Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Факултет за администрација и менаџмент на информациски ситеми - Битола тема: ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА предмет: Организац...
1. ВОВЕДНИ НАПОМЕНИ <ul><li>Како и зошто е можно тоа што поединците с o многу висок коефициент на интелигенција често  ...
2. ЕМОЦИИ, РАСПОЛОЖЕНИЕ И АФЕКТ <ul><li>Сложен психички процес на заземање објективен однос кон другите луѓе, надворешните...
3. ОСНОВНИ ОБЛИЦИ НА ИНТЕЛИГЕНЦИЈАТА емоционална интелигенција ( EQ) ја претставува способноста за препознавање и управува...
Рационална интелигенција <ul><li>ни овозможува да планираме, да ги решаваме проблемите, да размислуваме апстрактно, да ги ...
Емоционална интелигенција–Јас чувствувам <ul><li>Самосвест – способност за “ читање ” на споствените емоции и разбирање ...
Духовна интелигенција <ul><li>досегнување на вишите сфери на духовната свест </li></ul><ul><li>создавање на смисла во живо...
1 2 3 Препознавање на емоциите Користење на емоциите Разбирање на емоциите КОМПОНЕНТИ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА ANIM...
<ul><li>ПРЕПОЗНАВАЊЕ НА ЕМОЦИИТЕ </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>способност на поединецот да ги препознае своите или ту...
<ul><li>УПРАВУВАЊЕ СО ЕМОЦИИ </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>да се одбере вистинска емоција, нејзин интензитет и правец ...
ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Emocionalna Inteligencija

2,045 views

Published on

 • Be the first to comment

Emocionalna Inteligencija

 1. 1. Факултет за администрација и менаџмент на информациски ситеми - Битола тема: ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА предмет: Организациско однесување изработил: Милорад Петрески бр. на индекс 654/07
 2. 2. 1. ВОВЕДНИ НАПОМЕНИ <ul><li>Како и зошто е можно тоа што поединците с o многу висок коефициент на интелигенција често д a не успеваат да ги постигнат нивните цели в o животната средина? </li></ul><ul><li>Тие имаат проблеми во комуницирањето со други луѓе, не сочувствуваат со другите, често пати с e нетолерантни. </li></ul><ul><li>да се разбере човекот и негов иот (недостатокот на) успех треба да се воведе уште еден критериум кој се нарекува &quot;емоционална интелигенција&quot; и ко ј , иако премногу често се запоставува, има огромна улога во животот на секој поединец. </li></ul>
 3. 3. 2. ЕМОЦИИ, РАСПОЛОЖЕНИЕ И АФЕКТ <ul><li>Сложен психички процес на заземање објективен однос кон другите луѓе, надворешните појави и самите себе – емоции </li></ul><ul><li>Длабока, долготрајна емоционална состојба што му дава тон и боја на перцепцијата, доживувањето на светот и на самиот себе – расположение </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>влијае на вкупните душевни случувања, волевиот и нагонскиот живот, забележувањето, мислењето, свеста, вниманието, помнењето </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>може да биде нешто повесело или потажно </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Афектот е краткотрајна, актуелна емоционална состојба која се гледа во изразот и мимиката на лицето, тонот и модулацијата на гласот, движењата и однесувањето. </li></ul>
 4. 4. 3. ОСНОВНИ ОБЛИЦИ НА ИНТЕЛИГЕНЦИЈАТА емоционална интелигенција ( EQ) ја претставува способноста за препознавање и управување со сопствените и туѓите емоции рационална интелигенција ( IQ) IQ+EQ+SQ ги претставува когнитивните капацитети духовна интелигенција ( SQ) смисла во животот, што сме направиле, што мораме да направиме ANIMATED SCENE 1
 5. 5. Рационална интелигенција <ul><li>ни овозможува да планираме, да ги решаваме проблемите, да размислуваме апстрактно, да ги разбираме комплексните идеи, да учиме побрзо или поспоро како од книга ( т.н. академско учење) така и од сопственото, но и од туѓо искуство. </li></ul><ul><li>интелектуално разбирање на нашето опкружување </li></ul><ul><li>можеме да ја дефинираме со реченицата “ Јас мислам ” . </li></ul>ANIMATED SCENE 2
 6. 6. Емоционална интелигенција–Јас чувствувам <ul><li>Самосвест – способност за “ читање ” на споствените емоции и разбирање какво влијание имаат на околината. </li></ul><ul><li>Надминување на стрес – да се научи да се опушта и да се разбере ваѓноста на опуштањето </li></ul><ul><li>Емпатија – разбирање на туѓите чувства и давање важност на различноста на мислењето </li></ul><ul><li>Себеприфаќање - умешност да се прифатат своите мани </li></ul><ul><li>Самодоверба – да се искажуваат своите грижи и чувства без лутење </li></ul><ul><li>Лична одговорност - да се превзема одговорност и да се препознаат последиците од личните одлуки и реагирања </li></ul><ul><li>Решение на конфликт – модел “ да се победи/освои ” во преговарачки компромиси </li></ul>SCENE 3
 7. 7. Духовна интелигенција <ul><li>досегнување на вишите сфери на духовната свест </li></ul><ul><li>создавање на смисла во животот, сочувствување, размислување и одраз на она што сме го направиле и пронаоѓање на она што мораме да го направиме. </li></ul><ul><li>би се дефинирала со реченицата “ Јас сум ” . </li></ul><ul><li>  </li></ul>SCENE 4
 8. 8. 1 2 3 Препознавање на емоциите Користење на емоциите Разбирање на емоциите КОМПОНЕНТИ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА ANIMATED SCENE 5 4 Управување со емоциите
 9. 9. <ul><li>ПРЕПОЗНАВАЊЕ НА ЕМОЦИИТЕ </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>способност на поединецот да ги препознае своите или туѓите чувства. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>способност за отфрлање на негативните емоционални состојби : потиштеност, страв, загриженост и слично. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>КОРИСТЕЊЕ НА ЕМОЦИИТЕ </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>создавање на емоции кои можеме различно да ги образложиме </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>личноста е способна да ја согледа ситуацијата од повеќе страни. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>РАЗБИРАЊЕ НА ЕМОЦИИТЕ </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>како другите личности ќе реагираат на различни емоции </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 10. 10. <ul><li>УПРАВУВАЊЕ СО ЕМОЦИИ </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>да се одбере вистинска емоција, нејзин интензитет и правец кон саканата цел. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>прифаќање на емоциите наместо нивно потиснување и нивно користење со цел да се донесуваат подобри одлуки. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>ПРИМЕНА НА ЕИ ВО РАБОТЕЊЕТО </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>најголемиот предизвик со кој се среќава од административниот персонал е пренатрупаноста со работа. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>новите компјутерски системи, новите барања, новите процедури и и правила – се ова предизвикува фрустрација. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>најчестите чувства - преоптовареност загриженост, збунетост. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>ЕИ им овозможува на луѓето лесно да извршуваат повеќе барања и тоа во кратки рокови. Проектите се завршуваат ефективно, деталите не се губат низ “ пукнатини ” настанати од грешките и административците се способни да се фокусираат на својата работа. </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 11. 11. ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА

×