Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

E trgovina 2010

1,077 views

Published on

predavanje online PR sa festivala e-tvrdjava koji se svake godine odrzava u Nisu

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

E trgovina 2010

 1. 1. Odnosi s javnošću na internetu – New PR e t vr đava, Niš, 3. septembar 2010.
 2. 2. NEKOLIKO REČI O DSOJ <ul><li>DSOJ je osnovano je 17. maja 2004. godine </li></ul><ul><li>Nastavak tradicije PR Društva Jugoslavije iz 1992 </li></ul><ul><li>Misija DSOJ je da doprinese unapređenju oblasti i struke odnosa s javnošću, pomogne uvođenje i primenu najviših profesionalnih i etičkih standarda i realizuje stručne programe obrazovanja, kao i međunarodnu saradnju i razmenu iskustava </li></ul>
 3. 3. Šta su odnos i s a javnošću ? <ul><li>Prodavanje magle ili ulaganje u uspeh? </li></ul><ul><li>N eophodnost ili trend? </li></ul><ul><li>Informacija ili manipulacija? </li></ul>
 4. 4. ŠTA JE PR? <ul><li>“ Aktivnosti odnosa sa javnošću predstavljaju smišljeno, planirano i stalno nastojanje da se uspostavi i održava međusobno razumevanje između organizacije i okruženja” ( Britanski institut za PR ) </li></ul>
 5. 5. JOŠ JEDNOSTAVNIJE <ul><li>PR je uspostavljanje dobrih odnosa sa (socijalnim) okruženjem </li></ul><ul><li>Svaka komunikacija negovanja povoljnog imidža (roba, usluga, ljudi, ideja, mesta ...) </li></ul><ul><li>Reč je o prastaroj potrebi, želji i aktivnosti, ali o novijoj teoriji i primenjenoj disciplini </li></ul><ul><li>Filozofija PR ukazuje da ćemo postavljene ciljeve lakše ostvariti uz podršku i razumevanje javnosti, nego kada je ona indiferentna ili suprotstavljena </li></ul>
 6. 6. DUGOROČNI CILJ KOMUNIKACIJA proces prevođenja identiteta u imidž i reputaciju IDENTITET REPUTACIJA IMIDŽ SUBJEKTIVNA, DINAMIČNA KATEGORIJA impresija, utisak o organi z aciji koju ima javnost i koja nastaje na osnovu percepcije korporativnog identiteta VREDNOSNI SUD renome, ugled, opšte uverenje o organizaciji OBJEKTIVNA , STATIČNA KATEGORIJA utvrđene osobenosti organizacije i vizuelna i materijalna sredstva (spoljni znak) kojim se ona projektuje i komunicira sa javnostima
 7. 7. <ul><li>“ Bolje se vi bavite internetom nego internet vama” – Miloje Sekulić </li></ul>
 8. 8. Razvoj konverzacijskih medija <ul><li>konverzacijski mediji - telefon </li></ul><ul><li>film, foto, slika - zapis </li></ul><ul><li>TV i radio prenos </li></ul>Beograd, avgust 2010
 9. 9. Vreme Mogućnosti/izbor
 10. 10. Šta je internet PR? <ul><li>Internet PR ima za cilj kreiranje uspe š ne slike ( image ) o organizaciji putem komunikacije na razli č itim servisima Interneta. </li></ul>
 11. 11. The Me, Me, Me Generation
 12. 12. <ul><li>“ Komunikacijski alati ne postaju društveno interesantni sve dok ne postanu tehnološki dosadni ” </li></ul>Beograd, avgust 2010 Clay Shirky, Here Comes Everybody
 13. 13. INTERNET U SRBIJI <ul><li>3.300.000 korisnika  44,7% </li></ul><ul><li>2.026.000 FB naloga - mart 2010 </li></ul><ul><li>Preko 60.000 blogova </li></ul><ul><li>94,8% studenata koristi net </li></ul><ul><li>94,5% preduzeća ima pristup netu </li></ul>Beograd, avgust 2010
 14. 14. Rang lista pos ćenosti sajtova <ul><li>Svet </li></ul><ul><li>Google.com </li></ul><ul><li>Facebook.com </li></ul><ul><li>Youtube.com </li></ul><ul><li>Yahoo.com </li></ul><ul><li>Live.com </li></ul><ul><li>Srbija </li></ul><ul><li>Google.com </li></ul><ul><li>Facebook.com </li></ul><ul><li>Youtube.com </li></ul><ul><li>Google.rs </li></ul><ul><li>Yahoo.com </li></ul>Beograd, avgust 2010
 15. 15. Poverenje Beograd, avgust 2010
 16. 16. Beograd, avgust 2010
 17. 17. Beograd, avgust 2010
 18. 18. Nekada …
 19. 19. Sada PR
 20. 20. SADA NOVINARI POSTAVLJAJU PITANJA NA OSNOVU TOGA ŠTA PROČITAU O VAMA ONLINE
 21. 21. NOVI PR
 22. 22. Zašto nam je važan on line PR? <ul><li>Svako može biti : </li></ul><ul><ul><li>Izdavač </li></ul></ul><ul><ul><li>DJ </li></ul></ul><ul><ul><li>Expert </li></ul></ul><ul><ul><li>Urednik </li></ul></ul><ul><ul><li>Kritičar </li></ul></ul><ul><ul><li>Kreator javnog mnenja </li></ul></ul><ul><ul><li>Neko ko zastupa </li></ul></ul><ul><li>Bez tehničkog znanja </li></ul><ul><li>Bez trošenja resursa </li></ul><ul><li>Samo mu je potreban uredjaj </li></ul>
 23. 23. Zašto je važno prisustvo na internetu? <ul><li>pojedinci su u centru naše pažnje </li></ul><ul><li>ljudi mogu da pomognu našim idejama </li></ul><ul><li>ljudi mogu da odmognu </li></ul><ul><li>konverzacija već postoji i ne možemo je zaustaviti </li></ul>
 24. 24. Da li uopšte ima značaja to što ćete Vi reći novinaru kada jednostavno on može da Vas IZGoogLUJE ?
 25. 25. ZNAČAJ PRVE 3 Google STRANE <ul><li>62%”TRAGAČA” ne ide dalje od prve strane </li></ul><ul><li>90% “TRAGAČA” ne ide dalje od treće strane </li></ul><ul><li>36% “TRAGAČA” veruje da su kompanije na prvi vrhu prve strane NAJBOLJI BRENDOVI u tom polju/sektoru </li></ul><ul><li>41%”TRAGAČA” će promeniti uslove/reči pretrage ako ne nađu ono što traže na prvoj strani </li></ul><ul><li>www.prweb.com/relases </li></ul>
 26. 26. Na početku <ul><li>Pre nego što bilo šta uradite – slušajte/osluškujte </li></ul><ul><li>Zaboravite na sadržaj. Mislite na kontekst i povezujte se </li></ul><ul><li>Učinite stvari lakim i dostupnim, a zatim se sklonite Budite istrajni </li></ul><ul><li>Ne spamujte (linklove) </li></ul><ul><li>Uposlite vaše fanove ... Ali i one koji to nisu </li></ul><ul><li>Učinite (optimizujte) da vaša konkurencija ne bude u prve tri strane google </li></ul>
 27. 27. KAKO SA PROTIVNICIMA <ul><li>Uključite se u konverzaciju - Ispričajte svoju priču. Slušajte!!! </li></ul><ul><li>Predstavite se kao ljudsko biće. Izvinite se. Pokažite poštovanje </li></ul><ul><li>Ne gubite kontrolu. Iracionalni postovi traju koliko i racionalni </li></ul><ul><li>“ LET IT GO” </li></ul><ul><li>Ključno je poštovanje, a ne pobeda </li></ul>
 28. 28. PRETVARANJE ONIH KOJIMA SE DOPADATE U ONE KOJI VAS VOLE <ul><li>Otvorite korisnicima prostor da dele svoja iskustva </li></ul><ul><li>Delite znanje slobodno </li></ul><ul><li>nagradite ponašanje koje želite da podstičete </li></ul><ul><li>Zajednica – ne transakcija </li></ul>
 29. 29. Vaš korisnik može biti vaš najbolji PR agent – ako mu to dopustite!!!!
 30. 30. KAKO DA SE UKLJUČITE? 5 SAVETA: <ul><li>Objasnite </li></ul><ul><li>morate biti objektivni </li></ul><ul><li>budite spremni da vas ne vole </li></ul><ul><li>Budite prvi koji će isprobati uslugu/proizvod </li></ul><ul><li>Budite upoznati sa onim šta se dešava u prvim redovima </li></ul><ul><li>Ne može se uraditi PR za loša iskustva korisnika! </li></ul>
 31. 31. 7 reči koje se ne spominju <ul><li>Facebook </li></ul><ul><li>Twitter </li></ul><ul><li>YouTube </li></ul><ul><li>Flickr </li></ul><ul><li>MySpace </li></ul><ul><li>LinkedIn </li></ul><ul><li>Ning </li></ul>Matt Dickman http://technomarketer.typepad.com
 32. 32. Beograd, avgust 2010 Na internetu uvek moramo misliti na strategiju. Šta mi uopšte hoćemo na netu????

×