца<br />Врста и процентуална заст...
Глачанe алатке и абразивно оруђе на Руг Баиру<br />
Методолошки приступ у анализи артефаката <br />од глачаног камена и абразивно оруђа са Руг Баира<br />Петрографске анализе...
Сировине за глачане алатке и абразивног оруђа на Руг Баиру<br />Петролошка одредба употребљених стена<br />
Сировине за глачане алатке и абразивног оруђа на Руг Баиру<br />- СЕРПЕНТИНИТ<br />- АНДЕНЗИТ<br />- БАЗАЛТ<br /><ul><li> ...
РАЗНО</li></li></ul><li>Заступљеност врста алатки од глачаног и абразивног камена на Руг Баиру<br />
Глачане алатке на Руг Баиру<br />Трагови употребе код тесле од серпентинита<br />(увећање од х40)<br />
Абразивно оруђе на Руг Баиру<br />Статичне глачалицe<br />Ручна глачалица<br />
Абразивно оруђе на Руг Баиру<br />Површина брусне алатке<br />(увечање од х40)<br />Растирач<br />(горњи део жрвња)<br />
Абразивно оруђе на Руг Баиру<br />Фрагментовани жрвњеви<br />
Глачане алатке и абразивно оруђе на Руг Баиру<br />
Сировине за глачано оруђе на Руг Баиру<br />Серпентинит<br />
Сировине за глачано и абразивно оруђе <br />на Руг Баиру<br /><ul><li> Серпентинит
 Базалт
 Андензит
 Пешчари</li></ul>Стене вулканског порекла<br />Руг Баир vs. Амзабегово<br />
Локација Руг Баира и Амзабегова<br />  Руг Баир<br />Амзбегово<br />
Сировине за глачано и абразивно оруђе <br />на Руг Баиру<br />  Амзабегово<br /> Руг Баир<br />Удаљеност 16 км<br />Сер...
Окресано камено оруђе <br />на Руг Баиру<br />
Методолошки приступ у анализи артефаката <br />од окресаног камена са Руг Баира<br /> - АНАЛИЗА СИРОВИНЕ + ФОРМУЛАР<br /> ...
Методолошки приступ у анализи артефаката <br />од окресаног камена са Руг Баира<br />Петрографске анализе сировинског мате...
Сировине за артефакте <br />од окресаног камена на Руг Баиру<br />Петролошка одредба употребљених стена<br />
Сировине за артефакте <br />од окресаног камена на Руг Баиру<br />Петролошка одредба употребљених стена<br />
Сировине за окресане алатке на Руг Баиру<br />- КАЛЦЕДОН<br />- КАЛЦЕДОНСКА БРЕЧА<br />- АХАТ<br />- АХАТОИДАН КАЛЦЕДОН<br...
Сировине за окресане алатке на Руг Баиру<br />Кварц/кварцит<br />
Сировине за окресане алатке на Руг Баиру<br />Калцедон<br />
Сировине за окресане алатке на Руг Баиру<br />Тахилит (базалтно-вулканско стакло)<br />
Сировине за окресане алатке на Руг Баиру<br />Јаспис<br />
Сировине за окресане алатке на Руг Баиру<br />Легенда: 1 – Калцедон;2 - Кварцит; 3 - Кварц ;<br />4 - Тахилит ; 5 - Јаспи...
Балкански кремен?!<br />
Оруђа од балканског кремена са Руг Баира<br />Двојни стругач на билатерално ретушираном сечиву; <br />Ретуширана трункациј...
Балкански кремен на Балкану<br />Пре-балканска платформа --> Бугарска<br />
Балкански кремен на Балкану<br />Бугарска<br />Körös-Criş култура<br />
Балкански кремен на Балкану<br />На рано неолитским локалитетима у Србији присуство ове врсте сировине повећава са удаљено...
Балкански кремен са Републике Македоније<br />На Брег<br />Тумба Мађари<br />Руг Баир<br />Амзабегово<br />Мрамор<br />Зун...
Балкански кремен са Републике Македоније<br />На Брег<br />Зунивер<br />Тумба Мађари<br />Мрамор<br />
Балкански кремен од Република Македонија<br />Тумба Мађари<br />Зунивер<br />Тумба Мађари<br />Мрамор<br />Мрамор<br />
Извор Балканског кремена у Републици Македонији<br />На Брег<br />Тумба Маџари<br />Руг Баир<br />Спанчево<br />Амзабегово...
Рудник за ахата, опалаи калцедона код Спанчева-Чешинова<br />Рудникза неметале у Спанчеву<br />Св. Атанасиј, Кочанско - на...
Локално снабдевање са сировинама у праисторији<br />(Источна Македонија)<br />Кратовско-Злетовски регион<br />
Технолошка и типолошка анализа артефаката од окресаног камена<br />са локалитета Руг Баир<br />
Генерална структура скупине од окресаног камена<br />са неолитског локалитета Руг Баир<br />
Анализа језгара<br />са локалитета Руг Баир<br />
Методолошки приступ у анализи језгара са Руг Баира<br />Делови језгра<br />
Методолошки приступ у анализи језгара са Руг Баира<br />6. Глобуларна<br />7. Плочаста<br />8. Неправилна<br /> <br />Степ...
Типови језгра на Руг Баиру<br />1. Пирамидална језгра<br />   -Пирамидална језгра на комаду сировине (конкреције)<br />...
Типови језгра на Руг Баиру<br />
Типови језгра на Руг Баиру<br />
Типови језгра на Руг Баиру<br />
Резултати технолошко-типолошке анализе језгара<br />Типови платформи код језгара за окресане алатке на Руг Баиру<br />
Резултати технолошко-типолошке анализе језгара<br />Типови језгара за окресане алатке на Руг Баиру: <br />1 - језгра са пр...
Анализа рејувенационих<br />сечива и одбитка<br />са локалитета Руг Баир<br />
Типови рејувенационих артефаката<br />на Руг Баиру<br />Заступљеност рејувенационих одбитака и сечива према сировинском ма...
Типови рејувенациона сечива и одбитци<br />на Руг Баиру<br />Групе рејувенационих артефаката насупрот<br />сировинском мат...
Типови рејувенациона сечива и одбитци<br />на Руг Баиру<br />
Анализа неретушираних<br />сечива и одбитка<br />са локалитета Руг Баир<br />
Методолошки приступ у анализи артефаката<br />од окресаног камена са Руг Баира<br />Димензије:<br />Дужина:   mm<br />Ши...
Типови окресаних артефаката на Руг Баиру<br />Неретуширани одбици и сечива<br />
Дужина, ширина и дебљина неретушираних артефаката са Руг Баира <br />изражена у cm<br />Просечна дужина неретушираних арте...
Типолошка анализа алатки<br />од окресаног камена <br />са локалитета Руг Баир<br />
Методолошки приступ у анализи алатки са Руг Баира<br />Подлога: <br /> 1. Одбитак <br />2. Сечиво<br />3. Рејувенациони од...
Заступљеност ретушираних алатки према сировинском материјалу<br />на локалитету Руг Баир<br />
Алатки од окресаног камена на Руг Баиру<br />Директан<br />Континуиран<br />Полустрм <br />Заједничка карактеристика ретуш...
Типови оруђа од окресаног камена на Руг Баиру<br />Ретуширана сечива<br />
Типови оруђа од окресаног камена на Руг Баиру<br />Ретуширани одбици<br />
Типови оруђа од окресаног камена на Руг Баиру<br />Стругачи<br />
Типови оруђа од окресаног камена на Руг Баиру<br />Пострушке<br />
Типови оруђа од окресаног камена на Руг Баиру<br />Назупчано оруђе (Denticulated)<br />
Типови оруђа од окресаног камена на Руг Баиру<br />Јамичаста оруђа (notched)<br />
Типови оруђа од окресаног камена на Руг Баиру<br />Оруђа са стрмо ретушираним преломом (Truncation)<br />Перфоратер, Језгр...
Место камене индустрија <br />са Руг Баира <br />у неолиту Југоисточне Европе<br />
Аналогије са другим каменим индустријама у оквиру неолитских култура Југоисточног Балкана<br />Амзабегово, Македонија<br /...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

The stone industry from Rug Bair

4,858 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

The stone industry from Rug Bair

 1. 1. Димитровска Василка<br />Универзитет у Београду<br />Индустрија окресаног и глачаног камена<br />са неолитског локалитета Руг Баир у Горубинцима,<br />у ширем регионалном контексту<br />МАГИСТАРСКИ РАД<br />Београд, Република Србија<br />Мај 30, 2011<br />
 2. 2. IN MEMORAM<br />магистар и дипл. инж. геологије<br />диван човек, одличан стручњак и велики пријатељ археолога<br />Посвећено † Недељку Ђорђевићу ака.Чика Ђокица<br />
 3. 3. Увод и циљеви рада<br />- петрографска анализа материјала која је указала на порекло сировина и њихова примарна налазишта, опредељене од компетентних стручњака<br />- технолошко-типолошка анализа каменог (окресаног и глачаног) материјала и дефинисање основих категорија и типова оруђа на бази морфолошких карактеристика артефаката, <br />- аналогије са другим каменим индустријама у оквиру неолитских култура Југоисточног Балкана<br />Руг Баир, с. Горобинци, Свети Николе<br />Република македонија<br />
 4. 4. Неолитске културе на тлу Републике Македоније<br />
 5. 5. Неолитске културе на тлу Републике Македоније<br />
 6. 6. Неолитске културе на тлу Републике Македоније<br />Хронолошка подела и датовање неолита у Македонији<br />(према Митревском Д. 2003)<br />
 7. 7. Неолитско насеље Руг Баир, с. Горобинци, <br />Свети Николе, Република Македонија<br />
 8. 8. Локација среднонеолитскиот локалитета Руг Баир<br />На Брег<br />Тумба Маџари<br /> Руг Баир<br />Амзбегово<br />Мрамор<br />Ѕунивер<br />
 9. 9. Локација среднонеолитскиот локалитета Руг Баир<br />(виђена преко Google Earth-a)<br />
 10. 10. Истраживање и датовање локалитета Руг Баир<br />Пехар са локалитета Руг Баир код Горобинаца<br />Врста и процентуална заступљеност <br />животињских костију<br />
 11. 11. Глачанe алатке и абразивно оруђе на Руг Баиру<br />
 12. 12. Методолошки приступ у анализи артефаката <br />од глачаног камена и абразивно оруђа са Руг Баира<br />Петрографске анализе сировинског материјала са Руг Баира<br />
 13. 13. Сировине за глачане алатке и абразивног оруђа на Руг Баиру<br />Петролошка одредба употребљених стена<br />
 14. 14. Сировине за глачане алатке и абразивног оруђа на Руг Баиру<br />- СЕРПЕНТИНИТ<br />- АНДЕНЗИТ<br />- БАЗАЛТ<br /><ul><li> ПЕШЧАР
 15. 15. РАЗНО</li></li></ul><li>Заступљеност врста алатки од глачаног и абразивног камена на Руг Баиру<br />
 16. 16. Глачане алатке на Руг Баиру<br />Трагови употребе код тесле од серпентинита<br />(увећање од х40)<br />
 17. 17. Абразивно оруђе на Руг Баиру<br />Статичне глачалицe<br />Ручна глачалица<br />
 18. 18. Абразивно оруђе на Руг Баиру<br />Површина брусне алатке<br />(увечање од х40)<br />Растирач<br />(горњи део жрвња)<br />
 19. 19. Абразивно оруђе на Руг Баиру<br />Фрагментовани жрвњеви<br />
 20. 20. Глачане алатке и абразивно оруђе на Руг Баиру<br />
 21. 21. Сировине за глачано оруђе на Руг Баиру<br />Серпентинит<br />
 22. 22. Сировине за глачано и абразивно оруђе <br />на Руг Баиру<br /><ul><li> Серпентинит
 23. 23. Базалт
 24. 24. Андензит
 25. 25. Пешчари</li></ul>Стене вулканског порекла<br />Руг Баир vs. Амзабегово<br />
 26. 26. Локација Руг Баира и Амзабегова<br /> Руг Баир<br />Амзбегово<br />
 27. 27. Сировине за глачано и абразивно оруђе <br />на Руг Баиру<br /> Амзабегово<br /> Руг Баир<br />Удаљеност 16 км<br />Серпентинит<br />Серпентинит + Жадеит<br />(локално порекло)<br />(локално порекло)<br />Нефрит?!<br /> Планина Богословец<br />Зелени шкриљац?!<br />Зелена стена / Green stone<br />Руг Баир vs. Амзабегово<br />
 28. 28. Окресано камено оруђе <br />на Руг Баиру<br />
 29. 29. Методолошки приступ у анализи артефаката <br />од окресаног камена са Руг Баира<br /> - АНАЛИЗА СИРОВИНЕ + ФОРМУЛАР<br /> - АНАЛИЗА ЈЕЗГРА + ФОРМУЛАР<br />- АНАЛИЗА НЕРЕТУШИРАНИХ ОДБИТАКА И СЕЧИВА + ФОРМУЛАР<br />- АНАЛИЗА РЕЈУВЕНАЦИОНИХ ОДБИТАКА И СЕЧИВА + ФОРМУЛАР<br />- АНАЛИЗА АЛАТКИ ОД ОКРЕСАНОГ КАМЕНА + ФОРМУЛАР<br />
 30. 30. Методолошки приступ у анализи артефаката <br />од окресаног камена са Руг Баира<br />Петрографске анализе сировинског материјала са Руг Баира<br />
 31. 31. Сировине за артефакте <br />од окресаног камена на Руг Баиру<br />Петролошка одредба употребљених стена<br />
 32. 32. Сировине за артефакте <br />од окресаног камена на Руг Баиру<br />Петролошка одредба употребљених стена<br />
 33. 33. Сировине за окресане алатке на Руг Баиру<br />- КАЛЦЕДОН<br />- КАЛЦЕДОНСКА БРЕЧА<br />- АХАТ<br />- АХАТОИДАН КАЛЦЕДОН<br />- ЈАСПИС<br />- ТАХИЛИТ<br />- АНДЕНЗИТ<br />- ОПАЛ<br />- ОПАЛИЗОВАН ТУФ<br />- КВАРЦ<br />- КВАРЦИТ<br />- КВАРЦСЕРИЦИТСКИ<br /> ШКРИЉЦИ<br />- МАГНЕЗИТ<br />- ПРИРОДНА КРЕДА<br />- МЕРМЕР<br />- КВАРЦНО-ФЕЛДСПАТСКИ<br /> ПЕШЧАР<br />
 34. 34. Сировине за окресане алатке на Руг Баиру<br />Кварц/кварцит<br />
 35. 35. Сировине за окресане алатке на Руг Баиру<br />Калцедон<br />
 36. 36. Сировине за окресане алатке на Руг Баиру<br />Тахилит (базалтно-вулканско стакло)<br />
 37. 37. Сировине за окресане алатке на Руг Баиру<br />Јаспис<br />
 38. 38. Сировине за окресане алатке на Руг Баиру<br />Легенда: 1 – Калцедон;2 - Кварцит; 3 - Кварц ;<br />4 - Тахилит ; 5 - Јаспис ; 6 - Остало;<br />
 39. 39. Балкански кремен?!<br />
 40. 40. Оруђа од балканског кремена са Руг Баира<br />Двојни стругач на билатерално ретушираном сечиву; <br />Ретуширана трункација на билатерално ретушираном сечиву;<br />Перфоратор на билатерално ретушираном сечиву; <br />Билатерално ретуширано сечиво са фрагментованим дисталним делом; <br />Стругач са фрагментованим проксималним делом; <br />Отпад са кортексом; <br />Отпад.<br />
 41. 41. Балкански кремен на Балкану<br />Пре-балканска платформа --> Бугарска<br />
 42. 42. Балкански кремен на Балкану<br />Бугарска<br />Körös-Criş култура<br />
 43. 43. Балкански кремен на Балкану<br />На рано неолитским локалитетима у Србији присуство ове врсте сировине повећава са удаљеношћу од локације претпостављеног извора <br />
 44. 44. Балкански кремен са Републике Македоније<br />На Брег<br />Тумба Мађари<br />Руг Баир<br />Амзабегово<br />Мрамор<br />Зунивер<br />
 45. 45. Балкански кремен са Републике Македоније<br />На Брег<br />Зунивер<br />Тумба Мађари<br />Мрамор<br />
 46. 46. Балкански кремен од Република Македонија<br />Тумба Мађари<br />Зунивер<br />Тумба Мађари<br />Мрамор<br />Мрамор<br />
 47. 47. Извор Балканског кремена у Републици Македонији<br />На Брег<br />Тумба Маџари<br />Руг Баир<br />Спанчево<br />Амзабегово<br />Мрамор<br />Ѕунивер<br />
 48. 48. Рудник за ахата, опалаи калцедона код Спанчева-Чешинова<br />Рудникза неметале у Спанчеву<br />Св. Атанасиј, Кочанско - налазиште од брончаног доба<br />
 49. 49. Локално снабдевање са сировинама у праисторији<br />(Источна Македонија)<br />Кратовско-Злетовски регион<br />
 50. 50. Технолошка и типолошка анализа артефаката од окресаног камена<br />са локалитета Руг Баир<br />
 51. 51. Генерална структура скупине од окресаног камена<br />са неолитског локалитета Руг Баир<br />
 52. 52. Анализа језгара<br />са локалитета Руг Баир<br />
 53. 53. Методолошки приступ у анализи језгара са Руг Баира<br />Делови језгра<br />
 54. 54. Методолошки приступ у анализи језгара са Руг Баира<br />6. Глобуларна<br />7. Плочаста<br />8. Неправилна<br /> <br />Степен експлоатације:<br /> <br />1. Почетна фаза<br />2. Напредна фаза<br />3. Завршна фаза<br />4. Неодредива фаза<br /> <br />Припрема/формирање платформе удара:<br /> <br />1. Са једним ударом<br />2. Са два удара<br />3. Са више од два удара<br />4. Фасетирана<br />5. Природна<br /> <br />Угао<br /> <br />(између платформе удара <br />и површине одбијања) <br /> <br />Међусобни однос површине одбијања код (двоплатформног) језгра:<br /> <br />1. Додирују се/належу странама једна на другу<br />2. Додирују се доњим деловима<br />3. Не додирују се, паралелне - у истој равни<br />4. Не додирују се, под углом су<br /> <br />Кортекс на површини језгра<br /> <br />1. Нема трагове<br />2. Кора на платформи удара на мање од 50 % површине<br />3. Кора на платформи удара на преко 50 % површине<br />4. Кора на задњој страни на мање од 50% површине<br />5. Кора на задњој страни на преко 50% површине<br />6. Кора на левој страни на мање од 50% површине<br />7. Кора на левој страни на преко 50% површине<br />Димензије:<br /> <br />Дужина: mm <br />Ширина: mm <br />Дебљина: mm <br /> <br />Вид<br /> <br />1. Примерак са траговима тестирања<br />2. Прејезгро<br />3. Језгро<br />4. Фрагмент језгра<br />5. Припремљена форма<br /> <br />Подлога: <br /> <br />1. Одбитак <br />2. Сечиво <br />3. Облутак <br />4. Комад сировине (конкреција) <br />5. Поломљени комад <br />7. Глачана алатка<br />8. Неопредељено<br /> <br />Броj платформи удара:<br /> <br />1.једноплатформно<br />2. двоплатформно<br />3. са промењеном ориентацијом<br />4. биполарно “ољуштено”<br />5. неопредељено<br /> <br />Вид добијених полуфабриката:<br /> <br />1. за сечива<br />2. за микро сечива<br />3. за одбитке<br />4. за сечива и микро сечива<br />5. за сечива и одбитке<br />6. за микро сечива и одбитке<br />7. за сечива, микро сечива и одбитке<br /> <br />Форма језгра:<br /> <br />1. Конична<br />2. Цилиндрична<br />3. Пирамидална<br />4. Призматична<br />5. Сфероидна<br />8. Кора на десној страни на мање од 50% површине<br />9. Кора на десној страни на преко 50% површине<br />10. Кора на доњем делу на мање од 50% површине<br />11. Кора на доњем делу на преко 50% површине<br /> <br />Припрема стране<br /> <br />1. са задње стране<br />2. са стране платформе удара <br />3. са стране површине одбијања<br />4. гребен<br />5. без препарације<br />6. Неопредељено<br /> <br />Припрема површине одбијања<br /> <br />1. са задње стране <br />2. са стране платформе удара <br />3. са стране површине одбијања<br />4. гребен<br />5. без препарације<br />6. Неопредељено<br /> <br />Припрема задње стране<br /> <br />1. са задње стране<br />2. са стране платформе удара <br />3. са стране површине одбијања<br />4. гребен<br />5. без препарације<br />6. Неопредељено<br /> <br />Припрема доњег дела<br /> <br />1. са стране површине одбијања, са једним ударом<br />2. са стране површине одбијања, са више удара<br />3. са задње стране, са једним ударом<br />4. са задње стране, са више удара<br />5. са једне од бочних страна<br />6. без препарације<br />7. Неопредељено<br />ФОРМУЛАР ЗА ЈЕЗГРА<br />
 55. 55. Типови језгра на Руг Баиру<br />1. Пирамидална језгра<br /> -Пирамидална језгра на комаду сировине (конкреције)<br /> -Пирамидална језгра на комаду облутка<br />2. Призматична језгра<br />3. Плочаста језгра<br />4. Биполарна “ољуштена” језгра<br />5. Неправилна језгра<br />6. Двоплатформна језгра<br />7. Фрагментована језгра<br />8. Фрагменти са траговима тестирања<br />
 56. 56. Типови језгра на Руг Баиру<br />
 57. 57. Типови језгра на Руг Баиру<br />
 58. 58. Типови језгра на Руг Баиру<br />
 59. 59. Резултати технолошко-типолошке анализе језгара<br />Типови платформи код језгара за окресане алатке на Руг Баиру<br />
 60. 60. Резултати технолошко-типолошке анализе језгара<br />Типови језгара за окресане алатке на Руг Баиру: <br />1 - језгра са промењеном оријентацијом (50,3 %); <br />2 - једноплатформна језгра (20,3 %); <br />3 - двоплатформна језгра (5 %); <br />4 - недефинисани тип језгара ( 24,2 %)<br />
 61. 61. Анализа рејувенационих<br />сечива и одбитка<br />са локалитета Руг Баир<br />
 62. 62. Типови рејувенационих артефаката<br />на Руг Баиру<br />Заступљеност рејувенационих одбитака и сечива према сировинском материјалу<br />
 63. 63. Типови рејувенациона сечива и одбитци<br />на Руг Баиру<br />Групе рејувенационих артефаката насупрот<br />сировинском материјалу<br />
 64. 64. Типови рејувенациона сечива и одбитци<br />на Руг Баиру<br />
 65. 65. Анализа неретушираних<br />сечива и одбитка<br />са локалитета Руг Баир<br />
 66. 66. Методолошки приступ у анализи артефаката<br />од окресаног камена са Руг Баира<br />Димензије:<br />Дужина: mm<br />Ширина: mm<br />Дебљина: mm<br />Основа (база)<br />1. кортикалнa<br />2. глаткa<br />3. диедарскa<br />4. фасетиранa<br />5. линијскa<br />6. пунктиформна<br />7. одстрањенa ретушем<br />8.непрепознатљивa /недефинисана<br />9. оштећена<br />Фрагментованост<br />1. Цео<br />2. Проксимални део<br />3. Медијални део <br />4. Дистални део <br />5. Проксимални + Медијални <br />6. Медијални + Дистални<br />Начин фрагментовања<br /> 1.Природно ломљење<br />2.Намерна фрагментација<br /> <br /> <br />Профил<br /> 1. Прав<br />2. Извијен<br />3. Јако извијен<br />4. Усукан (twisted)<br />5. Неопредељен<br /> <br />Угао (између базе и <br />вентралне стране)<br /> 1.< 70°<br />2. 70-80°<br />3. 80-90º<br />4. 90°<br />5. 90-100°<br />6. > 100°<br />7. Неопредељен<br />ФОРМУЛАР ЗА ОДБИТКЕ/СЕЧИВА<br />
 67. 67. Типови окресаних артефаката на Руг Баиру<br />Неретуширани одбици и сечива<br />
 68. 68. Дужина, ширина и дебљина неретушираних артефаката са Руг Баира <br />изражена у cm<br />Просечна дужина неретушираних артефаката креће око 25,3 cm, ширина 23,1 cm, а дебљина око 7,3 cm <br />
 69. 69. Типолошка анализа алатки<br />од окресаног камена <br />са локалитета Руг Баир<br />
 70. 70. Методолошки приступ у анализи алатки са Руг Баира<br />Подлога: <br /> 1. Одбитак <br />2. Сечиво<br />3. Рејувенациони одбитак<br />4. Рејувенационо сечиво<br />3. Језгро<br />4. Комад сировине (конкреција) <br />5. Поломљени комад <br />7. Глачана алатка<br />8. Неопредељено<br /> <br />Тип алатке (опис)<br /> 1. Стругач<br />2. Пострушка<br /> <br />Анализа ретуша<br /> <br />Локализација:<br /> 1. Проксимални <br />2. Медијални <br />3. Дистални <br />4. Проксимални + Медијални <br />5 .Медијални + Дистални<br />6. Проксимални + Дистални<br />7. Проксимални + Медијални + Дистални<br />Оријентација у односу на осу одбијања<br /> 1. латерални <br />2. трансверзални<br /> <br />Положај ретуша <br /> 1. директни<br />2. инверзни<br />3. алтернативни/наизменични<br /> <br />Ток ретуша <br /> 1. Континуирни<br />2. Дисконтинуирни<br /> <br />Ширина ретушних негатива<br /> 1. инвазивни /дубоки/<br />2. маргинални /рубни <br /> <br />Угао <br />(измећу ретушираних негатива <br />и вентралне стране)<br /> <br />1. плитки ~ 10 <br />2. полустрми ~ 45<br />3. стрми ~ 90<br />4. вертикални од 80- 90<br /> <br />Форма ретушних негатива<br /> 1. скаларни/степенасти<br />2. паралелни<br />3. неправилни<br />4. ламеларни<br />5. обични<br />6. конвергентни<br /> <br />Форма ретуширане ивице<br /> 1. прва<br />2. конвексна<br />3. конкавна<br />4. назубљена<br />5. јамичаста<br />6. синусоидна<br />КОДОВИ ЗА РЕТУШИРАНЕ АЛАТКЕ<br />
 71. 71. Заступљеност ретушираних алатки према сировинском материјалу<br />на локалитету Руг Баир<br />
 72. 72.
 73. 73. Алатки од окресаног камена на Руг Баиру<br />Директан<br />Континуиран<br />Полустрм <br />Заједничка карактеристика ретуша<br />
 74. 74. Типови оруђа од окресаног камена на Руг Баиру<br />Ретуширана сечива<br />
 75. 75. Типови оруђа од окресаног камена на Руг Баиру<br />Ретуширани одбици<br />
 76. 76. Типови оруђа од окресаног камена на Руг Баиру<br />Стругачи<br />
 77. 77. Типови оруђа од окресаног камена на Руг Баиру<br />Пострушке<br />
 78. 78. Типови оруђа од окресаног камена на Руг Баиру<br />Назупчано оруђе (Denticulated)<br />
 79. 79. Типови оруђа од окресаног камена на Руг Баиру<br />Јамичаста оруђа (notched)<br />
 80. 80. Типови оруђа од окресаног камена на Руг Баиру<br />Оруђа са стрмо ретушираним преломом (Truncation)<br />Перфоратер, Језгролика алатка, Пројектил<br />
 81. 81. Место камене индустрија <br />са Руг Баира <br />у неолиту Југоисточне Европе<br />
 82. 82. Аналогије са другим каменим индустријама у оквиру неолитских култура Југоисточног Балкана<br />Амзабегово, Македонија<br />Старчево, Србија<br />Дикили Таш, Димитра и Ситагри<br />Грчка<br />Караново I и II, Бугарска<br />Руг Баир, с. Горобинци, Свети Николе<br />Република Mакедонија<br />
 83. 83. Закључак<br />
 84. 84. Закључак<br /><ul><li> непубликовани камени налази из једне сонде са ископавања Руг Баира 1970. године
 85. 85. средњенеолитско насеље поред реке са добрим природним условима за развитак
 86. 86. петрографска анализа материјала
 87. 87. технолошко-типолошка анализа каменог материјала</li></ul>- аналогије са другим каменим индустријама у оквиру неолитских култура Југоисточног Балкана<br />Руг Баир, с. Горобинци, Свети Николе<br />Република македонија<br />
 88. 88. Захваљујем на пажњи<br />Димитровска Василка<br />Универзитет у Београду<br />http://arheo.com.mk<br />e-mail: info@arheo.com.mk<br />

×